Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ECOPHARM GROUP ФЛУКОРИК капс. 150 мг. * 1

ФЛУКОРИК капс. 150 мг. * 1

Арт. #30014964

ФЛУКОРИК капс. 150 мг. * 1

Листовка: информации за потребителя
Флукорик 150 mg капсули, твърди
(флуконазол)
Flucoric 150 mg capsules, hard
(fluconazole)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да запомнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Флукорик и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Флукорик
3. Как да приемате Флукорик
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флукорик
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Флукорик и за какво се използва
Флукорик принадлежи към групата на противогъбичните лекарства. Активното вещество е флуконазол.
Флукорик се използва при възрастни за лечение на инфекции, причинени от гъбички. Гъбичните инфекции се причиняват най-често от дрожди, наречени Кандида.
Това лекарство може да Ви бъде предписано от Вашия лекар за лечение на генитална кандидоза, инфекция на вагината или пениса.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Флукорик
Не приемайте Флукорик:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към флуконазол, към други лекарства, които приемате за лечение на гъбична инфекция или към някоя от останалите съставки на Флукорик. Симптомите могат да включват сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане;
 • ако приемате астемизол, терфенадин (антихистаминови лекарства при алергии);
 • ако приемате цизаприд (прилаган при стомашни неразположения);
 • ако приемате пимозид (прилаган при психични заболявания);
 • ако приемате хинидин (прилаган при сърдечна аритмия);
 • ако приемате еритромицин (антибиотик за лечение на инфекции).

Обърнете специално внимание при употребата на Флукорик
Моля информирайте Вашия лекар ако:

 • имате чернодробни или бъбречни проблеми;
 • страдате от сърдечно заболяване, включително ритъмни нарушения;
 • имате абнормни нива на калий, калций или магнезий в кръвта;
 • получите тежки кожни реакции (сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане).

Деца
Въпреки, че това лекарство е за възрастни, то може да се прилага при юноши (на възраст от 12 до 17 години) ако лечението е наложително и няма подходяща алтернатива, като това трябва да става по същия начин, както при възрастни.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар веднага, ако приемате астемизол, терфенадин (антихистамин за лечение на алергии) или цизапирид (за стомашни неразположения), или пимозид (за лечение на психични заболявания, или хинидин (за лечение на сърдечна аритмия), или еритромицин (антибиотик за лечение на инфекции), тъй като тези лекарства не трябва да се приемат с Флукорик (вижте точка "Не приемайте Флукорик ако:").

Някои лекарства могат да взаимодействат с Флукорик.
Моля информирайте Вашия лекар ако приемате някое от следните лекарства:

 • рифампицин или рифабутин (антибиотици за лечение на инфекции);
 • алфентанил, фентанил (обезболяващи лекарства);
 • амитриптилин, нортриптилин (антидепресанти);
 • амфотерицин Б, вориконазол (противогъбично лекарство);
 • лекарства, които предпазват кръвта от съсирване (варфарин или сходни лекарства); бензодиазепини (мидазолам, триазолам или сходни лекарства), прилагани за да Ви помогнат да заспите или при тревожност;
 • карбамазепин, фенитоин (за лечение на припадъци);
 • нифедипин, израдипин, амлодипин, фелодипин и лосартан (за лечение на хипертония - високо кръвно налягане);
 • циклоспорин, еверолимус, сиролимус или такролимус (за предотвратяване на отхвърляне на органи след трансплантация);
 • циклофосфамид, винка алкалоиди (винкристин, винбластин или сходни лекарства), прилагани при лечение на рак;
 • халофантрин (при лечение на малария);
 • статини (аторвастатин, симвастатин и флувастатин или сходни лекарства), прилагани за понижаване на холестерола;
 • метадон (прилаган при болка);
 • целекоксиб, флорбипрофен, напроксен, ибупрофен, лорноксикам, мелоксикам, диклофенак (нестероидно противовъзпалително лекарствено средство (НСПВС));
 • перорални контрацептиви;
 • преднизон (стероид);
 • зидовудин, познат като АЗТ;
 • саквинавир (прилагани при пациенти с ХИВ);
 • лекарства за диабет като хлорпропамид, глибенкламид, глипизид или толбутамид;
 • теофилин (прилаган при астма);
 • витамин А (хранителна добавка).

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Прием на Флукорик с храни и напитки
Може да приемате това лекарство с или без храна.

Бременност и кърмене
Кажете на Вашия лекар ако сте бременна, опитвате се да забременеете, или кърмите. Не трябва да приемате Флукорик докато сте бременна или кърмите, освен ако Вашият лекар не Ви е казал.
Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
При шофиране или работа с машини трябва да се има предвид, че може да се появят замаяност или припадък.

Важна информация относно някои от съставките на Флукорик
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Флукорик
Винаги приемайте Флукорик точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар.
Гълтайте капсулите цели с чаша вода.

Възрастни
150 mg като еднократна доза.
Лекарите понякога могат да предпишат и други дози освен посочените. Винаги приемайте Флукорик точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пациенти в старческа възраст
Прилага се обичайната доза при възрастни.

Пациенти с бъбречни проблеми
Прилага се обичайната доза при възрастни.

Колко бързо ще започне да действа това лекарство?
Вагинална кандидоза

Състоянието Ви би трябвало да започне да се подобрява в рамките на няколко дни - при някои жени се забелязва подобрение и в рамките на един ден.
Ако симптомите Ви не отзвучат за няколко дни, моля посъветвайте се с Вашия лекар.

Кандидоза на пениса
Симптомите Ви ще започнат да отшумяват в рамките на няколко дни, но може да е необходимо и седмица.
Ако симптомите Ви не отзвучат до седмица, моля посъветвайте се с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Флукорик
Приема на прекалено много капсули наведнъж може да Ви накара да се почувствате зле. Моля, незабавно се свържете с Вашия лекар или отидете в най-близката болница. Симптомите на предозиране могат да Ви накарат да чувате, виждате и мислите неща, които не са реални (халюцинации и параноидно поведение). Подходящо е да се приложи симптоматично лечение (поддържащи мерки и стомашна промивка при необходимост).

Ако сте пропуснали да приемете Флукорик
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте забравили да вземете доза, приемете я веднага щом си спомните. Ако е време за следващата Ви доза, не приемайте дозата, която сте пропуснали.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Флукорик може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Някои хора развиват алергични реакции, въпреки, че сериозни алергични реакции настъпват рядко. Ако проявите някой от следните симптоми, незабавно съобщете на Вашия лекар:

 • внезапен задух, затруднено дишане или стягане в гърдите;
 • подуване на клепачите, лицето или устните;
 • сърбеж по цялото тяло, зачервяване на кожата или сърбящи червени петна;
 • кожен обрив;
 • тежки кожни реакции като мехурчест обрив (който може да засегне устата и езика).

Флукорик може да увреди Вашият черен дроб. Признаците на чернодробна увреда включват:

 • умора;
 • загуба на апетит;
 • повръщане;
 • пожълтяване на Вашата кожа или бялото на очите.

Ако получите някоя от тези нежелани реакции, спрете приема на Флукорик и съобщете на Вашия лекар незабавно.

Други нежелани реакции:
В допълнение ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Чести нежелани реакции, които засягат от 1 до 10 пациенти от всеки 100 са описани по-долу:

 • главоболие;
 • стомашен дискомфорт, диария, неразположение, повръщане;
 • повишени стойности на чернодробните функционални тестове;
 • обрив.

Нечести нежелани реакции, които засягат от 1 до 10 пациенти от всеки 1 000 са описани по-долу:

 • понижаване на броя на червените кръвни клетки, което може да предизвика бледост, да причини слабост или задух;
 • понижен апетит;
 • безсъние, сънливост;
 • припадък, сънливост, световъртеж, изтръпване, боцкане или скованост, промени във вкуса;
 • запек, затруднено храносмилане, газове, сухота в устата;
 • мускулна болка;
 • чернодробно увреждане и пожълтяване на кожата и очите (жълтеница);
 • обрив, мехури, сърбеж, прекомерно изпотяване;
 • умора, общо неразположение, треска.

Редки нежелани реакции, които засягат от 1 до 10 пациента от всеки 10 000 са описани по-долу:

 • понижен брой бели кръвни клетки, които предпазват организма от инфекции и кръвни клетки, които помагат да спре кървенето;
 • червено или виолетово оцветяване на кожата, което може да бъде причинено от понижение на броя на тромбоцитите, промени в другите кръвни клетки;
 • понижени стойности на калий в кръвта;
 • промени в кръвните показатели (високи нива на холестерол в кръвта, мазнини);
 • треперене;
 • отклонения в електрокардиограмата (ЕКГ), промени в честотата на сърдечния ритъм;
 • чернодробна недостатъчност;
 • алергични реакции (понякога тежки), включително обширен мехурчест обрив и лющене на кожата, подуване на устните или лицето;
 • косопад.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Флукорик

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Флукорик след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след ЕХР. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25°С в оригиналната опаковка.
Да се пази от влага.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информации
Какво съдържа Флукорик
Активното вещество е:
флуконазол. Всяка твърда капсула съдържа 150 mg флуконазол.

Другите съставки са:

 • Капсулно съдържимо: лактоза монохидрат, царевично нишесте, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат, натриев лаурилсулфат;
 • Капсулна обвивка: желатин, патент синьо (Е131), титанов диоксид (Е171) и пречистена вода;
 • Печатно мастило: шеллак, пропилен гликол и железен оксид, черен (Е 172).

Как изглежда Флукорик и какво съдържа опаковката
Флукорик капсули 150 mg са твърди желатинови небесно сини капсули със синьо капаче. Капсулите са опаковани в блистери, по една капсула всеки, поставен в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

Екофарм Груп АД, България.

Производител, отговорен за освобождаване на партидите:
Екофарм ЕООД, България.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ФЛУКОРИК капс. 150 мг. * 1

Аналози на ФЛУКОРИК капс. 150 мг. * 1

КОМЕНТАРИ КЪМ ФЛУКОРИК капс. 150 мг. * 1

ФЛУКОРИК капс. 150 мг. * 1 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):