Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта АНТИБИОТИК - РАЗГРАД КЛИНДАМИЦИН АБР капсули 150 мг. * 16

КЛИНДАМИЦИН АБР капсули 150 мг. * 16

Арт. #30059540

КЛИНДАМИЦИН АБР капсули 150 мг. * 16

Листовка: Информация за пациента
Клиндамицин АБР 150 mg твърди капсули
Clindamycin ABR 150 mg capsules hard
Клиндамицин АБР 300 mg твърди капсули
Clindamycin ABR 300 mg capsules, hard
Клиндамицин АБР 600 mg твърди капсули
Clindamycin ABR 600 mg capsules, hard
Клиндамицин / Clindamycin
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Клиндамицин АБР и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клиндамицин АБР
3. Как да приемате Клиндамицин АБР
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клиндамицин АБР
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Клиндамицин АБР и за какво се използва
Клиндамицин АБР съдържа клиндамицин - антибиотик от групата на линкозамидите. Активен е спрямо голям брой причинители на някои често срещани инфекции при хората.

Прилага се при възрастни и деца за лечение на инфекции, причинени от чувствителни към клиндамицин бактерии и други микроорганизми, като:

 • инфекции на дихателните пътища (възпаление на сливиците, гърлото, ухото, бронхите, пневмония);
 • инфекции на кожата и меките тъкани (акне, инфектирани рани, абсцеси, възпаление на космените фоликули);
 • инфекции на костите и ставите;
 • инфекции на половите и коремните органи, вкл. възпаление на шийката на матката, причинено от микроорганизъм наречен хламидия;
 • инфекции на зъбите и зъбните тъкани;
 • някои специфични инфекции при пациенти със СПИН;
 • скарлатина (вид шарка, характеризираща се с висока температура, типичен обрив и възпаление на сливиците).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Клиндамицин АБР
Не приемайте Клиндамицин АБР:

 • ако сте алергични към клиндамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако сте алергични към други антибиотици от групата на линкозамидите.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Клиндамицин АБР.

Необходимо е да уведомите Вашия лекар, ако:

 • страдате от заболяване на черния дроб и бъбреците или сте имали такова в миналото. Вашият лекар ще прецени дали е необходимо да бъде проследено състоянието на черния дроб и бъбреците по време на лечението с това лекарство;
 • сте получавали диария при прием на антибиотици. Ако по време или след лечението с това лекарство се появи диария или имате кашави изпражнения, свържете се с Вашия лекар и не приемайте други лекарства преди да се консултирате с него. Информирайте го, ако диарията продължи.

При поява или съмнение за поява на алергични реакции веднага трябва да прекратите приема на лекарството и да се свържете с Вашия лекар.

Други лекарства и Клиндамицин АБР
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Важно е да знаете, че този продукт може да промени действието на някои едновременно приемани с него лекарства. Затова е особено важно да информирате своя лекар, ако приемате:

 • антибиотика еритромицин - възможно е Вашето лекарство да понижи неговата активност;
 • тубокурарин, алкуроний и други невро-мускулни блокери - възможно е клиндамицин да усили тяхното действие;
 • варфарин или подобни лекарства, използвани за разреждане на кръвта - съществува по-голяма вероятност да получите кървене. Може да се наложи Вашият лекар да провежда редовно кръвни тестове, за да проверява колко добре се съсирва кръвта Ви.

Клиндамицин АБР с храна, напитки и алкохол
Клиндамицин АБР може да се приема независимо от времето на хранене. Капсулите трябва да се приемат с обилно количество вода.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Клиндамицин преминава през плацентата и се излъчва в майчиното мляко. Приложението му по време на бременност и кърмене трябва да става само в случаите на доказана необходимост.
Вашият лекар ще прецени дали е възможно да бъдете лекувани с клиндамицин, ако сте бременна. Той ще оцени съотношението между ползата за Вас и рисковете за Вашето бебе.
Вашият лекар ще прецени дали се налага прекратяване на кърменето за времето на лечение с клиндамицин.

Шофиране и работа с машини
Няма данни за неблагоприятно влияние на Клиндамицин АБР върху способността за шофиране и работа с машини.

Клиндамицин АБР съдържа лактоза монохидрат
Този продукт съдържа като помощно вещество лактоза (млечна захар), поради което е неподходящ за хора с вродена или придобита непоносимост към някои захари. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате такава непоносимост, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Клиндамицин АБР
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Вашият лекар ще определи подходящата доза и схема за лечение на Вашето заболяване. В някои случаи, Вашият лекар може да назначи лечение с клиндамицин в дози различни от посочените по-долу.

Препоръчвана доза:
Възрастни и деца над 14 години:
Дневна доза 600 - 1800 mg, разпределена в 2, 3 или 4 равни дози.

Деца под 14 години:
Дневна доза 8 - 25 mg/kg, разпределена в 3 или 4 равни дози.

При деца с тегло 10 kg или по-малко, препоръчителната доза е 37,5 mg три пъти дневно приложена в подходяща за възрастта лекарствена форма.
Капсулите Клиндамицин АБР не са подходящи за приложение при малки деца, поради невъзможност за точно дозиране.
Продължителността на лечението варира в широки граници в зависимост от тежестта на заболяването. При инфекции, причинени от бета-хемолитични стрептококи и за профилактика на ревматични рецидиви продължителността на лечението е поне 10 дни.

Лица в напреднала възраст
Не е необходима корекция на дозата при пациенти със запазена чернодробна и бъбречна функция.

Бъбречни и чернодробни нарушения
Обикновено не е необходима промяна на дозата, но Вашият лекар може да назначи лечение с дози, различни от посочените или прием на капсулите през по-големи интервали.

Начин на приложение
Капсулите Клиндамицин АБР се приемат цели, с голямо количество вода за да се избегне дразнене на хранопровода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Клиндамицин АБР
Ако сте приели повече от предписаната доза, обърнете се своевременно към Вашия лекар или отидете до най-близката болница. Носете със себе си опаковката от лекарството, независимо дали е останало някакво количество от него. Лекарят ще прецени дали е необходимо лечение, ако сте приели по-висока доза.

Ако сте пропуснали да приемете Клиндамицин АБР
Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро след като сте си спомнили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Вземете следващата доза в обичайното време.

Ако прекратите приема на Клиндамицин АБР
Не спирайте приема на това лекарство, ако се чувствате по-добре, докато Вашият лекар не ви каже това. Ако прекратите приема на лекарството твърде скоро, инфекцията може да се възвърне или състоянието Ви да се влоши.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Обърнете се към Вашия лекар веднага, ако се появи:

 • внезапно хриптене, трудно дишане, оток по клепачите, лицето или устните, обрив и сърбеж (особено по цялото тяло);
 • тежка или продължителна диария, която съдържа кръв или слуз, по време на лечението или след неговото прекратяване. Това може да е проява на сериозно възпаление на червата;
 • тежък кожен обрив, придружен със зачервяване и образуване на люспи и мехури.

При лечение с клиндамицин са възможни следните нежелани лекарствени реакции:

 • Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти): болки в областта на корема, диария, псевдомембранозен колит, отклонения в стойностите на чернодробните функционални тестове;
 • Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти): гадене, повръщане, макулопапуларен обрив (кожен обрив с различни по размер обривни образувания), уртикария (копривна треска);
 • С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): инфекции на влагалището; агранулоцитоза (силно намаляване на броя на определени бели кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекции), понижен брой на левкоцитите и неутрофилите в кръвта (вид бели кръвни клетки, което повишава риска от възникване на инфекции), тромбоцитопения (намаляване на броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене или образуване на синини), поява на повишен брой еозинофили (вид клетки) в кръвта; тежка алергична реакция, която причинява затруднение в дишането или замайване; лекарствена реакция, която протича с обрив, повишена температура, еозинофилия и системни увреждания (DRESS синдром; нарушен вкус; язви на хранопровода, възпаление на лигавицата на хранопровода, жълтеница; тежки кожни заболявания, съпроводено с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи, остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP), еритема мултиформе, ексфолиативен дерматит, булозен дерматит, морбилиформен обрив, сърбеж.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8,
1303 София,
Тел.: 02 8903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Клиндамицин АБР
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
При температура под 25° С.
Не използвайте Клиндамицин АБР след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте Клиндамицин АБР, ако забележите промяна във външния вид на капсулите.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използване. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Клиндамицин АБР

Клиндамицин АБР 150 mg твърди капсули
Активното вещество в една капсула е: клиндамицин 150 mg.
Другите съставки са: силициев диоксид колоиден безводен, лактоза монохидрат / царевично нишесте, магнезиев стеарат.
Твърдата желатинова капсула съдържа: титанов диоксид (Е171), индиго кармин (Е132) и желатин.

Клиндамицин АБР 300 mg твърди капсули
Активното вещество в една капсула е: клиндамицин 300 mg.
Другите съставки са: силициев диоксид колоиден безводен, лактоза монохидрат / царевично нишесте, магнезиев стеарат.
Твърдата желатинова капсула съдържа: титанов диоксид (Е171), индиго кармин (Е132) и желатин.

Клиндамицин АБР 600 mg твърди капсули
Активното вещество в една капсула е: клиндамицин 600 mg.
Другите съставки са: силициев диоксид колоиден безводен, лактоза монохидрат / царевично нишесте, магнезиев стеарат. Твърдата желатинова капсула съдържа: титанов диоксид (Е171) и желатин.

Как изглежда Клиндамицин АБР и какво съдържа опаковката
Клиндамицин АБР 150 mg твърди капсули
Твърди желатинови капсули, тяло - синьо, капаче - синьо.
8 (осем) броя твърди желатинови капсули в блистер от PVC/AL фолио.
2 (два) блистера с листовка / информация за потребителя в картонена кутия.

Клиндамицин АБР 300 mg твърди капсули
Твърди желатинови капсули, тяло - бяло, капаче - синьо.
8 (осем) броя твърди желатинови капсули в блистер от PVC/AL фолио.
2 (два) блистера с листовка / информация за потребителя в картонена кутия.

Клиндамицин АБР 600 mg твърди капсули
Твърди желатинови капсули, тяло - бяло, капаче - бяло.
6 (шест) броя твърди желатинови капсули в блистер от PVC/AL фолио.
2 (два) или 5 (пет) блистера с листовка / информация за потребителя в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:
Антибиотик-Разград АД, България.

Производител:
Балканфарма-Разград АД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката - Октомври, 2015.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КЛИНДАМИЦИН АБР капсули 150 мг. * 16

Аналози на КЛИНДАМИЦИН АБР капсули 150 мг. * 16

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНДАМИЦИН АБР капсули 150 мг. * 16

КЛИНДАМИЦИН АБР капсули 150 мг. * 16 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):