Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACCORD HEALTHCARE LT СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

Арт. #30072196

СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

Листовка: информация за пациента

Сертралии Акорд 50 mg филмирани таблетки
Сертралин Акорд 100 mg филмирани таблетки
Sertraline Accord 50 mg film-coated tablets
Sertraline Accord 100 mg film-coated tablets
Сертралин (Sertraline)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Сертралин Акорд и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сертралин Акорд
3. Как да приемате Сертралин Акорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Сертралин Акорд
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Сертралин Акорд и за какво се използва

Сертралин Акорд съдържа активното вещество сертралин. Сертралин е лекарство от групата на т. нар. селективни инхибитори на обратното захващане на серотинина. Тези лекарства се използват за лечение на депресия и/или тревожни разстройства.

Сертралин Акорд може да се използва за лечение на:

 • Депресия и предпазване от повторна поява на депресия (при възрастни).
 • Социално тревожно разстройство (при възрастни).
 • Посттравматично стресово разстройство (ПТСР) (при възрастни).
 • Паническо разстройство (при възрастни).
 • Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) (при възрастни, деца и юноши на възраст 6-17 години)

Депресията е клинично заболяване, със симптоми като това да се чувствате тъжни, да не можете да спите добре или да се радвате на живота както досега.

ОКР и паническите разстройства са заболявания, свързани с тревожност, със симптоми като това да сте непрекъснато тормозени от постоянни (натрапливи) идеи, които Ви принуждават да изпълнявате повтарящи се ритуали (натрапливи импулси).

ПТСР е състояние, което може да възникне след много емоционално травматично преживяване и има някои симптоми, които наподобяват депресия и тревожност. Социалното тревожно разстройство (социална фобия) е заболяване, свързано с тревожност. Характеризира се с усещане за изразена тревога или чувство за беда в социални ситуации (например: разговор с непознати, говорене пред група хора, хранене или пиене пред други хора или притеснение, че може би се държите неловко).

Вашият лекар е решил, че това лекарство е подходящо за лечение на Вашето заболяване.
Трябва да попитате Вашия лекар, ако не сте сигурни защо ви е даден Сертралин Акорд.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Сертралин Акорд

Не приемайте Сертралин Акорд:
• Ако сте алергични към сертралин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
• Ако приемате или сте приемали лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ, например селегилин, моклобемид), или МАОИ-подобни лекарствени продукти (например линезолид). Ако спрете лечението със сертралин, трябва да изчакате поне 1 седмица преди да започнете лечение с МАОИ. Ако спрете лечението с МАОИ, трябва да изчакате поне 2 седмици, преди за започнете лечение със сертралин.
• Ако приемате друго лекарство, наречено пимозид (лекарство за лечение на психични заболявания като психоза).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Сертралин Акорд.
Лекарствата не винаги са подходящи за всеки. Кажете на Вашия лекар, преди да приемете Сертралин Акорд, ако страдате или сте имали в миналото някое от следните състояния:

• Ако имате епилепсия (пристъп) или припадъци в миналото. Ако имате пристъп (припадък), незабавно се свържете с Вашия лекар.
• Ако страдате от маниакално депресивно заболяване (биполярно разстройство) или шизофрения. Ако имате маниен епизод, незабавно се свържете с Вашия лекар.
• Ако имате или сте имали мисли за самонараняване или самоубийство (вж. по-долу Мисли за самоубийство и влошаване на депресията или тревожното Ви разстройство).
• Ако имате серотонинов синдром. В редки случаи този синдром може да се появи, когато приемате някои лекарства едновременно със сертралин. (За симптоми вижте точка Възможни нежелани реакции.) Вашият лекар трябва да Ви е казал, ако сте страдали от това в миналото.

• Ако имате ниско ниво на натрий в кръвта, тъй като това може да възникне в резултат на лечение със Сертралин Акорд. Трябва също да кажете на Вашия лекар, ако приемате определени лекарства за артериална хипертония, тъй като тези лекарства също могат да променят нивата на натрий в кръвта Ви.
• Ако сте в старческа възраст, тъй като може да сте изложени на риск от ниско ниво на натрий в кръвта (вж. по-горе).
• Ако имате чернодробно заболяване. Вашият лекар може да реши да приемате по-ниска доза Сертралин Акорд.
• Ако имате диабет. Вашите нива на кръвна захар могат да се изменят поради приема на Сертралин Акорд и може да се наложи коригиране на дозите на Вашите лекарства за диабет.
• Ако страдате от нарушения на кървенето или приемате лекарства, които разреждат кръвта (напр. ацетилсалицилова киселина (аспирин) или варфарин) или могат да увеличат риска от кървене.
• Ако сте дете или юноша под 18 години. Сертралин Акорд трябва да се използва само за лечение на деца и юноши на възраст 6-17 години, страдащи от обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Ако сте били лекувани за това разстройство, Вашият лекар ще иска стриктно да Ви наблюдава (вж. по-долу - Деца и юноши). 
• Ако сте на електроконвулсивна терапия (ЕКГ).
• Ако имате проблеми с очите, като някои видове глаукома (повишено налягане в окото).
• Ако след провеждане на електрокардиограма (ЕКГ) са Ви казали, че имате нарушение в електрическата проводимост на сърцето, известно като удължаване на QT интервала.

Безпокойство / акатизия:
Употребата на сертралин се свързва с тежко двигателно безпокойство и нужда от движение, често с невъзможност да се седи или стои неподвижно (акатизия). Тя възниква най-често по време на първите няколко седмици от терапията. Увеличаването на дозата може да бъде вредно, така че ако развиете такива симптоми трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Реакции на отнемане:
Нежеланите реакции, свързани със спиране на лечението (реакции на отнемане) са чести, особено ако лечението е спряно внезапно (вж. точка 3. Ако сте спрели приема на Сертралин Акорд и точка 4. Възможни нежелани реакции). Рискът от симптоми на отнемане зависи от продължителността на лечение, дозировката и бързината, с която дозата се намалява. Като цяло такива симптоми са леки до умерени. При някои пациенти, обаче, могат да бъдат сериозни. Обикновено възникват през първите няколко дни след спиране на лечението. Като цяло такива симптоми изчезват от само себе си и отзвучават в рамките на 2 седмици. При някои пациенти могат да продължат по-дълго (2-3 месеца или повече). При прекратяване на лечението със сертралин се препоръчва дозата да се намалява постепенно за период от няколко седмици или месеца и винаги трябва да обсъждате с Вашия лекар най-добрия начин за спиране на лечението.

Мисли за самоубийство и влошаване на депресията или тревожното Ви разстройство:
Ако сте депресирани и/или имате тревожно разстройство, може понякога да имате мисли да си навредите или да се самоубиете. Те могат да бъдат засилени, когато за пръв път започвате антидепресанти, тъй като, докато тези лекарства започнат да действат, обикновено са необходими две седмици, а понякога и повече.
Вие може би е по-вероятно да мислите така:
• Ако и преди сте мислили да се самоубиете или да си навредите.
• Ако сте млад човек. Информацията от клиничните проучвания показва повишен риск за самоубийствено поведение при хора под 25 години с психиатрични състояния, лекувани с антидепресанти.

Ако имате мисли да си навредите или да се самоубиете по каквото и да е време, свържете с Вашия лекар и веднага отидете до най-близката болница.

Може да Ви е от полза да кажете на роднина или близък приятел, че сте депресирани или че имате тревожно разстройство, и да ги помолите те да прочетат тази листовка. Може да ги помолите да Ви кажат, ако мислят, че Вашата депресия или тревожно разстройство се влошават или ако се тревожат за промени във Вашето поведение.

Деца и юноши:
Сертралин обикновено не трябва да се използва при деца и юноши, по-малки от 18 години, освен при пациенти с обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). При пациенти под 18 години има повишен риск от нежелани реакции, като опити за самоубийство, мисли за самонараняване или самоубийство (самоубийствени мисли) и враждебност (основно агресия, поведение на противопоставяне и гняв). Въпреки това е възможно Вашият лекар да предпише Сертралин Акорд на пациент под 18 години, ако е в интерес на пациента. Ако Вашият лекар Ви е предписал Сертралин Акорд и сте под 18 години и искате да обсъдите това, моля свържете се с него/нея. В допълнение, при поява или влошаване на който и да било от изброените по-горе симптоми, когато сте под 18 години и приемате Сертралин Акорд, трябва да уведомите Вашия лекар. Също така безопасността на Сертралин Акорд за продължителен период по отношение на растежа, съзряването и познавателното (интелектуално) и поведенческо развитие в тази група все още не са установени.

Други лекарства и Сертралин Акорд
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Някои лекарства могат да повлияят начина, по който действа Сертралин Акорд, или Сертралин
Акорд може да намали ефективността на други лекарства, приемани по същото време.

Приемът на Сертралин Акорд заедно със следните лекарства може на причини сериозни нежелани лекарствени реакции:
• Лекарства, наречени моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ), като моклобемид (за лечение на депресия) и селегилин (за лечение на Паркинсонова болест), антибиотика линезолид и метиленово синьо (за лечение на високи нива на метхемоглобин в кръвта). Не използвайте Сертралин Акорд заедно с тези лекарства.
• Лекарства за лечение на психични заболявания като психоза (пимозид). Не използвайте Сертралин Акорд заедно с пимозид.

Кажете на Вашия лекар, ако приемате следните лекарства:
• Лекарствени средства от растителен произход, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum). Ефектите на жълтия кантарион могат да продължат 1-2 седмици.
• Продукти, съдържащи аминокиселината триптофан.
• Лекарства за лечение на силна болка (напр. трамадол).
• Лекарства, използвани при анестезия или за лечение на хронична болка (фентанил).
• Лекарства за лечение на мигрена (напр. суматриптан).
• Лекарства за разреждане на кръвта (варфарин).
• Лекарства за лечение на болка / артрит (нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства (НСПВС) като ибупрофен, ацетил салицилова киселина (аспирин).
• Седативни (успокоителни) средства (диазепам).
• Диуретици (наричани също отводняващи таблетки).
• Лекарства за лечение на епилепсия (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин).
• Лекарства за лечение на диабет (толбутамид).
• Лекарства за лечение на прекомерно образуване на стомашна киселина, язви и киселини (циметидин, омепразол, лансопразол, пантопразол, рабепразол).
• Лекарства за лечение на мания и депресия (литий).
• Други лекарства за лечение на депресия (като амитриптилин, нортриптилин, нефазодон, флуоксетин, флувоксамин).
• Лекарства за лечение на шизофрения и други психични заболявания (като перфеназин, левомепромазин и оланзапин).
• Лекарства за лечение на високо кръвно налягане, болка в гърдите или регулиране на сърдечния ритъм (като верапамил, дилтиазем, флекаинид, пропафенон).
• Лекарства за лечение на бактериални инфекции (като рифампицин, кларитромицин, телитромицин, еритромицин).
• Лекарства за лечение на гъбични инфекции (като кетоконазол, итраконазол, посаконазол, вориконазол, флуконазол).
• Лекарства за лечение на HIV/СПИН и хепатит С (протеазни инхибитори като ритонавир, телапревир).
• Лекарства за предотвратяване на гадене и повръщане след операция или химиотерапия (апрепитант).
• Лекарства, за които е известно, че повишават риска от промени в електрическата активност на сърцето (напр. някои антипсихотици и антибиотици).

Сертралин Акорд с храни, напитки и алкохол:

Сертралин Акорд таблетки може да се приемат с и без храна.
Алкохолът трябва да се избягва, докато се приема Сертралин Акорд.
Сертралин не бива да бъде приеман в комбинация със сок от грейпфрут, тъй като това може да повиши нивото на сертралин в тялото Ви.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Безопасността на сертралин не е напълно установена при бременни жени. Сертралин ще Ви бъде даван, ако сте бременна, само ако Вашият лекар прецени, че ползата за Вас надвишава всякакъв възможен риск за развиващото се бебе. Ако сте жена в детеродна възраст, трябва да използвате надежден метод за контрацепция (като противозачатъчни таблетки), когато приемате сертралин.

Уверете се, че Вашата акушерка и/или лекар знаят, че сте на лечение със Сертралин Акорд. Когато се приемат по време на бременност, особено в последните 3 месеца от бременност, лекарства като Сертралин Акорд могат да повишат риска от сериозно заболяване при бебета, наречено персистираща пулмонална хипертония на новороденото (PPHN), поради което то диша по-бързо и изглежда посиняло. Тези симптоми обикновено започват през първите 24 часа след раждането. Ако това се случи с Вашето бебе, трябва да се свържете с Вашата акушерка или лекар.

Вашето новородено бебе може да има и други симптоми, които обикновено се проявяват през първите 24 часа след раждането. Тези симптоми включват:
• затруднено дишане,
• посиняла кожа или усещане за твърде горещо или студено,
• посинели устни,
• повръщане или нарушено хранене,
• бебето Ви е много уморено, не може да спи или плаче много,
• сковани или отпуснати мускули,
• тремор, треперене или припадъци,
• усилени рефлекси,
• раздразнителност,
• ниска кръвна захар.

Ако Вашето бебе прояви някой от тези симптоми при раждането, или сте загрижени за здравето на Вашето бебе, моля попитайте Вашия лекар или акушерка, които ще могат да Ви посъветват.

Има доказателство, че сертралин преминава в кърмата. Сертралин трябва да се прилага при кърмачки, само ако Вашият лекар прецени, че ползата надвишава всякакъв възможен риск за бебето.

При проучванията върху животни, някои лекарства, като сертралин, могат да влошат качеството на спермата. Теоретично това би могло да засегне фертилитета, но въздействие върху фертилитета при хора все още не е наблюдавано.

Шофиране и работа с машини
Психотропните лекарствени продукти, като сертралин, могат да повлияят Вашата способност да шофирате или да използвате машини. Затова Вие не трябва да шофирате и да работите с машини, докато не разберете как този лекарствен продукт повлиява Вашата способност да извършвате тези дейности.

3. Как да приемате Сертралин Акорд
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
Възрастни

 • Депресия и обсесивно-компулсивно разстройство:

За депресия и ОКР обичайната ефективна доза е 50 mg/ден. Дневната доза може да нараства стъпаловидно с увеличения от по 50 mg и интервали от поне една седмица за период от седмици. Максималната препоръчвана доза е 200 mg/ден.

 • Паническо разстройство, социално тревожно разстройство и посттравматично стресово разстройство:

За паническо разстройство, социално тревожно разстройство и посттравматично стресово разстройство лечението трябва да започне с доза 25 mg/ден и да се увеличи на 50 mg/ден след една седмица.

След това дневната доза може да нараства стъпаловидно с увеличения от по 50 mg за период от седмици. Максималната препоръчвана доза е 200 mg/ден.

 • Употреба при деца и юноши:

Сертралин Акорд трябва да се използва за лечение само на деца и юноши, страдащи от обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) на възраст 6-17 години:

 • Обсесивно-компулсивно разстройство:

Деца на възраст от 6 до 12 години: Препоръчваната начална доза е 25 mg дневно. След една седмица Вашият лекар може да повиши дозата до 50 mg дневно. Максималната доза е 200 mg дневно.

 • Юноши от 13 до 17 години: Препоръчваната начална доза е 50 mg дневно. Максималната доза е 200 mg дневно.

Ако имате чернодробни или бъбречни проблеми, моля кажете на Вашия лекар и следвайте инструкциите на лекаря.

Начин на приемане:
Сертралин Акорд може да се приема със или без храна.
Приемайте своето лекарство веднъж дневно сутрин или вечер.

Вашият лекар ще Ви посъветва колко дълго да приемате този лекарствен продукт. Това ще зависи от характера на Вашето заболяване и от това колко добре се повлиявате от лечението. Може да изминат няколко седмици, преди Вашите симптоми да започнат да се подобряват. Лечението на депресия обикновено продължава 6 месеца след настъпване на подобрение.

Ако сте приели повече от необходимата доза Сертралин Акорд:
Ако случайно сте приели твърде много Сертралин Акорд, свържете се с Вашия лекар веднага или отидете до болнично спешно отделение. Винаги носете със себе си опаковката на лекарството, независимо дали е останало лекарство или не.

Симптомите на предозиране може да включват сънливост, гадене и повръщане, учестен сърдечен ритъм, треперене, възбуда, замайване и в редки случаи безсъзнание.

Ако сте пропуснали да приемете Сертралин Акорд:
Ако забравите да вземете таблетка, не приемайте пропуснатата таблетка. Вземете следващата таблетка в правилното време.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Сертралин Акорд: 
Не спирайте приема на Сертралин Акорд, освен ако Вашият лекар Ви каже да го направите. Вашият лекар ще иска постепенно да намали Вашата доза Сертралин Акорд за няколко седмици, преди окончателно да спрете приема на това лекарство. Ако внезапно спрете приема на това лекарство, може да имате нежелани реакции като замайване, безчувственост, нарушения на съня, възбуда или тревожност, главоболие, прилошаване, разболяване и треперене. Ако имате някоя от тези нежелани реакции или каквито и да е други нежелани реакции, докато спирате приема на Сертралин Акорд, моля разговаряйте с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Гаденето е най-честата нежелана лекарствена реакция. Нежеланите лекарствени реакции зависят от дозата и често изчезват или намаляват с продължаване на лечението.

Кажете незабавно на Вашия лекар ако имате някой от следните симптоми след приема на това лекарство. Тези симптоми могат да бъдат сериозни:
• Ако развиете тежък кожен обрив, който причинява образуване на мехури (еритема мултиформе) (това може да засегне устата и езика). Те може да са признаци на състояние, известно като синдром на Stevens-Johnson или токсична епидермална некролиза (ТЕН). В тези случаи Вашият лекар ще спре лечението Ви.
• Алергични реакции или алергия, която може да включва симптоми като сърбящ кожен обрив, проблеми с дишането, хрипове, подути клепачи, лице или устни.
• Ако имате възбуда, объркване, диария, висока температура и кръвно налягане, обилно изпотяване и учестено сърцебиене. Това са симптоми на серотонинов синдром. В редки случаи този синдром може да се появи, когато приемате някои лекарства по същото време както сертралин. Вашият лекар може да спре лечението Ви.
• Ако получите пожълтяване на кожата и очите, което може да означава увреждане на черния дроб.
• Ако изпитвате депресивни симптоми с идеи за самонараняване или самоубийство (суицидни мисли).
• Ако започнете да усещате двигателно неспокойствие и не сте в състояние да седите или да стоите неподвижно, след като започнете да приемате Сертралин Акорд. Трябва да кажете на Вашия лекар, ако започнете да чувствате неспокойство.
• Ако имате пристъп (припадък).
• Ако имате маниен епизод (виж точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки ").

Следните нежелани лекарствени реакции са наблюдавани в клиничните проучвания при възрастни.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

 • безсъние, замайване, сънливост, главоболие, диария, прилошаване, сухота в устата, липса на еякулация, умора.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

 • възпалено гърло, анорексия, повишен апетит;
 • депресия, странно усещане, кошмари, тревожност, възбуда, нервност, намален сексуален интерес, скърцане със зъби;
 • безчувственост и изтръпване, треперене, мускулно напрежение, необичаен вкус, разсеяност;
 • зрителни нарушения, звънене в ушите;
 • сърцебиене, горещи вълни, прозяване;
 • болка в корема, повръщане, запек, разстроен стомах, газове;
 • обрив, повишено изпотяване, болка в мускулите, еректилна дисфункция, болка в гърдите; 
 • ставна болка; 
 • неразположение.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

 • остър бронхит, хрема;
 • свръхчувствителност;
 • ниски хормони на щитовидната жлеза;
 • халюцинации, чувство на прекомерно щастие, чувство за безгрижие, ненормално мислене, агресия;
 • конвулсии, неконтролируеми мускулни контракции, нарушена координация, прекомерно движение, амнезия, намалени усещания, нарушение на говора, замайване при изправяне, припадане, мигрена; 
 • разширени зеници;
 • болка в ухото, учестен пулс на сърцето, високо кръвно налягане, зачервяване;
 • затруднено дишане, възможно хриптене, задух, кървене от носа;
 • възпаление на хранопровода, затруднение при преглъщане, хемороиди, повишено слюноотделяне, нарушение на езика, оригване;
 • подуване на очите, пурпурни петна по кожата, оток на лицето, косопад, студена пот, суха кожа, обрив, сърбеж;
 • остеоартрит, мускулна слабост, болка в гърба, мускулни потрепвания;
 • нощно уриниране, неспособност за уриниране, повишение на уринирането, увеличена честота на уриниране, проблемно уриниране, незадържане на урина;
 • вагинално кръвотечение, сексуална дисфункция, сексуална дисфункция при жените, нередовна менструация, подуване на краката, втрисане, повишена температура, слабост, жажда, повишаване на стойностите на чернодробните ензими, загуба на тегло, наддаване на тегло.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

 • чревни проблеми, инфекция на ушите, рак, подути жлези, висок холестерол, ниска кръвна захар;
 • физически симптоми, дължащи се на стрес или емоции, лекарствена зависимост, психотично разстройство, параноя, мисли за самоубийство, ходене на сън, преждевременна еякулация;
 • тежка алергична реакция;
 • кома, абнормни движения, затруднено движение, повишено усещане, сензорно нарушение;
 • глаукома, слъзен проблем, петна пред очите, двойно виждане, чувствителност на светлина, кръв в окото;
 • проблеми при контролиране на стойностите на кръвната захар (диабет);
 • сърдечен инфаркт, бавен сърдечен ритъм, сърдечен проблем, слаба циркулация в ръцете и краката, стягане на гърлото, учестено дишане, забавено дишане, затруднен говор, хълцане;
 • кръв в изпражненията, възпаление на устата, язви по езика, нарушения на езика, зъбен проблем, язви по устата, проблеми с чернодробната функция;
 • кожен проблем с мехури, обрив в косата, нарушение в структурата на косата, необичайна миризма на кожата, костно нарушение;
 • намалено уриниране, затруднено уриниране, кръв в урината;
 • прекомерно вагинално кървене, суха вагинална област, зачервен болезнен пенис и препуциум (кожната гънка около главичката на половия член или на клитора), генитално течение, удължена ерекция, секреция от гърдите;
 • херния, намалена лекарствена поносимост, затруднено ходене, нарушения в спермата, повишени стойности на холестерола в кръвта, нараняване, съдоразширяваща процедура.
 • Случаи на самоубийствени идеи и самоубийствено поведение са съобщавани по време на лечение със сертралин или скоро след спиране на лечението (виж точка 2).

След пускането на пазара на сертралин са съобщени следните нежелани лекарствени реакции:

 • намаляване на белите кръвни клетки, намаляване на клетките на кръвосъсирването, ендокринен проблем, нисък натрий в кръвта, повишаване на стойностите на кръвната захар;
 • плашещи ненормални сънища, самоубийствено поведение;
 • проблеми с мускулното движение (като прекомерно движение, мускулна напрегнатост, затруднено ходене и скованост, спазми и неволеви движения на мускулите), внезапно тежко главоболие (което може да бъде признак на сериозно състояние, известно като синдром на обратим спазъм на мозъчните съдове);
 • зрителни отклонения, различен размер на зениците, проблеми с кървенето (като стомашно кървене), прогресивно увреждане на белодробната тъкан (интерстициална белодробна болест), панкреатит, сериозни проблеми с чернодробната функция, пожълтяване на кожата и очите (жълтеница);
 • кожен оток, кожна реакция към слънце, мускулни крампи, нарастване на гърдите, проблеми със съсирването на кръвта, нощно напикаване;
 • замаяност, припадък или дискомфорт в гръдния кош, които могат да бъдат признаци на промени в електрическата активност (установява се на електрокардиограма) или нарушен сърдечен ритъм.

Допълнителни нежелани лекарствени реакции при деца и юноши
В клиничните проучвания при деца и юноши нежеланите лекарствени реакции са били по принцип сходни с тези при възрастните (вж. по-горе). Най-честите нежелани лекарствени реакции при деца и юноши са били главоболие, безсъние, диария и гадене.

Симптоми, които могат да се появят при спиране на лечението
Ако внезапно спрете приема на това лекарство, може да усетите нежелани реакции като замайване, безчувственост, нарушения на съня, възбуда или тревожност, главоболие, гадене, прилошаване и треперене (виж точка 3 „Ако сте спрели приема на Сертралин Акорд").

При пациенти, приемащи такъв тип лекарства, е наблюдаван повишен риск от костни фрактури.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев" № 8,
1303 София,
тел. 02 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Сертралин Акорд
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Сертралин Акорд
Сертралин Акорд 50 mg филмирани таблетки съдържат сертралинов хидрохлорид, еквивалентен на 50 mg.
Сертралин Акорд 100 mg филмирани таблетки съдържат сертралинов хидрохлорид еквивалентен на 100 mg.

Другите съставки са:

 • Сърцевина на таблетката: калциев хидрогенфосфат дихидрат (Е341), микрокристална целулоза (Е460), хидроксипропилцелулоза (Е463), натриев нишестен гликолат (тип A) (Е468), магнезиев стеарат (Е470b);
 • Обвивка: Опадрай бяло, съдържащо: хипромелоза 2910 (5mPa.s) (Е464), макрогол 400 (Е 1521), полисорбат 80 (Е433), титанов диоксид (Е 171).

Как изглежда Сертралин Акорд и какво съдържа опаковката
Сертралин Акорд 50 mg филмирани таблетки са бели, двойноизпъкнали, с форма на капсула, филмирани таблетки, гравирани с „I” и „С” от двете страни на делителната черта от едната страна на таблетката и гладки, без надпис от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози. Дължината на таблетката от 50 mg е приблизително 10,5 mm, а ширината е приблизително 4,2 mm.

Сертралин Акорд 100 mg филмирани таблетки са бели, двойноизпъкнали, с форма на капсула, филмирани таблетки, гравирани с „IJ” от от едната страна на таблетката и гладки, без надпис от другата страна. Дължината на таблетката е приблизително 13,3 mm, а ширината е приблизително 5,2 mm.

Таблетките Сертралин Акорд са опаковани в бели непрозрачни PVC - алуминиеви блистери от 10, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 84, 90 или 100 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Accord Healthcare Limited, Обединено кралство.

Производител
Accord Healthcare Limited, Обединено кралство;
WESSL1NG Hungary Kft., Унгария.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

 • Силно клинично значими взаимодействия (78)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (330)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (7)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

ПО НЗОК

Информация за СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD по НЗОК

Код по НЗОК:NF977
Цена за НЗОК:4.67 лв.
Реимбурсация:2.33 лв.
Пациентът заплаща:2.34 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

КОМЕНТАРИ КЪМ СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD

СЕРТРАЛИН таблетки 50 мг * 30 ACCORD HEALTHCARE LTD Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми