Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мишки PELGAR INTERNATIONAL БЪГ АУЕЙ БРОДИ 150 гр.

БЪГ АУЕЙ БРОДИ 150 гр.

Арт. #30072600
5.00 лв.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от PELGAR INTERNATIONAL ›Виж всички Отрови за мишки ›

БЪГ АУЕЙ БРОДИ 150 гр.

Вид на препарата: Силно привлекателна примамка за плъхове и мишки с животинска мазнина в пликчета по 10 гр. Съдържа горчиво вещество, за да се предотврати поглъщане от деца.

Активно вещество: 0,025 г/кг бродифакум.

Категория на употреба: масова.

Главна група 3 "Контрол на вредителите".

Продуктов тип: 14 "Родентициди".

Начин на употреба: Заложете родентицида в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне на интервали от 5 м.

  • За мишки: 2-4 пликчета в кутия.
  • За плъхове: 10-20 пликчета в кутия.

Първа помощ: При поглъщане изплакнете устата с вода, предизвикайте повръщане и незабавно потърсете медицинска помощ.
Антидот: Витамин К1.

Инструкции за безопасна употреба:
Да не се използва на места, където се съхраняват храни, фуражи или кухненски съдове. Да не попада върху повърхности, на които се обработват храни.
Измийте ръцете си след употреба.
Родентицидът може да бъде опасен за домашни любимци и нецелеви животни, ако бъде погълнат от тях.

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения: Едно ядене е достатъчно да убие гризачите, които умират след 5-7 дни. Залагайте през 7 дни, докато изчезнат признаците за активност. Третирането да не продължава повече от 5 седмици.

Указания за безопасно обезвреждане: Мъртвите гризачи се събират и предават за унищожаване в екарисажи и специализирани обекти съгласно чл. 259, ал. 1 и ал. 3 от ЗВМД. Използвайте подходящи ръкавици при работа с мъртвите животни.

Внимание:
Н373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р301+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Р308+Р313 ПРИ ЯВНА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМА ЕКСПОЗИЦИЯ: потърсете медицински съвет / помощ.
Р501 Съдържанието / съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
Съдържа: бродифакум.

Производител и лице, което пуска продукта: Коллант с.п.а., Виа Триесте 49/53,35121 Падуа, Италия.

Аналози на БЪГ АУЕЙ БРОДИ 150 гр.

КОМЕНТАРИ КЪМ БЪГ АУЕЙ БРОДИ 150 гр.

БЪГ АУЕЙ БРОДИ 150 гр. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЛайфстайлНовиниСнимкиЗдравни съветиЛюбопитноИсторияХранене при...БотаникаОткритияКлинични пътекиРецептиСпециалистиЛечения