Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ABBOTT АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30

АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30

Арт. #30055341

АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30

Листовка: Информация за пациента

Аторджен 10 mg филмирани таблетки
Аторджен 20 mg филмирани таблетки
Аторджен 40 mg филмирани таблетки
Аторджен 80 mg филмирани таблетки
Atorgen 10 mg film-coated tablets
Atorgen 20 mg film-coated tablets
Atorgen 40 mg film-coated tablets
Atorgen 80 mg film-coated tablets

аторвастатин (atorvastatin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка:

 1. Какво представлява Аторджен и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да започнете да приемате Аторджен
 3. Как да приемате Аторджен
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да се съхранява Аторджен
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Аторджен и за какво се използва

Аторджен принадлежи към група лекарства, известни като сатини, които са предназначени за регулиране на липидите (мазнините) в кръвта.

Аторджен се използва за понижаване на количеството на липидите, известни като холестерол и други мазнини (триглицериди) в кръвта, когато диета с ниско съдържание на мазнини и промени в начина на живот самостоятелно са недостатъчни. Ако имате повишен риск от сърдечно заболяване, Аторджен може също да се използва за намаляване този риск дори ако стойностите на Вашия холестерол са нормални.

Стандартната диета, понижаваща холестерола, трябва да се продължи по време на лечението.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Аторджен

Вие не трябва да приемате Аторджен:

 • ако Вие сте алергични към аторвастатин или към други подобни лекарства, използвани за понижаване на липидите в кръвта или към някое от помощните вещества на лекарството-за допълнителна (описани в точка 6);
 • ако Вие имате, или сте имали заболяване, което засяга черния дроб;
 • ако в миналото сте имали необичайни отклонения в стойностите на чернодробните ензими;
 • ако Вие сте жена в детеродна възраст и не използвате подходящи контрацептив;
 • ако Вие сте бременна или планирате бременност;
 • ако Вие кърмите.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Аторджен:

 • ако сте прекарал инсулт или мини инсулт (наричан още като преходна исхемична атака (ПИА)) или инсулт с кръвоизлив в мозъка или имате малки кухини с течност в мозъка, в резултат на предишни инсулти;
 • ако Вие имате проблеми с бъбреците;
 • ако Вие имате щитовидна жлеза с намалена функция (хипотиреоидизъм);
 • ако Вие сте имали повтарящи се или необясними мускулни болки, лична или фамилна анамнеза за проблеми с мускулите;
 • ако сте имали предишни проблеми с мускулите по време на лечението с други понижаващи липидите лекарства (напр. други статини или фибрати);
 • ако Вие редовно употребявате голямо количество алкохол;
 • ако Вие имате анамнеза за заболяване на черния дроб;
 • ако Вие сте на възраст над 70 години.

Ако нещо от посоченото по-горе се отнася за Вас, пекарят ще назначи изследване на кръвта преди и вероятно по време на Вашето лечение с Аторджен, за да предвиди риска от проява на нежелани реакции, засягащи с мускулите Ви. Рискът от проява на нежелани реакции, засягащи мускулите т.н. рабдомиолиза може да се повиши, когато различни лекарства се вземат по същото време (вижте в точка 2 „Прием на други лекарства”).

По време на лечение
Ако сте диабетик или сте изложени на риск от развитие на диабет, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, докато се лекувате с това лекарство. Вероятно е да сте изложени на риск от развитие на диабет, ако имате високи стойности на захари и липиди в кръвта, ако сте с наднормено тегло и имате високо кръвно налягане.

Говорете с Вашия лекар, докато приемате това лекарство, ако страдате от тежки белодробни проблеми, които може да включват признаци като задух, суха кашлица, умора, загуба на тегло и висока температура.

Други лекарства и Аторджен
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и лекарства, отпускани без рецепта.

Някои лекарства може да повлиаят на ефекта на аторвастатин или е възможно техния ефект да бъде повлиян от аторвастатин. Този вид взаимодействие може да доведе до по-ниска ефективност и на двете лекарства. От друга страна това може да доведе до повишаване на риска или тежестта от/на нежелани реакции, включително важното състояние на мускулите, наречено рабдомиолиза, описано в точка 4:

 • Лекарства, използвани за подтискане на имунната система, напр. циклоспорин.
 • Някои антибиотици или лекарства срещу гъбички, напр. еритромицин, кларитромицин, телитромицин, кетоконазол, итраконазол, вориконазол, флуконазол, позаконазол, рифампицин, фузидинова киселина.
 • Други лекарства, понижаващи липидите, напр. гемфиброзил, други фибрати, колестипол,
 • ниацин.
 • Някои калциеви антагонисти, използвани при стенокардия или високо кръвно налягане напр. амлодипин, дилтиазем, лекарства за регулиране на сърдечни пулс, като дигоксин, верапамид, амиодарон.
 • Лекарства за лечение на ХИВ напр. ритонавир, лопинавир, атазанавир, индинавир, дарунавир, делавиридин, ефавиренц, саквинавир, комбинацията от типренавир/райтонавир, нелфинавир/фозампренавир.
 • Някои лекарства използвани за лечението на проблеми с черния дроб, като хепатит С, напр. телапревир, боцепревир.
 • Други лекарства, за които се знае, че взаимодействат с аторвастатин включват езетимиб (който намалява холестерола), варфарин (който пречи на образуването на тромби в кръвта), перорални контрацептиви, стирипентол (антиконвулсивно лекарство при епилепсия), циметидин (използван при парене в стомаха и пептична язва), феназон (болкоуспокояващо лекарство), колхицин (използван за лечение на подагра) и антиациди (съдържащи алуминий или магнезий, при нарушено храносмилане).
 • Лекарства, които може да се закупят от аптеката без рецепта: лекарства на билкова основа, съдържащи жълт кантарион.

Аторджен с напитки и алкохол

Сок от грейпфрут:
Не пийте повече от 1 до 2 малки чаши сок от грейпфрут дневно, тъй като големи количества сок от грейпфрут може да промени ефекта на Аторджен.

Алкохол:
Избягвайте да приемате прекалено големи количества алкохол докато вземате това лекарство. За повече подробности вижте в точка 2 ’’Предупреждение и предпазни мерки”

Бременност и кърмене

 • Не приемайте Аторджен, ако сте бременна или ако мислите, че сте бременна, или ако опитвате да забременеете. Не вземайте Аторджен ако Вие може да забременеете, освен ако не вземате подходящи контрацептивни мерки.
 • Не приемайте Аторджен, ако кърмите.
 • Безопасността на аторвастатин по време на бременност и кърмене все още не е доказана.

Шофиране и работа с машини
Няма данни Аторджен да повлиява възможността за шофиране или работа с машини. Не шофирайте ако това лекарство повлиява възможността Ви за шофиране. Не работете с инструменти или машини ако това лекарство повлиява възможността Ви да работите с тях.

Аторджен съдържа лактоза
Ако сте информирани от лекар, че имате непоносимост към някои захари, моля информирайте Вашия лекар, преди да вземете това лекарство.


3. Как да приемате Аторджен

Винаги приемайте това лекарство точно както Вашият лекар или фармацевт Ви е казал. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Преди започване лечение лекарят ще Ви назначи диета с ниско съдържание на холестерол, която трябва да спазвате по време на лечение с Аторджен.

Препоръчваната начална доза при възрастни и деца на възраст над 10 години е Аторджен 10 mg веднъж дневно. Ако се налага лекарят може да увеличи дозата до подходящата за Вас доза. Вашият лекар ще коригира дозировката през интервали от 4 или повече седмици. Максималната доза Аторджен е 80 mg веднъж дневно за възрастни и 20 mg веднъж дневно за деца.

Таблетки трябва да се гълтат цели с вода, може да се вземат по всяко време на деня, с или без храна. Опитайте се обаче да вземате таблетките по едно и също време всеки ден.

Вашият лекар ще определи продължителността на лечение с Аторджен.
Моля консултирайте се с Вашия лекар ако смятате, че ефекта на Аторджен е много силен или много слаб.

Ако сте приели повече от необходимата доза Аторджен

Ако сте приели много повече от необходимата доза Аторджен (повече от обичайната Ви дневна доза), свържете се с Вашия лекар или отидете в най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Аторджен

Ако сте пропуснали да приемете една доза, вземете следваща доза в определеното за това време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Аторджен

Ако имате някакви допълнителни въпроси, относно употребата на това лекарство или желаете да прекратите лечението си, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В случай, че при Вас се прояват следните сериозни нежелани реакции, прекратете приема на Аторджен и потърсете консултация с Вашия лекар незабавно или потърсете спешна помощ в най-близката болница:

Не чести нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 100 пациенти):

 • панкреатит (възпаление на панкреаса, причиняващо силна болка в стомаха, която може да достигне до гърба);
 • хепатит (възпаление на черния дроб).

Редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 1000 пациенти):

 • сериозни алергични реакции, симптомите може да включват внезапен хрип и болка в гърдите или стягане, оток на клепачите, лицето, устните устата, езика или гърлото, силно затруднено дишане, колапс;
 • сериозни състояния с тежък оток и белене на кожата, образуване на мехури по кожата, устата, езика, гениталиите и треска. Обриви по кожата с розово-червени петна, главно по дланите на ръцете или стъпалата на краката, които може да образуват мехури;
 • мускулна слабост, схващане или мускулна болка и особено ако по същото време се чувствате неразположен, или имате треска, това може да причини необичайно необратимо увреждане на мускули, което може да бъде животозастрашаващо и да доведе до проблеми с бъбреците;
 • запушване на жлъчните пътища (холестаза), които може да включват признаци, като оцветяване в жълто на кожата или очите, болка в горната дясна част на корема, загуба на апетит.

Много редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 10000 пациенти):

 • Вие почувствате болка в горната дясна част на корема, подуване на корема, оцветяване в жълто на кожата и очите, това може да бъде признак за усложнения с черния дроб. Вие трябва спешно да потърсите консултация с Вашия лекар.

Други възможни нежелани реакции с Аторджен:

Чести нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 10 пациенти):

 • възпаление на носа, болка в гърлото, кръвотечение от носа;
 • алергични реакции;
 • повишение в стойностите на захар в кръвта (ако сте диабетик се налага внимателно проследяване на стойностите на захар в кръвта продължително време), повишаване в стойностите на креатинкиназата;
 • главоболие;
 • гадене, запек, газове, стомашно разтройство, диария;
 • болка в ставите, болка в мускулите и болка в гърба, спазъм на мускули;
 • отклонение в кръвните изследвания, показваци чернодробните функции.

Не чести нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 100 пациенти):

 • анорексия (загуба на апетит), наддаване на тегло, понижаване на стойностите на захар в кръвта (ако сте диабетик се налага внимателно проследяване на стойностите на захар в кръвта продължително време);
 • кошмари, безсъние;
 • замаяност, изтръпване или мравучкане по пръстите на ръцете и краката, намалено чувство за болка или допир, промяна във вкуса, загуба на паметта;
 • замъглено виждане;
 • звънене в ушите и/или главата;
 • повръщане, оригване, болка в горната и дол на част на корема;
 • обрив, обрив по кожата, и сърбеж, копривна треска, косопад;
 • болка във врата, мускулна слабост;
 • умора, чувство за отпадналост, слабост, болка в гърдите, подуване главно по глезените (оток), повишена температура;
 • положителни резултати за левкоцити в урината.

Редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 1000 пациенти):

 • нарушение в зрението;
 • неочаквани кръвоизливи и насинявания;
 • увреждане на сухожилие.

Много редки нежелани реакции (може да се проявят при до 1 на 10000 пациенти):

 • загуба на слуха;
 • гинекомастия (подуване на гърдите при мъже);

Възможни нежелани реакции съобщени при някои статини (лекарства от същата група):

 • Сексуални дисфункции;
 • Депресия;
 • Проблеми в дишането, включително продължителна кашлица и/или задух или треска;
 • Диабет: Твърде вероятно е ако имате високи стойности на захари и мазнини в кръвта, ако сте с наднормено тегло и имате високо кръвно налягане. Вашият лекар ще Ви наблюдава докато приемате това лекарство.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или
медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в:

Изпълнителната агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” №8,
1303 София,
Тел. +3528903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Аторджен
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Блистери от OPA/Al/PVC/Al и бутилки: Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
Блистер от Aclar/PVC/Al: Да се съхранява в оргиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан с Годен до: (ЕХР) върху опаковка или етикета на бутилката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се употреби до 3 месеца след първото отваряне на бутилката.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазването на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Аторджен

Активната съставка е: аторвастатин (като аторвастатин калций трихидрат).
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg, 20 mg, 40 mg или 80 mg аторвастатин, като аторвастатин калций трихидрат.
Другите съставки на Аторджен са: силициев диоксид колоиден безводен натриев карбонат безводен, м и кро кристали а целулоза, L-аргинин, лактоза безводна, кроскармелоза натрий, хидроксипропил целулоза (Е463) и магнезиев стеарат. Филмиращото покритие съдържа поливинилов алкохол, титанов диоксид (Е171), талк, соев лецитин (Е322) и ксантанова гума (E4I5)

Как изглежда Аторджен и какво съдъра опаковката
Филмираните таблетки са елипсовидни и бели. Таблетките от 10 mg са с надпис "10" от едната страна, таблетките от 20 mg са с надпис "20", таблетките от 40 mg са с надпис "40" и таблетките от 80 mg са с надпис "80". Таблетките от 20 mg, 40 mg и 80 mg имат делителна черта от другата страна, която е само за улесняване на счупването, за по-лесно поглъщане, а не за да разделя на равни дози.
Аторджен е в опаковка за таблетки от непрозржачен HDPE, съдържаща 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200, 250 и 500 филмирани таблетки.
Аторджен е също в блистер в картонена опаковка съдържаща 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 филмирани таблетки, или в блистери с отбелязани дните на седмицата, съдържащ 28 филмирани таблетки в картонена опаковка.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Generics [UK] Ltd., Великобритания.

Производител:
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Ирландия
или
Mylan Hungary Kft., Унгария.

Дата на последна редакция на текста: Юли 2015.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30

 • Силно клинично значими взаимодействия (33)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (133)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (37)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30

ПО НЗОК

Информация за АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30 по НЗОК

Код по НЗОК:CG702
Цена за НЗОК:5.74 лв.
Реимбурсация:0.31 лв.
Пациентът заплаща:5.43 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30

КОМЕНТАРИ КЪМ АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30

АТОРДЖЕН таблетки 10 мг. * 30 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):