Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MEDOCHEMIE LTD ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30

ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30

Арт. #30069183

ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30

Листовка: информация за потребителя
Далмевин 50 mg таблетки
Dalmevin 50 mg tablets
вилдаглиптин / Vildagliptin
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, която отговаря за диабет.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Далмевин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Далмевин
3. Как да приемате Далмевин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Далмевин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Далмевин и за какво се използва

Активното вещество на Далмевин, вилдаглиптин, принадлежи към група лекарства, наречени „перорални антидиабетни продукти“.

Далмевин се използва за лечение на възрастни пациенти с диабет тип 2. Той се използва, когато диабетът не може да бъде контролиран само с диета и физически упражнения. Той подпомага контролирането на кръвната захар. Вашият лекар ще предпише Далмевин или самостоятелно, или заедно с определени други антидиабетни лекарства, които Вие вече приемате, ако те доказано не са достатъчно ефективни за контролиране на диабета.

Диабет тип 2 се развива, ако организмът не произвежда достатъчно инсулин или ако инсулинът, който тялото произвежда, не действа така добре, както би трябвало. Той може да се развие също и ако организмът произвежда твърде много глюкагон.

Инсулинът е вещество, което подпомага понижаването на нивата на кръвна захар, особено след хранене. Глюкагон е вещество, което отключва процеса на образуване на захар в черния дроб, което води до повишаване на нивата на кръвната захар. И двете вещества се произвеждат от панкреаса.

Как действа Далмевин
Далмевин действа като стимулира панкреаса да произвежда повече инсулин и по-малко глюкагон. Това помага за контролиране на нивата на кръвна захар. Установено е, че това лекарство понижава кръвната захар, което може да помогне за предотвратяване на усложненията на диабета. Въпреки че сега започвате прием на лекарство за диабет е важно да продължите да спазвате препоръчаните Ви диета и / или физически упражнения.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Далмевин

Не приемайте Далмевин:

 • ако сте алергични към вилдаглиптин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако мислите, че може да сте алергични към вилдаглиптин или към някоя от останалите съставки на Далмевин, не приемайте това лекарство и говорете с Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт или диабетна сестра преди да приемете Далмевин:

 • Ако имате диабет тип 1 (т.е. организмът Ви не произвежда инсулин) или ако имате състояние, наречено диабетна кетоацидоза.
 • Ако приемате антидиабетно лекарство, известно като сулфонилурейно лекарство (Вашият лекар може да иска да понижи дозата на сулфонилурейното лекарство, когато го приемате заедно с Далмевин, за да избегне ниски нива на глюкоза в кръвта [хипогликемия]).
 • Ако имате умерено или тежко бъбречно заболяване (ще трябва да приемате по-ниска доза Далмевин).
 • Ако сте на диализа.
 • Ако имате чернодробно заболяване.
 • Ако страдате от сърдечна недостатъчност.
 • Ако имате или сте имали заболяване на панкреаса.

Ако преди сте приемали Далмевин, но сте спрели да го приемате заради чернодробно заболяване, Вие не трябва да приемате това лекарство.

Диабетните кожни поражения са често усложнение на диабета. Препоръчва се да следвате съветите за грижа за кожата и краката, дадени от Вашия лекар или медицинска сестра. Също се препоръчва да обръщате особено внимание на нова поява на мехури или рани по време на приема на Далмевин. Ако това се случи, трябва незабавно да се консултирате с Вашия лекар.

Ще Ви бъде направено изследване на чернодробната функция преди да започнете лечение с вилдаглиптин, на тримесечни интервали през първата година и периодично след това. Това е необходимо, за да може признаците на повишени чернодробни ензими да бъдат открити възможно най-скоро.

Деца и юноши
Употребата на Далмевин при деца и юноши под 18-годишна възраст не се препоръчва.

Други лекарства и Далмевин
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Вашият лекар може да реши да промени дозата Далмевин, ако приемате други лекарства като:

 • тиазиди или други диуретици (наречени също „отводняващи таблетки“);
 • кортикостероиди (използвани обикновено за лечение на възпаление);
 • лекарства за щитовидната жлеза;
 • някои лекарства, повлияващи нервната система.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате Далмевин по време на бременността. Не е известно дали Далмевин преминава в кърмата. Не трябва да приемате Далмевин, ако кърмите или планирате да кърмите.

Шофиране и работа с машини
Ако се почувствате замаяни докато приемате Далмевин, не шофирайте и не работете с машини.

Далмевин съдържа лактоза

Далмевин съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Далмевин

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко да приемате и кога
Количеството Далмевин, което хората трябва да приемат, варира в зависимост от тяхното състояние. Вашият лекар ще Ви каже точно колко таблетки Далмевин да приемате. Максималната дневна доза е 100 mg.

Обичайната доза Далмевин е:

 • 50 mg дневно, приети като една доза сутрин, ако приемате Далмевин с друго лекарство, наречено сулфонилурейно лекарство.
 • 100 mg дневно, приети като 50 mg сутрин и 50 mg вечер, ако приемате Далмевин самостоятелно, с друго лекарство, наречено метформин или глитазон, с комбинация от метформин и сулфонилурейно лекарство или с инсулин.
 • 50 mg дневно сутрин, ако имате умерено или тежко бъбречно заболяване или сте на диализа.

Как да приемате Далмевин
Поглъщайте таблетките цели с вода.

Колко дълго да приемате Далмевин
Приемайте Далмевин всеки ден толкова дълго, колкото Ви каже Вашият лекар. Може да се наложи да приемате това лекарство за дълъг период от време.
Вашият лекар редовно ще проследява състоянието Ви, за да се увери, че лечението има желания ефект.

Ако сте приели повече от необходимата доза Далмевин
Ако приемете твърде много таблетки Далмевин или ако някой друг е приел от лекарството Ви, говорете с Вашия лекар незабавно. Може да е необходима медицинска помощ. Ако трябва да посетите лекар или болница, вземете опаковката със себе си.

Ако сте пропуснали да приемете Далмевин
Ако забравите да приемете доза от това лекарство, приемете я веднага щом си спомните. След това приемете следващата доза в обичайното време. Ако времето за следващата Ви доза е наближило, не приемайте пропуснатата доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Далмевин
Не спирайте приема на Далмевин, освен ако Вашият лекар не Ви е казал да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои симптоми изискват незабавна медицинска грижа:
Трябва да спрете приема на Далмевин и да посетите Вашия лекар незабавно, ако почувствате следните нежелани реакции:

 • Ангиоедем (рядко: може да засегне до 1 на 10 000 души): Симптомите включват оток на лицето, езика или гърлото, затруднено преглъщане, затруднено дишане, внезапна поява на обрив или уртикария, които могат да сигнализират за реакция, наречена „ангиоедем“.
 • Чернодробно заболяване (хепатит) (рядко): Симптомите включват пожълтяване на кожата и очите, гадене, загуба на апетит или тъмно оцветяване на урината, които могат да сигнализират за чернодробно заболяване (хепатит).
 • Възпаление на панкреаса (панкреатит) (с неизвестна честота): Симптомите включват силна и персистираща болка в корема (в областта на стомаха), която може да премине по гърба, както и гадене и повръщане.

Други нежелани реакции
Някои пациенти са изпитали следните нежелани реакции, докато са приемали Далмевин и метформин:

 • Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): Треперене, главоболие, замаяност, гадене, ниски нива кръвна захар.
 • Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): Умора.

Някои пациенти са изпитали следните нежелани реакции, докато са приемали Далмевин и сулфонилурейно лекарство:

 • Чести: Треперене, главоболие, замаяност, слабост, ниски нива на кръвна захар.
 • Нечести: Запек.
 • Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души): Възпалено гърло, хрема.

Някои пациенти са изпитали следните нежелани реакции, докато са приемали Далмевин и глитазон:

 • Чести: Повишаване на теглото, оток на ръцете, глезените или краката (едем).
 • Нечести: Главоболие, слабост, ниски нива на кръвна захар.

Някои пациенти са изпитали следните нежелани реакции, докато са приемали Далмевин самостоятелно:

 • Чести: Замаяност.
 • Нечести: Главоболие, запек, оток на ръцете, глезените или краката (едем), болка в ставите, ниски нива на кръвна захар.
 • Много редки: Възпалено гърло, хрема, висока температура.

Някои пациента са изпитали следните нежелани реакции, докато са приемали Далмевин, метформин и сулфонилурейно лекарство:

 • Чести: Замаяност, тремор, слабост, ниски нива на кръвна захар, прекомерно изпотяване.

Някои пациенти са изпитали следните нежелани реакции, докато са приемали Далмевин и инсулин (с или без метформин):

 • Чести: Главоболие, втрисане, гадене (повдигане), ниски нива на кръвна захар, киселини.
 • Нечести: Диария, газове.

Откакто този продукт е на пазара са съобщавани също и следните нежелани реакции:

 • С неизвестна честота (честотата не може да бъде установена от наличните данни): Сърбящ обрив, възпаление на панкреаса, локализирано белене на кожата или образуване на мехури, болка в мускулите.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.:+359 28903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Далмевин

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква никакви специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Далмевии

 • Активното вещество е: вилдаглиптин (vildagliptin). Всяка таблетка съдържа 50 mg вилдаглиптин.
 • Другите съставки са: микрокристална целулоза, безводна лактоза, натриев нишестен гликолат (Тип А) и магнезиев стеарат.

Как изглежда Далмевин и какво съдържа опаковката
Далмевин 50 mg таблетки са бели до светло жълтеникави, кръгли с плоски скосени ръбове нефилмирани таблетки, гладки от двете страни с диаметър 8 mm.
Далмевин 50 mg таблетки са налични в блистери в картонени кутии, съдържащи: 7, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 112, 180, 336 таблетки в блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
Medochemie Ltd, Кипър.

Производител:
Pharmacare Premium Ltd, Малта.
Medochemie Ltd, Кипър.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 07.11.2017 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:AF543
Цена за НЗОК:27.70 лв.
Реимбурсация:27.70 лв.
Пациентът заплаща:0.00 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IB (РЗОК)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30

ДАЛМЕВИН таблетки 50 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми