Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мухи, комари и летящи насекоми DEISA EBANO S.P.A. ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

Арт. #30059335

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

Спрей за борба с летящи насекоми - комари, мухи, оси, миризливки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни. Със "суха формула", която не оставя петна.

Разрешение № 1975-1/19.07.2016 на МЗ.
Активни вещества в g / 100 g: Тетраметрин - 0,0911 g; 1R-транс фенотрин - 0,0134 g; Пиперонил бутоксид - 0,21 g.

Начин на употреба:
Преди обработка помещенията се освобождават от хора, животни, храни и напитки. Изключват се въздушните филтри на аквариуми. Затварят се вратите и прозорците. Пръска се във въздуха с бързи кръгови движения за около 4 - 6 секунди (за помещения с площ около 20 м2), колкото е възможно по-високо в помещението, като се започва от вътрешността и се завършва при вратата.
За бърз ефект срещу оси и миризливки - насекомите да се напръскат директно от разстояние 30 см. Да не се използва срещу гнезда на оси. Продуктът е предназначен за употреба срещу случайно влетели в помещението насекоми. След пръскане помещенията се затварят за 15 минути. Проветряват се в продължение на 1 час.
Не надвишавайте препоръчаното количество, за да се избегне натрупване на запалими газове, което да доведе до експлозия. Не оставайте в третираното помещение. Използвайте продукта единствено за разрешената употреба.

Мерки за първа помощ:
При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължавайте да промивате. Ако дразненето продължи, потърсете медицински съвет / помощ.
При поглъщане: потърсете незабавно медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане! Не прилагайте нищо, което не е предписано от лекар.
При вдишване: Преместете пострадалия на открито. При проблем потърсете медицинска помощ.

Предупреждения за опасност:
Н 222 Изключително запалим аерозол.
Н 229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:
При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.
Тютюнопушенето забранено.
Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване.
Съд под налягане: дори и след употреба не го пробивайте или изгаряйте.
Измийте старателно ръцете си след употреба.
Носете защитни ръкавици / защита на лицето и очите.
Пазете от пряка слънчева светлина и температури, по-високи от 50 ºС.

Съхранение:
Далече от източници на топлина, нагорещени повърхности, запалителни материали, искри, открит пламък и деца.

Опаковка: аерозолен флакон от 600 мл.

Производител: Deisa Ebano s.p.a.. Италия.

Аналози на ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗдравни съветиЛеченияАлтернативна медицинаЗдравни проблемиНовиниЛюбопитноЛайфстайлБотаникаВидеоИсторияРецепти