0 продукта

е-Аптека

ВАКСИГРИП ЗА ВЪЗРАСТНИ

ВАКСИГРИП ЗА ВЪЗРАСТНИ - изображение
Последна цена:  12.01 лв.

НЕ Е В НАЛИЧНОСТ

 

Кратка характеристика на продукта

 

1. ТЪРГОВСКО ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

VAXIGRIP/ВАКСИГРИП

Influenza vaccine (split virion, inactivated)

Грипна ваксина (сплит вирион, инактивирана)

 

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Фрагментиран грипен вирус*, инактивиран, съдържащ антигени еквивалентни на следните щампове:

• A/Brisbane/59/2007 (H1N1) подобен щам...............................................15 мg HA

• A/Brisbane/10/2007 (H3N2) подобен щам ..............................................15 мg HA

• B/Florida/4/2006 подобен щам ..............................................15 мg HA

за една доза от 0,5 ml

* произведен  в кокоши ембриони  от групи здрави кокошки

** хемаглутинин

Ваксината съответства на препоръката на СЗО  (за Северното полукълбо) и решението на ЕС за сезона 2008/2009.

 

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспенсия в предварително напълнена спринцовка или ампула.

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Показания

Профилактика на грип, особено при пациенти с висок риск от съпътстващи усложнения.

 

4.2 Дозировка и начин на употреба

Дозировка

 

Възрастни и деца над 36 месеца: една доза от 0,5 ml.

Деца от 6 месеца до 35 месеца: клиничните данни са ограничени. Използва се дозировка от 0,25 ml.

На деца (под 8 годишна възраст), които преди това не са били ваксинирани, трябва да се приложи втора доза след най-малко 4-седмичен интервал от време.

 

 

Начин на употреба

Имунизацията трябва да бъде направена чрез интрамускулно или дълбоко подкожно инжектиране.

 

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активните съставки, към някое от помощните вещества във ваксината, към яйца, пилешки протеини, неомицин, формалдехид и октоксинол 9. Имунизацията трябва да бъде отложена при пациенти с фебрилно заболяване или остра инфекция.

 

4.4 Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Както при всички инжекционни ваксини, винаги трябва да има подходящо медицинско наблюдение и лечение, в редките случаи на анафилактична реакция след приложение на ваксината.VAXIGRIP не трябва в никакъв случай да бъде прилаган вътресъдово.Имунният отговор при пациенти с ендогенна или ятрогенна имуносупресия може да бъденедостатъчен.

 

4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

VAXIGRIP може да бъде прилагана едновременно с други ваксини. Имунизациите трябва да се правят на различни крайници. Трябва да се отбележи, че нежеланите реакции могат да се усилят.Имунният отговор може да бъде намален, ако пациентът е подложен на имуносупресивно лечение.След имунизация с грипна ваксина са наблюдавани фалшиво положителни резултати при серологични тестове, при които е използван методът ELISA за откриване на антитела срещу HIV1, хепатит С и особено HTLV1. Western blot техниката отхвърля тези резултати. Преходните фалшиво положителни резултати може да се дължат на IgM отговора към ваксината.

 

4.6, Бременност и кърмене

Ограничените данни за ваксинации на бременни жени не показват нежелани последствия за плода и майката, свързани с ваксината. Употребата на тази ваксина може да започне от втория триместър на бременността. При бременни жени със заболявания, които повишават риска от появата на усложнения при грип, прилагането на ваксината се препоръчва, независимо от стадия на бременността. VAXIGRIP може да се използва по време на кърмене.

 

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Малко вероятно е ваксината да повлияе върху способността за шофиране и работата с машини.

 

 

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Нежелани реакции от проведени клинични изпитвания:

Безопасността на тривалентните инактивирани противогрипни ваксини е оценена по време на отворени неконтролирани клинични проучвания, проведени в резултат на изискването за годишна актуализация, включващи поне 50 души на възраст между 18 и 60 години и поне 50 души в напреднала възраст (60 и над 60 години). Оценката на безопасността е извършена на база първите три дни след ваксинацията. Съобщените нежелани реакции са изброени според следната честота:

Нежелани реакции от проведени клинични изпитвания:

Чести (> 1/100; <1/10): Местни реакции: зачервяване, подуване, божа, кръвонасядане, инфилтрат

Системни реакции: повишена температура, неразположение, втрисане, уморяемост, главоболие, изпотяване, миалгия, артралгия. Тези реакции обикновено изчезват за 1-2 дни без лечение.

От постмаркетинговите наблюдения се съобщава за следните допълнителни нежелани реакции:

He-често срещани (>1/1,000; <1/100): генерализирани кожни реакции, включително пруритус, уртикария или неспецифичен обрив.

Редки (>1/10,000; <1/1,000): Невралгия, парестезия, конвулсии, преходна тромбоцитопения.

Алергични реакции:

- водещи до шок в редки случаи ангиоедем в много редки случаи

Много редки (<1/10,000): Васкулит с преходно засягане на бъбреците.Неврологични нарушения като енцефаломиелит, неврит и синдром на Guillain-Barre.

 

4.9 Предозиране

Малко вероятно е предозирането да доведе до нежелани реакции.

 

5 ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: ГРИПНА ВАКСИНА АТС код: J: АНТИ-ИНФЕКЦИОЗЕН ПРОДУКТЗащитният ефект (серопротекция) обикновено се постига след 2 до 3 седмици. Продължителността на постваксиналния имунитет към съответните щамове или към щамове, близки до ваксиналните, варира, но обикновено е 6 - 12 месеца.

 

5.2. Фармакокинетични свойства

Не са приложени.

 

5.3. Предклинични данни за безопасност.

Не са приложени.

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Буферен разтвор:

- Sodium chloride

-Potassium chloride

- Disodium phosphate dihydrate

- Potassium dihydrogen phosphate

- Water for injections

 

 

6.2 Физико-химични несъвместимости

Поради липса на изследвания за съвместимост, VAXIGRIP не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

 

б.З. Срок на годност

1 година.

 

6.4 Специални условия за съхранение

Продуктът трябва да се съхранява от +2°С до +8°С (в хладилник). Да не се замразява. Да се съхранява, защитен от светлина.

 

6.5 Данни за опаковката.

Предварително напълнена спринцовка с игла (стъклена тип I стъкло), съдържаща 0,5 ml суспенсия, с еластомерен стопер на буталото (хлоробромобутилов) - вторична опаковка, съдържаща 1 спринцовка.Ампула (стъклена тип I стъкло), съдържаща 0,5 ml суспенсия - вторична опаковка, съдържаща 20 ампули.

 

6.6. Препоръки при употреба

Преди употреба ваксината трябва да се остави да достигне стайна температура. Да се разклати преди употреба.

При деца, когато е показана доза от 0,25 ml, буталото трябва да се натисне докато стопера му достигне точно маркировъчната линия, така че половината от обема да бъде отстранен. Останалото количество трябва да бъде инжектирано.

При деца, когато се използва ампула от 0,5 ml за приложение на доза от 0,25 ml, останалите 0,25 ml от суспенсията в ампулата не трябва да бъдат инжектирани или да бъдат съхранявани.

 

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)
Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 18 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

По темата във форума. Включете се в дискусията сега!

1. southern_sun:

Поставихте ли си ваксина против грип? От доста места чувам къде положителни, къде отрицателни коментари за ваксината против грип Ваксигрип , но все още се чудя дали да си я поставя. Някои казват, че наистина пази от грип и цяла зима нямат проблеми, ако се...

2. qproin:

В Европейските страни над 70% от населението се ваксинира. В България сме всички големи всезнайковци и процента на ваксинирани е нищожен. Аз и семейството ми се ваксинираме всяка година вече близо 7-8 години и мога да кажа, че каквото и да ни хване го изк...

3. karakasheva:

Грипът е силно заразен и се разпространява бързо. Никога не може да се предвиди колко сериозни ще бъдат последиците от грипа. Ето защо е препоръчително да се ваксинирате срещу грип всяка година.Ваксинирането е най-ефективната защита.Ваксинирането срещу гр...

4. Bella:

Грипът е силно заразен и се разпространява бързо. Никога не може да се предвиди колко сериозни ще бъдат последиците от грипа. Ето защо е препоръчително да се ваксинирате срещу грип всяка година.Ваксинирането е най-ефективната защита.Ваксинирането срещу гр...

5. Violetta:

Аз не се ваксинирам, гледам да живея здравословно и ...болестите ме отминават. Гледам да вменя това и на децата ми....

6. kasmetche:

Никакви ваксини. Не вършат никаква работа и според мен са една измишльотина с която само прибират пари от хората......

7. bubulina:

Аз също не съм си слагала противогрипна ваксина. И според мен не вършат работа....

8. petyamasri:

Много наболяла тема за или против противогрипните ваксини при малките деца.Добре е да получа малко повече информация и различни мнения.Нека всеки сподели своето мнение....

9. valiart:

Не бих се ваксинирала, нещо ме съмняват тези ваксини....

10. bubulina:

Освен задължителните ваксини, други не съм си слагала. Имам позната, която всяка година си слага противогрипна ваксина, и пак се разболява. Всичко си зависи от здравината на организма и имунната система. Ако си на 26г. и тежиш 45 кг. не се храниш подобава...

11. valiart:

bubulina, права си. Здрав дух в здраво тяло бих допълнила....

12. Margo:

Освен задължителните ваксини, други не съм си слагала. Имам позната, която всяка година си слага противогрипна ваксина, и пак се разболява. Всичко си зависи от здравината на организма и имунната система. Ако си на 26г. и тежиш 45 кг. не се храниш подобава...

13. totka_lukanova:

А кофа е добре да се постави ваксината?...

14. eli:

Ваксината мисля, че е добре да се постави в средата на есента, при пълно здраве....

15. Bella:

Искам да попитам!Ваксината е еднократна доза за един възрастен, но може ли да се раздели за две деца примерно или трябва да се закупят две такива ваксини....

16. iskra_dim:

коя е най-добрата ваксина?каква е цената?...

17. bubulina:

Ами то за най-добрата едва ли някой може да каже. Всяка година върлуват различни вируси и ваксините се правят според бактериите причинители. Но цената не е висока, Ваксигрип например струва около 12-13лв....

18. Bella:

Ами то за най-добрата едва ли някой може да каже. Всяка година върлуват различни вируси и ваксините се правят според бактериите причинители. Но цената не е висока, Ваксигрип например струва около 12-13лв. Ако наистина има добър ефект си струва да дадеш 12...

19. micky:

Да наистина този сироп е много хубав, много родители го дават на децата си....

20. tweety:

Да наистина този сироп е много хубав, много родители го дават на децата си. Вероятно не си съвсем наясно, но това определно не е сироп -> -> -> -> Ваксигрип е ваксина и далеч не се прилага от родителите а след преглед от личния лекар и педиатъра се пост...

21. micky:

Пообъркала съм темите малко. -> ->...

22. Forman:

Всяка година си поставям ваксина, работя в такава среда, че нямам друг избор. Да доволен съм от ваксините препоръчвам ги особено за възрастни хора и малки деца!...

23. borislav.bo:

Ваксините са за различни бактерии- причинители на вируси. Така, че ако си сложиш ваксина за таз годишният върлуващ грип, не е казано че няма да се разболееш от някой друг вид. Така че за мен ваксините не са кой знае колко голяма гаранция....

24. eli:

Да така е , но все пак имаш по-малък шанс да се разболееш. Макар че аз никога не съм си правила....

25. bubulina:

Незнам но те вече вирусите станаха като модата, всяка година ножи тенденции -> -> , имам чувството че някой ги пуска нарочно за да си продава ваксините....

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ВАКСИГРИП ЗА ВЪЗРАСТНИ"
--- 1 скрити --- Прочети всички тук

2. Werka: (2009-11-03 11:48:22)

Здравейте. Интересува ме ваксина, която е транспортирана с куриерска услуга и е получена в рамките на два дни дали още е годна и трябва ли да се използва. Искам да упомена, че тя е транспортирана по съвсем обикновен начин в плик а не по специалния начин с лед.Същата ваксина вече е поставена на пациента и може ли да се получат нежелани реакции.Благодаря

3. раф: (2009-11-18 11:04:49)

Биха ми тази ваксина тази и предната година. По принцип се ваксинирам ежегодно с тази или с Инфлувак и най-много до хрема стигам и за 1-2 дена съм ок. Понякога имам лека температура в деня когато ми я бият.

4. Вито : (2009-12-01 21:20:37)

На мен ми се зачервява кожата,като ми слагат ваксини

5. mimi: (2010-01-04 18:36:48)

mnogo sim dovolna ot influvak,tazi godina sim s vaksigrip,no izobsto ne sim dovolna,4esto se razbolyavam

6. Неда: (2010-10-18 09:17:39)

От няколко години си поставям тази ваксина и съм изключително доволна. Никога не съм получавала странични действия и съм здрава цяла зима. Близките ми също я използват и нямат оплаквания. Препоръчвам я горещо!

ВАКСИГРИП ЗА ВЪЗРАСТНИ е свързан към

Фармакологични групи (Активни съставки):

Бихте ли одобрили въвеждането на глоби и ограничения на правата на гражданите, които не са заплатили своите здравни осигуровки?

Да, тези които не плащат, трябва да бъдат глобени и наказани. Това е престъпление спрямо солидарния модел.
Системата на солидарно осигуряване не работи както трябва заради злоупотребите. Логично е да се откаже да се плаща.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.