Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ФУНГОЛОН капс. 150 мг. * 4

ФУНГОЛОН капс. 150 мг. * 4

Арт. #30022448

ФУНГОЛОН капс. 150 мг. * 4

Листовка: информация за пациента
Фунголон 150 mg капсули, твърди
Fungolon 150 mg capsules, hard
флуконазол/fluconazole
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:
1. Какво представлява Фунголон и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фунголон
3. Как да приемате Фунголон
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Фунголон
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Фунголон и за какво се използва
Фунголон е лекарство от групата на така наречените антимикотици (противогъбичкови средства). Активното вещество е флуконазол.
Фунголон се използва за профилактика и лечение на инфекции, причинени от различни видове гъбички. Най-честите причинители са дрождите от рода Кандида.

Възрастни
Вашият лекар може да Ви назначи това лекарство, за лечение на следните инфекции, причинени от гъбички:

 • Криптококов менингит - възпаление на мозъчните обвивки, причинено от гъбички;
 • Кокцидиоидомикоза - заболяване на дихателната система (бронхите и белия дроб);
 • Инфекции, причинени от Кандида, които са локализирани в кръвообръщението, вътрешните органи (сърце, бял дроб) или пикочните пътища;
 • Инфекции на лигавиците, засягащи лигавицата на устата, гърлото, както и възпаление на устната кухина при носене на зъбни протези;
 • Млечница на гениталните - инфекции на мъжките и женските полови органи;
 • Кожни инфекции - напр. инфекции на стъпалото (стъпало на атлет), слабините, ноктите, трихофитии.

Фунголон може да Ви бъде предписан и в следните случаи:

 • За предотвратяване на повторна поява на криптококов менингит;
 • За предотвратяване на повторна поява на гъбични инфекции по лигавиците;
 • С цел ограничаване на повторната поява на вагинална кандидоза;
 • Да ограничи инфекциите, причинени от Кандида при слаба и недобре функционираща имунна система.

Деца и юноши (0 до 7 години)
Това лекарство може да Ви бъде назначено от Вашия лекар за лечение на следните инфекции, причинени от гъбички:

 • Инфекции на лигавиците, засягащи лигавицата на устата и гърлото;
 • Инфекции, причинени от Кандида, които са локализирани в кръвообръщението, вътрешните органи (сърце, бял дроб) или пикочните пътища;
 • Криптококов менингит - възпаление на мозъчните обвивки, причинено от гъбички.

Фунголон може да Ви бъде предписан за:

 • Ограничаване на инфекциите, причинени от Кандида при слаба и недобре функционираща имунна система;
 • Предотвратяване на повторна поява на криптококов менингит.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Фунголон
Не използвайте Фунголон:

 • Ако сте алергични към флуконазол, към други азоли или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Симптомите могат да включват: сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане;
 • Ако приемате астемизол, терфенадин (противоалергични антихистаминови лекарства);
 • Ако приемате цизаприд (при стомашни неразположения);
 • Ако приемате пимозид (за лечение на психични заболявания);
 • Ако приемате хинидин (за възстановяване на сърдечния ритъм);
 • Ако приемате еритромицин (антибиотик за лечение на инфекции).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако:

 • имате чернодробни или бъбречни нарушения;
 • страдате от заболяване на сърцето, включително и нарушение на сърдечния ритъм;
 • имате отклонения в стойностите на калий, калций или магнезий в кръвта;
 • получите тежки кожни реакции - сърбеж, зачервяване на кожата, съпроводени със затруднено дишане.

Други лекарства и Фунголон
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Незабавно уведомете лекуващия си лекар, ако приемате астемизол, терфенадин (противоалергични антихистаминови лекарства) или цизаприд (при стомашни неразположения), пимозид (за лечение на психични заболявания), хинидин (за възстановяване на сърдечния ритъм), еритромицин (антибиотик за лечение на инфекции), тъй като тези лекарства не трябва да се приемат едновременно с Фунголон (вж точка Не използвайте Фунголон).

Някои лекарства могат да взаимодействат с Фунголон. Уведомете лекуващия си лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

 • рифампицин или рифамбутин (антибиотици за лечение на туберкулоза или други инфекции);
 • алфентанил, фентанил (обезболяващи лекарства);
 • амитриптилин, нортриптилин (антидепресанти);
 • амфотерицин В, вориконазол (за лечение на гъбичкови инфекции);
 • лекарства, които предотвратяват съсирването на кръвта (варфарин или подобни лекарства);
 • бензодиазепини (мидазолам, триазолам или подобни лекарства), които Ви помагат да заспите или се приемат при тревожност;
 • карбамазепин, фенитоин (за лечение на гърчове);
 • нифедипин, израдипин, амлодипин, фелодипин и лозартан (за лечение на високо кръвно налягане);
 • циклоспорин, еверолимус, сиролимус или такролимус (използвани, за да се предотврати отхвърляне на трансплантанта);
 • циклофосфамид, винка алкалоиди (винкристин, винбластин и други подобни), използвани за лечение на карциноми;
 • халофантрин (използван за лечение на малария);
 • статини (аторвастатин, симвастатин, флувастатин и други подобни лекарства) за понижаване на холестерола;
 • метадон (използван за лечение на болка);
 • нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (НСПВС), като целекоксиб, флурбипрофен, напроксен, ибупрофен, лорноксикам, мелоксикам, диклофенак;
 • перорални контрацептиви (за предпазване от забременяване);
 • преднизон (стероид);
 • зидовудин, известен и като АЗТ; саквинавир (използвани за лечение на ХИВ-инфектирани пациенти);
 • хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, хлорпропамид или толбутамид (използвани за лечение на диабет);
 • теофилин (за лечение на астма);
 • витамин А (хранителна добавка).

Фунголон с храни, напитки и алкохол
Можете да приемате това лекарството с или без храна.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Не трябва да приемате Фунголон докато сте бременна или кърмите, освен ако Вашият лекар не Ви е казал.

Шофиране и работа с машини
При шофиране и работа с машини трябва да се има предвид, че понякога могат да настъпят замайване или гърчове.

Фунголон съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Фунголон
Винаги приемайте Фунголон точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Капсулите трябва да се поглъщат цели с достатъчно количество течност по едно и също време всеки ден.

Обичайните дози при различните видове инфекции са описани по-долу:

Възрастни

ЗаболяванеДозировка
За лечение на криптококов менингит400 mg през първия ден, след което по 200 до 400 mg веднъж дневно в продължение на 6 седмици или по-продължително при необходимост. Понякога дозата може да се повиши до 800 mg.
За предотвратяване на повторна поява на криптококов менингит200 mg веднъж дневно, докато лекарят Ви каже да прекратите лечението.
За лечение на кокцидиоидомикоза200 до 400 mg еднократно дневно за 11 до 24 месеца или по-продължително при необходимост. Понякога дозата може да се повиши до 800 mg.
За лечение на инфекции на вътрешните органи, причинени от Кандида800 mg през първия ден, след което 400 mg веднъж дневно, докато лекарят Ви каже да прекратите лечението.
Инфекции на лигавиците, засягащи лигавицата на устата, гърлото, както и възпаление на устната кухина при носене на зъбни протези.200 до 400 mg през първия ден, след което 100 до 200 mg дневно, докато лекарят Ви каже да прекратите лечението.
За лечение на гъбичкови инфекции по лигавиците дозировката зависи от локализацията на инфекцията50 до 400 mg еднократно дневно в продължение на 7 до 30 дни, докато лекарят Ви каже да прекратите лечението.
За профилактика на инфекции на лигавиците на устата и гърлото100 до 200 mg еднократно дневно или 200 mg три пъти в седмицата, докато съществува риск от поява на инфекция.
За лечение на кандидоза на гениталиите150 mg еднократно.
За ограничаване на повторна поява на кандидоза150 mg на всеки трети ден (ден 1, 4 и 7), след което по 150 mg веднъж седмично в продължение на 6 месеца, докато съществува риск от поява на инфекция.
Инфекции на кожата и ноктите, предизвикани от гъбичкиВ зависимост от мястото на инфекцията 50 mg веднъж дневно, 150 mg веднъж седмично, 300 до 400 mg еднократно седмично в продължение на 1 до 4 седмици (при инфекции на стъпалото (стъпало на атлет), причинени от гъбички лечението може да продължи до 6 седмици, при инфекции на ноктите - докато заразеният нокът израсне отново.
За предотвратяване на инфекции, причинени от кандида при отслабена и лошо функционираща имунна система200 до 400 mg еднократно дневно докато съществува риск от поява на инфекция.


Юноши (от 12 до 17 години):
Следвайте дозата, която Ви е предписана от лекаря (за деца или за възрастни).

Деца на възраст до 11 години
Максималната доза при деца е до 400 mg.
Дозата се определя в зависимост от теглото на детето в килограми.

Заболяване Дневна доза
Инфекции на лигавицата на устата и инфекции на гърлото, причинени от Кандида — дозата и продължителността на лечението зависят от тежестта и локализацията на инфекцията6 mg/kg през първия ден, след което по 3 mg/kg дневно.
Криптококов менингит или инфекции на вътрешните органи, причинени от Кандида6 до 12 mg/kg дневно.
За предпазване от инфекции, предизвикани от Кандида, когато имунната система на детето е слаба и не функционира добре3 до 12 mg/kg дневно.


Приложение при деца на възраст от 0 до 4 седмици
Приложение при деца на възраст от 3 до 4 седмици:
Дозата е същата, като описаната по-горе, но се прилага на всеки 2 дни. Максималната доза е 12 mg/kg на всеки 48 часа.

Приложение при деца по-малки от 2 седмици:
Дозата е същата, като описаната по-горе, но се прилага на всеки 3 дни. Максималната доза е 12 mg/kg на всеки 72 часа.
Лекарите понякога могат да изпишат дози, различни от посочените.

Пациенти в напреднала възраст
Прилага се в доза, като за възрастни, освен при наличие на бъбречни нарушения.

Пациенти с нарушена бъбречна функция
Вашият лекар ще коригира дозата в зависимост от бъбречната функция.

Ако сте приели повече от необходимата доза Фунголон

При прием на прекалено голямо количество капсули наведнъж ще се почувствате зле. Незабавно се обърнете за помощ към лекар или отидете в най-близката болница. Симптомите при предозиране са: виждате, чувате или мислите неща, които реално не съществуват (халюцинации и параноидно поведение). Подходящо е да се приложи симптоматично лечение (поддържащи мерки и при необходимост промивка на стомаха).

Ако сте пропуснали да приемете Фунголон
Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приемайте лекарството по едно и също време всеки ден. Ако сте пропуснали да вземете лекарството, вземете го веднага, когато си спомните. Ако почти е настъпило време за следващата доза, не приемайте дозата, която сте пропуснали.

Ако сте спрели приема на Фунголон
Дори, ако се чувствате по-добре и симптомите са изчезнали, инфекцията може все още да съществува и може да се повтори, ако спрете лечението твърде скоро. Приемайте лекарството толкова дълго, колкото Ви е предписано.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои хора развиват алергични реакции, въпреки че тежки алергични реакции се наблюдават рядко. Уведомете незабавно лекуващия си лекар, ако при Вас се появи някой от следните симптоми:

 • Внезапен задух, затруднено дишане или стягане в областта на гърдите;
 • Подуване на клепачите, лицето или устните;
 • Сърбеж по цялото тяло, зачервяване на кожата или сърбящи червени петна;
 • Кожен обрив;
 • Тежки кожни реакции, като обрив с мехурчета (който може да засегне устата и езика).

Фунголон може да окаже влияние върху черния дроб. Признаците на чернодробно увреждане са:

 • Умора;
 • Загуба на апетит;
 • Повръщане;
 • Пожълтяване на кожата или очите (жълтеница).

Ако получите някоя от тези реакции незабавно прекратете приема на Фунголон и уведомете лекуващия си лекар.

Други нежелани лекарствени реакции:
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Чести нежелани реакции, които засягат от 1 до 10 на 100 потребители са описани по-долу:

 • главоболие;
 • стомашен дискомфорт, диария, неразположение, повръщане;
 • повишени стойности на кръвните тестове, отразяващи чернодробната функция;
 • обрив.

Нечести нежелани реакции, които засягат от 1 до 10 на 1 000 потребители са описани по-долу:

 • Намаляване на броя на червените кръвни клетки, което може да доведе до бледност, слабост или задух;
 • Понижен апетит;
 • Безсъние, сънливост;
 • Гърчове, световъртеж, чувство за мравучкане, боцкане или изтръпване, промени във вкуса;
 • Запек, нарушено храносмилане, повишено газообразуване, сухота в устата;
 • Мускулни болки;
 • Чернодробни нарушения и жълтеница (пожълтяване на кожата и очите);
 • Обриви, мехури, сърбеж и повишено изпотяване;
 • Умора, общо неразположение, треска.

Редки нежелани реакции, които засягат от 1 до 10 на 10 000 потребители, са описани по-долу:

 • Понижен брой на белите кръвни клетки, които предпазват организма от инфекции и на клетките, които помагат за преустановяване на кървенето;
 • Червено или виолетово оцветяване на кожата, което е причинено от понижен брой на тромбоцитите, други промени на кръвните клетки;
 • Промени в биохимичните показатели на кръвта (високи стойности на холестерол и мазнини);
 • Ниски стойности на калий в кръвта;
 • Треперене;
 • Отклонения в електрокардиограмата (ЕКГ), промяна на сърдечната честота или ритъма;
 • Чернодробна недостатъчност;
 • Алергични реакции (понякога тежки), включително обширен обрив с мехури и излющване на кожата, подуване на устните или лицето;
 • Косопад.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Фунголон
Да се съхранява при температура под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Не използвайте Фунголон след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Фунголон:

 • Активното вещество е флуконазол 150 mg.
 • Другите съставки са: лактоза монохидрат; прежелатинизирано нишесте; силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат.

Как изглежда Фунголон и какво съдържа опаковката
Описание
Твърди желатинови капсули с тяло с бял цвят и бяло капаче

Видове опаковки
По 1 капсула в блистер PVC/Alu фолио, по 1 блистер в картонена кутия
По 2 капсули в блистер PVC/Alu фолио, по 1 блистер в картонена кутия
По 4 капсули в блистер PVC/Alu фолио, по 1 блистер в картонена кутия
По 1 капсула в блистер PVC/Alu фолио, по 4 блистера в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба
Актавис ЕАД
ул. "Атанас Дуков" № 29
1407 София,
България

Производители:
Actavis ehf,
Reykjavikurvegur 78
IS-220 Hafnarfjordur Исландия

Specifar S.A
1,28 Octovriou str.
123 51 Ag. Varvara
Athens
Гърция

Дата на последно преразглеждане на листовката - 06/2016 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ФУНГОЛОН капс. 150 мг. * 4

Аналози на ФУНГОЛОН капс. 150 мг. * 4

КОМЕНТАРИ КЪМ ФУНГОЛОН капс. 150 мг. * 4

ФУНГОЛОН капс. 150 мг. * 4 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):