Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30

РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30

Арт. #30055877

РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30

Листовка: Информация за пациента
Рапонер 2 mg таблетки c удължено oсвобождаване 
Raponer 2 mg prolonged-release tablets 
Рапонер 4 mg таблетки c удължено освобождаване 
Raponer 4 mg prolonged-release tablets 
Рапонер 8 mg таблетки c удължено освобождаване 
Raponer 8 mg prolonged-release tablets
ропинирол (ropinirole)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Рапонер и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Рапонер
3. Как да приемате Рапонер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Рапонер
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Рапонер и за какво се използва
Активната съставка в Рапонер е ропинирол, който принадлежи към група лекарства наречени допаминови агонисти. Допаминовите агонисти повлияват мозъка по подобен начин на естествено вещество, наречено допамин.
Рапонер таблетки с удължено освобождаване се използват за лечение на болестта на Паркинсон. Хората, страдащи от Паркинсонова болест имат ниски нива на допамин в някои части на мозъка. Ефектите на ропинирол са сходни с тези на естествения допамин, като по този начин той помага за намаляване на симптомите на болестта на Паркинсон.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Рапонер
Не приемайте Рапонер:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към ропинирол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако имате тежко бъбречно заболяване;
 • ако имате чернодробно заболяване.

Информирайте Вашия лекар, ако смятате, че някое от горепосочените се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки
Обърнете специално внимание при приема на Рапонер:

 • ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна;
 • ако кърмите;
 • ако сте на възраст под 18 години;
 • ако имате сериозни сърдечни оплаквания;
 • ако имате сериозен психичен проблем;
 • ако имате непоносимост към някои захари (като лактоза).

Уведомете Вашия лекар, ако смятате, че някое от горепосочените се отнася за Вас. Вашият лекар ще прецени дали Рапонер е подходящ за Вас или дали е необходимо провеждането на допълнителни изследвания докато го приемате.
Кажете на Вашия лекар, ако Вие или Вашето семейство / полагащия грижи забележи, че развивате необходимост или нужди да се държите по начин, който е необичаен за Вас и не можете да устоите на импулса, подтика или изкушението за извършване на определени дейности, които биха могли да навредят на Вас или на хората около Вас. Те се наричат нарушения в контрола на импулсите и може да включват поведение, свързано с пристрастяване към хазарт, прекомерно хранене или увеличени разходи, необичайно силно сексуално желание или засилване на сексуалните намерения или настроения. Вашият лекар може да е необходимо да коригира или да спре лечението.

Докато приемате Рапонер
Уведомете Вашия лекар ако Вие или Вашето семейство забележите, че развивате необичайно поведение (като необичайна склонност към хазарт и/или повишени сексуални пориви и/или поведение) докато приемате Рапонер. Вашият лекар може да коригира Вашата доза или да Ви посъветва да преустановите приема на лекарствения продукт.

Тютюнопушене и Рапонер
Уведомете Вашия лекар ако започнете да пушите, или спирате пушенето докато приемате Рапонер. Може да се наложи Вашият лекар да промени приеманата от Вас доза.

Други лекарства и Рапонер
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали, или е възможно да приемате някакви други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание. Не забравяйте да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако сте започнали да приемате ново лекарство докато приемате Рапонер.

Някои лекарства могат да повлияят действието на Рапонер или да увеличат вероятността за нежелани лекарствени реакции. Рапонер също може да повлияе действието на някои лекарства. Такива лекарства са:

 • антидепресантът флувоксамин;
 • лекарства за други психични проблеми, например сулпирид;
 • хормоно-заместителна терапия (ХЗТ);
 • метоклопрамид, който се използва при гадене и киселини;
 • антибиотиците ципрофлоксацин или еноксацин;
 • всички други лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Моля, уведомете Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали някое от тези лекарства.

Рапонер с храна и напитки
Можете да приемате Рапонер със или без храна според Вашите предпочитания.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Употребата на Рапонер не се препоръчва по време на бременност, освен ако Вашият лекар не счита, че ползата за Вас от приема на Рапонер е по-голяма от риска за неродено Ви бебе. 
Употребата на Рапонер не се препоръчва ако кърмите или планирате да кърмите.
Вашият лекар ще Ви даде съвети, в случай че кърмите или планирате да кърмите. Рапонер не се препоръчва по време на кърмене, тъй като може да повлияе отделянето на кърма. Вашият лекар може да Ви посъветва да спрете приема на Рапонер.

Шофиране и работа с машини
Рапонер може да предизвика сънливост. Може да доведе до много силна сънливост и понякога предизвиква внезапно заспиване без предупредителни признаци.
Ако има вероятност това да се отнася за Вас: не шофирайте, не работете с машини и не се поставяйте в ситуации, в които сънливостта или заспиването биха могли да Ви поставят в опасност (или други хора) от сериозно увреждане или смърт. Не взимайте участие в такива дейности, докато тези ефекти не преминат.

Рапонер съдържа лактоза и рициново масло
Рапонер таблетки с удължено освобождаване съдържат захар, наречена лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, моля, обърнете се към него преди да започнете приема на Рапонер.
Рапонер таблетки с удължено освобождаване съдържа рициново масло. Може да предизвика стомашно разстройство и диария.

3. Как да приемате Рапонер
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Употреба при деца и юноши
Не давайте Рапонер на деца. Рапонер обикновено не се предписва на хора под 18 годишна възраст.

Може да Ви бъде даден Рапонер самостоятелно за лечение на болест на Паркинсон. Също така, може да Ви бъде даден Рапонер с друго лекарство наречено леводопа (L-dopa). Ако приемате леводопа може да получите някои неконтролируеми движения когато започнете да приемате Рапонер. Кажете на Вашия лекар ако това се случи, тъй като може да е необходимо той да коригира дозата на леводопа (L-dopa), която приемате.

По колко Рапонер ще трябва да приемате?
Може да отнеме малко време, за да се определи най-подходящата за Вас доза Рапонер.
Препоръчителната начална доза е 2 mg Рапонер таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно през първата седмица. След това Вашият лекар може да повиши Вашата доза до 4 mg Рапонер таблетки с удължено освобождаване веднъж дневно от втората седмица на лечението. Ако сте в много напреднала възраст, Вашият лекар може да повишава дозата Ви по-бавно. След това Вашият лекар може да коригира дозата докато започнете да приемате най-подходящата за Вас доза. Някои хора приемат до 24 mg Рапонер таблетки с удължено освобождаване всеки ден.
Ако в началото на Вашето лечение получите нежелани реакции, които трудно понасяте, консултирайте се с Вашия лекар. Вашият лекар може да Ви посъветва да преминете на по-ниска доза ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки, които ще приемате три пъти на ден.
Може да отнеме няколко седмици преди Рапонер да започне да Ви действа. Не приемайте повече Рапонер, отколкото Ви е препоръчал Вашият лекар.

Начин на приложение
Приемайте Рапонер веднъж дневно, по едно и също време всеки ден.
Поглъщайте Вашите Рапонер таблетки с удължено освобождаване цели с чаша вода. Не ги чупете, дъвчете и разтрошавайте. Ако го направите, има опасност от предозиране, тъй като лекарството ще се освободи в организма Ви твърде бързо.

Ако преминавате от ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки към таблетки с удължено освобождаване
Вашият лекар ще определи дозата Ви Рапонер таблетки с удължено освобождаване въз основа на дозата на ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки, които приемате.
Приемете Вашите ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки както обикновено в деня преди да преминете към таблетките с удължено освобождаване. Вземете Вашите Рапонер таблетки с удължено освобождаване на следващата сутрин и не приемайте повече ропинирол филмирани (с незабавно освобождаване) таблетки.

Ако сте приели повече от необходимата доза Рапонер
Незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт. Ако е възможно, покажете им опаковката на Рапонер.
При хора, приели повече от необходимата доза Рапонер могат да се наблюдават следните симптоми: гадене, повръщане, замаяност (усещане за световъртеж), сънливост, психическа или физическа умора, припадане, халюцинации.

Ако сте пропуснали да приемете Рапонер
Не приемайте допълнителна доза или двойна доза от таблетките, за да компенсирате пропуснатата.
Ако сте пропуснали да приемете Рапонер за един ден или повече, обърнете се към Вашия лекар за съвет как да започнете да го приемате отново.

Ако спрете приема на Рапонер
Не спирайте приема на Рапонер без да сте посъветвани за това. Приемайте Рапонер толкова дълго, колкото Ви препоръча Вашият лекар.
Не спирайте лекарството, освен ако лекарят не Ви е казал да го направите. Ако изведнъж спрете приема на Рапонер, симптомите на болестта на Паркинсон могат бързо да се влошат.
Ако се налага да спрете приема на Рапонер, Вашият лекар ще намалява дозата Ви постепенно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции на Рапонер е по-вероятно да се появят когато започнете да приемате лекарството или веднага след повишаване на дозата. Те обикновено са леки и може да се облекчат след като сте приемали лекарството известно време. Обърнете се към Вашия лекар ако сте притеснени за нежеланите реакции.

Честотата на нежеланите реакции изброени по-долу е дефинирана според следната класификация:

 • Много чести: засягат повече от 1 пациент на 10;
 • Чести: засягат 1 до 10 пациенти на 100;
 • Нечести: засягат 1 до 10 пациенти на 1 000;
 • Редки: засягат 1 до 10 пациенти на 10 000;
 • Много редки: засягат по-малко от 1 пациент на 10 000;
 • С неизвестна честота: честотата не може да бъде определена от наличните данни.

Много чести:

 • загуба на съзнание;
 • сънливост;
 • гадене.

Чести:

 • халюцинации ("виждане" на неща, които реално не са там);
 • повръщане;
 • замаяност (световъртеж);
 • стомашни киселини;
 • коремна болка;
 • запек;
 • подуване на краката, стъпалата или ръцете.

Нечести:

 • замаяност или загуба на съзнание, особено при внезапно изправяне (това се причинява от понижаване на кръвното налягане);
 • повишена сънливост през деня (изключителна сънливост);
 • заспиване изведнъж без предхождаща сънливост (епизоди на внезапно заспиване);
 • психични проблеми като делириум (тежко объркване), заблуждения (неразумни идеи) или параноя (безпричинни подозрения).

С неизвестна честота:

 • промени в чернодробната функция, които са регистрирани при кръвни тестове;
 • реакции на свръхчувствителност, включително кожен обрив, подуване на лицето, устните, гърлото или езика, което може да причини затруднения при преглъщането или дишането, обрив и сърбеж.

Можете да изпитате следните нежелани реакции:
Неспособност да устоите на импулса, подтика или изкушението за извършване на определени дейности, които биха могли да навредят на Вас или на хората около Вас и могат да включват:

 • Силен импулс за хазартни игри с прекомерно залагане, въпреки сериозните лични или семейни последици;
 • Променен или повишен сексуален интерес и поведение на сериозна загриженост за Вас или за другите, например, увеличаване на сексуалното желание;
 • Неконтролируемо, прекомерно пазаруване или увеличени разходи;
 • Склонност към преяждане (поглъщане на големи количества храна за кратък период от време) или компулсивно хранене (консумирате повече храна, отколкото нормално и повече, отколкото е необходимо, за да задоволите глада си).

Кажете на Вашия лекар, ако наблюдавате някое от горепосочените промени в поведението, той ще обсъди с Вас начини за контролиране или намаляване на симптомите.

Ако приемате Рапонер с леводопа (L-dopa)
Хората, които приемат Рапонер с леводопа (L-dopa) могат да развият други нежелани реакции с  течение на времето:

 • много честа нежелана реакция са неконтролируемите конвулсивни движения. Ако приемате леводопа (L-dopa) може да получите неконтролируеми движения когато започнете приема на Рапонер. Информирайте Вашия декар ако това се случи, тъй като може да е необходимо Вашия лекар да коригира дозата на лекарствата, които приемате;
 • честа нежелана реакция е чувството на обърканост.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Рапонер
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след "Годен до:", отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Датата на изтичане на срока на годност съответства на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 30°С.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Рапонер
Активното вещество е: ропинирол. Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 2 mg, 4 mg или 8 mg ропинирол (като хидрохлорид).

Другите съставки са: хипромелоза, кроскармелоза натрий, малтодекстрин, лактоза монохидрат, хидрогенирано рициново масло; силициев диоксид колоиден, безводен; магнезиев стеарат; пигментна смес:

 • [2 mg таблетки с удължено освобождаване]: железен оксид, червен (Е172); железен оксид, жълт (Е172); лактоза монохидрат;
 • [4 mg таблетки с удължено освобождаване]: железен оксид, червен (Е172); железен оксид, жълт (Е172); лактоза монохидрат, железен оксид, черен (Е172);
 • [8 mg таблетки с удължено освобождаване]: железен оксид, червен (Е172); железен оксид, жълт (Е172); лактоза монохидрат, железен оксид, черен (Е 172).

Как изглежда Рапонер и какво съдържа опаковката
Рапонер 2 mg таблетки с удължено освобождаване са розови, пъстри и овални с 2х гравирано от едната страна.
Рапонер 4 mg таблетки с удължено освобождаване са кафяви, пъстри и овални с 4х гравирано от едната страна.
Рапонер 8 mg таблетки с удължено освобождаване са тъмно розови, пъстри и овални с 8х гравирано от едната страна.    

Видове опаковки:
Рапонер таблетки с удължено освобождаване се предлагат в блистерни опаковки от 21, 28, 30, 42, 56, 84 и 90 таблетки с удължено освобождаване.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafharfjordur
Исландия

Производител
Actavis Ltd.
BLB 016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Малта

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (2)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (231)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (3)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:NF871
Цена за НЗОК:54.10 лв.
Реимбурсация:13.53 лв.
Пациентът заплаща:40.57 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30

РАПОНЕР таблетки 8 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):