Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ЛИДОКАИН унгв. 5% 40 гр. АКТАВИС

ЛИДОКАИН унгв. 5% 40 гр. АКТАВИС

Арт. #12000786

ЛИДОКАИН унгв. 5% 40 гр.  АКТАВИС

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LIDOCAIN ACTAVIS 5% ointment
ЛИДОКАИН АКТАВИС 5% маз
Лидокаин / Lidocaine
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.

Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Лидокаин Актавис и за какво се използва
2. Преди да използвате Лидокаин Актавис
3. Как да използвате Лидокаин Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лидокаин Актавис
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛИДОКАИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Лидокаин Актавис 5% маз съдържа локалния анестетик лидокаин. Той е включен в хомогенна мазилкова основа, която осигурява разтворимост и проникване през кожата на продукта и достигането му до по-дълбоко разположените нервни влакна. Той временно отстранява или намалява чувствителността на рецепторите и блокира проводимостта на периферните нерви без да повлиява централната нервна система.
Продуктът притежава силен, продължителен и дълбоко разпространяващ се местен анестетичен ефект.
Лидокаин Актавис 5% маз се използва за повърхностна локална анестезия при хирургични интервенции и диагностични манипулации.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИДОКАИН АКТАВИС
Не използвайте Лидокаин Активис

  • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към лидокаин или към някоя от останалите съставки на Лидокаин Актавис и/или към други локални анестетици от групата на амидите;
  • При метхемоглобинемия (образуване на метхемоглобин в кръвта) - вродена и придобита.

Обърнете специално внимание при употребата на Лидокаин Актавис
Продуктът трябва да се прилага с внимание при пациенти с данни за свръхчувствителност към лекарства или атопичен дерматит.
Не бива да се нанася в близост до очите и във външния слухов проход при увредена тъпанчева мембрана.
Лидокаин може да премине в кръвта, ако мазта се прилага в голямо количество, върху обширни участъци на кожата, върху възпалена или увредена кожа или при повишена кожна температура. Кожната температура може да се покачи при извършване на физически усилия, при покриване с дрехи или при използване на подгряващи подложки.
Не бива да се използва за локална анестезия при инжектиране на ваксини, поради възможно взаимодействие между продукта и ваксината.
Дозите трябва да се редуцират при възрастни, дебилни пациенти и такива със сърдечни, чернодробни, бъбречни заболявания и сърдечен блок.
При поява на алергични дерматити употребата на продукта трябва да се прекрати.
Известна е кръстосана свръхчувствителност между сулфонамиди и локални анестетици, вкл. лидокаин.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Анестетичният ефект на лидокаин се засилва и удължава от някои лекарствени продукти (аналгетици, транквилизатори, общи анестетици).
Лидокаин засилва метхемоглобинообразуващия ефект на лекарства, известни като метхемоглобинобразуващи (сулфонамиди).

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
В периода на бременност и кърмене Лидокаин Лктавис трябва да се прилага само след преценка от лекар на съотношението полза/риск.

Шофиране и работа с машини

Този продукт не повлиява неблагоприятно способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно никои от съставките на Лидокаин Актавис
Съдържащият се в продукта бензалкониев хлорид (помощно вещество) може да предизвика дразнене на кожата.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИДОКАИН АКТАВИС
Винаги използвайте Лидокаин Актавис точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Лекарственият продукт е предназначен за прилагане върху кожата.

Деца

  • новородени и кърмачета - 0,5 g/10 cm2 кожна повърхност;
  • деца от 1 до 6 години - 0,5 g/10 cm2 кожна повърхност;
  • деца от 6 до 12 години - 1,0 g/10 cm2 кожна повърхност.

Възрастни:

  • малки манипулации (поставяне на венозни катетри, обработка на ограничени повърхности) - 1,5 g до 2,0 g /10 cm2 кожна повърхност;
  • процедури върху по-голяма площ - 2,0 g/10 cm2 кожна повърхност.

Лидокаин Актавис 5% маз се нанася върху кожата или лигавиците с марлен тампон през интервали не по-малко от 3 часа.
При манипулации се нанася и върху инструмента.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Лидокаин Актавис
Ако Вие инцидентно сте използвали повече от предписаната доза, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
Не употребявайте лекарството по-често или за по-продължително време от предписаното, въпреки че вероятността да настъпи предозиране при прилагане върху кожата е малка.
При точно спазване на инструкциите за употреба на продукта не се наблюдава предозиране и токсичност при прилагане върху кожата.
Лидокаин може да премине в кръвта, ако мазта се прилага в голямо количество, върху обширни участъци на кожата, върху възпалена или увредена кожа или при повишена кожна температура.
При тези обстоятелства не може да се предвиди  какво е количеството лидокаин, което преминава в кръвта, като то може да бъде достатъчно високо, за да причини животозастрашаващи нежелани реакции, като аритмия, припадъци, затруднения в дишането, кома и дори смърт.

Ако сте пропуснали да приложите Лидокаин Актавис
Не използвайте по-голямо от необходимото количество, за да компенсирате пропуснато приложение. Приложете обичайната доза колкото е възможно по-скоро след като сте установили пропуска и продължете лечението по обичайния начин.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Лидокаин Актавис може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Когато прилагате това лекарство. Вие може да получите някои от описаните по-долу нежелани реакции. Ако това се случи, уведомете Вашия лекар.
Рядко могат да се наблюдават локални кожни реакции, които са бързопреходни - зачервяване, кожни обриви, уртикария, оток; при пациенти със свръхчувствителност към амиди са възможни анафилактични реакции (сериозни реакции от алергичен тип).
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛИДОКАИН АКТАВИС
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Съхранявайте лекарството при температура под 25°С.
Период на използване след първо отваряне на опаковката - 3 месеца.
Не използвайте Лидокаин Актавис, ако забележите, че мазта промени външния си вид или показва други признаци на влошаване. Обърнете се към Вашия фармацевт за съвет.
Не използвайте Лидокаин Актавис след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Лидокаин Актавис:
Активното вещество
е лидокаин. В 1 g маз се съдържат 50 mg лидокаин.
Другите съставки са: макрогол 400, макрогол 4000, пропиленгликол, бензалкониев хлорид.

Как изглежда Лидокаин Актавис и какво съдържа опаковката
Външен вид

Лидокаин Актавис 5% маз представлява бяла, хомогенна маз.

Опаковка
Лидокаин Актавис 5% маз, 40 g в алуминиева туба, по 1 туба в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Актавис ЕАД, България.

Производител: Балканфарма-Троян АД, България.

Дата на последно одобрение на листовката: юни 2011.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛИДОКАИН унгв. 5% 40 гр. АКТАВИС

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ЛИДОКАИН унгв. 5% 40 гр. АКТАВИС

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛИДОКАИН унгв. 5% 40 гр. АКТАВИС

ЛИДОКАИН унгв. 5% 40 гр. АКТАВИС Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):