Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ХИМАКС ПИРАЦЕТАМ капсули 800 мг. * 30 ХИМАКС

ПИРАЦЕТАМ капсули 800 мг. * 30 ХИМАКС

Арт. #30064674
Последна цена: 5.57 лв.

Продуктът не е наличен.

Продуктът не може да бъде закупен онлайн.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от ХИМАКС ›Виж всички Лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание ›Виж още от пирацетам (N06BX03) ›

ПИРАЦЕТАМ капсули 800 мг. * 30 ХИМАКС

Листовка: информация за пациента
ПИРАЦЕТАМ Химакс Фарма 400 mg твърди капсули
PIRACETAM Chemax Pharma 400 mg capsules, hard
ПИРАЦЕТАМ Химакс Фарма 800 mg твърди капсули
PIRACETAM Chemax Pharma 800 mg capsules, hard
пирацетам (piracetam)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява ПИРАЦЕТАМ Химакс Фарма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете ПИРАЦЕТАМ Химакс Фарма
3. Как да приемате ПИРАЦЕТАМ Химакс Фарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ПИРАЦЕТАМ Химакс Фарма
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ПИРАЦЕТАМ Химакс Фарма и за какво се използва
Пирацетам Химакс Фарма принадлежи към групата на ноотропните лекарствени средства, производни на гама-аминомаслената киселина. Действа върху централната нервна система и подобрява кръвоснабдяването и обмяната на веществата в мозъка. Благодарение на това действие, стимулира и улеснява нервно-психичната дейност и възстановява умствената и физическа работоспособност, без да проявява успокояващо или психостимулиращо действие. Благоприятно повлиява нарушения в паметта, концентрацията на вниманието, говора, главоболието и световъртежа, съпътстващи различни заболявания на мозъка. Пирацетам Химакс Фарма подобрява и възстановява познавателните способности след различни мозъчни увреждания в резултат на недостиг на кислород (хипоксия), отравяния (интоксикации) и др., както и в случаите на съдова деменция (забравяне в резултат на съдово увреждане).

Пирацетам Химакс Фарма се използва за лечение при:
Възрастни:

 • симптоматично лечение на психо-органичен синдром със следните прояви: нарушения на паметта и вниманието, липса на мотивация;
 • лечение на кортикален миоклонус (внезапни неволеви мускулни съкращения), самостоятелно или в комбинация с други лекарства;
 • лечение на вертиго (световъртеж и шум в ушите) и свързаните с него нарушения в равновесието, с изключение на замаяност от вазомоторен или психичен произход;
 • за профилактика и ремисия на сърповидно-клетъчна вазо-оклузивна криза.

Деца:

 • лечение на дислексия (нарушения в способността за четене) в комбинация с говорна терапия или други подходящи мерки;
 • за профилактика и ремисия на сърповидно-клетъчна вазо-оклузивна криза.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Пирацетам Химакс Фарма
Не приемайте Пирацетам Химакс Фарма:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към пирацетам или към някоя от останалите съставки на Пирацетам Химакс Фарма.
 • В случай на мозъчен кръвоизлив.
 • Ако сте с тежка бъбречна недостатъчност (бъбречна недостатъчност при стойности на креатининовия клирънс под 20 ml/min).
 • Ако сте със заболяване хорея на Хънтингтон.

Обърнете специално внимание при употребата на Пирацетам Химакс Фарма:

 • поради това, че пирацетам се елиминира от организма чрез бъбреците, продуктът се прилага с внимание при пациенти с бъбречни заболявания. Ако имате бъбречни проблеми може да се наложи намаляване на дозата в зависимост от сериозността им. Вашият лекар ще прецени дали дозировката трябва да се коригира. При продължително лечение Вашият лекар ще определи какви лабораторни изследвания е необходимо да бъдат извършвани регулярно. Ако страдате от бъбречна недостатъчност е необходимо да уведомите Вашия лекар.
 • при пациенти с миоклонус трябва да се избягва рязкото прекъсване на лечението, тъй като това може да предизвика изолирани или генерализирани гърчове.
 • при тежък кръвоизлив или риск от кървене

Други лекарства и Пирацетам Химакс Фарма
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, които са закупени без рецепта.
При едновременно приложение с продукти, съдържащи хормони на щитовидната жлеза, са наблюдавани единични случаи на обърканост, раздразнителност и смущения в съня.
Едновременното лечение с антикоагуланти или тромбоцитни антиагреганти (включително ниска доза ацетилсалицилова киселина) повишава риска от кървене.
Няма данни за неблагоприятни лекарствени взаимодействия с продукти за лечение на епилепсия: клоназепам, карбамазепин, фенитоин, фенобарбитон, валпроева киселина.

Пирацетам Химакс Фарма с храна, напитки и алкохол
Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.
Необходимо е да се избягва приемането на алкохол по време на лечение с продукта.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Няма данни пирацетам да предизвиква увреждания или да има други неблагоприятни ефекти върху плода. Необходимо е да се знае, че лекарството преминава през плацентата и навлиза в кръвообращението на плода. Тъй като неговата безопасна употреба при бременни жени не е установена със сигурност, лечение с продукта по време на бременност следва да не се предприема, освен в случаи на категорична необходимост.
При настъпване на бременност е необходимо да уведомите Вашия лекар, който ще прецени продължаването на лечението съобразно потенциалната полза за майката и евентуалния риск за плода.

Пирацетам се отделя в човешката кърма. Не използвайте пирацетам по време на кърмене или кърменето да се преустанови докато се провежда лечение с пирацетам.

Шофиране и работа с машини
Прилагането на продукта при шофьори, лица работещи с машини или такива извършвани дейности налагащи висока концентрация на вниманието и адекватна координация ще бъде прецизирано
внимателно от Вашия лекар. Пирацетам Химакс Фарма може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини в резултат на някои от нежеланите лекарствени реакции, което трябва да се има предвид.

Деца и юноши
Пирацетам Химакс Фарма се прилага при деца в дозировки и продължителност предписани от лекуващия лекар.

Пациенти в старческа възраст
Препоръчва се пациентите в старческа възраст да посещават регулярно лекуващия си лекар, за да се контролира дозата.

3. Как да приемате Пирацетам Химакс Фарма
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пирацетам Химакс Фарма може да се приема с или без храна.

Препоръчителната доза е:
Симптоматично лечение на психо-органични синдроми (влошаване на умствената дейност)
Обикновено лечението започва с дневна доза 4,8 g пирацетам, разпределена в 2 или 3 отделни приема, като дозата постепенно се намалява до 2,4 g дневно.

Лечение на миоклонус (внезапни неволеви мускулни съкращения) с кортикален произход
Начална дневна доза 7,2 g, която се увеличава средно с 4,8 g на всеки 3 до 4 дни до достигане на максимална дневна доза 24 g. Дневната доза се разпределя на 2 или 3 приема. Лечението с другите противомиоклонични лекарствени средства трябва да се запази в същата доза. В зависимост от постигнатия клиничен резултат, ако е възможно, дозировката на другите подобни лекарства трябва да се намали.
Веднъж започнало, лечението с пирацетам трябва да продължи докато продължава и първоначалното церебрално заболяване.
На всеки шест месеца трябва да се правят опити за намаляване на дозата или спиране на лечението. Пациенти с бъбречни проблеми трябва да приемат по-малки дози (виж Обърнете специално внимание при употребата на Пирацетам Химакс Фарма). Продължителността на лечението зависи от характера на Вашето заболяване и повлияването на оплакванията Ви. Ако смятате, че ефектът на Пирацетам Химакс Фарма е прекадено силен или слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Лечение на вертиго
Препоръчваната дневна доза е 2,4 - 4,8 g, в два или три приема.

За профилактика и ремисия на сърповидно-клетъчна вазо-оклузивна криза
Препоръчваната дневна доза за профилактика е 160 mg/kg перорално, разделена на четири приема. Препоръчваната дневна доза за ремисия е 300 mg/kg интравенозно, разделена на четири приема (като се използват форми за инжекционно и инфузионно приложение). Доза, по-ниска от 160 mg/kg или нередовен прием е възможно да доведе до подновяване на кризата.
Пирацетам може да се прилага при деца над 3 години, страдащи от сърповидно-клетъчна анемия, в режима на препоръчваните дневни дози (mg/kg).
Пирацетам е прилаган при ограничен брой деца от 1 до 3 години.

Лечение на дислексия в комбинация с говорна терапия
Препоръчвана дневна доза при деца над 8 годишна възраст и юноши - 3,2 g в два приема.

Пациенти в старческа възраст и пациенти с бъбречни и чернодробни нарушения
Промяна в дневната доза и режима на дозиране е възможна след преценка от Вашия лекар. При случаи на тежка бъбречна недостатъчност Вашият лекар ще прецени дозата и интервала на отделните приеми, който не трябва да е по-кратък от 8 часа.

Начин на приложение:
Капсулите се поглъщат с течност. Продуктът се приема независимо от времето на хранене.

Продължителност на лечението:
Продължителността на лечението се определя от Вашия лекар. При хронични заболявания оптимален ефект се постига обикновено след 6-12 седмици.

Ако сте приели повече от необходимата доза Пирацетам Химакс Фарма
Няма данни за случаи на остра интоксикация с пирацетам, но въпреки това се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате впечатлението, че ефектът на Пирацетам Химакс Фарма е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Ако пропуснете приема на Пирацетам Химакс Фарма, не вземайте двойна доза от лекарствения продукт, за да компенсирате пропуснатата, а вземете продукта във времето на следващия регулярен прием.

Ако е необходимо спиране на приема на Пирацетам Химакс Фарма, за да се предотврати възобновяване на оплакванията, прекъсването на лечението трябва да става постепенно - с 1,2 g пирацетам на всеки 2 дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарствени продукти, Пирацетам Химакс Фарма също може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки, че не всеки ги получава. Ако забележите някоя/и от посочените или такива реакции, които не са описани в тази листовка, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Пирацетам е лекарство с доказана ниска токсичност и обикновено се понася добре при използването на дози съобразно указанията на лекаря.

Честотата на възможните нежелани лекарствени реакции, изброени по-долу е определена според следната конвенция:

 • Много чести (засягат повече от 1 на 10 пациенти)
 • Чести (засягат 1 до 10 на 100 пациенти);
 • Нечести (засягат 1 до 10 на 1 000 пациенти);
 • Редки (засягат 1 до 10 на 10 000 пациенти);
 • Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти);
 • С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Чести:

 • Нарушения от страна на нервната система: хиперкинезия (повишена активност);
 • Изследвания: повишаване на теглото;
 • Психични нарушения: нервност.

Нечести:

 • Психични нарушения: депресия;
 • Нарушения на нервната система: сънливост;
 • Общи нарушения: астения (слабост).

С неизвестна честота:

 • Нарушения на кръвта: хеморагични нарушения;
 • Нарушения на ухото и лабиринта: вертиго (чувство на световъртеж);
 • Стомашно-чревни нарушения; болка в корема, болка в горната част на корема, диария, гадене, повръщане;
 • Нарушения на имунната система: анафилактоидна реакция, свръхчувствителност;
 • Нарушения на нервната система: атаксия (липса на координация на движенията), нарушения в равновесието, влошаване на епилепсията, главоболие, безсъние;
 • Психични нарушения: възбуда, тревожност, обърканост, халюцинации;
 • Нарушения на кожата и подкожната тъкан; ангионевротичен оток, дерматит, пруритус, уртикария.

Последният прием на продукта се препоръчва да става не по-късно от 16.00 - 17.00 ч., тъй като предизвиканата в някои случаи нервност и възбуда могат да доведат до нарушения на съня при късен прием на лекарството.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
тел.:+359 2 890 3417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Пирацетам Химакс Фарма
Да се съхранява под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Пирацетам Химакс Фарма след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте Пирацетам Химакс Фарма, ако забележите промяна във външния вид на лекарството.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Пирацетам Химакс Фарма

Пирацетам Химакс Фарма 400 mg твърди капсули:
Активно вещество в една капсула: Пирацетам 400 mg.
Другите съставки са: хипромелоза, магнезиев стеарат и празни твърди желатинови капсули: титанов диоксид (Е 171), тартразин (Е 102) и желатин.

Пирацетам Химакс Фарма 800 mg твърди капсули:
Активно вещество в една капсула: Пирацетам 800 mg
Другите съставки са: хипромелоза, магнезиев стеарат и празни твърди желатинови капсули; железен оксид, червен (Е 172); титанов диоксид (Е 171), железен оксид, жълт (Е 172); желатин.

Как изглежда Пирацетам Хнмакс Фарма и какво съдържа опаковката
Пирацетам Химакс Фарма 400 mg капсули представляват твърди, цилиндрични, желатинови капсули с жълто тяло и жълто капаче.

Тъмна стъклена банка (хидролитичен клас III) с пластмасова капачка (HDPE): 60 капсули в стъклена банка в картонена кутия, заедно с листовка за пациента.

Блистер (PVC/Алуминий): 60 капсули в блистери по 10 капсули, в картонена кутия, заедно с листовка за пациента.

Пирацетам Химакс Фарма 800 mg капсули представляват твърди, цилиндрични, желатинови капсули с бяло тяло и оранжево капаче.

Тъмна стъклена банка (хидролитичен клас III) с пластмасова капачка (HDPE): 30 капсули в стъклена банка в картонена кутия, заедно с листовка за пациента.

Блистер (PVC/Алуминий): 30 капсули в блистери по 10 капсули, в картонена кутия, заедно с листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
ХИМАКС ФАРМА ЕООД,
ул. “Горица” 8А, 1618 София, България,
Телефон: 955 62 98; Факс: 955 42 78,
e-mail: info@chemaxpharma.com.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Февруари 2016 г.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ПИРАЦЕТАМ капсули 800 мг. * 30 ХИМАКС

Аналози на ПИРАЦЕТАМ капсули 800 мг. * 30 ХИМАКС

КОМЕНТАРИ КЪМ ПИРАЦЕТАМ капсули 800 мг. * 30 ХИМАКС

ПИРАЦЕТАМ капсули 800 мг. * 30 ХИМАКС Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):