Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта BOEHRINGER I СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

Арт. #30044255

СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

Листовка: информация за потребителя

Спиолто Респимат 2,5 микрограма/2,5 микрограма разтвор за инхалация
тиотропиум/олодатерол
Spiolto Respimat 2.5 microgram/2.5 microgram, inhalation solution
tiotropium/olodaterol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Спиолто Респимат и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиолто Респимат?
3. Как да приемате Спиолто Респимат?
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Спиолто Респимат?
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1. Какво представлява Спиолто Респимат и за какво се използва?

Спиолто Респимат съдържа две активни вещества, наречени тиотропиум и олодатерол. Те принадлежат към група лекарства, наречени дългодействащи бронходилататори. Тиотропиум е от подгрупата на антихолинергичните средства, а олодатерол - от подгрупата на дългодействащите бета 2 агонисти.

За какво се използва Спиолто Респимат?

Спиолто Респимат помага на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) да дишат по-лесно. ХОББ е хронично белодробно заболяване, причиняващо задух и кашлица. Терминът ХОББ се свързва със състояния на хроничен бронхит и емфизем.

Спиолто Респимат помага за отваряне на въздушните пътища и улеснява вдишването и издишването на въздуха от белите дробове. Редовната употреба на Спиолто Респимат може също да Ви помогне в случай на задух, свързан със заболяването Ви, както и за намаляване на въздействието на болестта върху ежедневните дейности.

Тъй като ХОББ е хронично заболяване, Вие ще трябва да приемате Спиолто Респимат всеки ден, а не само когато имате проблеми с дишането или други симптоми на ХОББ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиолто Респимат?

Не използвайте Спиолто Респимат:

 • ако сте алергични към тиотропиум, олдатерол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако сте алергични към атропин или подобни лекарствени продукти като ипратропиум или окситропиум.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Спиолто Респимат

 •  ако имате астма (не трябва да използвате Спиолто Респимат за лечение на астма);
 •  ако имате сърдечни заболявания;
 •  ако имате високо кръвно налягане;
 •  ако имате епилепсия;
 •  ако имате специфичен проблем с щитовидната жлеза, наречен тиреотоксикоза;
 •  ако имате необичайно разширяване на артерия, наречено аневризма;
 •  ако имате диабет;
 •  ако имате тежко чернодробно увреждане;
 •  ако имате бъбречно увреждане;
 •  в случай на планирана хирургична операция;
 •  ако имате проблем с очите, наречен тесноъгьлна глаукома;
 •  ако имате проблеми с простатата или затруднения при уриниране.

По време на лечение със Спиолто Респимат

 • Прекратете употребата на лекарството и незабавно уведомете Вашия лекар, ако почувствате стягане в гърдите, кашлица, хрипове или задух веднага след употреба на лекарството. Това могат да бъдат признаци на състояние, наречено бронхоспазъм (вж. точка 4).
 • Ако дишането Ви се влоши или получите обрив, оток или сърбеж непосредствено след използване на инхалатора, прекратете употребата и незабавно уведомете Вашия лекар (вж. точка 4).
 • Ако получите нежелани реакции, засягащи сърцето (повишаване честотата на пулса, повишаване на кръвното налягане и/или засилване на симптоми като болка в гърдите), незабавно уведомете Вашия лекар (вж. точка 4).
 • Ако получите мускулни спазми, мускулна слабост или необичаен сърдечен ритъм, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като тези симптоми могат да се дължат на ниски нива на калий в кръвта (вж. точка 4).

Докато приемате Спиолто Респимат, внимавайте спреят да не попадне в очите. Това може да доведе до болка или дискомфорт в очите, замъглено виждане, виждане на ореол около светлини или цветни петна, свързани със зачервени очи (т.е. тесноъгълна глаукома). Очните симптоми могат да бъдат придружени с главоболие, гадене или повръщане. Изплакнете очите си с топла вода, спрете употребата на Спиолто Респимат и незабавно се консултирайте с Вашия лекар за допълнителни указания.

Спиолто Респимат е показан за поддържащо лечение на Вашата хронична обструктивна белодробна болест. Той не трябва да се използва за лечение на внезапни пристъпи на задух или хрипове.
Не използвайте Спиолто Респимат заедно с някои лекарства, съдържащи дългодействащи и адренергични агонисти, като салметерол или формотерол.

Ако приемате редовно някои лекарства, наречени краткодействащи β-адренергични агонисти като салбутамол, продължете да ги използвате само за облекчаване на остри симптоми като задух.

По време на лечение с антихолинергични средства се наблюдава сухота в устата, която при по-продължително лечение може да е свързана с образуването на зъбни кариеси. Затова, не забравяйте да обръщате специално внимание на Вашата устна хигиена.

Не приемайте Спиолто Респимат повече от веднъж дневно.

Деца и юноши

Спиолто Респимат не трябва да се дава на деца или юноши (на възраст под 18 години).

Други лекарства и Спиолто Респимат

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.

По-конкретно, информирайте Вашия лекар, ако използвате:

 • лекарства, които са подобни на Спиолто Респимат (съдържат подобни активни вещества, като антихолинергични лекарствени средства или β-адренергични средства). Рискът да получите нежелани реакции е по-висок.
 • лекарства, наречени бета-блокери, които се използват при високо кръвно налягане или други проблеми със сърцето (като пропранолол), или при проблем с очите, наречен глаукома (като тимолол). Те могат да неутрализират ефекта на Спиолто Респимат.
 • лекарства, които понижават количеството калий в кръвта. Те включват:
  • стероиди (напр. преднизолон);
  • диуретици (таблетки за обезводняване);
  • лекарства за проблеми с дишането като теофилин.

Ако използвате тези лекарства заедно със Спиолто Респимат, може да получите симптоми като мускулни спазми, мускул на слабост или необичаен сърдечен ритъм.

 • лекарства, наречени трициклични антидепресанти или инхибитори на моноаминооксидазата (МАО) (като селегилин или моклобемид), които се използват за лечение на неврологични или психични заболявания като болест на Паркинсон или депресия; употребата на тези лекарства ще повиши риска от поява на нежелани реакции, засягащи сърцето.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да използвате това лекарство, освен ако не Ви е специално препоръчано от Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за установяване на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Ако почувствате замайване или зрението Ви се замъгли докато приемате Спиолто Респимат, не шофирайте и не работете с инструменти и машини.

3. Как да приемете Спиолто Респимат?

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Спиолто Респимат е само за инхалаторно приложение.

Доза:
Препоръчителната доза е:

Спиолто Респимат е ефективен в продължение на 24 часа, затова Вие ще трябва да използвате Спиолто Респимат само ВЕДНЪЖ ДНЕВНО, по възможност по едно и също време на деня. Всеки път, когато го използвате, правете ДВЕ ВПРЪСКВАНИЯ.

Тъй като ХОББ е продължително заболяване, приемайте Спиолто Респимат всеки ден, а не само когато имате проблеми с дишането. Препоръчителната доза не трябва да бъде надвишавала.

Употреба при деца и юноши

Няма съответно приложение на Спиолто Респимат при педиатричната популация (под 18 години).

Уверете се, че знаете как да използвате правилно инхалатора Спиолто Респимат. Указанията за употреба на инхалатора Спиолто Респимат са посочени на гърба на листовката.

Ако сте приели повече от необходимата доза Спиолто Респимат

Може да сте изложени на по-висок риск за поява на нежелани реакции като сухота в устата, запек, затруднено уриниране, замъглено виждане, болка в гърдите, високо или ниско кръвно налягане, учестен или неравномерен сърдечен ритъм, световъртеж, нервност, нарушения на съня, безпокойство, главоболие, треперене, мускулни спазми, гадене, умора, неразположение, ниски нива на калий в кръвта (което може да доведе до симптоми, като мускулни спазми, мускулна слабост или необичаен сърдечен ритъм), висока кръвна захар или повишена киселинност на кръвта (което може да причини симптоми на гадене, повръщане, слабост, мускулни спазми и ускорено дишане).

Ако сте пропуснали да приемете Спиолто Респимат

Ако сте пропуснали да инхалирате доза, инхалирайте само една доза в обичайното време на следващия ден. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Спиолто Респимат

Преди да спрете употребата на Спиолто Респимат, говорете с Вашия лекар или фармацевт. Ако спрете приема на Спиолто Респимат, могат да се влошат признаците и симптомите на ХОББ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

След прилагане на Спиолто Респимат могат бързо да настъпят алергични реакции като обрив, копривна треска (уртикария), подуване на устата и лицето или внезапно затруднено дишане (ангионевротичен оток) или други реакции на свръхчувствителност (като внезапно понижаване на кръвното налягане или световъртеж), които може да се проявят самостоятелно или като част от тежка алергична реакция (анафилактична реакция). В случай на такава реакция спрете употребата на лекарството и незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Описаните по-долу нежелани реакции са наблюдавани при хора, прием изброени според тяхната честота

Чести (могат да засегнат не повече от 1 на 10 души):

 • сухота в устата.

Нечести (могат да засегнат не повече от 1 на 100 души):

 • виене на свят;
 • нарушения на съня (безсъние);
 • главоболие;
 • хипертония;
 • неравномерен сърдечен ритъм (предсърдно мъждене);
 • усещане за сърцебиене (палпитации);
 • ускорен сърдечен ритъм (тахикардия);
 • кашлица;
 • запек.

Редки (могат да засегнат не повече от 1 на 1 000 души):

 • назофарингит;
 • възпалено гърло (фарингит);
 • възпаление на ларинкса (ларингит);
 • възпаление на венците (гингвинит);
 • пресипнал глас (дисфония);
 • кървене от носа (епистаксис);
 • гъбични инфекции на устната кухина и гърлото (орофарингеална кандидоза);
 • замъглено виждане;
 • учестено сърцебиене (надкамерна тахикардия);
 • гадене;
 • болка в ставите (артралгия);
 • болка в гърба;
 • затруднено уриниране (задръжка на урина);
 • болезнено уриниране (дизурия);
 • свръхчувствителност, включително реакции от бърз тип;
 • сериозни алергични реакции, които предизвикват подуване на устата, лицето или гърлото (ангионевротичен оток);
 • сърбеж (пруритус);
 • копривна треска (уртикария).

С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):

 • виждане на ореоли около светлини или цветни петна, свързани със зачервени очи (глаукома);
 • повишено при измерване очно налягане;
 • стягане в гърдите, свързано с кашлица, хрипове или задух веднага след инхалацията (бронхоспазъм);
 • възпаление на езика (глосит);
 • зъбни кариеси;
 • възпаление на синусите (синузит);
 • възпаление в устата (стоматит);
 • затруднения при преглъщане (дисфагия);
 • киселини (гастроезофагеална рефлуксна болест);
 • чревна непроходимост или липса на движение в червата (чревна обструкция включително паралитичен илеус);
 • обрив;
 • тежка алергична реакция (анафилактична реакция);
 • сухота на кожата;
 • инфекции или язви по кожата;
 • загуба на вода в организма (дехидратация);
 • инфекция на пикочните пътища;
 • подуване на ставите.

Вие можете да получите също нежелани реакции, за които е известно, че се появяват при някои лекарства за проблеми с дишането, подобни на Спиолто Респимат (бета-адренергични средства). Те могат да бъдат неравномерен сърдечен ритъм, болка в гърдите, ниско кръвно налягане, треперене, нервност, мускулни спазми, умора, неразположение, ниски нива на калий в кръвта (което може да доведе до симптоми като мускулни спазми, мускулна слабост или необичаен сърдечен ритъм), висока кръвна захар или повишена киселинност на кръвта (което може да причини симптоми на гадене, повръщане, слабост, мускулни спазми и ускорено дишане).

Допълнително, както при всички инхалаторни лекарства, някои пациенти могат да получат неочаквано стягане в гърдите, кашлица, хрипове или задух веднага след инхалация (бронхоспазъм).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Спиолто Респимат?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и на етикета на инхалатора след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се замразява.

Инхалаторът Спиолто Респимат трябва да бъде изхвърлен най-късно 3 месеца след първата употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
Съдържание на опаковката и допълнителна информация

6. Какво съдържа Спиолто Респимат?
Активните вещества са: тиотропиум и олодатерол. Доставената доза с едно впръскване е 2,5 микрограма тиотропиум (като бромидов монохидрат) и 2,5 микрограма олодатерол като хидрохлорид).

Доставена доза е дозата, достигаща до пациента след преминаване през накрайниците за уста.

Другите съставки са: Бензалкониев хлорид, динатриев едетат, пречистена вода и хлороводородна киселина за корекция на pH.

Как изглежда Спиолто Респимат и какво съдържа опаковката?

Спиолто Респимат се състои от един пълнител с разтвор за инхалация и един инхалатор Respimat. Преди първата употреба пълнителят трябва да бъде поставен в инхалатора.

Единична опаковка: 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози).

Двойна опаковка: 2 единични опаковки, всяка съдържаща 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози).

Тройна опаковка: 3 единични опаковки, всяка съдържаща 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози).

Опаковка с осем броя: 8 единични опаковки, всяка съдържаща 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежателят на разрешението за употреба на Спиолто Респимат е:
Boehringer Ingelheim International GmbH, Германия.

Производителят на Спиолто Респимат е:

Boehrmger Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Германия.

Версия: 19 февруари 2016 год.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

ПО НЗОК

Информация за СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози по НЗОК

Код по НЗОК:RF202
Цена за НЗОК:99.98 лв.
Реимбурсация:74.98 лв.
Пациентът заплаща:25.00 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

КОМЕНТАРИ КЪМ СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):