Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта PHARMACONS ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30

ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30

Арт. #30073363

ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30

Листовка: информация за пациента
Венлакон PR 75 mg твърди капсули с удължено освобождаване
Venlacon PR 75 mg prolonged-release capsules, hard
Венлакон PR 150 mg твърди капсули c удължено освобождаване
Venlacon PR 150 mg prolonged-release capsules, hard
Венлафаксин (Venlafaxine)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Венлакон PR и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Венлакон PR
3. Как да приемате Венлакон PR
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Венлакон PR.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информации

1. Какво представлява Венлакон PR и за какво се използва

Венлакон PR е антидепресант, който принадлежи към група лекарства, наречени инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин (SNRIs). Тази група лекарства се използва за лечение на депресия и други състояния като тревожни разстройства. Счита се, че хората, които са депресирани и/или в тревожно състояние, имат по-ниски нива на серотонин и норадреналин в мозъка. Не е напълно ясно как действат антидепресантите, но те могат да помагат чрез повишаване нивата на серотонина и норадреналина в мозъка.

Венлакон PR е предназначен за лечение за възрастни с депресия. Венлакон PR също е предназначен за лечение за възрастни със следните тревожни разстройства: генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство (страх или избягване на социални ситуации) и паническо разстройство (пристъпи на паника). Правилното лечение на депресията или тревожните разстройства е важно, за да се почувствате по-добре. Ако не се лекува, Вашето състояние може да не отшуми и може да стане по-сериозно и по-трудно за лечение.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Венлакон PR

Не приемайте Венлакон PR:

 • Ако сте алергични към венлафаксин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • Ако приемате също или сте приемали някога в рамките на последните 14 дни някакви лекарства, известни като необратими моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ), използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. Приемането на необратим МАОИ заедно с други лекарства, включително Венлакон PR, може да причини сериозни или дори животозастрашаващи нежелани реакции. Също така трябва да изчакате поне 7 дни след като спрете да приемате Венлакон PR, преди да приемате някакви МАОИ (вижте също раздела „Други лекарства и Венлакон PR" и информация в този раздел относно "Серотонинов синдром").

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, преди да започнете приема на Венлакон PR, ако някое от изброените състояния се отнася за Вас:

 • Ако използвате други лекарства, които, приети едновременно с Венлакон PR, биха могли да повишат риска от развитие на серотонинов синдром (вж. раздел "Други лекарства и Венлакон PR");
 • Ако имате очни проблеми като определени видове глаукома (повишено налягане в окото);
 • Ако имате анамнеза за високо кръвно налягане;
 • Ако имате анамнеза за сърдечни проблеми;
 • Ако са Ви казвали, че имате неправилен сърдечен ритъм;
 • Ако имате анамнеза за припадъци (гърчове);
 • Ако имате анамнеза за ниски нива на натрий в кръвта (хипонатриемия);
 • Ако имате склонност да образувате синини или склонност да кървите лесно (анамнеза за нарушения на кръвосъсирването) или ако приемате други лекарства, които могат да повишат риска от кървене, например варфарин (използван за предпазване от образуване на кръвни съсиреци);
 • Ако имате анамнеза или ако някой във Вашето семейство е имал мания или биполярно разстройство (чувствате се свръхвъзбудени или еуфорични);
 • Ако имате анамнеза за агресивно поведение.

Венлакон PR може да причини усещане за безпокойство или неспособност да се стои спокойно в седнало или изправено положение през първите няколко седмици от лечението. Трябва да кажете на Вашия лекар, ако това Ви се случи.

Мисли за самоубийство и влошаване на Вашето депресивно или тревожно разстройство
Ако сте депресирани и/или имате тревожни разстройства, можете понякога да имате мисли да се самонараните или самоубиете. Те могат да се засилят, когато започнете да приемате за пръв път антидепресанти, тъй като за всички тези лекарства е необходимо време, преди да започнат да действат, обикновено около две седмици, но понякога и по-дълго. Има по-голяма вероятност да мислите така:

 • Ако преди това сте имали мисли да се самоубиете или да се самонараните;
 • Ако сте младеж. Информацията от клиничните проучвания показва повишен риск от поведение при младежи (под 25 годишна възраст) с психиатрични състояния, които са били лекувани с антидепресант.

Ако някога имате мисли за самонараняване или самоубийство, свържете се с Вашия лекар или незабавно отидете в болница.

Може да е полезно да кажете на роднина или близък приятел, че сте депресирани или имате тревожно разстройство, и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашите депресия или тревожност се влошават или ако те се тревожат за промени във Вашето поведение.

Сухота в устата
Сухота в устата се съобщава при 10% от пациентите, лекувани с венлафаксин. Това може да повиши риска от кариес. Ето защо трябва да обърнете специално внимание за хигиената на Вашите зъби.

Диабет
Нивата на кръвната захар може да се променят поради прием на Венлакон PR. Поради това дозата на антидиабетните ви лекарства трябва да бъде коригирана.

Деца и юноши
Употреба при деца и юноши под 18-годишна възраст
Венлакон PR трябва нормално да не се използва за деца и юноши под 18 години. Също така трябва да знаете, че пациентите под 18 имат повишен риск от нежелани реакции, като суициден опит, суицидни мисли и враждебност (предимно агресия, опозиционно поведение и гняв), когато приемат този клас лекарства. Независимо от това Вашият лекар може да предпише това лекарство за пациенти под 18 години, тъй като той / тя решава дали това е в техен най-голям интерес. Ако Вашият лекар е предписал това лекарство за пациент под 18 години и Вие искате да обсъдите това, моля обърнете се отново към него. Трябва да информирате Вашия лекар, ако се появи или влоши някой от изброените по-горе симптоми, когато пациентите под 18 приемат това лекарство. Освен това дългосрочните ефекти на това лекарство върху безопасността за растежа, съзряването и развитието на познавателните способности и поведението в тази възрастова група все още не са демонстрирани.

Други лекарства и Венлакон PR
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Вашият лекар трябва да реши дали можете да вземате Венлакон PR с други лекарства. Не започвайте и не спирайте да приемате каквито и да е лекарства, включително и тези, отпускани без рецепта, природни или билкови лекарства, преди да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Моноаминооксидазни инхибитори, които се използват за лечение на депресия или болест на Паркинсон не трябва да се приемат едновременно с Венлакон PR. Кажете на Вашия лекар, ако сте приемали такива лекарства през последните 14 дни (МАОИ: вж. точка "Преди да приемете Венлакон PR").

Серотонинов синдром
Потенциално животозастрашаващо състояние или невролептичен малигнен синдром (НМС) (вж. точка "Възможни нежелани реакции"), може да се появи при лечение с венлафаксин, особено, когато той се приема с други лекарства. Примерите за такива лекарства включват:

 • Триптани (използвани за мигрена);
 • Други лекарства за лечение на депресия, например SNRI, SSRIs, трициклични антидепресанти или лекарства, съдържащи литий;
 • Лекарства, съдържащи сибутрамин (използван за намаляване на теглото);
 • Лекарства, съдържащи линезолид, който е антибиотик (използван за лечение на инфекции);
 • Лекарства, съдържащи моклобемид, който е МАОИ (използван за лечение на депресия);
 • Лекарства, съдържащи трамадол, фентанил, тапентадол, петидин или пентазоцин (използвани за лечение на силна болка);
 • Лекарства, съдържащи метиленово синьо (използвани за лечение на високи стойности на метхемоглобин в кръвта);
 • Продукти, съдържащи жълт кантарион (наричан още Hypericum perforatum, който е природно или билково лекарство, използвано за лечение на лека депресия);
 • Продуктите, съдържащи триптофан (използвани за проблеми, например със съня и депресия);
 • Антипсихотични лекарства (използвани за лечение на заболявания със симптоми като чуване, виждане или усещане на несъществуващи неща, погрешни убеждения, необичайна подозрителност, неясни разсъждения или необщителност).

Признаците и симптомите на серотонинов синдром могат да включват комбинация от следните: неспокойство, халюцинации, загуба на координация, ускорена сърдечна дейност, повишена телесна температура, бързи промени в кръвното налягане, свръхактивни рефлекси, диария, кома, гадене, повръщане.
В най-тежката си форма серотониновият синдром наподобява невролептичен малигнен синдром (НМС). Признаците и симптомите на НМС може да включват комбинация от треска, учестено сърцебиене, потене, тежка мускулна скованост, объркване, повишени нива на мускулните ензими (определени с кръвни изследвания).

Кажете на Вашия лекар или потърсете незабавно медицинска помощ в най-близката болница, ако мислите, че получавате серотонинов синдром.

Уведомете Вашия лекар ако приемате лекарства, които могат да повлияят сърдечния Ви ритъм. Примери за такива лекарства включват:

 • Антиаритмитици като хинидин, амиодарон или дофетилид (използван за лечение на аритмия);
 • Антипсихотици като тиоридазин (вж. серотонинов синдром);
 • Антибиотици като еритромицин или моксифлоксацин (използвани за бактериални инфекции);
 • Антихистамини (използвани за лечение на алергии).

Следните лекарства могат също да взаимодействат с Венлакон PR и трябва да се използват с повишено внимание. Особено важно е да споменете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате лекарства, съдържащи:

 • Кетоконазол (противогъбично лекарство);
 • Халоперидол или рисперидон (за лечение на психиатрични състояния);
 • Метопролол (бета-блокер за лечение на високо кръвно налягане и на сърдечни проблеми).

Венлакон PR с храна, напитки и алкохол
Венлакон PR трябва да се приема с храната (вж. точка 3 "Как да приемате Венлакон PR"). Трябва да избягвате употребата на алкохол, докато приемате Венлакон PR.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Трябва да използвате Венлакон PR едва след като обсъдите потенциалните ползи и потенциалните рискове за Вашето неродено дете с Вашия лекар.

Трябва да се уверите, че Вашата акушерка/и или лекар знае, че приемате Венлакон PR. Когато се приемат по време на бременност подобни лекарствени продукти (SSRIs-селективни инхибитори на обратно захващане на серотонина) могат да повишат риска от сериозно състояние на новородените деца, наречено персистираща белодробна хипертония на новороденото (ПБХН), което кара бебето да диша учестено и води до поява на синини. Тези симптоми обикновено започват през първите 24 часа след раждането. Ако това се случи при Вашето дете, трябва незабавно да се свържете с Вашата акушерката и/или лекар.

Ако приемате това лекарство по време на бременност, други симптоми, които могат да се появят при вашето бебе след раждането са: неправилно хранене и затруднено дишане. Ако Вашето бебе има такива симптоми, когато се роди и вие сте притеснени, свържете се с Вашия лекар и/или акушерка, които могат да ви посъветват.

Венлакон PR преминава в кърмата. Има риск да окаже ефект върху бебето. Ето защо трябва да обсъдите това с Вашия лекар и той/тя ще реши дали трябва да спрете да кърмите или да спрете терапията с това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Не шофирайте и не използвайте никакви уреди или машини, докато не разберете как Ви влияе Венлакон PR.

3. Как да приемате Венлакон PR

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайно препоръчваната начална доза за лечение на депресия, генерализирано тревожно разстройство и социално тревожно разстройство е 75 mg на ден. Дозата може да бъде повишавана от Вашия лекар постепенно, и ако е необходимо, дори до максимум 375 mg дневно за депресия. Ако се лекувате за паническо разстройство, Вашият лекар ще започне с по-ниска доза (37,5 mg) и след това ще повишава дозата постепенно. Максималната доза за генерализирано тревожно разстройство, социално тревожно разстройство и паническо разстройство е 225 mg/ден.
Приемайте това лекарство по приблизително едно и също време всеки ден сутрин или вечер. Капсулите трябва да се поглъщат цели с течност и да не се отварят, разчупват, дъвчат или разтварят.

Венлакон PR трябва да се приема с храна.
Ако имате чернодробни или бъбречни проблеми, говорете с Вашия лекар, тъй като може да е необходимо Вашата доза да се промени.

Не спирайте приема на това лекарство, без да се консултирате с Вашия лекар (вж. точка "Ако сте спрели приема на Венлакон PR").

Ако сте приели повече от необходимата доза Венлакон PR
Обадете се незабавно на Вашия лекар или фармацевт, ако сте приели по-голямо количество Венлакон PR от предписаното от Вашия лекар.
Симптомите на евентуално предозиране могат да включват ускорено сърцебиене, промени в нивото на будност (вариращи от сънливост до кома), замъглено виждане, гърчове или припадъци и повръщане.

Ако сте пропуснали да приемете Венлакон PR
Ако пропуснете доза, приемете я веднага след като си спомните. Ако обаче е настъпило време за следващата доза, прескочете пропуснатата доза и приемете само единична доза, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Не вземайте повече от дневното количество Венлакон PR, което Ви е било предписано за един ден.

Ако сте спрели приема на Венлакон PR
Не спирайте да приемате Вашето лечение и не понижавайте дозата без съвет от Вашия лекар, дори ако се чувствате по-добре.

Ако Вашият лекар смята, че повече не се нуждаете от Венлакон PR, той/тя може да Ви помоли бавно да понижите Вашата доза преди да спрете изцяло лечението. Известно е, че настъпват нежелани реакции, когато хората спират употребата на това лекарство, особено, когато това лекарство се спира внезапно или дозата се понижава твърде бързо. Някои пациенти могат да почувстват симптоми като умора, световъртеж, замаяност, главоболие, сънливост, нощни кошмари, сухота в устата, загуба на апетит, гадене, диария, нервност, ажитираност, обърканост, шум в ушите, мравучкане или, рядко, усещания като от електрически шок, слабост, потене, гърчове или грипоподобни симптоми.

Вашият лекар ще Ви посъветва за това как трябва постепенно да спрете лечението с Венлакон PR. Ако почувствате някой от тези или други симптоми, които Ви притесняват, обърнете се към Вашия лекар за допълнителен съвет.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако получите някоя от следните реакции, не приемайте Венлакон PR. Незабавно кажете на Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката болница:

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • Подуване на лицето, устата, езика, гърлото, ръцете или ходилата и/или релефен, сърбящ обрив (уртикария), затруднено преглъщане или дишане

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • Стягане в гърдите, хрипове, затруднено преглъщане или дишане;
 • Тежък обрив, сърбеж или уртикария (надигнати плаки от червена или бледа кожа, които често сърбят);
 • Признаци и симптоми на серотонинов синдром, който могат да включват безпокойство, халюцинации, загуба на координация, ускорена сърдечна дейност, повишена телесна температура, бързи промени в кръвното налягане, свръхактивни рефлекси, диария, кома, гадене, повръщане. В най-тежката си форма серотониновият синдром може да наподобява невролептичен малигнен синдром (НМС). Признаците и симптомите на НМС включват съвкупност от треска, учестено сърцебиене, потене, тежка мускулна скованост, объркване, повишени нива на мускулните ензими (които се откриват при кръвни изследвания).
 • Признаци на инфекция, като например висока температура, тръпки, треперене, главоболие, изпотяване, грипоподобни симптоми. Това може да се дължи на нарушения на кръвта, което води до повишен риск от инфекция;
 • Тежък обрив, който може да доведе до тежко изприщване и белене на кожата;
 • Необяснима мускулна болка, чувствителност или слабост. Това може да е признак на рабдомиолиза.

Други нежелани лекарствени реакции, за които трябва да уведомите Вашия лекар включват (честотата на тези нежелани реакции е включена в списъка с „Други нежелани реакции" по-долу:

 • Кашлица, хрипове, задух и висока температура;
 • Черни (смолисти) изпражнения или кръв в изпражненията;
 • Пожълтяване на кожата и склерата на очите, сърбеж или потъмняване на урината, което може да е признак на чернодробно възпаление (хепатит);
 • Сърдечни проблеми като ускорен или неправилен сърдечен ритъм, повишено кръвно налягане;
 • Проблеми с очите като замъглено виждане, разширени зеници;
 • Проблеми с нервите като замаяност, усещане за иглички, нарушения на движенията, гърчове или припадъци;
 • Психиатрични проблеми като хиперактивност и еуфория (чувство на необичайно вълнение);
 • Синдром на отнемане (вж. точка "Как да приемате Венлакон PR", "Ако сте спрели приема на Венлакон PR ");
 • Удължено време на кървене - ако се порежете или нараните, спирането на кървенето може да отнеме повече време.

Не се притеснявайте, ако забележите малки бели топчета или гранули във вашите изпражнения след прием на това лекарство. Вътрешността на капсулите на Венлакон PR е изпълнена със сфери (малки топчета), които съдържат активното вещество (венлафаксин). Тези сфери се освобождават от капсулата във Вашия стомах. Като те се придвижват от стомаха към червата, венлафаксина бавно се освобождава. Обвивката на сферите не се разтваря и се отделя във вашите изпражнения. Така че дори да забележите сфери във вашите изпражнения, вашата доза венлафаксин се е абсорбирала.

Други нежелани реакции
Много чести (повлияват повече от 1 на 10 пациенти):

 • Замайване; главоболие;
 • Гадене; сухота в устата;
 • Потене (включително нощно изпотяване).

Чести (повлияват 1 до 10 на 100 пациенти):

 • Загуба на апетит;
 • Объркване; чувство на изолираност (или отделеност) от самия себе си; липса на оргазъм; понижено либидо; нервност; патологични сънища; безсъние;
 • Сънливост; тремор; „иглички и тръпки"; повишен мускулен тонус;
 • Нарушения на зрението, включително замъглено виждане; разширени зеници; неспособност на окото автоматично да смени фокуса от отдалечени до близки предмети;
 • Шум в ушите (тинитус);
 • Усещане на собствения пулс (палпитации);
 • Повишаване на кръвното налягане; зачервяване;
 • Прозяване;
 • Увеличено уриниране; затруднено уриниране;
 • Повръщане; запек; диария;
 • Повишена честота на уриниране;
 • Нередовна менструация като засилено кървене или засилено, но нередовно кървене, необичайна еякулация / оргазъм (при мъже); еректилна дисфункция (импотентност);
 • Слабост (астения); умора; студени тръпки;
 • Повишен холестерол.

Нечести (повлияват от 1 до 100 пациенти):

 • Халюцинации; чувство на откъсване (отделяне) от реалността; ажитираност; необичаен оргазъм (при жени); загуба на чувство или емоция; чувство на превъзбуденост; скърцане със зъби;
 • Чувство на безпокойство и неспособност да се стои спокойно в седнало или в изправено положение; припадане; неволеви мускулни движения; нарушени координация и равновесие; променени вкусови усещания;
 • Учестено сърцебиене; чувство на замаяност (особено при рязко изправяне);
 • Задух;
 • Повръщане на кръв или черни смолисти изпражнения (фецес) или кръв в изпражненията - това може да бъде признак на вътрешен кръвоизлив;
 • Чувствителност към слънчева светлина; натъртвания; обрив; необичаен косопад;
 • Невъзможност да се отдели урина;
 • Увеличаване на теглото, намаляване на теглото.

Редки (повлияват 1 на 1000 пациенти):

 • Гърчове и припадъци;
 • Неспособност за контрол на уринирането;
 • Свръхактивност; бърза мисъл и понижена необходимост от сън (мания).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

 • Понижен брой тромбоцити в кръвта, което може да доведе до повишен риск от кървене или кръвонасядане; нарушенията в кръвта може да доведат до повишен риск от инфекции;
 • Необичаен прием на вода (известно като СНСАХ);
 • Понижаване на нивото на натрий в кръвта;
 • Сиуцидна идеация и суицидно поведение; случаи на суицидна идеация и суицидно поведение са докладвани по време на терапия с венлафаксин или скоро след спиране на лечението (вижте точка 2 „Какво трябва да знаете преди да приемете Венлакон PR - Предупреждения и предпазни мерки");
 • Дезориентация и обърканост, често съпроводени с халюцинации (делириум); агресия;
 • Скованост, спазми и неволеви движения на мускулите;
 • Тежки болки в очите и понижено или замъглено виждане;
 • Вертиго;
 • Понижено кръвно налягане; абнормна, ускорена или неравномерна сърдечна дейност, която може да доведе до припадане; неочаквано кървене, например кървене от венците, кръв в урината или при повръщане, или поява на неочаквани кръвонасядания или увредени кръвоносни съдове (спукани вени);
 • Кашлица, хрипове, задух и висока температура, които са симптоми на възпаление на белите дробове, свързано с повишение на белите кръвни клетки (белодробна еозинофилия);
 • Тежки болки в корема или в гърба (които биха могли да показват сериозен проблем в червата, черния дроб или панкреаса);
 • Сърбеж, пожълтяване на кожата или очите; потъмняване на урината или грипоподобни симптоми, които са симптоми на възпаление на черния дроб (хепатит); леки промени в нивата на чернодробните ензими в кръвта;
 • Кожен обрив, който може да доведе до тежко изприщване и белене на кожата, сърбеж, лек обрив;
 • Необяснима мускулна болка, чувствителност или слабост (рабдомиолиза);
 • Необичайна секреция на мляко от гърдите.

Венлакон PR понякога причинява нежелани реакции, които може да не усетите, като повишение на кръвното налягане или абнормен сърдечен ритъм; леки промени в кръвните нива или чернодробните ензими, натрия или холестерола. По-рядко Венлакон PR може да понижи функцията на тромбоцитите в кръвта Ви, което води до повишен риск от кръвонасядане или кървене. Затова Вашият лекар може от време на време да желае да извършва кръвни изследвания, особено ако сте приемали Венлакон PR дълго време.
Ако почувствате някоя от нежеланите лекарствени реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и нежелани лекарствени реакции, които не са описани в тази листовка.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев" №8,
1303 София,
тел.:+3592 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Венлакон PR

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Венлакон PR след изтичане на датата отбелязана на кутията и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Венлакон PR
Активното вещество е: венлафаксин.

Венлакон PR 75 mg твърди капсули с удължено освобождаване: Една капсула съдържа 75 mg венлафаксин, като венлафаксинов хидрохлорид.

Венлакон PR 150 mg твърди капсули с удължено освобождаване: Една капсула съдържа 150 mg венлафаксин, като венлафаксинов хидрохлорид.

Помощни вещества:
Съдържание на капсулата: 3ахарни сфери, хипромелоза, талк, етилцелулоза.
Обвивка на капсулата: Желатин, титанов диоксид (Е 171), червен железен оксид (Е 172), натриев лаурилсулфат.
Мастило: шеллак, черен железен оксид (Е172).

Как изглежда ВЕНЛАКОН PR и какво съдържа опаковката
Твърда капсула с удължено освобождаване.

ВЕНЛАКОН PR 75 mg твърди капсули с удължено освобождаване
Твърди желатинови капсули размер „1“ с непрозрачно, с прасковен цвят капаче и непрозрачно, с прасковен цвят тяло, с черен надпис „Е“ върху капачката и „74“ върху тялото, пълни с бели до почти бели, сферични до елипсовидни пелети.

ВЕНЛАКОН PR 150 mg твърда капсула с удължено освобождаване
Твърди желатинови капсули размер „0" с непрозрачно тъмнооранжево капаче и непрозрачно тъмнооранжево тяло, с черен надпис върху капачката и „89“ върху тялото, пълни с бели до почти бели, сферични до елипсовидни пелети.

ВЕНЛАКОН PR се отпускат в опаковки по 30 капсули с удължено освобождаване, опаковани в блистери от PVC/PE/PVdC/алуминиево фолио, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
ФАРМАКОНС АД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Октомври 2016 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (81)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (377)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (4)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30

ПО НЗОК

Информация за ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:NF950
Цена за НЗОК:16.09 лв.
Реимбурсация:3.96 лв.
Пациентът заплаща:12.13 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30

ВЕНЛАКОН PR капсули 75 мг * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми