Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MEDOCHEMIE LTD ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30

ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30

Арт. #30054385

ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30

Листовка: информация за пациента
Парикс 20 mg таблетки
Parix 20 mg tablets
Пароксетин / Paroxetine
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Парикс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Парикс
3. Как да приемате Парикс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Парикс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Парикс и за какво се използва
Парикс се използва за лечение при възрастни, страдащи от депресия и/или тревожно разстройство. Пароксетин се прилага като лечение при следните тревожни разстройства: обсесивно-компулсивно разстройство (повтарящи се натрапчиви мисли с неконтролируемо поведение); паническо разстройство (панически атаки, включително и тези, които се проявяват при агорафобия, което е страх от открити пространства); социално тревожно разстройство / социална фобия (страх или избягване на ситуации, свързани с общуване или пребиваване в обществото); посттравматично стресово разстройство (тревожност, предизвикана от травмиращо събитие) и генерализирано тревожно разстройство (обща тежка тревожност или нервност).
Пароксетин принадлежи към група лекарства, наречени селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (СИОЗС). Всеки човек има в мозъка си вещество, наречено серотонин. Хората, които са депресирани или страдат от тревожност имат по-ниски нива на серотонин от останалите. Не е напълно ясно как действат пароксетин и другите СИОЗС, но е възможно тяхното действие да предизвиква повишаване на нивата на серотонин в мозъка. Правилното лечение на Вашата депресия или тревожно разстройство е важно, за да Ви помогне да се почувствате по-добре.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Парикс
Не приемайте Парикс:

 • Ако приемате или сте приемали през последните две седмици лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ, включително моклобемид и метиленов хлорид (метиленово синьо)). Вашият лекар ще Ви посъветва как да започнете да приемате Парикс след като спрете приема на МАОИ;
 • Ако приемате антипсихотични лекарства, които съдържат тиоридазин или пимозид;
 • Ако сте алергични към пароксетин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако някое от горните се отнася до Вас, уведомете Вашия лекар преди да приемате Парикс.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Парикс, ако Вие:

 • Приемате някакви други лекарства (вижте раздел "Други лекарства и Парикс”);
 • Страдате от бъбречни, чернодробни или сърдечни проблеми;
 • Страдате от епилепсия или имате анамнеза за припадъци или гърчове;
 • Някога сте имали епизоди на мания (свръхактивно поведение или мисли);
 • Сте подложен на електроконвулсивна терапия (ЕКТ);
 • Имате анамнеза за нарушения в кръвосъсирването или приемате други лекарства, които могат да повишат риска от кървене (лекарства за разреждане на кръвта като варфарин, антипсихотици като перфеназин или клозапин, трициклични антидепресанти, противоболкови и противовъзпалителни лекарства, наричани НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства), като ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, целекоксиб, етодолак, диклофенак, мелоксикам);
 • Приемате тамоксифен за лечение на рак на гърдата. Пароксетин може да намали действието на тамоксифен и Вашият лекар може да Ви препоръча да приемате други антидепресанти;
 • Страдате от диабет;
 • Сте на диета с ограничен прием на натрий;
 • Страдате от глаукома (повишено очно налягане);
 • Сте бременна или планирате да забременеете (вижте раздел "Бременност и кърмене");
 • Сте на възраст под 18 години (вижте раздел "Деца и юноши на възраст под 18 години").

Ако някое от горните се отнася до Вас и не сте обсъдили това с Вашия лекар предварително, обърнете се към Вашия лекар отново и го попитайте дали трябва да приемате Парикс.

Деца и юноши на възраст под 18 години
Обикновено пароксетин не трябва да се прилага при деца и подрастващи на възраст под 18 години. В допълнение, трябва да бъдете информирани, че при пациенти под 18-годишна възраст има повишен риск от нежелани реакции като опити за самоубийство, мисли за самоубийство и враждебност (основно агресия, опозиционно поведение и гняв), когато приемат този клас лекарствени продукти. Въпреки това, Вашият лекар може да реши да предпише Парикс на пациенти под 18-годишна възраст, ако той/ тя реши, че това е в техен най-голям интерес. Ако Вашият лекар е предписал Парикс на пациент под 18-годишна възраст и Вие искате да обсъдите това, моля обърнете се към Вашия лекар. Трябва да информирате Вашия лекар, ако забележите поява или влошаване на някой от симптомите, изредени по-горе, когато пациенти под 18-годишна възраст приемат Парикс. В допълнение, дългосрочната безопасност за растежа, съзряването и когнитивното и поведенческо развитие на Парикс в тази възрастова група не е установена.

При проучвания на пароксетин при пациенти под 18-годишна възраст чести нежелани реакции, засягащи по-малко от 1 от 10 деца/ юноши са били: повишена честота на суицидни мисли и опити, преднамерено самонараняване, враждебно, агресивно или неприятелско поведение, липса на апетит, треперене, необичайно изпотяване, свръхактивност (прекалена енергичност), тревожност, емоционални промени (включително плач и промени в настроението). Тези проучвания също показват, че същите симптоми са наблюдавани и при деца и подрастващи, които са приемали плацебо (неактивно вещество) вместо пароксетин, но те са наблюдавани по-рядко.
При някои от пациентите при проучванията при лица под 18-годишна възраст са наблюдавани симптоми на отнемане при преустановяване приема на пароксетин. Тези симптоми са сходни с тези, наблюдавани при възрастни при преустановяване на лечението с пароксетин (вижте точка 3 "Как да приемате Парикс"). В допълнение, пациентите под 18-годишна възраст често (засегнати са по-малко от 1 на 10 пациента) са изпитвали стомашна болка, нервност и емоционални промени (включително плач, промяна в настроението, опити за самонараняване, мисли и опити за самоубийство).

Мисли за самоубийство или влошаване на Вашата депресия или тревожно разстройство
Ако страдате от депресия и/или тревожно разстройство може понякога да имате мисли да се самонараните или самоубиете. Те могат да се засилят, когато за първи път започнете да приемате антидепресанти, тъй като тези лекарства имат нужда от време, за да започнат да действат, обикновено около две седмици, а понякога и по-дълго.

Може да сте по-склонни да мислите така, ако:

 • Някога в миналото сте имали мисли да се самонараните или самоубиете;
 • Ако сте млад. Информацията от клиничните проучвания показва повишен риск от суицидно поведение при хора на възраст под 25 години с психични състояния, които са лекувани с антидепресанти.

Ако имате мисли да се самонараните или самоубиете по което и да е време, свържете се с Вашия лекар или посетете най-близката болница незабавно.
Може да Ви е от полза да кажете на роднина или близък приятел, че страдате от депресия или тревожно разстройство, и да ги помолите да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да Ви кажат, ако смятат, че депресията или тревожното Ви разстройство се влошават, или ако се тревожат за промени във Вашето поведение.

Важни нежелани реакции, наблюдавани при употребата на Парикс
Някои пациенти, които приемат Парикс, развиват състояние, наречено акатизия, при което се чувстват неспокойни и не могат да стоят спокойно в седнало или изправено положение. Други пациенти могат да развият т.нар. серотонинов синдром. При него се наблюдават някои или всички от следните симптоми: обърканост, безпокойство, треперене, тръпнене, халюцинации (виждане и чуване на неща, които не са реални), внезапни конвулсии на мускулите или ускорен сърдечен ритъм. Ако забележите някой от тези симптоми, свържете се с Вашия лекар. За повече информация за тези и други нежелани реакции при употребата на Парикс вижте точка 4 "Възможни нежелани реакции".

Други лекарства и Парикс
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Някои лекарства може да повлияят действието на Парикс или да повишат риска от нежелани реакции. Парикс може също да повлияе действието на други лекарства. Такива лекарства са:

 • Лекарства, наречени моноаминооксндазни инхибитори (МАОИ, включително моклобемид и метилен хлорид (метиленово синьо)) - вижте раздел "Не приемайте Парикс";
 • Тиоридазин или пимозид, които са антипсихотици - вижте раздел "Не приемайте Парикс";
 • Ацетилсалицилова киселина, ибупрофен или други лекарства, наречени НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства) като целекоксиб, етодолак, диклофенак и мелоксикам, използвани при болка и възпаление;
 • Трамадол и петидин, които са болкоуспокояващи;
 • Лекарства, наречени триптани, като суматриптан, прилаган при мигрена;
 • Други антидепресанти, включително други селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина като кломипрамин, нортриптилин и дезипрамин;
 • Хранителна добавка, наречена триптофан;
 • Лекарства като литий, рисперидон, перфеназин, клозапин (наречени антипсихотици), които се използват за лечение на някои психични заболявания;
 • Комбинация от фозампренавир и ритонавир, използвани за лечение на човешки имунодефицитен вирус (ХИВ);
 • Жълт кантарион - растителен продукт за лечение на депресия;
 • Фентанил, използван при анестезия или хронична болка;
 • Фенобарбитал, фенитоин, натриев валпроат или карбамазепин, използвани за лечение на припадъци и епилепсия;
 • Атомоксетин, лекарство, използвано за лечение на ХРНВ (хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието);
 • Проциклидин, използван за облекчаване на тремор, основно при болестта на Паркинсон;
 • Варфарин или други антикоагуланти - лекарства за разреждане на кръвта;
 • Пропафенон, флекаинид и лекарства за лечение на неравномерен пулс;
 • Метопролол, бета-блокер, използван за лечение на високо кръвно налягане и сърдечни заболявания;
 • Правастатин, използван за лечение на висок холестерол;
 • Рифампицин, използван за лечение на туберкулоза и лепроза;
 • Линезолид - антибиотик;
 • Тамоксифен, използван за лечение на рак на гърдата.

Ако не сте сигурни дали нещо от горните се отнася за Вас, говорете е Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Парикс.

Парикс с храна и напитки
Трябва да избягвате употребата на алкохол докато приемате Парикс. Употребата на алкохол може да доведе до влошаване на Вашето състояние или до поява на нежелани реакции.
Ако приемате Парикс сутрин с храненето, рискът от гадене може да се понижи.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Има съобщения за повишен риск от вродени дефекти, в частност сърдечни нарушения, при деца, чиито майки са приемали пароксетин през първите месеци от бременността. В общата популация около 1 на 100 бебета е родено със сърдечен порок. Рискът е по-висок при бебета, чиито майки са приемали пароксетин - 2 на 100 бебета.
Вие и Вашият лекар ще решите дали е по-добре да преминете на друго лечение или трябва постепенно да преустановявате приема на Парикс по време на бременността. В зависимост от обстоятелствата Вашият лекар може да реши, че продължаването на лечението с Парикс е по-добре за Вас.
Уверете се, че Вашите акушерка и/ или лекар знаят, че приемате Парикс. Когато са приемани по време на бременността, особено през последния триместър, лекарствата като пароксетин могат да повишат риска от сериозно увреждане на бебето, наречено персистираща белодробна хипертония при новороденото (ПБХН), което води до учестено дишане и зачервяване при бебето. Тези симптоми обикновено се проявяват през първите 24 часа след раждането. Ако те се проявят при Вашето бебе, трябва да се свържете с Вашите акушерка и/ или лекар незабавно.

Тези симптоми включват:

 • Проблеми с дишането;
 • Посиняване на кожата или повишена или понижена температура;
 • Посиняване на устните;
 • Повръщане или затруднения при хранене;
 • Прекомерна уморяемост, проблеми със съня или постоянен плач;
 • Вдървени или отпуснати мускули;
 • Треперене, безпокойство или припадъци (гърчове).

Ако Вашето дете получи някой от тези симптоми след раждането или се тревожите за здравето на Вашето дете, свържете се с Вашия лекар или Вашата акушерка за съвет.

Парикс се екскретира в малки количества в кърмата. Ако приемате Парикс, свържете се с Вашия лекар преди да започнете да кърмите. Вие и Вашият лекар ще решите дали може да кърмите докато приемате Парикс.
При проучвания при животни е показано, че пароксетин влошава качеството на спермата. Теоретично този факт може да окаже влияние и върху фертилитета, но досега не е наблюдаван ефект върху фертилитета при хора.

Шофиране и работа с машини
Възможните нежелани реакции при употребата на Парикс включват замаяност, обърканост, сънливост или замъглено зрение. Ако получите някоя от тези нежелани реакции, не трябва да шофирате или да работите с машини.

3. Как да приемате Парикс
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 Начална дозаПрепоръчителна дневна дозаМаксимална дневна доза
Депресия20 mg20 mg50 mg
Обсесивно-компулсивно разстройство 20 mg40 mg60 mg 
Паническо разстройство10 mg40 mg60 mg 
Социално тревожно разстройство20 mg20 mg50 mg 
Посттравматично стресово разстройство20 mg20 mg50 mg 
Генерализирано тревожно разстройство20 mg20 mg50 mg 

Вашият лекар ще Ви посъветва с каква доза е най-подходящо да започнете лечение.

Повечето хора започват да се чувстват по-добре около две седмици след началото на лечението. Ако не забелязвате подобрение след този период от време, обърнете се към Вашия лекар за съвет. Вашият лекар може да реши да повишава дозата, която приемате постепенно, с по 10 mg до максималната дневна доза.
Приемайте Парикс сутрин с храна.
Поглъщайте таблетката цяла с чаша вода. Не дъвчете таблетката.
Вашият лекар ще Ви обясни за какъв период от време ще приемате Парикс. Може да приемате лекарството с месеци или по-дълго.

Пациенти в старческа възраст
Максималната доза за пациенти на възраст над 65 години е 40 mg дневно.

Пациенти с чернодробни и бъбречни заболявания
Ако страдате от чернодробни или бъбречни проблеми, Вашият лекар може да реши да понижи дозата Парикс, която приемате до по-ниска от обичайно препоръчителната.

Ако сте приели повече от необходимата доза Парикс
Никога не приемайте по-висока доза Парикс от тази, която Ви е предписал Вашият лекар.
Ако Вие (или някой друг) приемете повече от лекарството, моля свържете се с Вашия лекар или посетете най-близката болница незабавно. Покажете им опаковката на лекарството. Ако сте приели твърде много Парикс, освен нежеланите реакции, изредени в точка 4 "Възможни нежелани реакции", може да имате следните симптоми: треска, неконтролируемо свиване на мускулите.

Ако сте пропуснали да приемете Парикс
Приемайте Парикс по едно и също време всеки ден.
Ако пропуснете доза и си спомните за това преди да си легнете вечерта, приемете дозата веднага. Приемете следващата доза в обичайното време на следващия ден.
Ако си спомните през нощта или в рамките на следващия ден, не приемайте пропуснатата доза и не приемайте допълнителна доза. Приемете следващата доза в обичайното време. Възможно е да почувствате симптоми на отнемане, но те изчезват след прием на следващата доза.

Ако не почувствате подобрение
Парикс няма да облекчи симптомите Ви веднага. Всички антидепресанти имат нужда от време, за да подействат. При някои пациенти се наблюдава подобрение след няколко седмици, а при други е необходимо повече време. Ако не се почувствате по-добре след няколко седмици, свържете се с Вашия лекар за съвет. Вашият лекар ще Ви насрочи повторен преглед няколко седмици след започване на лечението. Уведомете Вашия лекар, ако не забелязвате никакво подобрение.

Ако сте спрели приема на Парикс
Не спирайте приема на Парикс докато Вашият лекар не Ви каже.
Когато спирате приема на Парикс Вашият лекар ще Ви помогне бавно да понижавате дозата в рамките на няколко седмици или месеца, за да се намали рискът от поява на симптоми на отнемане. Един от начините да се направи това е дозата да се понижава стъпаловидно c 10 mg седмично. При повечето хора симптомите на отнемане са леки до умерени и изчезват от само себе си в рамките на две седмици. При някои пациенти тези симптоми може да са по-тежки или по-продължителни.
Ако почувствате симптоми на отнемане когато спирате лечението, Вашият лекар може да Ви препоръча да преустановявате лечението по-плавно. Свържете се с Вашия лекар, ако почувствате тежки симптоми на отнемане. Вашият лекар може да Ви посъветва да започнете да приемате Парикс отново, а впоследствие да спирате лечението по-бавно. Дори да почувствате симптоми на отнемане е възможно да преустановите лечението с Парикс.

Симптоми на отнемане, които може да се проявят при спиране на лечението
Според проучвания 3 от 10 пациента изпитват един или повече симптоми на отнемане, когато лечението се преустановява. Определени симптоми са по-чести от други.

Чести нежелани реакции (засягат 1 до 10 пациента на 100):

 • Усещане за замаяност, неустойчивост и нестабилност;
 • Изтръпване, чувство на парене и (по-рядко) усещане като електрически шок, включително и по главата;
 • Жужене, съскане, свирене, звън или друг постоянен шум в ушите (тинитус);
 • Нарушения на съня (ярки сънища, кошмари, невъзможност да се спи);
 • Тревожност;
 • Главоболие.

Нечести нежелани реакции (засягат 1 до 10 пациента на 1 000):

 • Гадене;
 • Изпотяване (включително нощно изпотяване);
 • Неспокойство или възбуда;
 • Тремор (треперене);
 • Чувство на обърканост или дезориентация;
 • Диария;
 • Прекадена емоционалност или раздразнителност;
 • Зрителни нарушения;
 • Ускорен пулс (палпитации).

Моля свържете се с Вашия лекар, ако се тревожите за симптомите на отнемане при преустановяване лечението с Парикс.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Тези нежелани реакции са по-вероятни през първите няколко седмици от лечението.
Ако получите някоя от следните нежелани реакции по време на лечението, незабавно се свържете с Вашия лекар. Може да се наложи и да посетите болница.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Ако установите необичайна поява на синини или кървене, включително повръщане на кръв или кървави изпражнения, незабавно се свържете с Вашия лекар или посетете най-близката болница;
 • Ако изпитвате трудности при уриниране, незабавно се свържете с Вашия лекар или посетете най-близката болница.

Редки (могат да засегнат до I на 1000 души):

 • Ако получите гърчове (припадъци), незабавно се свържете с Вашия лекар или посетете най-близката болница;
 • Ако се чувствате нервен или имате чувството, че сте неспособен да стоите или седите спокойно, може да страдате от състояние, наречено акатизия. Повишаването на дозата може да влоши тези симптоми. Свържете се с Вашия лекар, ако почувствате тези симптоми;
 • Ако чувствате умора, слабост или обърканост и болка, скованост или некоординираност на мускулите, може съдържанието на натрий в кръвта Ви да е понижено. Свържете се с Вашия лекар, ако почувствате тези симптоми.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

 • Алергични реакции към Парикс, които може да са сериозни. Ако получите червен и надигнат кожен обрив, оток на клепачите, лицето, устните, устата или езика, сърбеж или затруднено дишане (задух) или преглъщане, или чувствате слабост и замаяност, които водят до колабиране или загуба на съзнание, незабавно се свържете с Вашия лекар или посетете най-близката болница;
 • Ако получите някой или всички от следните симптоми, може да страдате от състояние, наречено серотонинов синдром. Симптомите включват обърканост, неспокойство, изпотяване, треперене, треска, халюцинации (чуване и виждане на странни неща), внезапни спазми на мускулите или ускорен пулс. Ако получите някой от тези симптоми, свържете се с Вашия лекар;
 • Остра глаукома. Ако внезапно почувствате болка в очите и зрението Ви е замъглено, свържете се с Вашия лекар.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде установена от наличните данни):

 • По време на лечение с Парикс или непосредствено след преустановяване на лечението са докладвани случаи на мисли / поведение за самонараняване или самоубийство (вижте точка 2 "Предупреждения и предпазни мерки");
 • Агресия.

Други възможни нежелани реакции по време на лечението
Много чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • Гадене. Ако приемате лекарството сутрин с храна, рискът от гадене ще се понижи;
 • Промени в сексуалното желание или функция. Например, невъзможност за достигане до оргазъм и при мъже нарушена ерекция или еякулация.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • Повишени нива на холестерол в кръвта;
 • Загуба на апетит;
 • Безсъние или сънливост;
 • Патологични сънища (включително кошмари);
 • Чувство на замаяност и треперене (тремор);
 • Главоболие;
 • Намалена концентрация;
 • Чувство на възбуда;
 • Чувство на необичайна слабост;
 • Замъглено зрение;
 • Прозяване, сухота в устата;
 • Диария или запек;
 • Повръщане;
 • Повишение на теглото;
 • Изпотяване.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Краткотрайно повишение или понижение на кръвното налягане, което може да доведе до чувство на замаяност или припадък при рязко изправяне;
 • Ускорен пулс;
 • Невъзможност за движение, скованост, треперене или необичайни движения на устата или езика;
 • Разширени зеници;
 • Кожни обриви;
 • Чувство на обърканост;
 • Халюцинации (виждане и чуване на странни неща);
 • Невъзможност за уриниране (задръжка на урина) или неконтролируемо, неволно уриниране (инконтиненция на урината);
 • Ако сте пациент, който страда от диабет, може да забележите загуба на контрол върху нивата на кръвна захар докато приемате Парикс. Моля говорете с Вашия лекар за адаптиране на дозата Ви инсулин или лекарства за диабет.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

 • Патологично образуване на кърма при мъже и жени;
 • Забавен пулс;
 • Увреждане на черния дроб, видимо при кръвни изследвания на чернодробната функция;
 • Панически атаки;
 • Свръхактивно поведение или мисли (мания);
 • Чувство на отделеност от себе си (деперсонализация);
 • Безпокойство;
 • Неконтролируемо желание да движите краката си (Синдром на неспокойните крака);
 • Болки в ставите и мускулите.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

 • Кожен обрив с мехури, наподобяващи малки мишени (централни тъмни петна, заобиколени от по-бледа област, с тъмен пръстен по периферията), наречен еритема мултиформе;
 • Много разпространен обрив с мехурчета и лющене на кожата, главно около устата, носа, очите и гениталиите (Синдром на Стивънс-Джонсън);
 • Много разпространен обрив с мехурчета и излющване на кожата на почти цялото тяло (токсична епидермална некролиза);
 • Чернодробни проблеми, свързани с жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите);
 • Задържане на течности или вода, което може да доведе до оток на ръцете или краката;
 • Чувствителност към слънчева светлина;
 • Болезнена продължителна ерекция;
 • Намален брой на тромбоцитите в кръвта.

При някои пациенти се появява жужене, съскане, свирене, звън или друг постоянен шум в ушите (тинитус), когато приемат Парикс.
При пациенти, приемащи този вид лекарства е наблюдаван повишен риск от костни фрактури.
Ако почувствате безпокойство докато приемате Парикс, свържете се с Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщавате нежеланите реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.:+359 2 890 3417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Парикс
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и блистерите след "Годен до:".
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Парикс
Активното вещество е: пароксетнн (като хидрохлорид безводен). Всяка таблетка съдържа 20 mg пароксетин (като хидрохлорид безводен).
Другите съставки са: Микрокристална целулоза (Е460), калциев хидрогенфосфат дихидрат (Е341), кроскармелоза натрий (Е468), силициев диоксид, колоиден, безводен (Е551) и магнезиев стеарат (Е470b).

Как изглежда Парикс и какво съдържа опаковката
Таблетки
Парикс 20 mg: почти бели плоски с фасета и делителна черта таблетки, с надпис "20" от едната страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни половини.
Прозрачни или матови блистери от PVC/Al фолио, поставени в картонена кутия, съдържаща 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 180 и 500 таблетки.
He всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Medochemie Ltd., Кипър.

Производител:
FAL Duiven B.V., Нидерландия;
Medochemie Ltd. (Factory AZ), Кипър.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 07/ 2015.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (79)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (320)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (18)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:NF905
Цена за НЗОК:6.83 лв.
Реимбурсация:3.42 лв.
Пациентът заплаща:3.41 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30

ПАРИКС таблетки 20 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):