Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Тестове Бременност QIAGEN АМНИШУЪР ТЕСТ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ПУКАНЕ НА ОКОЛОПЛОДНИЯ МЕХУР

АМНИШУЪР ТЕСТ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ПУКАНЕ НА ОКОЛОПЛОДНИЯ МЕХУР

Арт. #30039788
60.00 лв.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
4.0, 4 гласа
Виж всички от QIAGEN ›Виж всички Тестове за бременност ›

АМНИШУЪР ТЕСТ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ПУКАНЕ НА ОКОЛОПЛОДНИЯ МЕХУР

АмниШуър ПОМ
(Пукнат околоплоден мехур) Тест
Указания за диагностична употреба ин витро
Предназначение

Тестът АмниШуър ПОМ е бърз неинструментален метод за качествено имунохроматографско определяне в ин витро условия на амниотична течност във вагиналния секрет на бременни жени. Тестът е предназначен за употреба от здравни специалисти за подпомагане на диагностиката на пукнати околоплодни мембрани при бременни жени.

Въведение и обяснение на теста
Преждевременното пукване на околоплодния мехур (ППОМ) се наблюдава в около 10% от бременностите и създава важна терапевтична дилема в акушерската практика. Грижата за пациенти с ППОМ или отдалечено от термина ППОМ (преди 37 гестационна седмица) е скъпо и остава важна перинатална дилема, тъй като клинициста балансира между риска от преносване и риска от инфекция.
Рисковете от ППОМ на термин са свързани със сериозни неонатални последствия като преждевременно раждане, фетален дистрес, пролапс на пъпната връв, абрупцио (пълно отделяне от маточната лигавица) на плацентата и инфекция. Пред терминен ППОМ се наблюдава в 20% до 40% от случаите с ППОМ и е отговорна за 20% до 50% от преждевременните раждания, инфекциозна заболеваемост на майката и плода, белодробна хипоплазия на плода, пролапс на пъпната връв, развитие на малформации на плода, ендометрит след раждане. Всички тези последствия значително повишават заболеваемостта и смъртността при плода и майката.
Тестът АмниШуър ПОМ е самостоятелна система, която предоставя бърза и точна диагноза на ППОМ, необходима за осигуряването на правилни акушерски грижи при случаи на пукване на мехура. В допълнение точната ППОМ диагноза подпомага избягването на нежелани интервенции като индукция на раждане.

Принцип на теста
Тестът АмниШуър ПОМ използва имунохроматографски принцип за откриването на човешки PAMG-1 протеин наличен в амниотичната течност на бременната жена. Тестът използва много чувствителни моноклонални антитела, които откриват дори минимални количества от PAMG-1, намиращи се в цервико вагиналния секрет след пукване на околоплодния мехур. PAMG-1 е избран за маркер за спукване на околоплодния мехур поради високите му нива в амниотичната течност, ниски нива в кръвта и изключително ниско фоново присъствие в цервиковагиналния секрет, когато околоплодния мехур е интактен. За минимализиране на честотата на фалшиви резултати са избрани няколко моноклонални антитела, за да определят прага на чувствителност на теста АмниШуър ПОМ на оптималното ниско ниво от 5 ng/ ml. Максималната фонова концентрация на PAMG-1 в цервиковагинален секрет е малко по-ниска от чувствителността на АмниШуър ПОМ, което намалява фалшиво позитивните / негативни резултати и позволява точност до - 99%. Проба от цервиковагиналния секрет (взета с вагинален тампон) се поставя в контейнер с екстракционен реагент. След това PAMG-1 се открива в контейнера чрез поставяне на тест лента (изделие за латерално придвижване). Резултата от теста се отчита визуално с присъствието на една или две линии в тестовия участък на лентата.

Инструкция за ползване
1. Вземете контейнера с разтвора за капачката и разклатете добре, за да сте сигурни, че цялото количество от разтвора е паднало на дъното на контейнера. Отворете контейнера и го поставете във вертикално положение.
2. За да вземете проба от вагината, използвайте предоставения стерилен полиестерен тампон. Извадете стерилния тампон от опаковката, следвайки нарисуваните инструкции. Полиестерният връх не трябва да докосва нищо преди поставянето му във вагината. Дръжте тампона по средата на държача и докато пациентката е в легнало положение по гръб, внимателно поставете полиестерния връх на тампона във влагалището докато пръстите ви се допрат до кожата (не повече от 5-7 см. дълбочина). Изтеглете тампона от влагалището след 1 минута.
3. Поставете полиестерния връх на тампона в предоставения контейнер и го завъртете около оста му за 1 минута.
4. Отстранете и изхвърлете тампона.
5. Скъсайте и отворете джоба от алуминиево фолио по указания начин и извадете тест лентата на АмниШуър теста.
6.  Поставете белият край на тест лентата (маркиран със стрелки) в контейнера с разтвора. При обилно изтичане на амниотична течност, резултат ще се прояви рано (до няколко секунди), докато при по-слабо изтичане може да са необходими целите 5 минути.
7. Извадете тест лентата ако ясно се виждат две линии в контейнера или точно след 5 минути. Отчетете резултата като поставите тест лентата на чиста, бяла, суха повърхност. Позитивен резултат се отчита при две линии в тестовия участък, докато негативен резултат се отчита при една линия в тестовия участък.

Две линии: Налице е спукване.
Една линия: Няма спукване.
Няма линии: Невалиден; направете друг тест.

Интензивността на оцветяване на линиите може да варира; резултатът от теста е валиден дори и ако линиите са бледи или неравни.
Не интерпретирайте резултатите само на основа на интензивност на линиите. Не отчитайте или интерпретирайте резултати след като са минали 10 минути от поставяне на лентата в контейнера.

Реагенти и компоненти
Тестът АмниШуър ПОМ включва следните компоненти:

  • Указание за употреба;
  • АмниШуър ПОМ тест лента във фолиева опаковка с изсушител;
  • Стерилен вагинален тампон;
  • Пластмасов контейнер с екстракционен разтвор, съдържащ: 0.9% NaCl, 0.01 % Triton x 100, 0.05% NaN3.

Предупреждения
Тестът АмниШуър ПОМ е само за in vitro диагностика и не трябва да се поглъща.
Прочетете и следвайте точно указанията за употреба; отклонения от процедурата могат да доведат до грешни резултати.
Трябва да бъдат спазвани процедурите за безопасност при вземане, боравене и отстраняване на тестовите проби.
Не използвайте увредени компоненти на теста.
Използваните тестове са биологически опасни.
Не използвайте след изтичане на срока на годност, който е означен на опаковката.
Не използвайте повторно компоненти на теста.
Не извивайте и не прегъвайте тест лентата в или извън опаковката от алуминиево фолио.

Съхранение и стабилност
Съхранявайте тест китовете на сухо място при 4 до 24°C (40 до 75°F). НЕ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ.
При съхранение в опаковъчното фолио при препоръчаната температура, тестът е стабилен до изтичане на срока на годност отбелязан върху опаковката.
Тестът АмниШуър ПОМ трябва да бъде използван в рамките на 6 часа след изваждане на тест лентата от опаковъчното фолио.

Качествен контрол
Тестът АмниШуър ПОМ съдържа механизъм за вътрешен контрол, който гарантира функционалността на аналитичната част на теста. Появата на една или две линии в участъка за резултати на тест лентата верифицира правилното боравене с компонентите и процедурата на теста.

Ограничения на теста
Тестът е предназначен за откриване на изтичаща амниотична течност в даден момент. В редки случаи, когато проба е взета 12 часа или по-късно след появата на пукване и изтичането на амниотична течност е спряло, теста може да не отчете ПОМ поради няколко фактора, включително (но не лимитирано до) затваряне на спукването, денатурация на антигените и др. В такива случаи е препоръчително периодично тестуване. Резултатите от теста АмниШуър ПОМ са качествени. Не трябва да се правят количествени интерпретации на резултати от теста. В случаи с наличие на следи от кръв на тампона с взетата проба, тестът функционира правилно. Когато има значително количество кръв върху тампона с пробата, тестът може да не функционира правилно и не се препоръчва отчитане на резултата. Тестът АмниШуър ПОМ не трябва да се използва по-рано от 6 часа след премахване на всякакви дезинфектантни разтвори или лекарствени продукти от влагалището.

Очаквани стойности
Изтичане на амниотична течност е показателно за спукване на околоплодния мехур при всяка жена.
Проучвания на PAMG-1 са установили този протеин като маркер на амниотичната течност. Клинично значимо изтичане на амниотична течност повишава концентрацията на PAMG-1 в цервиковагиналния секрет с коефициент на хиляда. Прага на чувствителност на теста АмниШуър ПОМ е конфигурирана така, че да изключи зависимостта от възможни вариации от очаквани стойности (нива на PAMG-1) в дадена популация.

Характеристики
Характеристики на теста АмниШуър ПОМ са установени чрез независимо клинично проучване на 203 пациентки в САЩ, което е използвано и като база за първоначалната регистрация от FDA:

  • Чувствителност: 98.9%;
  • Специфичност: 100%;
  • PPV (Позитивна предиктивна стойност): 100%;
  • NPV (Негативна предиктивна стойност): 99.1%.

В скорошни проучвания, тестът АмниШуър ПОМ показва стойности, надвишаващи тези при използването на комбинирани клинично изследване, нитразин тест и микроскопския тест с папратов феномен за диагноза на ПОМ. В допълнение, според четири скорошни проучвания тестът АмниШуър ПОМ показва по-добри стойности в сравнение с IGFBP-1-базираните тестове. Според съвременни насоки за поведение при спонтанно преждевременно раждане, тест основан на откриването на PAMG-1 (напр. АмниШуър ПОМ теста) е препоръчан като по-точен в сравнение с други тестове.
Вагинални инфекции, урина, семенна течност или незначителни количества кръв не повлияват резултатите на теста АмниШуър ПОМ.

Производител: AmniSure International LLC, САЩ.

Аналози на АМНИШУЪР ТЕСТ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ПУКАНЕ НА ОКОЛОПЛОДНИЯ МЕХУР

КОМЕНТАРИ КЪМ АМНИШУЪР ТЕСТ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ПУКАНЕ НА ОКОЛОПЛОДНИЯ МЕХУР

АМНИШУЪР ТЕСТ ЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ПУКАНЕ НА ОКОЛОПЛОДНИЯ МЕХУР Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)ИсторияЛайфстайлЗдравни съветиЛюбопитноСнимкиТестовеФизиологияБотаникаПсихологияКлинични пътекиХранене при...СпециалистиНовиниСпортАнкетиДиетиИзследванияПатологияАлт. медицинаСоциални грижиВидеоНаучни публикацииЗдравни проблемиЛеченияНормативни актовеПроизводителиИнтервютаОрганизацииРецепти