Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Консумативи ПОМПА ЗА ИНФУЗИЯ НА ЦИТОСТАТИК

ПОМПА ЗА ИНФУЗИЯ НА ЦИТОСТАТИК

Арт. #30065152
77.00 лв.
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички Медицински консумативи ›

ПОМПА ЗА ИНФУЗИЯ НА ЦИТОСТАТИК MYFUSER® и MYFUSER® PCA

Описание
MYFUSER® е помпа за еднократна употреба за инфузия, съставена от еластомерен силиконов резервоар, филтърна система и долен ограничител на потока, който позволява прилагането на течно средство чрез непрекъсната инфузия с предварително определен поток при отсъствието на външен източник на енергия. MYFUSER® PCA позволява непрекъсната инфузия и допълнителна доза (болус) с помощта на предварително монтиран модул, контролиран от пациента (Контролирана от пациента аналгезия или РСА). Моделът РСА е също наличен във версия без непрекъснат основен поток (само болус).

Показания
MYFUSER® и MYFUSER® PCA са предвидени за обща инфузия на лекарства при специфични медицински протоколи за интравенозно (централно и/или периферно), интраартериално, подкожно, интрамускулно, епидурално, периневрално и интраранево (за вътре-ранева аналгезия) начини на приложение. Могат да се използват при химиотерапия, за обезболяване (системно или местно), при терапия с антибиотици и метал-хелатна терапия.
MYFUSER® и MYFUSER® PCA са предназначени за третиране на пациенти в болница или по домовете под наблюдение, след внимателна инструкция от медицински персонал и са подходящи и безопасни за пациенти, които разбират напълно функциите им.

Противопоказания
MYFUSER® и MYFUSER® РСА са създадени за инфузия на течни лекарствени средства без висок вискозитет или твърди частици, които могат да причинят бавен поток или запушване на системата. Поради това кръв, кръвни деривати, протеини и мастни емулсии не могат да бъдат използвани със системата.

Предупреждения
1 MYFUSER® и MYFUSER® РСА са продукти за еднократна употреба: НЕ ГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО! НЕ СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ. Повторната употреба или повторното стерилизиране може да предизвикат забавен и непредсказуем поток на лекарството и/или инфекция.
2. След напълването на помпата, потвърдете информацията и настройката на дебита на помпата преди инфузията, тъй като грешното използване на скоростта на вливане може да причини фатални последствия за пациента.
3. Медицинският персонал трябва да се убеди, че подходящото алтернативно средство за инфузия на критично лекарство се използва, когато спре или се прекъсне инфузията или се промени нейната скорост и може да доведе до сериозни здравни проблеми, дори смърт.

Предпазни мерки
Прочетете внимателно следващата информация, ПРЕДИ да използвате средството:
1. Не пълнете резервоара на помпата над неговия максимален обем.
2. Не използвайте помпата, ако опаковката е отворена предварително или е повредена.
3. Защитете я от директна слънчева светлина и съхранявайте при температура по-ниска от 40°С.
4. Приготвяйте, съхранявайте и прилагайте лекарството съгласно препоръките на производителя и лекаря. Неподходящото
използване на лекарството и/или прилагането му може да причини сериозни увреди, болка и дори фатално нараняване на пациента. Епидуралното, периневралното или интра-раневото прилагане на други лекарства, различни от тези, предназначени за тази употреба, може да предизвика необратими наранявания за пациента.
5. След напълването на помпата с лекарството, ПРЕДИ стартирането на инфузията на пациента, проверете бистротата на разтвора. ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА, ако разтворът не е бистър или се наблюдават преципитати и кристали след смесването.
6. ПРЕДИ свързването на помпата към пациента, отстранете синята капачка от долната връзка, отворете клампата и визуално се убедете, че лекарството започва да изтича навън от долната връзка. Ако няма такова движение, следвайте инструкцията дадена в ПРИЛАГАНЕ НА ПАЦИЕНТА, №4.
7. По време на инфузията, проверявайте нейния напредък чрез градуираната скала отвътре на помпата.
8. След приключването й, отстранете помпата, като спазвате изискванията на местното законодателство и норми, свързани с потенциалните токсични продукти.
9. Когато прилагате средството чрез катетърна система, вижте инструкциите за правилна употреба на компонентите на системата, осигурени от техния производител. Дължината, вътрешният диаметър и позицията на катетъра по време на използването му може да повлияят номиналната скорост на течността. Използването на катетри с малък вътрешен диаметър не се препоръчва.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Непрекъснат дебит в ml/h

0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 4.0 - 5.0 - 7.0 - 8.0
-10.0 - 13.0 - 50.0 - 100.0 - 200.0 - 250.0

Обеми (ml) и
Точност на потока
(в % от номиналния поток)

Ном. обем     Макс. обем      Точност
     60                 65              ± 10 %
   100               105              ± 10 %
   120               130              ± 10 %
   275               300              ± 10 %

Работно налягане

От 5 до 6 psi (250 - 300 mm Hg)

Остатъчен обем

< 3 ml (включително тръбите, филтъра и резервоара)

Филтрираща система

Филтър на входа за пълнене: 200.0 μm
Филтър против частици в тръбите: 1.2 μm
Филтър елиминиращ въздуха в тръбите: 0.02 μm

Дължина на тръбите

Непрекъснат тип 105 cm са. - РСА тип 125 cm са.

Материали

DEHP, Без латекс


Указание за употреба

Пълнене и подготовка
1. Когато подготвяте MYFUSER® и MYFUSER® РСА използвайте асептична техника.
2. Преди отваряне на опаковката, проверете дали обемът и минималният дебит отговарят на индикациите за съответния протокол / пациент.
3. Напълнете стерилна спринцовка с предписаното лекарство и елиминирайте остатъчния въздух, след това отстранете капачката от входа за пълнене на помпата и го запазете за по-къса употреба.
4. Вкарайте върха на пълната спринцовка в отвора за пълнене, завъртете внимателно и заключете входа. Прекомерното стягане може да повреди входа за пълнене.
5. Напълнете бавно резервоара с лекарството до желания обем, в случай на повтаряне на операцията до пълното му прехвърляне в резервоара. Достигнете крайния обем с предписания разредител.
6. Частичното пълнене е разрешено, но може да предизвика по-висока скорост на течността от нормалната, приблизително с 5 - 7% при резервоар, напълнен 70 - 50% от неговия номинален обем и повече от 10% и повече при по-малък обем. Изчислете обема на напълване чрез умножаване на желаното време за инфузия (часове) към номиналния дебит (ml/h). Тогава прибавете 2 ml остатъчен обем; например, за да приготвите лекарство с дебит на прилагане 10 ml/h за 24 h, обемът на лекарството в помпата трябва да бъде 242 ml.
7. Откачете спринцовката и плътно затворете отвора за пълнене с оригиналната капачка.
8. По време на пълненето, движението на лекарството по тръбите отстранява автоматично въздуха от линията, включително и в контролния модул на MYFUSER® РСА с помощта на вграден филтър в линията и филтъра на синята капачка, чиято хидрофобна мембрана предпазва излизането на лекарството навън.

Указания за MYFUSER®РСА
А. След напълването на резервоара с лекарството, натиснете еднократно болус бутона, за да стартирате отстраняването на въздуха, който се намира в помпата.
В. Изчакайте до окончателно напълване на болус резервоара, отчитайки показаното време.
С. За да завършите пълненето, натиснете и освободете отново бутона, за да отстраните остатъчния въздух от модула и долната част на тръбите. За да улесните процеса, поставете модула РСА, както е показано по-долу на фигурата.


D. Повторете процедурата, ако е необходимо до пълното отстраняване на въздуха от тръбата.

Прилагане на пациента
1. Преди започването на вливане, проверете дали инфузионният разтвор е с температурата на помещението. Ако помпата е била съхранявана на ниска температура трябва да се затопли до стайната, преди да се използва. Това може да отнеме до 12 часа. Не използвайте микровълнова печка.
2. Преди започването на инфузията, отстранете синята капачка от долната свръзка, отворете клампата и визуално се убедете в бистротата на лекарството на върха на долната свръзка.
3. Ако всичко е наред, затворете тръбата с клампата, свържете здраво долната свръзка към използвания катетър за инфузия на пациента, отворете клампата и започнете вливането.
4. Ако има проблем и лекарството не излиза от помпата, прикрепете към долната свръзка 3-пътен спирателен кран, свържете стерилна спринцовка (напр. 10 ml) към другата страна на спирателния кран, издърпайте буталото на спринцовката, за да създадете всмукващ ефект докато се забележи първата поява на течност в спринцовката. Откачете след това спринцовката и спирателния кран от долната свръзка и продължете както в точка 5. Прикрепете долната свръзка към кожата на пациента и разположете резервоара близко до нивото й. Инструктирайте пациента да държи долната свръзка в директен контакт с кожата, а така също резервоарът с лекарството да не бъде твърде далеч от долната свръзка.

Техническа информация за правилна употреба
1. MYFUSER® и MYFUSER РСА са предназначени за вливане на инфузионни лекарства при номинален дебит в зависимост от специфични стандартни параметри на температура, вискозитет и градиент на налягане.
2. Уредът е калибриран да доставя лекарство при номинален дебит, когато работи при температура от 30-32°С в долната свръзка на MYFUSER" или на модула за болус на MYFUSER РСА. Прикрепването на тези части към кожата на пациента спомага да се стабилизира работната температура. Варирането на температурата има директен пропорционален ефект върху моментния дебит. Дебитът ще се увеличи/намали приблизително с 2% за 1°С увеличение / намаление на температурата.
3. MYFUSER® и MYFUSER РСА са създадени да имат номинален дебит при разтвори с нисък вискозитет като напр. физиологичен разтвор (NaCI 0.9%). Варирането на вискозитета има индиректен пропорционален ефект върху номиналния дебит: а увеличаването / намаляването на вискозитета понижава / увеличава номиналния дебит.
4. Освен това, MYFUSER® и MYFUSER® РСА са създадени за номинален дебит при отсъствие на градиент на налягане между резервоара и долната свръзка.
Разполагането на резервоара над / под нивото на долната свръзка увеличава / намалява градиента на налягането и актуалния дебит.
5. Скалата на перата, разположена в предпазната кутия, не показва точния обем в еластомерния резервоар в ml. Тя е предназначена само да се следи приблизително прогресът на вливането от пациента или неговия придружител.

Произведено от: CANOX Medical Device S.r.l., Италия.

Аналози на ПОМПА ЗА ИНФУЗИЯ НА ЦИТОСТАТИК

КОМЕНТАРИ КЪМ ПОМПА ЗА ИНФУЗИЯ НА ЦИТОСТАТИК

ПОМПА ЗА ИНФУЗИЯ НА ЦИТОСТАТИК Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияЗдравни съветиНовиниХранене при...ЛюбопитноИнтервютаСнимкиЛечения