Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACCORD HEALTHCARE LT СИНАКАЛЦЕТ таблетки 30 мг. * 28 ACCORD HEALTHCARE

СИНАКАЛЦЕТ таблетки 30 мг. * 28 ACCORD HEALTHCARE

Арт. #30067342

СИНАКАЛЦЕТ таблетки 30 мг. * 28 ACCORD HEALTHCARE

Листовка: информация за пациента

Синакалцет Акорд 30 mg филмирали таблетки
Cinacalcet Accord 30
Синакалцет Акорд 60 mg филмирани таблетки
Cinacalcet Accord 60 film-coated tablets
Синакалцет Акорд 90 mg филмирани таблетки
Cinacalcet Accord 90 film-coated tablets
Синакалцет
(Cinacalcet)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Синакалцет Акорд и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Синакалцет Акорд
3. Как да приемате Синакалцет Акорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Синакалцет Акорд
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Синакалцет Акорд и за какво се използва?

Синакалцет Акорд действа чрез контролиране нивата на паратиреоидния хормон (ПТХ), калция и фосфора във Вашия организъм. Използва се при лечение на проблеми с органи, наречени паращитовидни жлези. Паращитовидните жлези са четири малки жлези в областта на шията, в близост до щитовидната жлеза, които произвеждат паратиреоиден хормон (ПТХ).

Синакалцет Акорд се използва:
• за лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти със сериозно бъбречно заболяване, които се нуждаят от диализа за изчистване на кръвта от отпадъчни продукти.
• за намаляване на високи нива на калций в кръвта (хиперкалциемия) при пациенти с паратироиден карцином.
• за намаляване на високи нива на калций в кръвта (хиперкалциемия) при пациенти с първичен хиперпаратиреоидизъм, които продължават да имат високи нива на калций след отстраняване на паращитовидните жлези или когато отстраняването на жлезите не е възможно.

При първичен и вторичен хиперпаратиреоидизъм се отделя прекалено много ПТХ от паращитовидните жлези. „Първичен” означава, че хиперпаратиреоидизмът не е причинен от някакво друго заболяване, а „вторичен” означава, че хиперпаратиреоидизмът е причинен от друго заболяване, например бъбречно заболяване. Както първичният, така и вторичният хиперпаратиреоидизъм може да причинят загуба на калций от костите, което да доведе до болки в костите и счупвания, проблеми с кръвта и съдовете на сърцето, бъбречни камъни, умствено заболяване и кома.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Синакалцет Акорд?

Не приемайте Синакалцет Акорд:

 • Ако сте алергични към синакалцет или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Синакалцет Акорд.
Преди да започнете да приемате Синакалцет Акорд, кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали:
гърчове (припадъци или конвулсии). Рискът от появата на гърчове е по-висок, ако преди това сте имали гърчове;
чернодробни проблеми;
сърдечна недостатъчност.

Има съобщения за животозастрашаващи събития и събития с фатален изход, свързани с ниски нива на калций (хипокалциемия), при пациенти, лекувани със синакалцет.

Ниските нива на калций може да окажат ефект върху сърдечния ритъм. Кажете на Вашия лекар, ако имате необичайно учестено или силно биене на сърцето, ако имате проблеми със сърдечния ритъм или ако приемате лекарства, за които е известно, че причиняват проблеми със сърдечния ритъм, докато приемате синакалцет.

За допълнителна информация вижте точка 4.

По време на лечението със Синакалцет Акорд, кажете на Вашия лекар:
• ако започнете или спрете да пушите, тъй като това може да промени начина на действие на синакалцет.

Деца и юноши
Деца под 18 години не трябва да приемат Синакалцет Акорд.

Друга лекарства и Синакалцет Акорд
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате следните лекарства.

Лекарства като тези могат да променят действието на Синакалцет Акорд:
• лекарства за лечение на кожни и гъбични инфекции (кетоконазол, итраконазол и вориконазол);
• лекарства за лечение на бактериални инфекции (телитромицин, рифампицин и ципрофлоксацин);
• лекарство за лечение на ХИВ инфекция и СПИН (ритонавир);
• лекарство за лечение на депресия (флувоксамин).

Синакалцет Акорд може да промени действието на лекарства като:
• лекарства за лечение на депресия (амитриптилин, дезипрамин, нортриптилин и кломипрамин);
• лекарства за лечение на нарушения в сърдечния ритъм (флекаинид и пропафенон);
• лекарство за лечение на високо кръвно налягане (метопролол).

Синакалцет Акорд с храна и напитки
Синакалцет Акорд трябва да се приема с храна или скоро след хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Синакалцет не е бил изследван при бременни жени. В случай на бременност, Вашият лекар може да реши да промени Вашето лечение, тъй като синакалцет може да увреди нероденото бебе.

Не е известно дали синакалцет се екскретира в кърмата. Вашият лекар ще обсъди с Вас дали трябва да прекъснете кърменето или лечението със Синакалцет Акорд.

Шофиране и работа с машини
Не са провеждани проучвания за въздействието върху способността за шофиране и работа с машини. Замайване и гърчове са съобщавани от пациенти, приемащи синакалцет. Ако изпитате това, Вашата способност да шофирате или работите с машини може да бъде повлияна

Синакалцет Акорд съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Синакалцет Акорд?
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще Ви каже колко синакалцет трябва да вземате.

Синакалцет Акорд трябва да се приема през устата по време на или скоро след хранене. Таблетките трябва да се приемат цели и не трябва да се разделят.

Вашият лекар ще взема редовно кръвни проби по време на лечението Ви, за да проследява подобрението и ще коригира Вашата доза, ако е необходимо.

Ако се лекувате за вторичен хиперпаратиреоидизъм

Обичайната начална доза Синакалцет Акорд е 30 mg (една таблетка) еднократно дневно.

Ако се лекувате за паратиреоиден карцином или първичен хиперпаратиреоидизъм

Обичайната начална доза Синакалцет Акорд е 30 mg (една таблетка) два пъти дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Синакалцет Акорд
Ако сте приели повече от необходимата доза Синакалцет Акорд, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар. Възможните признаци за предозиране включват мравучкане около устата, мускулни болки или схващания и гърчове.

Ако сте пропуснали да приемете Синакалцет Акорд
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако сте пропуснали доза от Синакалцет Акорд, Вие трябва да приемете следващата доза както обикновено.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако започнете да усещате изтръпване или мравучкане около устата, мускулни болки или крампи и гърчове, трябва да уведомите Вашия лекар незабавно. Това може да е признак, че нивата на калций при Вас са твърде ниски (хипокалциемия).

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души:

 • гадене и повръщане, тези нежелани реакции обикновено са съвсем леки и не продължават дълго.

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 души:

 • замайване;
 • усещане за изтръпване или мравучкане (парестезия);
 • загуба (анорексия) или намаляване на апетита;
 • мускулна болка (миалгия);
 • слабост (астения);
 • обрив;
 • намалени нива на тестостерон;
 • високи нива на калий в кръвта (хиперкалиемия);
 • алергични реакции (свръхчувствителност);
 • главоболие;
 • гърчове (конвулсии или припадъци);
 • ниско кръвно налягане (хипотония);
 • инфекция на горните дихателни пътища;
 • затруднено дишане (диспнея);
 • кашлица;
 • нарушено храносмилане (диспепсия);
 • диария;
 • коремна болка, болка в горната част на корема;
 • запек;
 • мускулни спазми;
 • болка в гърба;
 • ниски нива на калций в кръвта (хипокалциемия).

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

 • копривна треска (уртикария);
 • подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да причини затруднено преглъщане или дишане (ангиоедем);
 • необичайно учестено или силно биене на сърцето, което може да е свързано с ниски нива на калций в кръвта (удължаване на QT интервала и камерна аритмия като вторична проява на хипокалциемия).

След приемане на синакалцет, много малък брой от пациентите със сърдечна недостатъчност са влошили състоянието си и/или са получили ниско кръвно налягане (хипотония).

Деца и юноши
Употребата на синакалцет при деца и юноши не е установена. Съобщен е фатален изход в клинично изпитване при пациент юноша с много ниски нива на калций в кръвта (хипокалциемия).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" №8,
1303 София,
Тел.:+359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Синакалцет Акорд?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Синакалцет Акорд?

 • Активното вещество е: синакалцет. Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg, 60 mg или 90 mg синакалцет (като хидрохлорид).
 • Другите съставки са: лактоза монохидрат; целулоза, микрокристална; нишесте (царевично), прежелатинизирано; магнезиев стеарат; талк.
 • Таблетката е обвита с: SheffCoat зелен (съдържащ хипромелоза, титанов диоксид (Е 171), лактоза монохидрат, глицеролов триацетат, железен оксид жълт (Е 172), FD&C синьо#2 / индиготин алуминиев лак (Е132)).

Как изглежда Синакалцет Акорд и какво съдържа опаковката?
Синакалцет Акорд е светлозелена филмирана таблетка. Таблетките са с овална форма, означени с „30”, „60” или „90” от едната страна и със „С” от другата страна.

Синакалцет Акорд е налична в блистери от 30 mg, 60 mg или 90 mg филмирани таблетки.
Всяка блистерна опаковка съдържа 14, 28 или 84 таблетки в картонена кутия.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Accord Healthcare Limited, Обединено кралство.

Производител:
Джи И Фармасютикълс ООД, България.
S.C. Polisano Pharmaceuticals S.R.L., Румъния.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 01/2016 г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СИНАКАЛЦЕТ таблетки 30 мг. * 28 ACCORD HEALTHCARE

 • Силно клинично значими взаимодействия (5)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (88)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (3)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СИНАКАЛЦЕТ таблетки 30 мг. * 28 ACCORD HEALTHCARE

КОМЕНТАРИ КЪМ СИНАКАЛЦЕТ таблетки 30 мг. * 28 ACCORD HEALTHCARE

СИНАКАЛЦЕТ таблетки 30 мг. * 28 ACCORD HEALTHCARE Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):