Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта PFIZER КСАНАКС табл. 0.25 мг. * 100

КСАНАКС табл. 0.25 мг. * 100

Арт. #30012962

Листовка за пациента

КСАНАКС 0,25 mg таблетки
XANAX 0,25 mg tablets
КСАНАКС 0,5 mg таблетки
XANAX 0,5 mg tablets
алпразолам (alprazolam)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява КСАНАКС таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КСАНАКС таблетки
3. Как да приемате КСАНАКС таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КСАНАКС таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява КСАНАКС таблетки и за какво се използва?

КСАНАКС таблетки принадлежи към група лекарства, наречени бензодиазепини. Използва за лечение на тревожност, смесени тревожно-депресивни състояния или депресия, свързана с други заболявания, и за лечение на панически разстройства.
КСАНАКС таблетки се отпуска по специално лекарско предписание.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КСАНАКС таблетки

Не приемайте КСАНАКС таблетки:

 • ако сте алергични към алпразолам, към други бензодиазепини или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6), напр. алуминия в таблетките от 0,5 mg. Алергична реакция може да се прояви под формата на обрив, сърбеж, подуване на лицето, устните или недостиг на въздух. Ако това се случи, спрете приема на това лекарство и съобщете незабавно на Вашия лекар.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, преди да приемете КСАНАКС таблетки.

Обърнете специално внимание:

 • ако приемате други лекарства, за които е известно, че водят до потискане на централната нервна система (ЦНС);
 • ако приемате опиати, тъй като това може да доведе до сериозни реакции, като отпускане (седиране), потискане на дишането, кома и летален изход;
 • ако имате чернодробно или бъбречно заболяване;
 • ако се чувствате потиснати;
 • ако приемате алкохол.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да увеличите дозата или да прекратите приема на лекарството.

Бързото намаляване или рязкото спиране на лечението с КСАНАКС може да доведе до синдром на отнемане с поява на безсъние, главоболие, мускулна болка, тревожност, напрежение, безпокойство, объркване и раздразнителност. В тежки случаи могат да възникнат следните симптоми: коремни и мускулни крампи, повръщане, потене, тремор, конвулсии, скованост и изтръпване на крайниците, свръхчувствителност към светлина, шум и физически контакт, халюцинации или епилептични припадъци.

Бензодиазепините и свързаните с тях продукти, вкл. алпразолам, трябва да се използват с повишено внимание при хора в старческа възраст, поради риск от усещане за успокояване/отпуснатост и/или мускулно-скелетна слабост, които могат да предизвикат падане, често със сериозни последици в тази възрастова група.

Деца и юноши
Прилагането на КСАНАКС таблетки при деца и юноши под 18 години не се препоръчва Други лекарства и КСАНАКС таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително:

 • опиоиди (опиати), алкохол или други лекарства, които влияят на централната нервна система (ЦНС);
 • кетоконазол, итраконазол или други лекарства за лечение на заболявания, причинени от гъбички;
 • лекарства за лечение на депресия (нефазодон, флувоксамин, флуоксетин) и циметидин (за лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт);
 • пропоксифен (болкоуспокояващо), перорални контрацептиви, дилтиазем (лекарство за лечение на високо кръвно налягане и за регулиране на сърдечния ритъм);
 • антибиотици като еритромицин и тролеандомицин;
 • ритонавир (лекарство за лечение на СПИН);
 • дигоксин (за лечение на сърдечна недостатъчност).

КСАНАКС таблетки с храна, напитки и алкохол
Не пийте алкохол, докато сте на лечение с КСАНАКС таблетки.

Бременност, кърмене и фертилитет
КСАНАКС таблетки не трябва да се приема по време на бременност, тъй като има риск от засягане на плода. Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, докато приемате КСАНАКС таблетки.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата, на което и да е лекарство.
При новородени, изложени на бензодиазепини в края на третия триместър на бременността или по време на раждането, се съобщава за поява на синдрома на отпуснатото кърмаче или за симптоми на отнемане при новороденото.
Не се препоръчва да кърмите Вашето бебе, докато приемате КСАНАКС таблетки.

Шофиране и работа с машини
КСАНАКС таблетки може да предизвика сънливост. Не трябва да шофирате, да работите с машини или да изпълнявате други потенциално опасни дейности, докато приемате КСАНАКС таблетки.

КСАНАКС таблетки съдържат лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да използвате това лекарство.

3. Как да приемате КСАНАКС таблетки?
Вашата доза ще бъде индивидуализирана в зависимост от тежестта на симптомите и индивидуалния Ви отговор към лекарството.
Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Общата продължителност на лечение не трябва да надвишава 8-12 седмици, включително периода на намаляване на дозата.

Ако сте приели повече от необходимата доза КСАНАКС таблетки
Незабавно се свържете с Вашия лекар или най-близкото отделение за спешна помощ. Носете
Вашата кутия КСАНАКС таблетки със себе си.

Ако сте пропуснали да приемете КСАНАКС таблетки
Ако забравите да вземете една доза, вземете я веднага щом си спомните, освен ако не е дошло време за Вашата следваща доза, В този случай просто вземете Вашата следваща доза. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ефекти при спиране на лечението с КСАНАКС таблетки
Не спирайте сами приема на КСАНАКС таблетки. Вашият лекар ще Ви каже как да го направите. Бързото намаляване или рязкото спиране на лечението с КСАНАКС ще бъде съпроводено от синдром на отнемане, с възможна поява на симптоми като раздразнение, безсъние, главоболие, мускулна болка, тревожност, напрежение, безпокойство, объркване и раздразнителност, коремни и мускулни крампи, повръщане, потене, тремор и епилептични припадъци,

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, КСАНАКС таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежелани реакции, ако такива настъпят, по принцип се наблюдават в началото на лечението и обикновено изчезват при продължителна употреба или при намаляване на дозата.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 човека)

 • депресия
 • успокояване, сънливост, нарушения в равновесието и координацията на движенията, паметови нарушения, говорни нарушения, замаяност, главоболие
 • запек, сухота в устата
 • умора, раздразнителност.

Чести (могат да се засегнат до 1 на 10 човека)

 • понижен апетит
 • объркване, загуба на ориентация, понижено либидо, тревожност, безсъние, нервност, повишено либидо
 • нарушено равновесие, нарушена координация, нарушено внимание, повишена сънливост, отпуснатост, треперене
 • замъглено зрение
 • гадене,
 • кожни нарушения (дерматит)
 • сексуална дисфункция
 • промени в теглото.

Нечести (могат да се засегнат до 1 на 100 човека)

 • мания, халюцинации, гняв, приповдигнатост
 • загуба на памет
 • мускулна слабост
 • незадържане на урина
 • менструални нарушения.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

 • повишена секреция на хормона пролактин (хиперпролактинемия)
 • резки промени в настроението, агресивно поведение, враждебност, абнормно мислене, нервност, придружена от повишена двигателна активност
 • спазми и неволеви движения на мускулите (дистония)
 • стомашно-чревни нарушения
 • възпаление на черния дроб, нарушена чернодробна функция, жълтеница
 • тежка алергична реакция с подуване кожата и подкожните тъкани, която може да предизвика оток на лицето и гърлото (ангиоедем), реакция на фоточувствителност
 • задържане на урина
 • оток на крайниците
 • повишено вътреочно налягане

Употребата на бензодиазепини може да доведе до развитие на физическа и психическа зависимост, синдром на отнемане (rebound феномен) - симптомите, довели до лечение с бензодиазепини могат да се появяват в усилена форма при спиране на лечението. Може да бъде придружен от други реакции, включващи промени в настроението, тревожност или нарушения на съня и безпокойство.

При рязко спиране на лечението, особено при пациенти, лекувани с високи дози, могат да се появят симптоми на отнемане като раздразнителност, безсъние, крампи, позиви за повръщане, потене, конвулсии и делириум. Постепенното понижаване на дозата под контрола на Вашия лекар за предпазване от такива реакции.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате КСАНАКС таблетки?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КСАНАКС таблетки:

 • Активното вещество е алпразолам. Всяка таблетка съдържа 0,25 mg или 0,5 mg алпразолам.
 • Другите съставки са: лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, докузат натрий (85%)+ натриев бензоат (15%), силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат, царевично нишесте. Таблетките от 0,5 mg съдържат също и оцветителя еритрозин натрий алуминиев лак.

КСАНАКС таблетки се предлагат в картонени кутии, съдържащи 30 или 100 таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
PFIZER EUROPE МА EE1G,
Ramsgate Road,
Sandwich, Kent,
CT13 9NJ,
Обединено кралство

Производител:
Pfizer Italia S.r.l.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА КСАНАКС табл. 0.25 мг. * 100

 • Силно клинично значими взаимодействия (18)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (330)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (44)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КСАНАКС табл. 0.25 мг. * 100

Аналози на КСАНАКС табл. 0.25 мг. * 100

КОМЕНТАРИ КЪМ КСАНАКС табл. 0.25 мг. * 100

КСАНАКС табл. 0.25 мг. * 100 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Любопитно