Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ОРОПРАМ табл. 20 мг. * 30

ОРОПРАМ табл. 20 мг. * 30

Арт. #15000453

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

 

 

OROPRAM® ОРОПРПАМ

 

СЪСТАВ

Лекарствено вещество в 1 филмирана таблетка: Citalopram hydrobromide, екв. на Citalopram 20 mg

Помощни вещества: микрокристална целулоза, манитол, магнезиев стеарат, безводен колоидален силиций, хипролелоза, макрогол, оцветител - титаниев диоксид (E171)

 

 

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Oropram® 20 mg в блистер по 10 таблетки, по 3 блистера в кутия

 

 

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Балканфарма-Холдинг АД, бул."Княгиня Мария Луиза"№ 2, София, България

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Omega Farma EHF, Skutuvogi 1H Reykjavik, Iceland

 

 

ДЕЙСТВИЕ

Оропрам е ефективен срещу депресии и страхови състояния. Ефектът му се дължи на специфично потискане на обратното захващане на серотонина (вещество, което посредничи при предаването на импулсите) в мозъка. Лекарството не повлиява проводната система на сърцето, кръвното налягане и не повишава ефекта на алкохола. Има лек седативен ефект.

 

 

ПОКАЗАНИЯ

• Депресия;

• Паническо разстройство с или без страх от открити пространства (агорафобия).

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Свръхчувствителност към продукта или някое от помощните вещества;

• Едновременно лечение с MAO инхибитори.

 

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Продуктът се прилага с повишено внимание при пациенти с увредена чернодробна или бъбречна функции.

Депресиите са съпроводени с риск от самоубийства и в началото на лечението този риск може да се повиши.

При някои пациенти с паническо разстройство в началото на лечението може да се засили тревожността - парадоксална реакция, която отзвучава за около 2 седмици. При пациенти в напреднала възраст понякога може да спадне нивото на натрия в кръвта, вероятно дължащо се на променена секреция на антидиуретичния хормон. При рязко преустановяване на лечението могат да се наблюдават симптоми на отнемане и затова то трябва да става постепенно в продължение на 2 седмици. В някои случаи при пациенти с биполярно афективно разстройство може да се провокира манийна фаза, което налага прекратяване на лечението. В някои случаи може да се развие т. нар. серотонинов синдром - тревожност, треперене, объркване, мускулни гърчове и повишена температура.

 

 

 

ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Оропрам и MAO инхибитори не трябва да се приемат едновременно. Когато това се налага между приемите на тези продукти трябва да има най-малко 14-дневен интервал.При комбинирано приемане на продукта с литий не може да се изключи взаимодействие, което налага повишено внимание.

При пациенти на инсулиново лечение и глюкоза може да настъпи промяна на реакцията към инсулин, което да наложи корекция на дозата на антидиабетичните продукти.

 

 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

 

Продуктът се прилага с повишено внимание при пациенти с увредена чернодробна или бъбречна функции.

 

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Опитът с приложението на Оропрам при бременни жени е ограничен и поради това приложението трябва да се извършва само след внимателна преценка полза/риск.Не е известно дали продуктът преминава в майчиното мляко, но при изследвания на опитни животни малки количества се откриват в млякото.

 

 

ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ

Пациенти, употребяващи Оропрам могат да очакват нарушения на вниманието и способността за концентрация. Те могат да бъдат причинени от заболяването, от лечението или и от двете. Такива пациенти трябва да бъдат предупредени, че способността им за шофиране или работа с машини може да се влоши.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ДОЗИРОВКА

Възрастни

Продуктът се прилага веднъж дневно, дозата може да варира.

• Депресия - начална доза 20 mg дневно, като може да бъде повишена до 40 mg дневно при необходимост. Дози, по-високи от 60 mg дневно не се препоръчват. За пациенти над 65 годишна възраст препоръчваната дневна доза е половината от споменатата - 10-30 mg дневно, а максималната доза е 40 mg дневно.

Продуктът трябва да се приема най-малко 2-3 седмици преди да настъпи ефектът от него.Продължителността на лечението е 4-6 месеца в зависимост от реакцията на пациента.

 

• Панически разстройства - за да се избегнат обостряния на състоянието се препоръчват ниски дози. Препоръчваната начална доза е 10 mg дневно. След едноседмично лечение дозата се повишава до 20 mg дневно. Обичайната подържаща доза е 20-30 mg дневно. Ако реакцията на пациента не е задоволителна дозата може да се повиши, но максималната доза не трябва да надвишава 60 mg. В лечението на паническите разстройства максимален ефект се постига след 3 месеца и продължава с постоянното лечение.

Преустановяването на лечението трябва да става постепенно.

При пациенти с увредена чернодробна функция максималната дневна доза не трябва да надвишава 30 mg.

 

 

Деца

Продуктът не се препоръчва за деца.

 

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на предозиране с продукта, нежеланите реакции могат да се засилят. Могат да се наблюдават обърканост, изпотяване, гадене, повръщане, треперене, унесеност, ускорена сърдечна дейност.

 

Лечение

Осигурява се адекватен достъп на въздух. Може да се приложи изпразване на стомаха или стомашна промивка, както и активен въглен. Наблюдават се сърдечните и жизнени показатели, като се прилага симптоматично и подържащо лечение.

Не е подходящо прилагането на форсирана диуреза, диализа, хемоперфузия. Няма специфичен антидот.

 

 

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите лекарствени реакции на продукта са леко изразени и отзвучават бързо дори при пордължително лечение.

Чести (>1%):

Системни - главоболие, усилено потене, умора, главоболие, треперене, промени в теглото, световъртеж, смущения в еякулацията, менструални смущения; Сърдечно-съдова система - чувство за ускорена сърдечна дейност, рязко спадане на кръвното при изправяне, ускорена сърдечна дейност;

ЦНС - нарушения на съня и възприятието, мравучкания, екстрапирамидни смущения;

Стомашно-чревен тракт - гадене, запек, диария, сухота в устата; Пикочно-полова система - затруднения в уринирането, смущения в еякулацията, менструални смущения;

Очен анализатор - нарушения на акомодацията.

 

Редки (0.1-1%):

Системни - общо неразположение, често прозяване;

ЦНС - свръхвъзбуда, обърканост, затруднения в концентацията, намалено либидо и прекъсване на еякулацията;

Стомашно-чревен тракт - повишено отделяне на слюнка;

Кожа - обриви;

Дихателна система - запушване на носа;

Очен анализатор- разширени зеници.

 

 

Много редки (< 0.1%):

ЦНС - мания.

 

 

СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 250С.

 

 

СРОК НА ГОДНОСТ

4 (четири)години от датата на производство.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОРОПРАМ табл. 20 мг. * 30

  • Силно клинично значими взаимодействия (199)
  • Умерено клинично значими взаимодействия (281)
  • Маловажно клинично значими взаимодействия (38)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ОРОПРАМ табл. 20 мг. * 30

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ОРОПРАМ табл. 20 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ОРОПРАМ табл. 20 мг. * 30

ОРОПРАМ табл. 20 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):