Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта TCHAIKAPHARMA ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60

ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60

Арт. #30055697

ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60

Листовка: информация за потребителя
Претимектал 35 mg таблетки с изменено освобождаване
Pretimectal 35 mg modified-release tablets
триметазидинов дихидрохлорид (trimetazidine dihydrochloride)
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Претимектал 35 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Претимектал 35 mg
3. Как да приемате Претимектал 35 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Претимектал 35 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Претимектал и за какво се използва
Това лекарство е предназначено за употреба при възрастни, в комбинация с други медикаменти за лечение на ангина пекторис (гръдна болка, причинена от коронарна болест).

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Претимектал
Не приемайте Претимектал:

 • ако сте алергични към триметазидин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако имате болест на Паркинсон: болест на мозъка, която засяга движенията (треперене, скована стойка, забавени движения и клатушкаща се, небалансирана походка);
 • ако имате тежки проблеми с бъбреците.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Претимектал.
Това не е средство за лечение на стенокардии пристъпи, нито за първоначално лечение на нестабилна стенокардия. Това не е средство за лечение на миокарден инфаркт.
Информирайте Вашия лекар при случай на стенокарден пристъп. Може би ще се наложи провеждане на лабораторни изследвания и промяна на лечението.
Това лекарство може да причини или да влоши симптоми, като например треперене, скована поза, забавени движения и клатушкаща се, небалансирана походка, особено при хора в старческа възраст, което трябва да се изследва и да се съобщава на Вашия лекар, който може да направи повторна преценка на лечението.

Деца и юноши
Претимектал не се препоръчва за деца на възраст под 18 години.

Други лекарства и Претимектал
Досега няма съобщения за лекарствени взаимодействия.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Претимектал с храни, напитки и алкохол
Таблетките трябва да се приемат с чаша вода по време на хранене.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
За предпочитане е да не се приемат лекарства по време на бременност. Ако разберете, че сте бременна, докато приемате това лекарство, се консултирайте с лекуващия си лекар, тъй като само той може да прецени необходимостта от продължаване на лечението.

Кърмене
Поради липсата на данни за излъчване на кърмата, не се препоръчва лечение по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини
Претимектал 35 mg може да бъде причина да се почувствате замаяни или сънливи, което ще повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Претимектал
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Препоръчителната доза на Претимектал 35 mg е по една таблетка два пъти дневно по време на хранене сутрин и вечер.
Ако имате проблеми с бъбреците или ако сте на възраст над 75 години, Вашият лекар може да коригира препоръчителната доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза Претимектал
Консултирайте се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Претимектал
Продължете лечението, както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема употребата на Претимектал
Не е приложимо.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести (засягат по-малко от 1 на 10 пациенти):

 • замаяност;
 • главоболие;
 • коремна болка;
 • диария;
 • лошо храносмилане;
 • гадене;
 • повръщане;
 • обрив;
 • сърбеж;
 • копривна треска;
 • усещане за слабост.

Редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 пациенти):

 • ускорена или неритмична сърдечна дейност (наричана палпитации);
 • извънредни сърдечни удари;
 • ускорен сърдечен ритъм;
 • спадане на кръвното налягане при изправяне, което предизвиква замайване, леко зашеметяване или припадане;
 • прималяване (общо неразположение);
 • замайване, падане;
 • зачервяване на лицето.

С неизвестна честота (честотата не може да бъде изчислена от наличните данни):

 • Екстрапирамидни симптоми (необичайни движения, включително треперене и усукване на ръцете и пръстите, усукващи се движения на тялото, нестабилност на походката и обща скованост на ръцете и краката), които обикновено са обратими след прекратяване на лечението;
 • Нарушения в съня (безсъние, сънливост), запек, сериозно генерализирано зачервяване на кожата с образуване на мехури, подуване на лицето, устните, устата, езика и гърлото, което може да причини затруднения в преглъщането и дишането;
 • Силно изразено намаляване на броя на белите кръвни клетки, което прави по-вероятно появата на инфекции, намаляване на броя на тромбоцитите, при което се увеличава рискът от кръвотечение или кръвонасядане;
 • Чернодробно заболяване (гадене, повръщане, загуба на апетит, общо неразположение, треска, сърбеж, пожълтяване на кожата и очите, светло оцветяване, светло оцветяване на изпражненията, тъмно оцветяване на урината).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка, нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване на Изпълнителна агенция по лекарствата.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Контакти:
Изпълнителна агенция по лекарствата,
България,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
Тел.:+35 928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

5. Как да съхранявате Претимектал
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява под 25°С.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Претимектал
Активното вещество е: триметазидин дихидрохлорид.
Другите съставки са: Калциев хидрогенфосфат дихидрат, повидон К30, силициев диоксид колоиден безводен, магнезиев стеарат, ксантанова гума, микрокристална целулоза, Opadry 03В84788 розов, хипромелоза Е464, титанов диоксид Е171, макрогол 400 и червен железен оксид Е172.

Как изглежда Претимектал и какво съдържа опаковката
Претимектал 35 mg таблетки с изменено освобождаване са розови, кръгли, двойно изпъкнали с релефен надпис "35" от едната страна и гладки от другата страна.
Опаковки от 30 и 60 таблетки.
Не всички опаковки може да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
"Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Май, 2015.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60

ПО НЗОК

Информация за ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60 по НЗОК

Код по НЗОК:CG266
Цена за НЗОК:16.49 лв.
Реимбурсация:2.38 лв.
Пациентът заплаща:14.11 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60

КОМЕНТАРИ КЪМ ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60

ПРЕТИМЕКТАЛ таблетки 35 мг. * 60 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):