Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта MEDOCHEMIE LTD СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56

СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56

Арт. #30064673
Последна цена: 15.26 лв.

Продуктът не е наличен.

Продуктът не може да бъде закупен онлайн.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ›
5.0, 1 глас
Виж всички от MEDOCHEMIE LTD ›Виж всички Лекарствени продукти отпускащи се по лекарско предписание ›Виж още от прегабалин (N03AX16) ›

СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56

Листовка: информация за пациента
СИРАНАЛЕН 75 mg твърди капсули
SIRANALEN 75 mg hard capsules
прегабалин/pregabalin
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като ти съдържа важна за Вас информации.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява СИРАНАЛЕН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете СИРАНАЛЕН
3. Как да приемате СИРАНАЛЕН
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СИРАНАЛЕН
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СИРАНАЛЕН и за какво се използва
СИРАНАЛЕН принадлежи към група лекарства, използвани за лечение на епилепсия, невропатна болка и генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Периферна и централна невропатна болка: СИРАНАЛЕН се използва за лечение на продължителна болка, причинена от увреждане на нервите. Различни заболявалия могат да предизвикат периферна невропатна болка като например диабет или херпес зостер.
Усещанията за болка могат да бъдат описани като горещи, парещи, пулсиращи, стрелкащи, пробождащи, остри, сковаващи, силна болезненост, смъдене, усещане за изтръпване, пробождане с игли. Периферната и централна невропатна болка може да бъде свързана и с промени в настроението, нарушения на съня, умора (уморяемост) и може да се отрази на физическото и социално функциониране и на качеството на живот като цяло.

Епилепсия: СИРАНАЛЕН се използва за лечение на някои форми на епилепсия - (парциални пристъпи с или без вторична генерализация) при възрастни. Вашият лекар ще Ви предпише СИРАНАЛЕН, за да Ви помогне да лекувате Вашата епилепсия, когато провежданото лечение не води до овладяване на състоянието Ви. Трябва да приемате СИРАНАЛЕН като допълнение към Вашето настоящо лечение. СИРАНАЛЕН не е предназначен за самостоятелна употреба, а винаги трябва да бъде прилаган в комбинация с друго антиепилептично лечение.

Генерализирано тревожно разстройство: СИРАНАЛЕН се използва за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР). Симптомите на ГТР са продължителна прекомерна тревожност и притеснение, които се контролират трудно. ГТР може също да предизвика безпокойство или усещане за възбуда или нервност, лесно уморяване, трудности при концентриране или бели полета в паметта, чувство на раздразнителност, мускулно напрежение или проблеми със съня. Това е различно от стреса и напрежението на обичайното ежедневие.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете СИРАНАЛЕН
Не приемайте СИРАНАЛЕН:

 • Ако сте алергични към прегабалин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете СИРАНАЛЕН:

 • Някои пациенти, които приемат прегабалин, са съобщавали симптоми, които предполагат алергична реакция. Тези симптоми включват оток на лицето, устните, езика и гърлото, както и обширен кожен обрив. Ако при Вас се появи някоя от тези реакции, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.
 • Употребата на прегабалин се свързва със замаяност и сънливост, които могат да увеличат появата на случайни наранявания (падане) при пациенти в старческа възраст. Поради това, трябва да сте внимателни, докато свикнете с всеки ефект, който лекарството може да има.
 • Прегабалин може да причини замъгляване или загуба на зрението, или други промени в зрението, много от които са временни. Трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако се появят промени в зрението Ви.
 • Някои пациенти с диабет, при които има покачване на теглото при употреба на прегабалин, може да се нуждаят от промяна в техните лекарства за лечение на диабет.
 • Някои нежелани реакции като сънливост могат да са по-чести, тъй като пациентите с гръбначно-мозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на болката или мускулните спазми, които имат подобни на прегабалин нежелани реакции и тежестта на тези реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.
 • При някои пациенти, които приемат прегабалин е съобщавана сърдечна недостатъчност, повечето от тези пациенти са в старческа възраст и страдат от сърдечносъдови увреждания. Преди да приемете това лекарство трябва да уведомите Вашия лекар, ако имате анамнеза за сърдечно заболяване.
 • При някои пациенти, които приемат прегабалин е съобщавана бъбречна недостатъчност. Ако забележите намалено уриниране докато приемате СИРАНАЛЕН, трябва да уведомите Вашия лекар, тъй като преустановяването на приема може да подобри това състояние.
 • Малка част от хората, лекувани с антиепилептици като прегабалин, са имали мисли за самонараняване или самоубийство. Ако се появят такива мисли по което и да е време от лечението, незабавно се свържете с Вашия лекар.
 • Когато СИРАНАЛЕН е приеман с други лекарства, които могат да причинят запек (като някои видове болкоуспокоителни) е възможно да настъпят някои стомашно-чревни проблеми (например запек, запушване или парализа на червата). Уведомете Вашия лекар, ако получите запек, особено ако сте предразположени към този проблем.
 • Преди да приемете това лекарство трябва да уведомите Вашия лекар, ако имате анамнеза за алкохолизъм или каквато и да е лекарствена злоупотреба или зависимост. Не приемайте по-висока доза от лекарството от предписаната.
 • Съобщавани са случаи на конвулсии при употреба на прегабалин или скоро след преустановяване на приема на прегабалин. Ако получите конвулсии, свържете се с Вашия лекар незабавно.
 • Съобщавани са случаи на нарушение на мозъчната функция (енцефалопатия) при някои пациенти, които приемат прегабалин, когато те страдат от други заболявалия. Уведомете Вашия лекар, ако имате анамнеза за някакви сериозни заболявалия, включително чернодробно или бъбречно заболяване.

Деца и юноши
Безопасността и ефикасността при деца и юноши (под 18-годишна възраст) не са установени и поради това прегабалин не трябва да бъде прилаган при тази възрастова група.

Други лекарства и СИРАНАЛЕН
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

СИРАНАЛЕН и някои други лекарства могат да си влияят взаимно (взаимодействие). Когато се приема с определени други лекарства, СИРАНАЛЕН може да засили нежеланите реакции, наблюдавани при тези лекарства, включително дихателна недостатъчност и кома. Степента на замаяност, сънливост и понижено съзнание може да бъде повишена, ако СИРАНАЛЕН е приеман съвместно с лекарствени продукти, които съдържат:

 • Оксикодон - (използван като болкоуспокояващо);
 • Лоразепам - (използван за лечение на тревожност);
 • Алкохол.

СИРАНАЛЕН може да бъде приеман с перорални контрацептиви.

СИРАНАЛЕН с храна, напитки и алкохол
СИРАНАЛЕН капсули могат да бъдат приемани с или без храна. Препоръчително е да не консумирате алкохол докато приемате СИРАНАЛЕН.

Бременност, кърмене и фертилитет
СИРАНАЛЕН не трябва да се приема по време на бременност или кърмене, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал друго. При жени с детероден потенциал е необходимо да се прилагат ефективни контрацептивни методи. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране в работа с машини
СИРАНАЛЕН може да причини замаяност, сънливост и понижена концентрация. Не трябва да шофирате, да работите със сложни машини или да извършвате други потенциално опасни дейности докато не разберете дали това лекарство не повлиява способността Ви да извършвате тези дейности.

СИРАНАЛЕН съдържа лактоза монохидрат
Ако Вашият лекар Ви е казвал, че страдате от непоносимост към някои видове захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате СИРАНАЛЕН
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Вашият лекар ще определи каква доза е подходяща за Вас.
СИРАНАЛЕН е предназначен само за перорално приложение.

Периферна и централна невропатна болка, епилепсия или генерализирано тревожно разстройство:

 • Приемайте толкова капсули, колкото Ви е предписал Вашият лекар.
 • Дозата, подходяща за Вас и Вашето състояние, обичайно ще бъде между 150 mg и 600 mg всеки ден.
 • Вашият лекар ще Ви посъветва да приемате СИРАНАЛЕН или два пъти, или три пъти дневно. При двукратен прием, приемайте СИРАНАЛЕН веднъж сутрин и веднъж вечер, всеки ден приблизително по едно и също време. При трикратен прием, приемайте СИРАНАЛЕН веднъж сутрин, веднъж следобед и веднъж вечер, всеки ден приблизително по едно и също време.

Дози по-ниски от 75 mg не могат да бъдат постигнати с наличните концентрации на СИРАНАЛЕН. Други продукти са налични в концентрации по-ниски от 75 mg.
Ако имате усещането, че ефектът на СИРАНАЛЕН е прекалено силен или прекалено слаб, говорете с Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте пациент в старческа възраст (над 65 години), трябва да приемате СИРАНАЛЕН по обичайния начин, освен ако имате проблеми с бъбреците.
Вашият лекар може да Ви предпише различна схема на дозиране и/ или различна доза, ако страдате от бъбречни проблеми.
Поглъщайте капсулата цяла с вода.
Продължете приема на СИРАНАЛЕН докато Вашият лекар не Ви посъветва да го преустановите.

Ако сте приели повече от необходимата доза СИРАНАЛЕН
Незабавно се свържете с Вашия лекар или посетете спешното звено на най-близката болница. Вземете кутията СИРАНАЛЕН капсули със себе си. Може да почувствате сънливост, объркване, превъзбуда или безспокойство, ако приемете повече от необходимата доза СИРАНАЛЕН.

Ако сте пропуснали да приемете СИРАНАЛЕН
Важно е да приемате капсулите СИРАНАЛЕН редовно по едно и също време всеки ден. Ако забравите да вземете доза, приемете я веднага след като си спомните, освен ако не е наближило времето за следващата доза. В този случай, просто продължете със следващата доза по обичайния начин. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на СИРАНАЛЕН
Не спирайте приема на СИРАНАЛЕН, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал да го направите. Спирането на лечението трябва да бъде постепенно в продължение на поне една седмица.
Трябва да знаете, че след преустановяване на продължително или краткосрочно лечение с прегабалин може да изпитате определени нежелани реакции. Те включват: проблеми със съня, главоболие, гадене, тревожност, диария, симптоми, наподобяващи грип, конвулсии, нервност, депресия, болка, изпотяване и замаяност. Към момента не е известно дали тези симптоми се появяват по-често или са по-тежки, ако сте приемали прегабалин за по-продължителен период от време.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много честите нежелани реакции, които могат да засегнат повече от 1 на 10 души са изброени по-долу:

 • Замаяност, сънливост, главоболие.

Честите нежелани реакции, които могат да засегнат до 1 на 10 души са изброени по-долу:

 • Повишен апетит;
 • Повишено настроение, обърканост, дезориентация, промени в сексуалния интерес, раздразнителност;
 • Нарушения на вниманието, непохватност, нарушения на паметта, тремор, затруднения на говора, мравучкане, седиране, летаргия, безсъние, умора, необичайно усещане;
 • Замъглено зрение, двойно виждане;
 • Вертиго, проблеми с равновесието, падане;
 • Сухота в устата, запек, повръщане, отделяне на газове, гадене, диария, подут корем;
 • Затруднена ерекция;
 • Оток на тялото, включително на крайниците;
 • Опиянение, нарушения в походката;
 • Повишаване на теглото;
 • Мускулни крампи, болка в ставите, болка в гърба, болка в крайниците;
 • Възпалено гърло.

Нечестите нежелани реакции, които могат да засегнат до 1 на 100 души са изброени по-долу:

 • Загуба на апетит, понижаване на теглото, ниски нива на кръвна захар, високи нива на кръвна захар.
 • Промяна на възприятието за самия себе си, безпокойство, депресия, възбуда, промени в настроението, затруднения при намирането на думи, халюцинации, патологични сънища, панически атаки, апатия, агресия, повишено настроение, психично увреждане, трудности при мислене, повишен сексуален интерес, проблеми със сексуалната функция, включително невъзможност за достигане на оргазъм, забавена еякулация.
 • Промени в зрението, необичайно движение на очите, промени в зрението, включително тунелно виждане, проблясване, резки движения, понижени рефлекси, повишена активност, замаяност при изправяне, повишена кожна чувствителност, загуба на вкус, парене, тремор при движение, понижено съзнание, припадане, повишена чувствителност към шум, неразположение.
 • Сухота в очите, оток на очите, слабост в очите, насълзяване, възпаление на очите.
 • Нарушения на сърдечния ритъм, ускорен пулс, ниско кръвно налягане, високо кръвно налягане, промени в сърдечния ритъм, сърдечна недостатъчност.
 • Зачервяване, горещи вълни.
 • Затруднено дишане, възпалено гърло, сухота в носа, запушен нос.
 • Повишено слюноотделяне, киселини, изтръпване около устата.
 • Изпотяване, обрив, студени тръпки, висока температура.
 • Мускулни потрепвания, оток на ставите, мускулна скованост, болка, включително болка в мускулите, болка във врата.
 • Болка в гърдите.
 • Затруднено или болезнено уриниране, незадържане на урина.
 • Слабост, жажда, стягане в гърдите.
 • Промени в резултатите от изследвания на кръвта и чернодробната функция (повишени нива на креатинин фосфокиназата в кръвта, повишени нива на аланин аминотрансферазата, повишени нива на аспартат аминотрансферазата, понижен брой тромбоцити, неутропения, повишени нива на креатинин в кръвта, понижени нива на калий в кръвта).
 • Свръхчувствителност, оток на лицето, сърбеж, копривна треска, течащ нос, кървене от носа, кашлица, хъркане.
 • Болезнена менструация.
 • Студени ръце и крака.

Редките нежелани реакции, които могат да засегнат до 1 на 1 000 души са изброени по-долу:

 • Променено обоняние, нестабилно зрение, засилено възприятие за дълбочина, зрителна загуба на зрение.
 • Разширени зеници, кривогледство.
 • Студена пот, стягане в гърлото, оток на езика.
 • Възпаление на панкреаса.
 • Трудности при преглъщане.
 • Забавено или ограничено движение на тялото.
 • Затруднения при писане.
 • Повишено количество на течност в корема.
 • Течност в белите дробове.
 • Гърчове.
 • Промени в електрическия запис на сърдечната дейност (ЕКГ), които съответстват на нарушения в сърдечния ритъм.
 • Увреждане на мускулите.
 • Секреция от гърдите, анормален растеж на гърдите, растеж на гърдите при мъже.
 • Нарушен менструален цикъл.
 • Бъбречна недостатъчност, намалено количество на урината, задържане на урина.
 • Понижен брой бели кръвни клетки.
 • Неподходящо поведение.
 • Алергични реакции (които могат да включват затруднено дишане, възпаление на очите (кератит) и сериозни кожни реакции, които се характеризират с обрив, лющене, белене на кожата и болка).

Допълнителните нежелани реакции, съобщавани след пускане на пазара, включват: сърдечна недостатъчност, промени в записа на електрическата активност на сърцето (ЕКГ), които съответстват на нарушения на сърдечния ритъм, течност в белите дробове, загуба на съзнание, конвулсии, свръхчувствителност и алергични реакции (които могат да включват оток на лицето, оток на езика, гълтане на езика, затруднено дишане, сърбеж, възпаление на очите (кератит), загуба на зрение и сериозни кожни реакции, които се характеризират с обрив, мехури, лющене на кожата и болка), ментално увреждане, агресия, задържане на урина, увеличаване на гърдите при мъже, диария, гадене и общо неразположение.

Ако имате оток на лицето или езика, или ако кожата Ви се зачерви и се появят мехури или лющене, трябва незабавно да потърсите консултация с лекар.

Определени нежелани реакции като сънливост могат да бъдат по-чести, тъй като пациенти с гръбначно-мозъчна травма могат да приемат и други лекарства за лечение, например на болката или мускулните спазми, които имат подобни на прегабалин нежелани реакции и тежестта на тези реакции може да нарасне, когато лекарствата се приемат едновременно.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.: +35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СИРАНАЛЕН
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа СИРАНАЛЕН

Активното вещество е: прегабалин (pregabalin). Всяка твърда капсула съдържа 75 mg прегабалин.
Другите съставки са:

 • Капсулно съдържимо: царевично нишесте, лактоза монохидрат, талк.
 • Тяло на капсулата: желатин, титанов диоксид (Е171).
 • Капаче на капсулата: желатин, титанов диоксид (Е 171), патент синьо V (Е131).

Как изглежда СИРАНАЛЕН в какво съдържа опаковката
Синьо-бели твърди желатинови капсули, размер „4“ (приблизителна дължина 14,3 mm), напълнени с почти бял прах.

PVC/Al и PVC/PVDC/Al блистери с 14, 21, 30, 56, 84, 100 или 112 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Medochemie Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Кипър.

Производител:
MEDOCHEMIE LTD, 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Кипър.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 05/2016.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56

 • Силно клинично значими взаимодействия (2)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (235)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (1)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56

ПО НЗОК

Информация за СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56 по НЗОК

Код по НЗОК:NF961
Цена за НЗОК:15.26 лв.
Реимбурсация:7.45 лв.
Пациентът заплаща:7.81 лв.
Безплатно:ДА
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Протокол IC (Специалист)
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56

КОМЕНТАРИ КЪМ СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56

СИРАНАЛЕН капсули 75 мг. * 56 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):