Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACCORD HEALTHCARE LT ЛИДОКАИН флакон 10 мг. / мл. 10 мл. * 10 ACCORD HEALTHCARE

ЛИДОКАИН флакон 10 мг. / мл. 10 мл. * 10 ACCORD HEALTHCARE

Арт. #30064936
Последна цена: 12.60 лв.

Продуктът не е наличен.

Продуктът не може да бъде закупен онлайн.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от ACCORD HEALTHCARE LT ›Виж всички Лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание ›Виж още от лидокаин (N01BB02) ›

ЛИДОКАИН флакон 10 мг. / мл. 10 мл. * 10 ACCORD HEALTHCARE

Листовка: информация за потребителя
Лидокаин Акорд 10 mg/ml инжекционен разтвор
Лидокаин Акорд 20 mg/ml инжекционен разтвор
Lidocaine Accord 10 mg/ml solution for injection
Lidocaine Accord 20 mg/ml solution for injection
Лидокаинов хидрохлорид (Lidocaine hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Лидокаин Акорд и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лидокаин Акорд
3. Как да използвате Лидокаин Акорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лидокаин Акорд
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Лидокаин Акорд и за какво се използва
Лидокаин Акорд е локален анестетик. Използва се за обезчувствяване на части от тялото по време на малки хирургични процедури. Възпрепятства способността на нервите да предават болкови съобщения към мозъка и по този начин спира усещането за божа. Действието му започва няколко минути след инжектиране и бавно отзвучава след завършване на процедурата.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Лидокаин Акорд
Това лекарство не трябва да Ви се прилага:

 • Ако сте алергични към лидокаинов хидрохлорид, към локални анестетици от амиден тип или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • Ако имате много ниско кръвно налягане или ако сте изгубили твърде много кръв, или други телесни течности, или сърцето Ви не може да изпомпва достатъчно количество кръв по други причини, Лидокаин Акорд не трябва да бъде инжектиран в гръбнака Ви.

Ако някое от посочените се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да Ви бъде приложено това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Лидокаин Акорд:

 • Ако сте в старческа възраст или страдате от общо изтощение.
 • Ако страдате от сърдечни проблеми, като бавен или неравномерен сърдечен ритъм, или сърдечна недостатъчност.
 • Ако страдате от нарушение на белите дробове или дишането.
 • Ако страдате от чернодробно заболяване или бъбречни проблеми.
 • Ако страдате от припадъци (епилепсия).
 • Ако имате възпаление или инфекция на мястото на инжектиране.
 • Ако имате порфирия (рядко наследствено заболяване, което засяга кожата и нервната система).
 • Ако имате проблеми с кръвосъсирването.
 • Ако сте в последните три месеца от бременността.

Ако не сте сигурни дали някое от горните се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар преди да Ви бъде приложен Лидокаин Акорд.

Други лекарства и Лидокаин Акорд
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

По-специално, информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • други локални анестетици;
 • лекарства, използвани в лечението на стомашни или дуоденални язви (напр. циметидин);
 • лекарства, използвани за лечение на неравномерен сърдечен ритъм (напр. амиодарон).

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
В зависимост от дозата и приложението, Лидокаин Акорд може временно да повлиява Вашата способност да шофирате или да работите с машини. Попитайте Вашия лекар кога е безопасно да възобновите тези дейности.

Лидокаин Акорд съдържа натрий
Всеки ml от инжекционния разтвор съдържа приблизително 0,118 mmol натрий (ако се използва концентрация от 10 mg/ml) или 0,082 mmol натрий (ако се използва концентрация от 20 mg/ml)). Да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий).

3. Как да използвате Лидокаин Акорд
Лидокаин Акорд ще Ви бъде прилаган от лекар. Ще Ви бъде поставен под формата на инжекция във вена, мускул, под кожата или в епидуралното пространство в близост до гръбначния мозък.
Дозата, която Вашият лекар Ви прилага, ще зависи от типа облекчаване на болката, от който се нуждаете. Също така ще зависи от размера на тялото Ви, възрастта, физическото състояние и частта от тялото, в която ще бъде инжектирано лекарството. Ще Ви бъде приложена най-ниската доза, достатъчна да постигне желания ефект.

Употреба при деца и юноши
Дозата трябва да бъде намалена при деца и при пациенти с влошено общо състояние.
Лидокаин Акорд обикновено се прилага в близост до частта от тялото, която ще бъде оперирана.

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза Лидокаин Акорд
Лекуващият Ви лекар е обучен да се справя със сериозните нежелани реакции, които можете да получите от твърде висока доза Лидокаин Акорд. Първите признаци, че Ви е приложен твърде много Лидокаин Акорд, обикновено са следните:

 • конвулсии;
 • тревожност;
 • световъртеж или замаяност;
 • гадене;
 • безчувственост или изтръпване на устните или около устата;
 • проблеми със зрението.

Ако нещо от изброените Ви се случи, или мислите, че Ви е приложен твърде много Лидокаин Акорд, незабавно информирайте Вашия лекар или сестра.
Ако Ви е приложен твърде много Лидокаин Акорд, може да последват по-сериозни нежелани реакции, като нарушения на равновесието и координацията, промени в слуха, еуфория, обърканост, проблеми с говора, бледност, изпотяване, тремор, конвулсии, ефекти върху сърцето и кръвоносните съдове, загуба на съзнание, кома и спиране на дишането за кратък интервал от време (апнея).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Кажете незабавно на Вашия лекар или сестра, ако получите тежка алергична реакция (ангиоедем или анафилактичен шок). Нейните признаци могат да включват внезапно настъпване на:

 • подуване на лицето, устните, езика или гърлото, което да предизвика трудности в преглъщането;
 • тежко или внезапно подуване на ръцете, краката или глезените;
 • затруднения в дишането;
 • силен сърбеж по кожата (с надигнати обриви);
 • висока температура;
 • спадане на кръвното налягане.

Тези нежелани реакции са редки (могат да засегнат до 1 на 100 души).

Други възможни нежелани реакции:
Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

 • Ниско кръвно налягане;
 • Гадене.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • Изтръпване;
 • Замаяност;
 • Забавена сърдечна честота;
 • Високо кръвно налягане;
 • Повръщане.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Конвулсии;
 • Безчувственост на езика или изтръпналост около устата;
 • Звън в ушите или чувствителност към звук;
 • Зрителни нарушения;
 • Загуба на съзнание;
 • Тремор;
 • Сънливост;
 • Виене на свят;
 • Пищене в ушите;
 • Усещане за отравяне;
 • Затруднения в говора.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

 • Реакции на свръхчувствителност, като копривна треска (уртикария), обрив, ангиоедем и в тежки случаи анафилактичен шок;
 • Промени в чувствителността или мускулна слабост (невропатия);
 • Възпаление на мембраната, обграждаща гръбначния мозък (арахноидит), което може да причини болка в долната част на гърба или болка, безчувственост, или слабост в краката;
 • Двойно виждане;
 • Неравномерност или спиране на сърдечния ритъм;
 • Забавяне или спиране на дишането.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.:+359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство

5. Как да съхранявате Лидокаин Акорд
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на ампулата / флакона и картонената опаковка след "Годен до: / ЕХР". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Само за еднократна употреба, да се използва незабавно след първото отваряне, неизползваното количество да се изхвърли.
Не използвайте това лекарство, ако забележите каквато и да е промяна в цвета. Инжекционният разтвор не трябва да се използва, ако в него има частици.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Лидокаин Акорд
Активното вещество е: лидокаинов хидрохлорид.

 • Лидокаин Акорд 10 mg/ml инжекционен разтвор: 1 ml от инжекционния разтвор съдържа 10 mg лидокаинов хидрохлорид.
 • Лидокаин Акорд 20 mg/ml инжекционен разтвор: 1 ml от инжекционния разтвор съдържа 20 mg лидокаинов хидрохлорид.

Другите съставки са: натриев хлорид, солна киселина (за корекция на pH), натриев хидроксид (за корекция на pH) и вода за инжекции.

Как изглежда Лидокаин Акорд и какво съдържа опаковката
Лидокаин Акорд е бистър, безцветен, стерилен инжекционен разтвор. Предлага се в две концентрации, 10 mg/ml и 20 mg/ml.

Лидокаин Акорд 10 mg/ml инжекционен разтвор е наличен в:
Стъклени ампули:

 • 5 х 2 ml, 10 х 2 ml, 20 х 2 ml;
 • 10 х 5 ml, 20 х 5 ml;
 • 10 х 10 ml, 20 x 10 ml.

Стъклени флакони: 1 x 20 ml.

Лидокаин Акорд 20 mg/ml инжекционен разтвор е наличен в:
Стъклени ампули:

 • 10 x 2 ml, 20 х 2 ml;
 • 10 x 5 ml, 20 x 5 ml;
 • 10 х 10 ml, 20 х 10 ml.

Стъклени флакони: 1 х 20 ml.

He всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:
Accord Healthcare Limited, Обединено кралство.

Производител:
Accord Healthcare Limited, Обединено кралство;
WESSLING Hungary Kft., Унгария.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 06/2015 г.

Следната информация е предназначена само за медицински специалисти:
Поради липса на данни за съвместимост, този лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други лекарствени продукти.
Само за еднократна употреба, да се използва незабавно след първото отваряне, неизползваното количество трябва да се изхвърли.
Не използвайте този лекарствен продукт, ако забележите каквато и да е промяна в цвета на съдържанието. Инжекционният разтвор не трябва да се използва при наличие на частици.

Начин на приложение:
Лидокаин Акорд трябва да се използва само от или под наблюдението на лекари с опит в приложението на локална анестезия и умения за ресусцитация. При приложението на локални анестетици е необходимо наличие на оборудване за ресусцитация.

За информация относно дозирането, моля да се отнесете към кратката характеристика на продукта.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛИДОКАИН флакон 10 мг. / мл. 10 мл. * 10 ACCORD HEALTHCARE

Аналози на ЛИДОКАИН флакон 10 мг. / мл. 10 мл. * 10 ACCORD HEALTHCARE

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛИДОКАИН флакон 10 мг. / мл. 10 мл. * 10 ACCORD HEALTHCARE

ЛИДОКАИН флакон 10 мг. / мл. 10 мл. * 10 ACCORD HEALTHCARE Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):