Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ASTELLAS PHARMA ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30

ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30

Арт. #30065996
Последна цена: 32.74 лв.

Продуктът не е наличен.

Продуктът не може да бъде закупен онлайн.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от ASTELLAS PHARMA ›Виж всички Лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание ›Виж още от такролимус (L04AD02) ›

ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30

Листовка: информация за пациента
Програф 0,5 mg твърди капсули
Prograf 0,5 mg capsules, hard
Програф 1 mg твърди капсули
Prograf 1 mg capsules, hard
такролимус / tacrolimus
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Програф и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Програф
3. Как да приемате Програф
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Програф
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Програф и за какво се използва

Програф спада към група лекарствени средства, наречени имуносупресанти. След трансплантация на орган (напр. черен дроб, бъбрек, сърце) имунната система във Вашето тяло ще се опита да отхвърли новия орган. Програф се използва, за да контролира имунния отговор на Вашето тяло, позволявайки му да приеме трансплантирания орган.

Програф често се използва в комбинация с други лекарствени продукти, които също потискат имунната система.

Може да Ви дадат Програф преди да започне отхвърляне на Вашия трансплантиран черен дроб, бъбрек, сърце или друг орган, или ако някое друго предишно лечение, което сте приемали, не е било способно да контролира този имунен отговор след направената Ви трансплантация.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Програф

Не използвайте Програф:

 • Ако сте алергични към такролимус или към някоя от останалите съставки на Програф (изброени в точка 6).
 • Ако сте алергични към който и да е от антибиотиците от подгрупата на макролидните антибиотици (напр. еритромицин, кларитромицин, йозамицин).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Програф:

 • Ще трябва да приемате Програф всеки ден, докато се нуждаете от имуносупресия, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган. Трябва да поддържате редовен контакт с лекуващия Ви лекар.
 • Докато приемате Програф, през различни интервали Вашият лекар може да поиска да направи изследвания (включително кръв, урина, сърдечна функция, очни и неврологични тестове). Това е съвсем нормално и ще подпомогне лекаря Ви да избере най-подходящата за Вас доза Програф.
 • Моля избягвайте приема на растителни лекарствени продукти, напр. жълт кантарион (Hypericum perforatum) или други растителни продукти, тъй като може да променят ефективността и дозата Програф, от която се нуждаете. Ако се съмнявате, моля консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете някой растителен продукт или друго лечебно средство на растителна основа.
 • Ако имате чернодробни нарушения или сте страдали от заболяване, което може да е засегнало Вашия черен дроб, моля уведомете Вашия лекар, тъй като това би могло да промени дозата на Програф, която получавате.
 • Ако имате силна коремна болка, съпроводена с или без други симптоми, като тръпки, треска, гадене или повръщане
 • Ако имате диария повече от един ден, моля уведомете Вашия лекар, защото може да се наложи адаптиране на дозата Програф, която приемате.
 • Ако имате нарушение на електрическата активност на Вашето сърце известно като „QT-удължаване”.
 • Ограничете излагането си на слънчева светлина и УВ лъчи докато приемате Програф, като носите подходящо защитно облекло и използвате слънчеви протектори с висок защитен фактор. Това се налага поради потенциалния риск от злокачествени кожни изменения при имуносупресивната терапия.
 • Ако трябва да Ви ваксинират, моля предварително уведомете Вашия лекар. Той ще Ви посъветва как да постъпите най-добре.
 • Съобщено е, че пациентите на Програф имат повишен риск за развитие на лимфопролиферативни нарушения (вж. точка 4). Консултирайте се с Вашия лекар за специфичен съвет относно тези нарушения.

Други лекарства и Програф

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, които се отпускат без рецепта, както и медикаменти на растителна основа.

Програф не трябва да се използва заедно с циклоспорин.

Кръвните нива на Програф може да се променят от другите лекарства, които приемате, а кръвните нива на другите лекарства да се променят при употреба на Програф, да наложи спиране, увеличение или намаление на дозата Програф. По-специално трябва да предупредите Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства със следните активни вещества:

 • противогъбични лекарства и антибиотици, по-специално така наречените макролидни антибиотици, използвани за лечение на инфекции, напр. кетоконазол, флуконазол, итраконазол, вориконазол, клотримазол, еритромицин, кларитромицин, йозамицин и рифампицин;
 • HIV-протеазни инхибитори (напр. ритонавир, нелфинавир, саквинавир), използвани за лечение на HIV инфекция;
 • HCV-протеазни инхибитори (напр. телапревир, боцепревир), използвани за лечение на хепатит С инфекция;
 • лекарства при стомашна язва и киселинен рефлукс (напр. омепразол, ланзопразол или циметидин);
 • антиеметици, използвани за лечение на гадене и повръщане (напр. метоклопрамид); 
 • магнезиево алуминиев хидроксид (антиацид), използван за лечение на киселини; 
 • хормонално лечение с етинилестрадиол (напр. перорални контрацептивни таблетки) или даназол;
 • нифедипин, никардипин, дилтиазем и верапамил или други лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане или сърдечни проблеми; 
 • антиаритмични продукти (амиодарон), използван за контрол на аритмия (неравномерни удари на сърцето);
 • лекарства, известни като “статини”, използвани за лечение на повишени холестерол и триглицериди;
 • фенитоин или фенобарбитал, използвани за лечение на епилепсия; 
 • преднизолон и метилпреднизолон от групата на кортикостероидите; 
 • нефазодон, използван за лечение на депресия;
 • (китайски) растителни продукти, съдържащи екстракти от Schisandra sphenanthera, познати също като южна магнолия лоза или южен плод с пет вкуса;
 • жълт кантарион (Hypericum perforatum).

Информирайте Вашия лекар, ако приемате или трябва да приемате ибупрофен, амфотерицин В или антивирусни средства (напр. ацикловир). Те могат да влошат проблеми с бъбреците или с нервната система, ако се използват заедно с Програф.

Вашият лекар трябва да знае също дали приемате калиеви добавки или калий съхраняващи диуретици (напр. амилорид, триамтерен или спиронолактон), някои болкоуспокояващи (т. нар. НСПВС, напр. ибупрофен), антикоагуланти или перорални антидиабетични средства, докато получавате Програф.

Ако трябва да Ви се направи ваксина, моля, преди това информирайте Вашия лекар.

Програф с храна, напитки и алкохол
Програф следва да се приема на празен стомах или поне 1 час преди, или 2-3 часа след хранене. При прием на Програф трябва да се избягва консумацията на грейпфрут и сок от грейпфрут.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Програф се отделя в кърмата. Затова не трябва да кърмите, докато приемате Програф.

Шофиране и работа с машини
Не шофирайте и не използвайте каквато и да е техника или машини, ако се чувствате замаяни или сънливи, или имате проблеми с яснотата на зрението след приема на Програф. Тези ефекти се наблюдават по-често, ако Програф се приема едновременно с консумация на алкохол.

Програф съдържа лактоза и лецитин (соев)
Програф съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този това лекарство.

Печатарското мастило използвано за капсулите Програф съдържа соев лецитин. Ако сте алергични към фъстъчено масло или соя, информирайте за това Вашия лекар, за да реши дали Вие трябва да използвате лекарството.

3. Как да приемате Програф
Винаги приемайте Програф точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Всеки път при получаване на рецептата проверявайте дали Ви е предписано същото лекарство, съдържащо такролимус, освен в случаите, когато Вашият специалист-трансплантолог реши да го смени с друго лекарство, съдържащо такролимус.
Това лекарство трябва да се приема два пъти дневно. Консултирайте се възможно най-бързо с Вашия лекар или фармацевт, ако видът на лекарството не е същият, както досега, или ако има промяна в предписаната доза, за да се уверите, че сте взели вярното лекарство.

Началната доза за предотвратяване отхвърлянето на Вашия трансплантиран орган ще се определи от Вашия лекар в зависимост от Вашето телесно тегло. Началните дози непосредствено след трансплантацията обикновено са от порядъка на 0.075 mg - 0.30 mg/kg тегло/дневно в зависимост от трансплантирания орган.

Дозата зависи от Вашето общо състояние и от това какви други имуносупресивни средства приемате. Ще бъдат необходими редовни изследвания на кръвта, за да се определи правилната доза и да се адаптира отвреме-навреме. Обикновено Вашият лекар намалява дозата Ви Програф, след като състоянието Ви се стабилизира. Той ще Ви каже колко точно капсули да приемате и колко често да става това.
Програф се приема през устата два пъти дневно обикновено сутрин и вечер. Обикновено трябва да приемате Програф на гладно или поне 1 час преди или 2 до 3 часа след хранене. Капсулите се поглъщат цели с чаша вода. Докато приемате Програф избягвайте грейпфрут или сок от грейпфрут. Не поглъщайте сушителя, намиращ се в обвивката от фолио.

Ако сте приели повече от необходимата доза Програф
Ако случайно сте приели твърде много Програф, посетете Вашият лекар или незабавно се свържете със спешното отделение на най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Програф
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата индивидуална доза. Ако сте забравили да вземете капсулите Програф, изчакайте до времето за следващата доза и тогава продължете по схемата.

Ако прекратите приема на Програф
Прекратяване на лечението с Програф може да увеличи риска от отхвърляне на Вашия трансплантиран орган. Не спирайте лечението си, докато лекарят не Ви каже да го направите.

Ако имате още въпроси за употребата на Програф, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Подобно на всички лекарствени средства, Програф също може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Програф намалява защитните механизми на Вашето тялото, за да предотврати отхвърлянето на трансплантирания Ви орган. По тази причина тялото Ви няма да може да се бори толкова добре, колкото обикновено с инфекции. Затова, ако приемате Програф, може да се разболявате по-често от обикновено от инфекции на кожата; устната кухина; стомаха и червата; белия дроб и пикочните пътища.

Могат да настъпят тежки нежелани реакции, включително тези изредени по-долу. Незабавно информирайте Вашия лекар, ако имате или подозирате, че може да имате, някоя от следните сериозни нежелани реакции:

 • Опортюнистични инфекции (бактериални, гьбични, вирусни и протозоини): продължителна диария, треска или болки в гърлото.
 • Доброкачествени и злокачествени тумори са съобщавани след лечение в резултат на имуносупресията.
 • Тромботична тромбоцитопенична пурпура (или ТТП), състояние характеризиращо се треска и посиняване на кожата, които може да настъпят като червени точици колкото върха на карфица, с или без необяснима екстремна уморяемост, обърканост, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) със симптоми на остра бъбречна недостатъчност (малко или липсващо отделяне на урина).
 • Съобщени са случаи на чиста аплазия на еритроцитите (много голямо намаление на броя на червените кръвни клетки) и хемолитична анемия (намален брой на червените кръвни клетки поради абнормно разрушаване съпроводено с уморяемост). Вие може да нямате симптоми или в зависимост от тежестта на състоянието Вие може да имате: умора, апатия, извънредна бледост на кожата (побеляване), задух, замаяност, главоболие, болка в гръдния кош и студенина на ръце и крака.
 • Случаи на агранулоцитоза (тежко намален брой на бели кръвни клетки, съпроводено с язви в устата, треска или инфекция(и)). Може да нямате симптоми или може да имате усещане за внезапно втрисане, тръпки и възпалено гърло.
 • Алергични или анафилактоидни реакции със следните симптоми: внезапен сърбящ обрив (уртикария), оток на ръце, крака, глезени, лице, устни, уста или гърло (което може да предизвика затруднение при преглъщане или дишане) и Вие може да имате усещане, че ще припаднете.
 • Обратим синдром на задна енцефалопатия (PRES): главоболие, увредено умствено състояние, гърчове и зрителни нарушения.
 • Torsades de Pointes: промяна в сърдечната честота, която може да бъде или да не бъде съпроводена със симптоми като болка в гръдния кош (ангина), прималяване, световъртеж или гадене, сърцебиене (усещане на ударите на сърцето) и затруднено дишане.
 • Стомашно-чревна перфорация: силна коремна болка, съпроводена с или без други симптоми, като тръпки, треска, гадене или повръщане.
 • Синдром на Stevens-Johnson: необяснима, разпространена много, кожна болка, оток на лицето, сериозно състояние с мехури по кожата, устата, очите и гениталиите, уртикария, оток на езика, червен или пурпурен кожен обрив, който се разпростира, кожно излющване.
 • Токсична епидермална некролиза: ерозии и мехури на кожа и лигавици, червена оточна кожа, което може да се открие на големи участъци на тялото.
 • Хемолитично-уремичен синдром, състояние със следните симптоми: малко или липсващо отделяне на урина (остра бъбречна недостатъчност), екстремна уморяемост, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) и абнормно посиняване или кървене, и белези на инфекция.
 • Недостатъчна функция на Вашия трансплантиран орган.

Нежеланите реакции, изредени по-долу, може да настъпят също след приложение на Програф:
Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 човека):

 • Увеличена кръвна захар, захарен диабет, увеличено съдържание на калий в кръвта;
 • Трудно заспиване;
 • Треперене, главоболие;
 • Повишено кръвно налягане;
 • Диария, гадене;
 • Бъбречни проблеми.

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 от 10 човека):

 • Намален магнезий, фосфат, калий, калций или натрий в кръвта, задръжка на течности, увеличена пикочна киселина или липиди в кръвта, понижен апетит, увеличена киселинност на кръвта, други промени на солите в кръвта;
 • Симптоми на безпокойство, обърканост и дезориентация, депресия, промени в настроението, кошмари, халюцинации, психични нарушения;
 • Припадъци, нарушения на съзнанието, изтръпване и мравучкане (понякога болезнено) на ръцете и краката, замаяност, нарушена способност за писане, нарушения на нервната система;
 • Замъглено зрение, увеличена чувствителност към светлина, очни нарушения;
 • Звънтящ шум в ушите;
 • Намален приток на кръв в сърдечните съдове, ускорен пулс;
 • Кървене, частично или пълно запушване на кръвоносни съдове, понижено кръвно налягане;
 • Задъхване, промени в белодробната тъкан, събиране на течност около белия дроб, възпаление на фаринкса, кашлица, грипоподобни симптоми; 
 • Стомашни проблеми като възпаление или язва, предизвикващи коремна болка или диария, стомашен кръвоизлив, възпаление или язва в устата, събиране на течност в корема, повръщане, коремна болка, нарушено храносмилане, запек, образуване на газове, подуване на корема, кашави изпражнения, стомашни проблеми;
 • Нарушения в чернодробните ензими и функция, пожълтяване на кожата поради чернодробни проблеми, увреждане на чернодробната тъкан и възпаление на черния дроб;
 • Сърбеж, обрив, косопад, акне, увеличено изпотяване;
 • Болки в ставите, крайниците или гърба, мускулни спазми;
 • Недостатъчно функциониране на бъбреците, намалено образуване на урина, нарушено или болезнено уриниране;
 • Обща слабост, треска, задръжка на течности в тялото, болка и дискомфорт, увеличение на ензима алкална фосфатаза в кръвта, увеличение на теглото, нарушено възприятие за температура.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 от 100 човека):

 • Промени в кръвосъсирването, намаление броя на всички кръвни клетки (доказани с тестове);
 • Обезводняване, понижени белтък или захар в кръвта, увеличени фосфати в кръвта;
 • Кома, мозъчен кръвоизлив, мозъчен удар, парализа, мозъчни нарушения, аномалии в говора и речта, проблеми с паметта;
 • Помътняване на очната леща;
 • Нарушен слух;
 • Неравномерен сърдечен пулс, спиране на пулса, отслабена сърдечна дейност, нарушения на сърдечния мускул, уголемяване на сърдечния мускул, засилено сърцебиене, абнормна ЕКГ, абнормна сърдечна честота и пулс;
 • Кръвен съсирек във вена на крайник, шок;
 • Затруднено дишане, нарушения в дихателните пътища, астма;
 • Запушване на черво, увеличение на ензима амилаза в кръвта, връщане на стомашното съдържание в гърлото, забавено изпразване на стомаха;
 • Кожно възпаление, чувство за парене при излагане на слънчева светлина;
 • Ставни нарушения;
 • Невъзможност за уриниране, болезнена менструация и абнормно менструално кървене;
 • Недостатъчност на някои органи, грипоподобно заболяване, увеличена чувствителност към топлина и студ, чувство за натиск в гърдите, усещане за нервност или дискомфорт, повишение на ензима лактат дехидрогеназа в кръвта, загуба на тегло.

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 от 1000 човека):

 • Малки кръвоизливи по кожата, дължащи се на кръвни съсиреци;
 • Увеличена мускулна скованост;
 • Слепота;
 • Глухота;
 • Събиране на течност около сърцето; 
 • Остър задух;
 • Образуване на киста в панкреаса;
 • Проблеми с кръвоснабдяването на черния дроб;
 • Увеличено окосмяване;
 • Жажда, припадък, стягане в гърдите, чувство за намалена подвижност, язва.

Много редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 от 10 000 човека):

 • Мускулна слабост;
 • Абнормен сърдечен образ;
 • Чернодробна недостатъчност, стесняване на жлъчните канали;
 • Болезнено уриниране с кръв в урината;
 • Увеличение на мастната тъкан.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
тел.:+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Програф

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Приемайте твърдите капсули незабавно след изваждането им от блистера.

Не използвайте Програф след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до: Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Използвайте всички капсули с удължено освобождаване в срок от 1 година след отваряне на алуминиевата обвивка.

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия за съхранение.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Програф
Програф 0,5 mg твърди капсули

 • Активната съставка е такролимус. Всяка капсула съдържа 0,5 mg такролимус като такролимус монохидрат.
 • Помощни съставки:
  • Капсулно съдържание: хипромелоза, кроскармелоза натрий, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат.
  • Капсулна обвивка: титанов диоксид (Е171), жълт железен оксид (Е 172), желатин. Печатарско мастило върху капсулната обвивка: шеллак, лецитин (соя), хидроксипропилцелулоза, симетикон, червен железен оксид (Е172).

Програф 1 mg твърди капсули

 • Активната съставка е такролимус. Всяка капсула съдържа 1 mg като такролимус монохидрат.
 • Помощни съставки:
  • Капсулно съдържание: хипромелоза, кроскармелоза натрий, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат.
  • Капсулна обвивка: титанов диоксид (Е 171), желатин. Печатарско мастило върху капсулната обвивка: шеллак, лецитин (соя), хидроксипропилцелулоза, симетикон, червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Програф и какво съдържа опаковката
Програф 0,5 mg твърди капсули
Непрозрачни бледожълти желатинови капсули с отпечатано в червено „0.5 mg” и „ (f) 607”, съдържащи бял прах.
Програф 0,5 mg твърди капсули се предлагат на блистери или в блистери с перфорирани единични дози, всеки съдържащ 10 капсули в защитно алуминиево фолио със сушител, защитаващ капсулите от влага. Сушителят не трябва да се гълта. Опаковката с 30 твърди капсули се доставя в блистери, а опаковката с 30 х 1 твърди капсули се доставя в блистер с перфорирани единични дози.

Програф 1 mg твърди капсули
Непрозрачни бели желатинови капсули с отпечатано в червено „1 mg“ и „ (f) 617“, съдържащи бял прах.
Програф 1 mg твърди капсули се предлагат на блистери или в блистери с перфорирани единични дози, всеки съдържащ 10 капсули в защитно алуминиево фолио със сушител, защитаващ капсулите от влага. Сушителят не трябва да се гълта. Опаковката с 30, 50 и 60 твърди капсули се доставя в блистери, а опаковката с 30 x 1, 50 х 1 и 60 х 1 твърди капсули се доставя в блистер с перфорирани единични дози.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Astellas Pharma d.o.o., Словения.

Производител:
Astellas Ireland Co., Ltd., Ирландия.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:LF139
Цена за НЗОК:28.13 лв.
Реимбурсация:27.98 лв.
Пациентът заплаща:0.15 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30

ПРОГРАФ твърди капсули 0.5 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):