Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мишки ФАРМА ВЕТ ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

Арт. #30072623
0.90 лв.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от ФАРМА ВЕТ ›Виж всички Отрови за мишки ›

ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

Норми за приложение:

  • Мишки: 20 - 40 гр. от примамката се слагат в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 метра една от друга.
  • Плъхове: 100 - 200 гр. от примамката се слагат в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 метра една от друга.

Инструкции за безопасна употреба:
Преди употреба прочетете и следвайте информацията за продукта, написана на етикета, или предоставена ви по време на продажба. Не поставяйте дератизационните кутии близо до системи за отводняване, където могат да влязат в контакт с вода.
При работа с примамката не яжте, не пийте и не пушете.

Инструкции за безопасно изхвърляне на продукта и опаковката му:
По време на и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката трябва да се съберат и отстранят по безопасен начин в съответствие с националното законодателство.
Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на продукта с кожата. След употреба и преди хранене да се измиват добре ръцете и изложената в досег с примамката кожа.
Умрелите гризачи да се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или произвеждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни.
Мъртвите гризачи да се събират в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожение в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции за безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие на Чл. 9, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.
Празните опаковки да не се използват повторно. Остатъците от биоцида да не се изхвърлят във водоеми и водоизточници.
При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Медицинска информация:
Този продукт съдържа антикоагулантно вещество.
Симптоми: В случай на поглъщане на големи количества, острото отравяне инхибира действието на витамин К, причинявайки кървене от носа и венците. В тежките случаи може да има кръвонасядане и наличие на кръв във фекалиите или урината.
Лечение: В случай на поглъщане на големи количества предизвикайте повръщане, извършете промивка на стомаха и приложете активен въглен вътрешно. Да се проследи протромбиновата активност веднага след поглъщане на препарата, както и през следващите няколко дни. Ако протромбиновата активност е понижена, се прилага витамин К. Да се следва съответния медицински протокол в съответствие с наредбите на Националния токсикологичен информационен център.
Антидот: витамин К (прилага се под лекарско наблюдение).

Мерки за първа помощ:

  • При контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун. Свалете замърсеното облекло и обувки.
  • При контакт с очите: Махнете контактните лещи, ако носите такива. В случай на контакт, веднага изплакнете очите със силна и обилна струя вода в продължение най-малко на 15 мин. Потърсете медицинска помощ.
  • При поглъщане: При попадане в устата измийте внимателно с вода. Не давайте нищо през устата на човек, който е в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. В случай на поглъщане на примамката или увеличена тенденция на кървене, незабавно потърсете медицинска помощ. Носете етиката и го покажете на лекаря. Свържете се с ветеринарен лекар в случай на поглъщане от домашен любимец.

Условия на съхранение:
На сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте опаковката затворена и далече от пряка слънчева светлина.

Опаковка: Двуслоен плик (от полиетилен и полипропилен) с вместимост 100 гр.

Производител: Фарма Вет, България.

Аналози на ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

КОМЕНТАРИ КЪМ ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр.

ОТРОВА ЗА МИШКИ НЕО БРОДИГАРД 100 гр. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЛайфстайлНовиниСнимкиЗдравни съветиЛюбопитноИсторияХранене при...БотаникаОткритияРецептиСпециалистиЛеченияКлинични пътеки