Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MEDOCHEMIE LTD КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56

КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56

Арт. #30072667
Последна цена: 186.24 лв.

Продуктът не е наличен.

Продуктът не може да бъде закупен онлайн.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от MEDOCHEMIE LTD ›Виж всички Лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание ›Виж още от лакозамид (N03AX18) ›

КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56

Листовка: Информация за пациента
КАНИЛАД 200 mg филмирани таблетки
KANILAD 200 mg film-coated tablets
Лакозамид / Lacosamide

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява КАНИЛАД и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КАНИЛАД
3. Как да приемате КАНИЛАД
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате КАНИЛАД
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява КАНИЛАД и за какво се използва
КАНИЛАД се използва за лечение на определена форма епилепсия (вижте по-долу) при пациенти на и над 16-годишна възраст.

Епилепсията е състояние, при което пациентите имат повтарящи се припадъци (гърчове). КАНИЛАД се прилага при формата на епилепсия, при която пристъпите първоначално засягат само едната страна на мозъка, но в последствие могат да се разпространят в по-големи зони и в двете части на мозъка (парциални гърчове със или без вторична генерализация).

КАНИЛАД Ви е предписан от Вашия лекар, за да намали броя на припадъците.

КАНИЛАД може да се прилага самостоятелно или с други антиепилептични лекарства.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете КАНИЛАД

Не приемайте КАНИЛАД:

 • ако сте алергични към лакозамид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). Ако не сте сигурни дали сте алергични, моля обсъдете това с Вашия лекар.
 • ако страдате от определен тип нарушение на сърдечния ритъм (втора или трета степен на предсърдно-камерен блок (AV блок)).

Предупреждения и предпазни мерки
Малък брой хора, лекувани с антиепилептици като лакозамид са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако някога имате такива мисли, свържете се незабавно с Вашия лекар

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете КАНИЛАД

 • ако страдате от заболяване, свързано с нарушения в електрическата проводимостта на сърцето (AV блок, предсърдно мъждене и предсърдно трептене), или от тежко сърдечно заболяване като сърдечна недостатъчност. Симптомите на AV блок са бавен или неравномерен пулс
 • замаяност и припадъци. В случай на предсърдно мъждене и трептене може да изпитате сърцебиене, ускорен или неравномерен пулс и задух.

КАНИЛАД може да предизвика замаяност, което може да повиши риска от случайно нараняване или падане. Ето защо трябва да сте внимателни, докато свикнете с ефектите на това лекарство.

Деца и юноши
КАНИЛАД не се препоръчва при деца и юноши под 16 години. Безопасността и ефикасността при тази възрастова група не са известни.

Други лекарства и КАНИЛАД
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Това е особено важно, ако приемате лекарства за лечение на сърдечни заболявания или приемате лекарства, които могат да доведат до отклонение в ЕКГ (електрокардиограма), наречено удължен PR-интервал, включително карбамазепин, ламотригин, прегабалин (лекарства за лечение на епилепсия), и лекарства, използвани за лечение на определени видове нарушения в сърдечния ритъм или сърдечна недостатъчност. Ако не сте сигурни дали лекарствата, които приемате, може да имат този ефект, обсъдете това с Вашия лекар.

Лекарства като флуконазол, итраконазол, кетоконазол (лекарства за лечение на гъбични инфекции), ритонавир (лекарство за лечение на HIV инфекция), кларитромицин, рифампицин (лекарства за лечение на бактериални инфекции) и жълт кантарион (лекарство за лечение на лека тревожност) могат да повлияят начина, по който черният дроб разгражда лакозамид.

КАНИЛАД с алкохол
Като предпазна мярка не приемайте КАНИЛАД с алкохол.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Приемът на КАНИЛАД не се препоръчва, ако сте бременна, тъй като ефектите на КАНИЛАД върху бременността и плода не са известни. Информирайте Вашия лекар незабавно, ако сте бременна или планирате да забременеете; той/ тя ще реши дали да приемате КАНИЛАД.

Не се препоръчва да кърмите по време на лечението с КАНИЛАД, тъй като не е известно дали КАНИЛАД преминава в кърмата. Ако кърмите, моля информирайте Вашия лекар незабавно; той/ тя ще реши дали да приемате КАНИЛАД.

Проучванията показват повишен риск от вродени дефекти при деца на жени, приемащи антиепилептични лекарства. От друга страна, ефективната антиепилептична терапия не трябва да се прекъсва, тъй като влошаването на заболяването е вредно и за майката, и за плода.

Шофиране и работа с машини
КАНИЛАД може да причини замаяност или замъглено зрение. Това може да повлияе способността Ви да шофирате и да работите с инструменти или машини. Не трябва да шофирате или работите с машини, докато не разберете дали това лекарство повлиява способността Ви да извършвате тези дейности.

3. Как да приемате КАНИЛАД
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Приемът на натоварваща доза не е проучен при пациенти със статус епилептикус.

Дозировка
КАНИЛАД трябва да се приема два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж вечер, приблизително по едно и също време всеки ден. КАНИЛАД се използва за продължително лечение.

Когато приемате КАНИЛАД самостоятелно:
Обичайната начална доза КАНИЛАД е 100 mg на ден, приемана като две отделни дози по 50 mg сутрин и 50 mg вечер.

Вашият лекар може да предпише начална доза 200 mg КАНИЛАД дневно, приемана като 2 отделни дози по 100 mg сутрин и по 100 mg вечер.

Вашият лекар може да повишава дневната Ви доза всяка седмица с по 100 mg, докато достигнете до така наречената поддържаща доза между 200 mg и 600 mg на ден, приемана като 2 отделни дози. Вие ще приемате тази поддържаща доза за дългосрочно лечение.

Когато приемате КАНИЛАД заедно с други антиепилептични средства:
Обичайната начална доза КАНИЛАД е 100 mg на ден, приемана като две отделни дози по 50 mg сутрин и 50 mg вечер.

Вашият лекар може да увеличава Вашата дневна доза всяка седмица с по 100 mg, докато достигнете така наречената поддържаща доза между 200 mg и 400 mg дневно, приемана като две отделни дози. Вие ще приемате тази поддържаща доза като продължително лечение.

Вашият лекар може да реши да започнете лечението с КАНИЛАД с единична натоварваща доза от 200 mg, последвана 12 часа по-късно от започване на схема с поддържаща доза. Натоварващата доза трябва да се прилага под медицинско наблюдение.

Вашият лекар може да Ви предпише различна доза, ако имате проблеми с бъбреците или черния дроб.

Как да приемате КАНИЛАД таблетки
Трябва да поглъщате таблетката КАНИЛАД с чаша вода. Може да приемате КАНИЛАД със или без храна.

Продължителност на лечението с КАНИЛАД
КАНИЛАД се използва за дългосрочно лечение. Трябва да продължите да приемате КАНИЛАД докато Вашият лекар Ви каже да спрете.

Ако сте приели повече от необходимата доза КАНИЛАД
Ако сте приели повече от необходимата доза КАНИЛАД, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар. Може да изпитате замаяност, гадене, повръщане, припадъци, сърдечни оплаквания, кома или спадане на кръвното налягане с ускорен сърдечен ритъм и изпотяване.
Не се опитвайте да шофирате.

Ако сте пропуснали да приемете КАНИЛАД
Ако сте закъснели с дозата с няколко часа, приемете я веднага щом си спомните. Ако е наближило времето за следващата Ви доза (по-малко от 6 часа), не приемайте пропуснатата таблетка. Просто приемете КАНИЛАД в обичайното време следващия път, когато трябва да го приемете.
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на КАНИЛАД
Не спирайте приема на КАНИЛАД, без да говорите с Вашия лекар, тъй като симптомите Ви може да се върнат или да се влошат. 

Ако Вашият лекар реши да спрете лечението с КАНИЛАД, той/ тя ще Ви обясни как постепенно да намалите дозата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Нежеланите реакции от страна на нервната система, като замаяност, може да са по-чести след натоварваща доза.

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души:

 • Замаяност, главоболие ;
 • Гадене (позиви за повръщане);
 • Двойно виждане (диплопия).

Чести: могат да засегнат 1 до 10 на 100 души:

 • Проблеми със запазване на равновесие, затруднена координация на движенията, проблеми с паметта, сънливост, треперене (тремор), затруднено мислене или намиране на думи, бързи и неконтролирани движения на очите (нистагъм), мравучкане (парестезия);
 • Замъглено зрение;
 • Чувство на световъртеж (вертиго);
 • Повръщане, запек, прекомерно образуване на газове в стомаха или червата, диария; 
 • Сърбеж;
 • Падания, охлузвания;
 • Умора, затруднения при ходене, необичайна умора и слабост (астения), чувство на опиянение;
 • Депресия;
 • Обърканост;
 • Намалена чувствителност, затруднено изговаряне на думи, нарушение на вниманието;
 • Шум в ушите като жужене, звънене или свирене;
 • Лошо храносмилане, сухота в устата;
 • Раздразнителност;
 • Мускулни спазми;
 • Обрив;
 • Трудности при заспиване.

Нечести: могат да засегнат до 10 на 100 души:

 • Забавен пулс;
 • Нарушение на проводимостта на сърцето; 
 • Преувеличено усещане на благополучие; 
 • Алергична реакция към приема на лекарството;
 • Отклонение в резултатите от изследване на чернодробната функция, увреждане на черния дроб;
 • Опит за самоубийство;
 • Мисли за самоубийство или самонараняване; 
 • Сърцебиене и/ или учестен или неравномерен пулс; 
 • Агресия;
 • Възбуда;
 • Необичайно мислене и/ или загуба на връзка с реалността; 
 • Сериозна алергична реакция, която причинява подуване на лицето, гърлото, ръцете, краката, глезените или долната част на краката; 
 • Копривна треска;
 • Халюцинации (виждане и/ или чуване на неща, които не са реални);
 • Припадък.

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

 • Силно намален брой на определен клас бели кръвни клетки (агранулоцитоза);
 • Сериозна кожна реакция, която може да включва грипоподобни симптоми, обрив на лицето, обширен обрив с висока температура, повишени нива на чернодробните ензими, видими при кръвни изследвания, и повишен брой на определен тип бели кръвни клетки (еозинофилия) и увеличени лимфни възли;
 • Обширен обрив с мехури и лющене на кожата, особено около устата, носа, очите и гениталиите (Синдром на Стивънс-Джонсън), и по-тежка форма, причиняваща лющене на кожата на повече от 30% от повърхността на тялото (токсична епидермална некролиза).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” №8,
1303 София,
тел: +35928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате КАНИЛАД
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“ и блистерите след "ЕХР". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа КАНИЛАД

 • Активното вещество е: лакозамид (lacosamide).

Всяка филмирана таблетка КАНИЛАД 200 mg филмирани таблетки съдържа 200 mg лакозамид.

 • Другите съставки са:
  • Ядро на таблетката: Микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, хидроксипропилцелулоза (с ниска степен на заместване), колоиден безводен силициев диоксид, кросповидон (Тип А), магнезиев стеарат.
  • Филмово покритие: Поливинилов алкохол, макрогол (3350), талк, титанов диоксид (Е171), индиго карминалуминиев лак (Е132).

Как изглежда КАНИЛАД и какво съдържа опаковката
КАНИЛАД 200 mg филмирани таблетки са сини, елипсовидни таблетки с релефно обозначение “176” от едната страна и гладки от другата страна. Средният размер на таблетката е 16,5 х 7,7 mm.

PVC/PVDC блистери, запечатани с алуминиево фолио
КАНИЛАД се предлага в опаковки от 7, 14, 28, 56 и 168 филмирани таблетки.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:
Medochemie Ltd., Кипър.

Производител
Medochemie Ltd., Кипър.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 09/2017.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56

 • Силно клинично значими взаимодействия (3)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (43)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56

ПО НЗОК

Информация за КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56 по НЗОК

Код по НЗОК:NF983
Цена за НЗОК:161.41 лв.
Реимбурсация:149.54 лв.
Пациентът заплаща:11.87 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56

КОМЕНТАРИ КЪМ КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56

КАНИЛАД таблетки 200 мг * 56 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):