Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мравки, хлебарки и пълзящи насекоми PELGAR INTERNATIONAL БЪГ АУЕЙ ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ 2.5 гр. * 6

БЪГ АУЕЙ ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ 2.5 гр. * 6

Арт. #30054924

БЪГ АУЕЙ ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ 2.5 гр. * 6

Област на приложение: Биоцид за самостоятелна борба с хлебарки в жилища, апартаменти, офиси, училища, кина, театри, хотели, складове, болници, предприятия за производство и търговия с храни, кораби, самолети, влакове. Съчетава действието на две активни вещества. Съдържа хранителна примамка. Хлебарките я консумират и не умират веднага. Пренасят я в гнездото и заразяват укрилите се хлебарки (каскаден ефект). Позволява локално приложение и е подходящ за кухни, шкафове с храни, чекмеджета, бани, електроуреди, ел. инсталации, помещения с лежащо болни, алергични, възрастни хора и деца.

Вид на биоцидния препарат: Примамка под формата на капсули с гел. Съдържа Bitrex за предотвратяване поглъщането от деца.

Начин на употреба: Отчупете капсулата на указаното място, изстискайте гела в легенчето на капсулата и я поставете близо до местата, където забелязвате присъствие на хлебарки. Обикновено това са топли, влажни и тъмни места: зад машини, хладилници, перални, миялни машини, шкафове, гардероби, под мивки. Поставяйте примамката само на недостъпни за деца и домашни животни места. Не опръсквайте местата на залагане с други инсектициди.

Главна група 3 Контрол на вредители.
Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.

Разрешение на M3 за пускане на пазара №: 1808-1/17.07.2015 г..

Активни вещества: Имидаклоприд 12.15 г/100 г; S-метопрен 10.5 г/100 г.

Категория на потребителите: масова.

Предупреждения за опасност:
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

  • Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
  • Р273 Да се избягва изпускане в околната среда.
  • Р391 Съберете разлятото.
  • Р501 Съдържанието / съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
  • К869/03-2020

Мерки за първа помощ:

  • При контакт с кожата: Измийте кожата обилно с вода и сапун, без да търкате.
  • При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода, при отворени клепачи. Свалете контактните лещи, ако има такива, и изплакнете очите с вода най-малко в продължение на 15 минути.
  • При поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Откарайте пострадалото лице в болница, и ако е възможно, носете със себе си етикета или опаковката.

Интервал между обработките: Действа до 4 месеца. Обработката може да се повтори при необходимост.

Съхранение: Съхранявайте далеч от храни, напитки и храни за животни, при температури от 5°С до 45°С.

Указания за безопасно обезвреждане: Не изхвърляйте празните опаковки на местата за битови отпадъци. Предайте ги на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от ЗУО.

Опаковка: 6 броя х 2.5 гр.

Производител: Belgagri SA, Rue des Tuiliers, Белгия.

Дистрибутор: Пест Контрол Продукти ООД, София.

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С БЪГ АУЕЙ ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ 2.5 гр. * 6

КОМЕНТАРИ КЪМ БЪГ АУЕЙ ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ 2.5 гр. * 6

БЪГ АУЕЙ ГЕЛ ЗА ХЛЕБАРКИ 2.5 гр. * 6 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЛеченияЗдравни съветиБотаникаЛюбопитноОрганизацииНовиниАлтернативна медицинаЗдравни проблемиЛайфстайлСпорт