Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MEDOCHEMIE LTD ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30

ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30

Арт. #30054344

ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30

Листовка: информация за пациента
ЗИКАЛОР 10 mg таблетки
ZYKALOR 10 mg tablets
арипипразол/ Aripiprazole
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява ЗИКАЛОР и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете ЗИКАЛОР
3. Как да приемате ЗИКАЛОР
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ЗИКАЛОР
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ЗИКАЛОР и за какво се използва
ЗИКАЛОР е един от представителите на групата лекарства, наречени антипсихотици.
Той се използва за лечение на възрастни и юноши на възраст на и над 15 години, които страдат от заболяване, характеризиращо се със симптоми като чуване, виждане или усещане на неща, които реално не съществуват, подозрителност, погрешни убеждения, несвързан говор и поведение и отегчение. Освен това, хората в такова състояние могат да се чувстват депресирани, виновни, тревожни или напрегнати.
ЗИКАЛОР се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 13 години, които страдат от заболяване, характеризиращо се със симптоми като усещане за приповдигнатост, свръхенергия, нужда от много по-малко сън от обикновено, много бързо говорене с надпреварващи се идеи и понякога тежка свръхраздразнителност. При възрастни той също предотвратява възобновяването на това заболяване при пациенти, които са се повлияли от лечението със ЗИКАЛОР.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете ЗИКАЛОР
Не приемайте ЗИКАЛОР:

 • ако сте алергични към арипипразол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар преди да приемете ЗИКАЛОР, ако страдате от:

 • висока кръвна захар (характеризираща се със симптоми като прекомерна жажда, отделяне на големи количества урина, повишен апетит и чувство на слабост) или имате фамилна анамнеза за диабет;
 • припадъци;
 • неволеви, неправилни движения на мускулите, особено на лицето;
 • сърдечно-съдови заболявания, имате фамилна анамнеза за сърдечно-съдово заболяване, инсулт или "микро" инсулт, анормално кръвно налягане;
 • наличие на кръвни съсирени или фамилна анамнеза за кръвни съсиреци, тъй като употребата на антипсихотици се асоциира с образуване на кръвни съсиреци;
 • силно влечение към хазарт в миналото.

Ако забележите увеличаване на теглото, развиете необичайни движения, почувствате сънливост, която пречи на нормалните Ви ежедневни дейности, имате някакви затруднения при преглъщане или алергични симптоми, моля уведомете Вашия лекар.
Ако сте възрастен пациент и страдате от деменция (загуба на памет или други умствени способности), Вие или човекът, който се грижи за Вас/ роднина трябва да уведоми Вашия лекар, ако сте прекарали инсулт или "микро" инсулт.
Уведомете Вашия лекар незабавно, ако имате някакви мисли или чувства да се самонараните. По време на лечението с арипипразол са съобщавани случаи на суицидни мисли и поведение.
Уведомете Вашия лекар незабавно, ако страдате от скованост в мускулите или неподвижност с висока температура, потене, промени в психичното състояние или ускорен или неравномерен пулс.

Деца и юноши
ЗИКАЛОР не трябва да се приема от деца и юноши под 13-годишна възраст. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете ЗИКАЛОР.

Други лекарства и ЗИКАЛОР
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Лекарства за понижаване на кръвното налягане: ЗИКАЛОР може да засили ефекта на лекарствата за понижаване на кръвното налягане. Уверете се, че Вашият лекар е информиран, че приемате лекарство, което контролира Вашето кръвно налягане.

Приемът на ЗИКАЛОР с други лекарства може да наложи промяна на дозата ЗИКАЛОР. От особена важност е да информирате Вашия лекар за следните лекарства:

 • лекарства за корекция на сърдечния ритъм;
 • антидепресанти или растителни продукти, използвани за лечение на депресия й безпокойство;
 • противогъбични средства;
 • определени лекарства за лечение на ХИВ инфекция;
 • антиконвулсанти, използвани за лечение на епилепсия.

Лекарства, които повишават нивото на серотонин: триптани, трамадол, триптофан, СИОЗС (като пароксетин и флуоксетин), трициклични антидепресанти (като кломипрамин, амитриптилин), петидин, жълт кантарион и велафаксин. Тези лекарства повишават риска от нежелани лекарствени реакции; ако получите някакъв необичаен симптом, докато приемате тези лекарства заедно със ЗИКАЛОР, консултирайте се с Вашия лекар.

ЗИКАЛОР с храна, напитки и алкохол
ЗИКАЛОР може да бъде приеман независимо от режима на хранене.
Трябва да избягвате приема на алкохол докато приемате ЗИКАЛОР.

Бременност и кърмене
Не трябва да приемате ЗИКАЛОР, ако сте бременна, освен ако не сте го обсъдили с Вашия лекар.
Непременно уведомете Вашия лекар незабавно, ако сте бременна, подозирате, че сте бременна или планирате бременност.
Следните симптоми могат да се появят при новородени, чиито майки са приемали ЗИКАЛОР през последния триместър (последните три месеца от бременността): треперене, скованост и/ или слабост в мускулите, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и трудности при хранене. Ако Вашето бебе развие някой от тези симптоми, може да е необходимо да се консултирате с Вашия лекар.
Непременно уведомете Вашия лекар незабавно, ако кърмите.
Ако приемате ЗИКАЛОР, не трябва да кърмите.

Шофиране и работа с машини
Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини преди да се убедите как Ви влияе ЗИКАЛОР.

ЗИКАЛОР съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че страдате от непоносимост към някои видове захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате ЗИКАЛОР
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза за възрастни е 15 mg веднъж дневно. Независимо от това, Вашият лекар може да предпише по-ниска или по-висока доза до максимално 30 mg веднъж дневно.

Употреба при деца и юноши над 13-годишна възраст
Арипипразол може първоначално да се приема в по-ниска доза като перорален разтвор (в течна форма). Дозата може да се повишава постепенно до препоръчителната доза при юноши от 10 mg веднъж дневно. Независимо от това, Вашият лекар може да предпише по-ниска или по-висока доза до максимално 30 mg веднъж дневно.
Подходяща форма (разтвор за перорално приложение) на ЗИКАЛОР не е налична. Трябва да се използва друг лекарствен продукт със същото активно вещество.

Ако смятате, че ефектът на ЗИКАЛОР е твърде силен или твърде слаб, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Постарайте се да приемате таблетката ЗИКАЛОР по едно и също време всеки ден. Няма значение дали я приемате с или без храна. Винаги приемайте таблетката с вода и я поглъщайте цяла.
Дори и да се чувствате по-добре, не променяйте дозата и преустановявайте приема на дневна доза ЗИКАЛОР преди първо да се посъветвате с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза ЗИКАЛОР
Ако установите, че сте приели повече таблетки ЗИКАЛОР, отколкото Ви е предписал Вашия лекар (или ако някой друг е приел от Вашите таблетки ЗИКАЛОР), свържете се с Вашия лекар незабавно. Ако не можете да се свържете с Вашия лекар, посетете най-близката болница и вземете опаковката с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете ЗИКАЛОР
Ако пропуснете доза, приемете пропуснатата доза веднага щом си спомните, но не приемайте две дози в един ден.

Ако имате някакви други въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • Неконтролирано треперене или резки движения, главоболие, умора, гадене, повръщане, чувство на дискомфорт в стомаха, запек, засилено слюноотделяне, замаяност, проблеми със съня, безпокойство, чувство на тревожност, сънливост, треперене и замъглено зрение.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Повишени нива на хормона пролактин в кръвта. В допълнение, някои хора могат да почувстват замаяност, особено при изправяне от легнало или седнало положение, или ускорена сърдечна честота. Някои хора могат да се почувстват депресирани.

Следните нежелани лекарствени реакции са съобщавани след пускането на пазара на ЗИКАЛОР, но честотата, с която се проявяват не е известна (честотата не може да бъде установена от наличните данни):

 • Промени в нивата на някои кръвни клетки; необичаен пулс, внезапна необяснима смърт, сърдечен удар; алергична реакция (например подуване на устата, езика, лицето и гърлото, сърбеж, обрив); високи нива на кръвната захар, поява или влошаване на диабет, кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома, ниски нива на натрий в кръвта; повишаване на теглото, намаляване на теглото, анорексия; нервност, възбуда, чувство на тревожност, агресия, силно влечение към хазарт; мисли за самоубийство, опити за самоубийство и самоубийство; говорни смущения, припадъци, серотонинов синдром (реакция, която може да причини чувства на прекомерно щастие, сънливост, тромавост, безпокойство, чувство на опиянение, треска, потене или скованост в мускулите), комбинация от треска, скованост в мускулите, учестено дишане, потене, намалено съзнание и внезапни промени в кръвното налягане и пулса; прималяване, високо кръвно налягане, кръвни съсиреци във вените, особено на краката (симптомите включват оток, болка или зачервяване на краката), които могат да стигнат до белите дробове, причинявайки болка в гърдите и трудности при дишане (ако забележите някой от тези симптоми, потърсете медицинска помощ незабавно); спазъм на мускулите около гласовата кутия, инцидентно вдишване на храна с риск от пневмония, затруднено преглъщане; възпаление на панкреаса; чернодробна недостатъчност, пожълтяване на кожата и бялото на очите, съобщения за анормални, стойностни; при изследване на чернодробната функция, дискомфорт в корема и стомаха, диария; кожен обрив и чувствителност към светлина, необичаен косопад или изтъняване на косата, прекомерно изпотяване; скованост или крампи, болка в мускулите, слабост; неволно изпускане на урина, трудности при уриниране; продължителна и/ или болезнена ерекция; трудности при контролиране на телесната температура или прегряване, болка в гърдите и оток на ръцете, глезените или краката. При възрастни пациенти с деменция са съобщавани повече фатални случаи при прием на арипипразол. В допълнение са съобщавани и случаи на инсулт и "микро" инсулт.

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

 • При юношите на и над 13 години нежеланите лекарствени реакции са били сходни по честота и вид с тези, наблюдавани при възрастни, с изключение на сънливост, неконтролирани конвулсии или потрепвания, безпокойство и уморяемост, които са били много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души) и болка в горната част на корема, сухота в устата, ускорен пулс, повишаване на тегло, повишен апетит, мускулни потръпвания, неконтролирани движения на крайниците и чувство на замаяност, особено при изправяне от легнало или седнало положение, са били чести (могат да засегнат до 1 на 10 души).

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.:+359 2 890 3417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани лекарствени реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ЗИКАЛОР
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистерите и картонената кутия. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ЗИКАЛОР
Активното вещество е: арипипразол (aripiprazole). Всяка таблетка съдържа 10 mg арипипразол.

Другите съставки са:
За всички концентрации: лактоза монохидрат, целулоза, микрокристална, царевично нишесте, кроскармелоза натрий, хипромелоза, магнезиев стеарат, червен железен оксид (Е 172).

Как изглежда ЗИКАЛОР и какво съдържа опаковката
Розови, правоъгълни таблетки с приблизителен размер 8,5 х 4,0 mm и делителна черта от едната страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.
Кутии с 28, 30, 56, 60, 84 и 90 таблетки в OPA/Al/PVC-Al блистери.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Medochemie Ltd., Кипър.

Производител:
MEDOCHEMIE LTD, Кипър.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 06/2015.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (17)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (461)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (3)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:NF911
Цена за НЗОК:14.42 лв.
Реимбурсация:12.56 лв.
Пациентът заплаща:1.86 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30

ЗИКАЛОР таблетки 10 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):