Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл.

НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл.

Арт. #30045086

НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл.

Листовка: информация за пациента
Намаксир 2,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
Namaxir 2,5 mg solution for injection in pre-filled syringe
Намаксир 7,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
Namaxir 7,5 mg solution for injection in pre-filled syringe
Намаксир 10 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
Namaxir 10 mg solution for injection in pre-filled syringe
Намаксир 15 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка
Namaxir 15 mg solution for injection in pre-filled syringe
метотрексат (methotrexate)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. 
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Намаксир и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Намаксир
3. Как да използвате Намаксир 
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Намаксир
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Намаксир и за какво се използва
Намаксир съдържа метотрексат като активно вещество.

Метотрексат е вещество със следните свойства:

 • възпрепятства растежа на определени клетки в организма, които се размножават бързо;
 • намалява активността на имунната система (собствен защитен механизъм на организма);
 • оказва противовъзпалително действие.

Намаксир е показан за лечението на:

 • активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти;
 • полиартритни форми на тежък, активен ювенилен идиопатичен артрит, които не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);
 • тежък, резистентен псориазис, който не се повлиява от други форми на терапия, като например фототерапия, PUVA (вид фототерапия) и ретиноиди и тежка форма на псориатичен артрит при възрастни пациенти;
 • лека до умерено изразена болест на Крон при възрастни пациенти, когато не е възможно адекватно лечение с други лекарства.

Ревматоидният артрит (RA) е хронична колагеноза, която се характеризира с възпаление на синовиалните мембрани (ставните мембрани). Тези мембрани образуват течност, която действа като лубрикант за много стави. Възпалението предизвиква задебеляване на мембраната и подуване на ставата.
Ювенилният артрит засяга деца и юноши под 16 години. Полиартритните форми са показани при засягане на 5 или повече стави през първите 6 месеца на заболяването.
Псориатичният артрит е вид артрит с псориатични лезии по кожата и ноктите, особено на ставите на пръстите на ръцете и краката.
Псориазисът е често срещано хронично кожно заболяване, характеризиращо се с червени плаки, покрити с дебели, сухи, сребристи, прилепнали люспи.
Намаксир модифицира и забавя прогресията на заболяването.
Болестта на Крон е вид възпалително чревно заболяване, което може да засегне всяка част на стомашно-чревния тракт и да предизвика симптоми, като коремна болка, диария, повръщане или загуба на тегло.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Намаксир 
Не използвайте Намаксир, ако:

 • сте алергични към метотрексат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • страдате от тежки чернодробни или бъбречни заболявалия или заболявалия на кръвта;
 • редовно пиете големи количества алкохол;
 • страдате от тежка инфекция, например туберкулоза, HIV или други синдроми на имунна недостатъчност;
 • страдате от язви в устата, язва на стомаха или червата;
 • сте бременна или кърмите;
 • по същото време Ви ваксинират с жива ваксина.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Намаксир ако:

 • сте в старческа възраст или ако почувствате общо неразположение и слабост;
 • чернодробната Ви функция е увредена;
 • страдате от дехидратация (обезводняване).

Препоръчителни прегледи за проследяване и мерки за безопасност 
Дори когато Намаксир се прилага в ниски дози, могат да възникнат сериозни нежелани реакции. За да бъдат открити навреме, трябва да се извършва прегледи и лабораторни изследвания от Вашия лекар.

Преди лечението
Преди започване на лечение, ще Ви вземат кръвни проби, за да се провери дали имате достатъчно кръвни клетки, да се изследва чернодробната Ви функция, серумният албумин (белтък в кръвта) и бъбречната функция. Вашият лекар също ще провери дали страдате от туберкулоза (инфекциозно заболяване в комбинация с малки възелчета в засегнатата тъкан) и ще се направи рентгенова снимка на гърдите.

По време на лечението
Ще Ви правят следните изследвания поне веднъж месечно през първите шест три месеца след това:

 • Преглед на устата и гърлото за промени на лигавицата;
 • Кръвни изследвания;
 • Проверка на чернодробната функция;
 • Проверка на бъбречната функция;
 • Проверка на дихателната система и ако е необходимо изследване на белодробната функция.

Метотрексат може да окаже влияние върху имунната Ви система и резултатите от ваксинацията. Може също да повлияе резултата от имунологичните изследвания. Неактивни, хронични инфекции (например херпес зостер, туберкулоза, хепатит В или С) могат да се активират. По време на лечение с Намаксир не трябва да Ви ваксинират с живи ваксини.
По време на лечение с метотрексат могат да се появят повторни реакции на радиационно предизвикан дерматит и слънчево изгаряне. Псориатични лезии могат да се обострят при УВ-облъчване и едновременно приложение на метотрексат.
Могат да се появят увеличени лимфни възли (лимфом), след което лечението трябва да се спре.
Диарията може да бъде токсичен ефект на Намаксир и изисква прекъсване на лечението. Ако страдате от диария, моля обърнете се към Вашия лекар.
При пациенти с рак, които се лекуват с метотрексат има съобщения за енцефалопатия (мозъчно заболяване) / левкоенцефалопатия (особено увреждане на бялото мозъчно вещество) и появата им не може да се изключи при лечението на други заболявания с метотрексат.

Деца
Намаксир не се препоръчва при деца под 3-годишна възраст поради липса на достатъчно опит в тази възрастова група.

Други лекарства и Намаксир
Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Ефектът от лечението може да бъде засегнат, ако Намаксир се прилага по едно и също време с някои други лекарства:

 • лекарства, които увреждат черния дроб или кръвната картина, например лефлуномид;
 • антибиотици (лекарства за предотвратяване / унищожаване на определени инфекции), като: тетрациклини, хлорамфеникол и широкоспектърни антибиотици, които не се абсорбират, пеницилини, гликопептиди, сулфонамиди (лекарства, съдържащи сяра, които предпазват / унищожават определени инфекции), ципрофлоксацин и цефалотин;
 • нестероидни противовъзпалителни лекарства или салицилати (лекарства срещу болка и/или възпаление);
 • пробенецид (лекарство против подагра);
 • слаби органични киселини, като бримкови диуретици ("отводняващи таблетки") или някои лекарства, използвани за лечение на болка и възпалителни заболявания (например ацетилсалицилова киселина, диклофенак и ибупрофен) и пиразоли (например метамизол за лечение на болка);
 • лекарствени продукти, които могат да имат нежелани реакции върху костния мозък, например триметоприм-сулфаметоксазол (антибактериално средство) и пириметамин;
 • сулфасалазин (антиревматично лекарство);
 • азатиоприн (имуносупресивно средство, което понякога се използва при тежки форми на ревматоиден артрит);
 • меркаптопурин (цитостатично средство);
 • ретиноиди (лекарства срещу псориазис и други кожни заболявания);
 • теофилин (лекарство срещу бронхиална астма и други белодробни заболявания);
 • инхибитори на протонната помпа (лекарства срещу стомашни проблеми);
 • хипогликемични средства (лекарства, които се използват за понижаване на кръвната захар).

Витамините, съдържащи фолиева киселина, могат да намалят ефекта от лечението и трябва да се вземат само когато е препоръчано от Вашия лекар.
Ваксинирането с жива ваксина трябва да се избягва.

Намаксир с храна, напитки и алкохол
По време на лечение с Намаксир трябва да се избягва употребата на алкохол, както и на големи количества кафе, безалкохолни напитки, които съдържат кофеин и черен чай.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.
Не трябва да използвате Намаксир по време на бременност. Съществува риск от увреждане на плода и от спонтанен аборт. Мъжете и жените трябва да използват ефективен метод за предотвратяване на бременност по време на лечението и още шест месеца след прекратяване на лечението с Намаксир.
При жени в детеродна възраст трябва да се изключи със сигурност съществуваща бременност, като се предприемат необходимите мерки, например тест за бременност преди лечението.
Тъй като метотрексат може да бъде генотоксичен, на всички жени, които искат да забременеят, се препоръчва да проведат генетична консултация, ако е възможно, преди лечението, а мъжете трябва да потърсят информация относно възможността за съхраняване на сперма преди започване на лечението.
Кърменето трябва да се прекрати преди и по време на лечението с Намаксир.

Шофиране и работа с машини
Лечението с Намаксир може да предизвика нежелани реакции, които засягат централната нервна система, например отпадналост и замаяност. По този начин способността за шофиране и/или работа с машини в определени случаи може да бъде компрометирана. 
Ако се чувствате уморени или сънливи не трябва да шофирате или да работите с машини.

Намаксир съдържа натрий
Този лекарствен продукт съдържа натрий, по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

3. Как да използвате Намаксир
Вашият лекар ще определи дозата, която е адаптирана индивидуално. Обикновено отнема 4-8 седмици преди да се постигне някакъв ефект от лечението.
Намаксир се прилага от или под наблюдението на лекар или медицински персонал под формата на инжекция само веднъж седмично. Заедно с Вашия лекар ще определите подходящ ден от седмицата, в който всяка седмица ще Ви се прилага инжекцията. Намаксир трябва да се инжектира подкожно (под кожата).
Лекарят решава каква е подходящата доза при деца и юноши с полиартритни форми на ювенилен идиопатичен артрит.

Употреба при деца
Намаксир не се препоръчва за употреба при деца под 3-годишна възраст, поради липса на достатъчно опит в тази възрастова група.

Начин и продължителност на приложение
Намаксир се инжектира веднъж седмично!
Продължителността на лечението се определя от лекуващия лекар. Лечението на ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит, псориазис вулгарис, псориатичен артрит и болест на Крон с Намаксир е продължително.
В началото на Вашето лечение, Намаксир може да се инжектира от медицински персонал. В определени случаи Вашият лекар може да реши да Ви даде указания как подкожно да си инжектирате Намаксир. След това ще получите подходящо обучение.
При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да си инжектирате Намаксир, преди да сте получили такова обучение.
Моля, вижте инструкциите за употреба в края на листовката.
Начинът на работа и изхвърляне трябва да са в съответствие с местните стандартни изисквания, както при другите цитотоксични лекарствени продукти. Бременни жени от медицинския персонал не трябва да работят и/или да прилагат Намаксир.
Метотрексат не трябва да влиза в контакт с повърхността на кожата или лигавиците. В случай на замърсяване, засегнатата област трябва да се промие обилно с вода.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Намаксир
Следвайте препоръките на Вашия лекар относно дозировката. Не променяйте дозата сами.
Ако подозирате, че сте използвали твърде много Намаксир, незабавно се свържете с Вашия лекар. Той ще вземе решение за адекватно лечение в зависимост от тежестта на интоксикацията.

Ако сте пропуснали да използвате Намаксир
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Попитайте Вашия лекар за съвет. Вземете дозата, предписана от Вашия лекар възможно най-скоро и след това всяка седмица.

Ако сте спрели употребата на Намаксир
Не трябва да прекъсвате или да прекратявате лечението с Намаксир, освен ако не сте го обсъдили с Вашия лекар. Веднага се свържете с Вашия лекар за съвет, ако подозирате, че сте получили тежки нежелани реакции.

Ако имате впечатлението, че ефектът на Намаксир е твърде силен или твърде слаб, трябва да говорите с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Честотата, както и степента на тежест на нежеланите реакции зависи от дозата и честотата на приложение. Тъй като могат да възникнат тежки нежелани реакции дори при ниска дозировка, важно е да се проследява състоянието Ви редовно от Вашия лекар. Вашият лекар ще Ви направи изследвания, за да провери за нарушения, развиващи се в кръвта (като например нисък брой бели кръвни клетки, нисък брой тромбоцити, лимфом) и промени в бъбреците и черния дроб.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми, тъй като те могат да показват наличие на сериозна, потенциално животозастрашаваща ]нежелана реакция, която изисква спешно специфично лечение:

 • упорита суха, непродуктивна кашлица, задух и висока температура; това може да са признаци на възпаление на белите дробове (пневмония) [честа- може да засегне до 1 на 10 души];
 • симптоми на увреждане на черния дроб, като пожълтяване на кожата и бялото на очите; метотрексат може да доведе до хронично чернодробно увреждане (чернодробна цироза), образуване на съединителна тъкан в черния дроб (чернодробна фиброза), мастна дегенерация на черния дроб [всички са нечести - могат да засегнат до 1 на 100 души], възпаление на черния дроб (остър хепатит) [рядка - може да засегне до 1 на 1 000 души] и чернодробна недостатъчност [много рядка - може да засегне до 1 на 10 000 души];
 • симптоми на алергия като кожен обрив, включително зачервена сърбяща кожа, подуване на ръцете, краката, глезените, лицето, устните, устата или гърлото (което може да причини затруднено преглъщане или дишане) и да чувствате, че ще припаднете; те могат да бъдат признаци на тежки алергични реакции или на анафилактичен шок [рядка - може да засегне до 1 на 1 000 души];
 • симптоми на бъбречно увреждане, като подуване на ръцете, глезените или краката или промени в честотата на уриниране или намаляване или липса на урина; те могат да бъдат признаци на бъбречна недостатъчност [рядка - може да засегне до 1 на 1 000 души];
 • симптоми на инфекция, например повишена температура, втрисане, болка, възпалено гърло; метотрексат може да Ви направи по-податливи на инфекции. Рядко [могат да засегнат до 1 на 1 000 души] могат да възникнат сериозни инфекции, като определен вид пневмония (пневмония, предизвикана от Пневмоцистис карини) или отравяне на кръвта (сепсис);
 • тежка диария, повръщане на кръв и черни или смолисти изпражнения; тези симптоми може да сочат появата на рядко [може да засегне до 1 на 1 000 души] тежко усложнение от страна на стомашно-чревната система, причинено от метотрексат, например стомашно-чревни язви;
 • симптоми, свързани със запушване (оклузия) на кръвоносен съд от откъснат тромб (тромбоемболично събитие), като например слабост на едната страна на тялото (инсулт) или болка, подуване, зачервяване и необичайна топлина в единия крак (дълбока венозна тромбоза); метотрексат може да предизвика тромбоемболични събития [редки - могат да засегнат до 1 на 1 000 души];
 • треска и сериозно влошаване на общото Ви състояние, или внезапна висока температура, придружена от болки в гърлото или устата, или проблеми с пикочните пътища; метотрексат може много рядко [може да засегне до 1 на 10 000 души] да предизвика рязък спад на белите кръвни клетки (агранулоцитоза) и тежко потискане на костния мозък;
 • неочаквано кървене, например кървене от венците, кръв в урината, повръщане на кръв или поява на синини, които могат да бъдат признаци на сериозно намаляване на броя на тромбоцитите в кръвта, причинено от тежки периоди на потискане на функцията на костния мозък [много рядко - може да засегне до 1 на 10 000 души];
 • тежък кожен обрив или мехури по кожата (това може също да засегне устата, очите и половите органи); това може да са признаци на много редките [може да засегне до 1 на 10 000 души] заболявалия, наречени синдром на Стивънс-Джонсън или синдром на попарената кожа (токсична епидермална некролиза).

Следват други нежелани реакции, които могат да се появят:
Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души:

 • възпаление на устата, лошо храносмилане, гадене (позиви за повръщане), загуба на апетит;
 • увеличение на чернодробните ензими.

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души:

 • язви в устата, диария;
 • обрив, зачервяване на кожата, сърбеж;
 • главоболие, умора, сънливост;
 • намалено образуване на кръвни клетки с намаляване на белите и/или червените кръвни клетки и/или тромбоцитите (левкопения, анемия, тромбоцитопения).

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души:

 • възпаление на гърлото, възпаление на червата, повръщане;
 • повишена чувствителност към светлина, косопад, увеличен брой на ревматични възли, херпес зостер, възпаление на кръвоносните съдове, херпесоподобен кожен обрив, уртикария;
 • поява на захарен диабет;
 • замаяност, обърканост, депресия;
 • намаляване на серумния албумин;
 • намаляване на броя на кръвните клетки и тромбоцитите;
 • възпаление и язва на пикочния мехур или влагалището, намалена бъбречна функция, нарушено уриниране;
 • болки в ставите, болки в мускулите, остеопороза (намаляване на костната маса).

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души:

 • увеличена пигментация на кожата, акне, сини петна, дължащи се на кървене от съдовете;
 • алергично възпаление на кръвоносните съдове, повишена температура, зачервяване на очите, инфекция, нарушено заздравяване на рани, намален брой антитела в кръвта;
 • зрителни нарушения;
 • възпаление на торбичката около сърцето, събиране на течност в торбичката около сърцето;
 • ниско кръвно налягане;
 • белодробна фиброза, задух и бронхиална астма, събиране на течност в обвивката около белия дроб;
 • електролитни нарушения.

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 души:

 • обилни кръвоизливи, токсичен мегаколон (остро токсично разширение на червата);
 • повишена пигментация на ноктите, възпаление на кожичките, фурункулоза (дълбока инфекция на космените фоликули), видимо разширяване на малките кръвоносни съдове; 
 • локално увреждане (образуване на стерилен абсцес, промени в мастната тъкан) на мястото на инжектиране след мускулно или подкожно приложение;
 • нарушено зрение, болка, отпадналост или усещане за изтръпване или мравучкане в ръцете и краката, промени във вкуса (метален вкус), конвулсии, парализа, силно главоболие с треска;
 • ретинопатия (невъзпалително заболяване на очите);
 • загуба на сексуалното желание, импотентност, уголемяване на гърдите при мъже (гинекомастия), образуване на дефектни сперматозоиди, менструални нарушения, вагинално течение;
 • уголемяване на лимфните възли (лимфом).

С неизвестна честота: честотата не може да бъде оценена от наличните данни:

 • левкоенцефалопатия (заболяване на бялото мозъчно вещество).

Подкожното приложение на метотрексат е с добра локална поносимост. Наблюдавани са само леки локални кожни реакции, които отслабват по време на терапията.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата, 
ул. "Дамян Груев" № 8, 
1303 София, 
тел.: 02 8903417, 
уебсайт: www.bda.bg. 

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Намаксир
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С.
Съхранявайте предварително напълнените спринцовки в картонената опаковка, за да се предпазят от светлина.
Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху етикета или картонената опаковка след "Годен до" Срокът на годност отговаря на последния ден на посочения месец.
Само за еднократна употреба. Неизползваният разтвор трябва да се изхвърли.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Намаксир:
Активното вещество е: метотрексат.
Намаксир 2,5 mg: Всяка предварително напълнена спринцовка от 0,33 ml съдържа 2,5 mg метотрексат.
Намаксир 7,5 mg: Всяка предварително напълнена спринцовка от 0,30 ml съдържа 7,5 mg метотрексат.
Намаксир 10 mg: Всяка предварително напълнена спринцовка от 0,40 ml съдържа 10 mg метотрексат.
Намаксир 15 mg: Всяка предварително напълнена спринцовка от 0,38 ml съдържа 15 mg метотрексат.

Другите съставки са: натриев хлорид, натриев хидроксид, вода за инжекции.

Как изглежда Намаксир и какво съдържа опаковката
Предварително напълнените спринцовки Намаксир съдържат бистър, жълто-оранжев разтвор без видими частици.

Видове опаковки
Предварително напълнени спринцовки Намаксир, с поставена игла за подкожно инжектиране , се предлагат в опаковки по 1 и 4 спринцовки. 
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Actavis Group PTC ehf., Исландия.

Производители:
Actavis Italy S.p.A., Италия;
S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L., Румъния.


Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:
Инструкции за употреба
Внимателно прочетете инструкциите по-долу, преди да започнете инжектирането, и винаги използвайте техниката на инжектиране, препоръчана от Вашия лекар, фармацевт медицинска сестра.
Само за еднократна употреба. Неизползваният разтвор трябва да се изхвърли.
Разтворът трябва да е бистър и без частици.
За всеки възникнал проблем или въпрос се свържете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Подготовка
Изберете чиста, добре осветена и плоска работна повърхност.
Преди да започнете, пригответе необходимите принадлежности:

 • Една предварително напълнена спринцовка Намаксир;
 • Тампон, напоен в дезинфектант (спиртен тампон).

Измийте внимателно ръцете си. Преди употреба, проверете спринцовката с Намаксир за видими дефекти (или пукнатини).

Място на инжектиране
Най-добрите места за инжектиране са:

 • горната част на бедрата;
 • корема, с изключение на областта около пъпа.

Ако някой Ви помага с инжекцията, той/тя може също така да Ви направи инжекцията в задната част на ръката Ви, точно под рамото.
Променяйте мястото на инжектиране при всяка инжекция. Това може да намали риска от поява на дразнене на мястото на инжектиране.
Никога не инжектирайте в кожа, която е нежна, насинена, зачервена, уплътнена, с белези или където имате стрии. Ако страдате от псориазис, трябва да се опитате да не инжектирате директно в никакви надигнати, удебелени, зачервени или люспести кожни плаки или лезии.

Инжектиране на разтвора
1. Разопаковайте предварително напълнена спринцовка с метотрексат и прочетете внимателно листовката. Извадете предварително напълнената спринцовка от опаковката при стайна температура.

2. Дезинфекция
Изберете място за инжектиране и го дезинфекцирайте с тампон, напоен в дезинфектант.
.
Изчакайте поне 60 секунди, за да изсъхне дезинфектантът.

3. Отстранете защитната пластмасова капачка
Внимателно отстранете защитната пластмасова капачка, като я издърпате направо от спринцовката. Ако капачката е много твърда, завъртете я леко с издърпващо движение. 
Важно: Не докосвайте иглата на предварително напълнената спринцовка!

4. Въвеждане на иглата
Като използвате два пръста, защипете гънка на кожата и бързо вкарайте иглата в кожата под ъгъл от 90 градуса.
Забележка: Нормално е да се видят малки въздушни мехурчета в спринцовката. Не се опитвайте да премахнете тези мехурчета, преди да направите инжекцията - ако го направите може да загубите част от лекарството.

< Предварително напълнени спринцовки без защитна система за предпазване от иглата:> 
5. Инжектиране
Вкарайте иглата изцяло в гънката на кожата. Инжектирайте течността под кожата си чрез натискане на буталото бавно към дъното на спринцовката. Дръжте кожата здраво, докато инжектирането приключи.
Внимателно извадете иглата право нагоре.
За да се избегнат всякакви наранявания, като използвате едната си ръка си внимателно поставете иглата обратно в защитната капачка и леко натиснете капачката обратно на мястото й.


5. Инжектиране
Предварително напълнената спринцовка Намаксир е снабдена със защитна система за предпазване от убождане с иглата след употреба.
Следните инструкции са специфични за тази система за безопасност и могат да се различават от указанията за други инжекционни системи.
Вкарайте иглата изцяло в гънката на кожата. Инжектирайте течността под кожата си чрез натискане на буталото бавно към дъното на спринцовката. Дръжте кожата здраво, докато инжектирането приключи.
Внимателно извадете иглата право нагоре, като държите пръста си върху буталото.
Ориентирайте иглата далече от себе си и други хора, активирайте защитната система чрез силно натискане на буталото. Защитното покритие автоматично ще покрие иглата и ще се чуе "щракване", което ще потвърди активирането на защитата.

6. Веднага изхвърлете спринцовката в контейнера за остри предмети.
Метотрексат не трябва да влиза в контакт с повърхността на кожата или лигавицата. В случай на замърсяване, засегнатата област трябва да се промие обилно с вода.
Ако Вие или някой около Вас е наранен от иглата, веднага се консултирайте с Вашия лекар и не използвайте тази предварително напълнена спринцовка.

Изхвърляне и работа
Начинът на работа и изхвърляне трябва да са в съответствие с местните стандартни изисквания, както при другите цитотоксични лекарствени продукти. Бременни жени от медицинския персонал не трябва да работят с и/или прилагат Намаксир.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл.

 • Силно клинично значими взаимодействия (100)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (289)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (17)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл.

ПО НЗОК

Информация за НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл. по НЗОК

Код по НЗОК:LF248
Цена за НЗОК:18.00 лв.
Реимбурсация:17.26 лв.
Пациентът заплаща:0.74 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл.

НАМАКСИР инжекционен разтвор 15 мг. / 0.38 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):