Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта BOEHRINGER I СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

Арт. #30044255

Листовка: информация за потребителя
Спиолто Респимат 2,5 микрограма/2,5 микрограма разтвор за инхалация
Spiolto Respimat 2.5 microgram/2.5 microgram, inhalation solution tiotropium/olodaterol

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Спиолто Респимат и за какво се използва.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиолто Респимат.
3. Как да приемате Спиолто Респимат.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Спиолто Респимат.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1. Какво представлява Спиолто Респимат и за какво се използва.

Какво представлява Спиолто Респимат.
Спиолто Респимат съдържа две активни вещества, наречени тиотропиум и олодатерол. Те принадлежат към група лекарства, наречени дългодействащи бронходилататори. Тиотропиум е от подгрупата на антихолинергичните средства, а олодатерол - от подгрупата на дългодействащите бета2 агонисти.

За какво се използва Спиолто Респимат.
Спиолто Респимат помага на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) да дишат по-лесно. ХОББ е хронично белодробно заболяване, причиняващо задух и кашлица. Терминът ХОББ се свързва със състояния на хроничен бронхит и емфизем.

Спиолто Респимат помага за отваряне на въздушните пътища и улеснява вдишването и издишването на въздуха от белите дробове. Редовната употреба на Спиолто Респимат може също да Ви помогне в случай на задух, свързан със заболяването Ви, както и за намаляване на въздействието на болестта върху ежедневните дейности.
Тъй като ХОББ е хронично заболяване. Вие ще трябва да приемате Спиолто Респимат всеки ден, а не само когато имате проблеми с дишането или други симптоми на ХОББ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиолто Респимат.

Не използвайте Спиолто Респимат.
- ако сте алергични към тиотропиум, олодатерол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако сте алергични към атропин или подобни лекарствени продукти като ипратропиум или окситропиум.

Предупреждения и предпазни мерки.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Спиолто Респимат.

- ако имате астма (не трябва да използвате Спиолто Респимат за лечение на астма);
- ако имате сърдечни заболявания;
- ако имате високо кръвно налягане;
- ако имате епилепсия;
- ако имате специфичен проблем с щитовидната жлеза, наречен тиреотоксикоза;
- ако имате необичайно разширяване на артерия;
- наречено аневризма;
- ако имате диабет;
- ако имате тежко чернодробно увреждане;
- ако имате бъбречно увреждане;
- в случай на планирана хирургична операция;
- ако имате проблем с очите наречен тесноъгълна глаукома;
- ако имате проблеми с простатата или затруднения при уриниране.

По време на лечение със Спиолто Респимат.
Прекратете употребата на лекарството и незабавно уведомете Вашия лекар, ако

- почувствате стягане в гърдите, кашлица, хрипове или задух веднага след употреба на лекарството. Това могат да бъдат признаци на състояние, наречено бронхоспазъм (вж. точка 4).
- Ако дишането Ви се влоши или получите обрив, оток или сърбеж непосредствено след използване на инхалатора, прекратете употребата и незабавно уведомете Вашия лекар (вж. точка 4).
- Ако получите нежелани реакции, засягащи сърцето (повишаване честотата на пулса, повишаване на кръвното налягане и/или засилване на симптоми като болка в гърдите), незабавно уведомете Вашия лекар (вж. точка 4).
- Ако получите мускулни спазми, мускулна слабост или необичаен сърдечен ритъм, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като тези симптоми могат да се дължат на ниски нива на калий в кръвта (вж. точка 4).

Докато приемате Спиолто Респимат, внимавайте спреят да не попадне в очите. Това може да доведе до болка или дискомфорт в очите, замъглено виждане, виждане на ореол около светлини или цветни петна, свързани със зачервени очи (т.е. тесноъгълна глаукома). Очните симптоми могат да бъдат придружени с главоболие, гадене или повръщане. Изплакнете очите си с топла вода, спрете употребата на Спиолто Респимат и незабавно се консултирайте с Вашия лекар за допълнителни указания.
Спиолто Респимат е показан за поддържащо лечение на Вашата хронична обструктивна белодробна болест. Той не трябва да се използва за лечение на внезапни пристъпи на задух или хрипове.

Не използвайте Спиолто Респимат заедно с някои лекарства, съдържащи дългодействащи В-адренергични агонисти, като салметерол или формотерол.

Ако приемате редовно някои лекарства, наречени кратко-действащи В-адренергични агонисти, като салбутамол, продължете да ги използвате само за облекчаване на остри симптоми като задух.

По време на лечение с антихолинергични средства се наблюдава сухота в устата, която при по-продължително лечение може да е свързана с образуването на зъбни кариеси. Затова, не забравяйте да обръщате специално внимание на Вашата устна хигиена.

Не приемайте Спиолто Респимат повече от веднъж дневно.

Деца и юноши.
Спиолто Респимат не трябва да се дава на деца или юноши (на възраст под 18 години)

Други лекарства и Спиолто Респимат.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.

По-конкретно, информирайте Вашия лекар, ако използвате:

- лекарства, които са подобни на Спиолто Респимат (съдържат подобни активни вещества, като антихолинергични лекарствени средства или В-адренергични средства). Рискът да получите нежелани реакции е по-висок.
- лекарства, наречени бета-блокери, които се използват при високо кръвно налягане или други проблеми със сърцето (като пропранолол), или при проблем с очите, наречен глаукома (като тимолол). Те могат да неутрализират ефекта на Спиолто Респимат.
- лекарства, които понижават количеството калий в кръвта. Те включват:
• стероиди (напр. преднизолон),
• диуретици (таблетки за обезводняване),
• лекарства за проблеми с дишането като теофилин.

Ако използвате тези лекарства заедно със Спиолто Респимат, може да получите симптоми като мускулни спазми, мускул на слабост или необичаен сърдечен ритъм.

- лекарства, наречени трициклични антидепресанти или инхибитори на моноаминооксидазата (МАО) (като селегилин или моклобемид), които се използват за лечение на неврологични или психични заболявания като болест на Паркинсон или депресия; употребата на тези лекарства ще повиши риска от поява на нежелани реакции, засягащи сърцето.

Бременност, кърмене и фертилитет.
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да използвате това лекарство, освен ако не Ви е специално препоръчано от Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини.
Не са провеждани проучвания за установяване на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Ако почувствате замайване или зрението Ви се замъгли докато приемате Спиолто Респимат, не шофирайте и не работете с инструменти и машини.

3. Как да приемете Спиолто Респимат.
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Спиолто Респимат е само за инхалаторно приложение.

Доза.
Препоръчителната доза е:
Спиолто Респимат е ефективен в продължение на 24 часа, затова Вие ще трябва да използвате Спиолто Респимат само ВЕДНЪЖ ДНЕВНО, по възможност по едно и също време на деня. Всеки път, когато го използвате, правете ДВЕ ВПРЪСКВАНИЯ.

Тъй като ХОББ е продължително заболяване, приемайте Спиолто Респимат всеки ден, а не само когато имате проблеми с дишането. Препоръчителната доза не трябва да бъде надвишавала.

Употреба при деца и юноши.
Няма съответно приложение на Спиолто Респимат при педиатричната популация (под 18 години).

Уверете се, че знаете как да използвате правилно инхалатора Спиолто Респимат. Указанията за употреба на инхалатора Спиолто Респимат са посочени на гърба на листовката.

Ако сте приели повече от необходимата доза Спиолто Респимат.
Може да сте изложени на по-висок риск за поява на нежелани реакции като сухота в устата, запек, затруднено уриниране, замъглено виждане, болка в гърдите, високо или ниско кръвно налягане, учестен или неравномерен сърдечен ритъм, световъртеж, нервност, нарушения на съня, безпокойство, главоболие, треперене, мускулни спазми, гадене, умора, неразположение, ниски нива на калий в кръвта (което може да доведе до симптоми, като мускулни спазми, мускулна слабост или необичаен сърдечен ритъм), висока кръвна захар или повишена киселинност на кръвта (което може да причини симптоми на гадене, повръщане, слабост, мускулни спазми и ускорено дишане).

Ако сте пропуснали да приемете Спиолто Респимат.
Ако сте пропуснали да инхалирате доза, инхалирайте само една доза в обичайното време на следващия ден. Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Спиолто Респимат.
Преди да спрете употребата на Спиолто Респимат, говорете с Вашия лекар или фармацевт. Ако спрете приема на Спиолто Респимат, могат да се влошат признаците и симптомите на ХОББ.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако възникне някоя от следните нежелани реакции, спрете употребата на това лекарство и веднага се свържете с Вашия лекар.

- Внезапните алергични реакции към Спиолто Респимат са редки (могат да засегнат не повече от 1 на 1 000 души). Тези реакции могат да се проявят самостоятелно или като част от тежка алергична реакция (анафилактична реакция) след прилагане на Спиолто Респимат. Тези реакции включват обрив, копривна треска (уртикария), оток на устата и лицето, внезапни затруднения при дишане (ангионевротичен оток) или други реакции на свръхчувствителност (като внезапно понижаване на кръвното налягане или прималяване).

- Както и при всички инхалаторни лекарства, веднага след инхалиране може да се появи стягане в гърдите, свързано с кашлица, хрипове или задух (парадоксален бронхоспазъм). Виждане на ореоли около светлини или цветни изображения, свързано със зачервени очи (глаукома). Честотата не може да се определи от наличните данни.

- Чревна непроходимост или липса на перисталтика (чревна обструкция, включително паралитичен илеус). Честотата не може да се определи от наличните данни.
Други нежелани лекарствени реакции:

Чести (могат да засегнат не повече от 1 на 10 души).
- сухота в устата

Нечести (могат да засегнат не повече от 1 на 100 души).
- виене на свят;
- нарушения на съня (безсъние);
- главоболие;
- повишено кръвно налягане (хипертония);
- неравномерен сърдечен ритъм (предсърдно мъждене);
- ускорен сърдечен ритъм (тахикардия);
- усещане за сърцебиене (палпитации);
- кашлица;
- дрезгав глас (дисфония);
- запек.

Редки (могат да засегнат не повече от 1 на 1 000 души).
- назофарингит;
- замъглено виждане;
- учестено сърцебиене (надкамерна тахикардия);
- възпаление на ларинкса (ларингит);
- възпалено гърло (фарингит);
- кървене от носа (епистаксис);
- гъбични инфекции на устната кухина и гърлото (орофарингеална кандидоза);
- възпаление на венците (гингвинит);
- гадене;
- сърбеж (пруритус);
- болка в ставите (артралгия);
- болка в гърба;
- затруднено уриниране (задръжка на урина);
- инфекция на пикочните пътища;
- болезнено уриниране (дизурия).

С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни).
- стягане в гърдите, свързано с кашлица, хрипове или задух веднага след инхалиране (бронхоспазъм);
- виждане на ореоли около светлини или цветни петна, свързани със зачервени очи (глаукома);
- повишено при измерване очно налягане;
- възпаление на синусите (синузит)
- чревна непроходимост или липса на перисталтика (чревна обструкция, включително паралитичен илеус);
- киселини (гастроезофагеална рефлуксна болест);
- затруднения при преглъщане (дисфагия);
- възпаление на езика (глосит);
- възпаление в устата (стоматит);
- зъбни кариеси;
- инфекции или разязвяване на кожата;
- сухота на кожата;
- подуване на ставите;
- загуба на течности в организма (дехидратация).

Вие можете да получите също нежелани реакции, за които е известно, че се появяват при някои лекарства за проблеми с дишането, подобни на Спиолто Респимат (бета-адренергични средства). Те могат да бъдат неравномерен сърдечен ритъм, болка в гърдите, ниско кръвно налягане, треперене, нервност, мускулни спазми, умора, неразположение, ниски нива на калий в кръвта (което може да доведе до симптоми като мускулни спазми, мускулна слабост или необичаен сърдечен ритъм), висока кръвна захар или повишена киселинност на кръвта (което може да причини симптоми на гадене, повръщане, слабост, мускулни спазми и ускорено дишане).

Съобщаване на нежелани реакции.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.
Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел.: +359 28 903 417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Спиолто Респимат.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и на етикета на инхалатора след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се замразява.

Инхалаторът Спиолто Респимат трябва да бъде изхвърлен най-късно 3 месеца след първата употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

Какво съдържа Спиолто Респимат.
Активните вещества са тиотропиум и олодатерол. Доставената доза с едно впръскване е 2,5 микрограма тиотропиум (като бромидов монохидрат) и 2,5 микрограма олодатерал (като хидрохлорид).

Доставена доза е дозата, достигаща до пациента след преминаване през накрайника за уста.

Другите съставки са:
Бензалкониев хлорид, динатриев едетат, пречистена вода и хлороводородна киселина за корекция на pH

Как изглежда Спиолто Респимат и какво съдържа опаковката

Спиолто Респимат се състои от един пълнител с разтвор за инхалация и един инхалатор Респимат. Преди първата употреба пълнителят трябва да бъде поставен в инхалатора.

Единична опаковка: 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози)

Двойна опаковка: 2 единични опаковки, всяка съдържаща 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози)

Тройна опаковка: 3 единични опаковки, всяка съдържаща 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози)

Опаковка с осем броя: 8 единични опаковки, всяка съдържаща 1 инхалатор Респимат и 1 пълнител, осигуряващ 60 впръсквания (30 лекарствени дози)

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежателят на разрешението за употреба на Спиолто Респимат е:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Германия

Производителят на Спиолто Респимат е:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Германия

 

Указания за употреба

Въведение

Спиолто Респимат (тиотропиум бромид и олодатерол). Прочетете тези Указания за употреба преди да започнете да използвате Спиолто Респимат.

Необходимо е да използвате този инхалатор САМО ВЕДНЪЖ ДНЕВНО. При всяко използване се прилагат ДВЕ ВПРЪСКВАНИЯ.

- Ако инхалаторът Спиолто Респимат не е бил използван повече от 7 дни, пръснете веднъж
към земята.
- Ако инхалаторът Спиолто Респимат не е бил използван повече от 21 дни, повторете стъпки 4 до 6 от „Подготовка на инхалатора Спиолто Респимат за първоначална употреба“ до появата на аерозолна мъгла. След това повторете стъпки 4 до 6 още три пъти.
- Не докосвайте пробиващият елемент, намиращ се в прозрачната основа.

Как да се грижите за Вашия Спиолто Респимат.
Почиствайте мундщука, включително металната част в него, с навлажнен мек плат или само с кърпа, поне веднъж седмично.

Слабо обезцветяване на накрайника за уста не се отразява на работата с Вашия инхалатор Спиолто Респимат.

Ако е необходимо, почистете Вашия инхалатор Спиолто Респимат от външната част с навлажнен мек плат.

Кога трябва да вземете нов инхалатор Спиолто Респимат

• Инхалаторът Спиолто Респимат съдържа 60 впръсквания (30 лекарствени дози), ако се използва съгласно показанията (две впръсквания/веднъж дневно).

• Индикаторът на дозата показва приблизително останалото количество лекарствен продукт.

• Когато стрелката на индикатора навлезе в червената зона на скалата, е необходимо да отидете за нова рецепта; останалият лекарствен продукт е достатъчен приблизително за 7 дни (14 впръсквания).

• Когато индикаторът на дозата достигне края на червената част на скалата, Вашият Спиолто Респимат се заключва автоматично - не могат да бъдат освободени повече дози. При това положение, прозрачната основа не може да бъде завъртяна повече.

• Спиолто Респимат трябва да бъде изхвърлен три месеца след като е бил подготвен за първоначалната употреба, дори и ако не е използвано цялото количество, или ако не е използван изобщо.

Подготовка за първоначална употреба.
1. Отстранете прозрачната основа
• Капачката трябва да е затворена.
• Натиснете обезопасяващия елемент
и едновременно с това, издърпайте прозрачната основа с другата си ръка.

2. Поставете пълнителя.
• Поставете тесния край на пълнителя в инхалатора.
• Поставете инхалатора върху твърда повърхност и го притиснете здраво, докато чуете щракване.

3. Върнете прозрачната основа.
• Поставете прозрачната основа обратно на мястото й, и натиснете, докато щракне.

4. Завъртете
• Капачката трябва да е затворена.
• Завъртете прозрачната основа по посока на стрелките върху етикета, докато чуете щракване (половин оборот).

5. Отворете.
• Отворете напълно капачката.

6. Натиснете.
• Насочете инхалатора надолу.
• Натиснете бутона за освобождаване на дозата.
• Затворете капачката.
• Повторете стъпки 4-6 до поява на аерозол на мъгла.
• След поява на аерозолната мъгла, повторете стъпки 4-6 още три пъти.

Сега Вашият инхалатор е готов за употреба. Тези стъпки няма да се отразят на броя на наличните лекарствени дози. Подготвен по този начин, Вашият инхалатор е в състояние да достави 60 впръсквания (30 дози).

Ежедневна употреба
ЗАВЪРТЕТЕ
• Капачката трябва да е затворена.
• ЗАВЪРТЕТЕ прозрачната основа по посока на стрелките върху етикета, докато чуете щракване (половин оборот).

ОТВОРЕТЕ
• ОТВОРЕТЕ напълно капачката

НАТИСНЕТЕ
• Издишайте бавно и дълбоко.
• Поставете устните си плътно около мундщука, без да закривате отворите за въздух. Насочете Вашият инхалатор към гърлото си.
• Докато вдишвате бавно и дълбоко през устата, НАТИСНЕТЕ бутона за освобождаване на дозата и продължете да вдишвате бавно, толкова дълго, доколкото е възможно.
• Задръжте дишането за 10 секунди или докато можете.
• Повторете стъпки „ЗАВЪРТЕТЕ“, „ОТВОРЕТЕ“ и „НАТИСНЕТЕ“, за да приемете пълната доза, осигурена от 2 впръсквания.
• Затворете капачката на инхалатора до следващата му употреба.


Отговори на често задавани въпроси.

Пълнителят трудно влиза достатъчно навътре в устройството.
Проверете дали неволно сте завъртял и прозрачната основа, преди да поставите пълнителя. Отворете напълно капачката, натиснете бутона за освобождаване на дозата, след това поставете пълнителя.
Проверете дали неволно сте поставили пълнителя с широкия край напред. Поставете пълнителя в устройството с тесния край напред.

Не мога да натисна бутона за освобождаване на дозата.
Завъртял и ли сте прозрачната основа? Ако не, въртете прозрачната основа, докато чуете щракване (половин оборот).
Дозовият индикатор на Спиолто Респимат показва ли „0“? Инхалаторът Спиолто Респимат се заключва след 60 впръсквания (30 лекарствени дози). Подгответе и използвайте Вашия нов инхалатор Спиолто Респимат.

Не мога да завъртя прозрачната основа.
Вече сте завъртяли прозрачната основа
Ако прозрачната основа вече е завъртяна, моля следвайте стъпки, „ОТВОРЕТЕ“ и „НАТИСНЕТЕ“ от указанията „Ежедневна употреба“, за да пристъпите към използване на Вашето лекарство.
Дозовият индикатор на Спиолто Респимат показва ли „0“? Инхалаторът Спиолто Респимат се заключва след 60 впръсквания (30 лекарствени дози). Подгответе и използвайте Вашия нов инхалатор Спиолто Респимат.

Дозовият индикатор на Спиолто Респимат достига ниво „0“ твърде бързо.
Използвахте ли Спиолто Респимат според указанията (две впръсквания/веднъж дневно)?
Спиолто Респимат е с продължителност на използване 30 дни, ако се прилагат 2 впръсквания веднъж дневно.
Завъртяхте ли прозрачната основа, преди да поставите пълнителя? Дозовият индикатор отчита всяко завъртане на прозрачната основа, независимо дали е бил поставен пълнител или не.
Често сте пръскали във въздуха, за да проверите дали Спиолто Респимат функционира.
Веднъж след като сте приготвили за употреба Спиолто Респимат, не е необходима проверка чрез пръскане, при положение че устройството се използва ежедневно.
Поставили сте пълнителя във вече използван Спиолто Респимат? Винаги поставяйте нов пълнител в НОВ Спиолто Респимат.

Моят Спиолто Респимат пръска автоматично.
Беше ли отворена капачката, когато завъртяхте прозрачната основа? Затворете капачката, и тогава завъртете прозрачната основа.
Натиснали сте бутона за освобождаване на дозата при завъртане на прозрачната основа.
Затворете капачката, така че бутонът за освобождаване на дозата да е навън, след което завъртете прозрачната основа.
Спряли сте да въртите прозрачната основа, преди тя да щракне. Въртете прозрачната основа, докато тя щракне (половин оборот).

Моят Спиолто Респимат не пръска.
Поставили ли сте пълнител? Ако не сте, поставете пълнител.

Повторили сте стъпките ,ЗАВЪРТАНЕ“, „ОТВАРЯНЕ“, „НАТИСКАНЕ“ по-малко от три пъти, след като сте поставили пълнителя. Повторете стъпките ЗАВЪРТАНЕ, ОТВАРЯНЕ, НАТИСКАНЕ три пъти след поставяне на пълнителя, както е показано в стъпки 4 до 6 от указанията “Подготовка за първоначална употреба”.
Дозовият индикатор на Спиолто Респимат показва ли „0“? Ако дозовият индикатор показва „0“, това означава, че Вие сте използвали цялото количество от лекарството си и инхалаторът автоматично се е заключил.

Веднъж след като инхалаторът Спиолто Респимат е сглобен, не отстранявайте прозрачната основа или пълнителя. Винаги поставяйте нов пълнител в НОВ Спиолто Респимат.

 

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

ПО НЗОК

Информация за СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози по НЗОК

Код по НЗОК:RF202
Цена за НЗОК:99.98 лв.
Реимбурсация:74.98 лв.
Пациентът заплаща:25.00 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

КОМЕНТАРИ КЪМ СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози

СПИОЛТО РЕСПИМАТ разтвор за инхалация 30 дози Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):