Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мухи, комари и летящи насекоми DEISA EBANO S.P.A. ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

Арт. #30059335

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

Спрей за борба с летящи насекоми - комари, мухи, оси, миризливки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни. Със "суха формула", която не оставя петна.

Разрешение № 1975-1/19.07.2016 на МЗ.
Активни вещества в g / 100 g: Тетраметрин - 0,0911 g; 1R-транс фенотрин - 0,0134 g; Пиперонил бутоксид - 0,21 g.

Начин на употреба:
Преди обработка помещенията се освобождават от хора, животни, храни и напитки. Изключват се въздушните филтри на аквариуми. Затварят се вратите и прозорците. Пръска се във въздуха с бързи кръгови движения за около 4 - 6 секунди (за помещения с площ около 20 м2), колкото е възможно по-високо в помещението, като се започва от вътрешността и се завършва при вратата.
За бърз ефект срещу оси и миризливки - насекомите да се напръскат директно от разстояние 30 см. Да не се използва срещу гнезда на оси. Продуктът е предназначен за употреба срещу случайно влетели в помещението насекоми. След пръскане помещенията се затварят за 15 минути. Проветряват се в продължение на 1 час.
Не надвишавайте препоръчаното количество, за да се избегне натрупване на запалими газове, което да доведе до експлозия. Не оставайте в третираното помещение. Използвайте продукта единствено за разрешената употреба.

Мерки за първа помощ:
При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължавайте да промивате. Ако дразненето продължи, потърсете медицински съвет / помощ.
При поглъщане: потърсете незабавно медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане! Не прилагайте нищо, което не е предписано от лекар.
При вдишване: Преместете пострадалия на открито. При проблем потърсете медицинска помощ.

Предупреждения за опасност:
Н 222 Изключително запалим аерозол.
Н 229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:
При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.
Тютюнопушенето забранено.
Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване.
Съд под налягане: дори и след употреба не го пробивайте или изгаряйте.
Измийте старателно ръцете си след употреба.
Носете защитни ръкавици / защита на лицето и очите.
Пазете от пряка слънчева светлина и температури, по-високи от 50 ºС.

Съхранение:
Далече от източници на топлина, нагорещени повърхности, запалителни материали, искри, открит пламък и деца.

Опаковка: аерозолен флакон от 600 мл.

Производител: Deisa Ebano s.p.a.. Италия.

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл.

ЗИГ ЗАГ СПРЕЙ ПРОТИВ ЛЕТЯЩИ НАСЕКОМИ 600 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗдравни съветиЛеченияАлтернативна медицинаЗдравни проблемиНовиниЛюбопитноЛайфстайлБотаникаИсторияРецепти