Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Кръвно налягане Електронни с маншет HARTMANN ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ КОМПАКТ МАНШОН 22 - 32 см. 900178

ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ КОМПАКТ МАНШОН 22 - 32 см. 900178

Арт. #30028181

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН КОМПАКТ МАНШОН 22-32 см.

1. Обща информация за кръвното налягане
Човешкото сърце прави приблизително от 60 до 80 удара в минута. По този начин кръвта се изпомпва в артериалната система и снабдява тялото с кислород и други необходими вещества. Постоянно налягане, познато като кръвно налягане, е необходимо, за да може кръвта да достигне дори до най-малките кръвоносни съдове. Две стойности се определят при измерване на кръвното налягане. Систоличната стойност е максималното налягане, когато сърцето бие. Диастоличната стойност е минималното налягане между два удара на сърцето. Стойността на кръвното налягане се изразява като напр. 120/80 милиметра на меркуриева колона (mmHg).
Стойността на кръвното налягане се променя постоянно, което създава различни изисквания за функционалните възможности на тялото. Тези промени в кръвното налягане са напълно нормални. Ако стойностите на кръвното налягане, обаче, са постоянно високи дори при покой, хипертония или високо кръвно налягане е налице.

Световната здравна организация е определила следните гранични стойности:     
Оптимално кръвно налягане:
Систолично налягане - до 120 mmHg и диастолично налягане - до 80 mmHg;

Нормално кръвно налягане:
Систолично налягане - до 130 mmHg и диастолично налягане - до 85 mmHg;    

Нормални гранични стойности:
Систолично налягане - между 130 - 139 mmHg и диастолично налягане - между 85 - 89 mmHg;

Хипертония степен 1:
Систолично налягане - между 140 - 159 mmHg и диастолично налягане - между 90 - 99 mmHg;    

Хипертония степен 2:
Систолично налягане - между 160 - 179 mmHg и диастолично налягане - между 100 - 109 mmHg;    

Хипертония степен 3:
Систолично налягане - над 180 mmHg и диастолично налягане - над 110 mmHg;

Високото кръвно налягане е една от най-честите причини за намалена трудоспособност и смърт. Много хора все пак не знаят, че страдат от високо кръвно налягане. Това е така, защото проблемът се забелязва, само когато симптомите вече са в напреднал стадий. Тези симптоми може да бъдат животозастрашаващи като сърдечен удар, инфаркт, бъбречни увреждания. Само редовното измерване на кръвното налягане позволява високо кръвно налягане да се констатира навреме.

2. Важни забележки

 • Измерването на кръвното налягане вкъщи не отменя лечение или редовни посещения при Вашия личен лекар.
 • Измерването на кръвното налягане вкъщи следва да се прави редовно и за продължителен период от време. Чрез следене стойностите на Вашето кръвно налягане, високото кръвно налягане може да се открие навреме и Вашият личен лекар може да предприеме необходимите мерки за неговото оптимално лечение.
 • За да е възможно сравняването на стойностите на кръвното налягане, Вие трябва да го измервате, когато сте в покой. По тази причина, трябва да си починете поне 5 мин. преди да извършите измерването.
 • Дори малки промени във външни или вътрешни фактори (дълбоко дишане, стимуланти, възбуда, климатични условия) могат да доведат до колебания в кръвното налягане.
 • Измервайте Вашето кръвно налягане сутрин и вечер приблизително по едно и също време.
 • Не говорете и не се движете, когато си измервате кръвното налягане.
 • Винаги измервайте кръвното налягане на една и съща ръка на голо. Навитият ръкав на дрехата Ви не трябва да затруднява циркулацията на кръвта.
 • Маншонът е предназначен за предмишница с обиколка между 22 и 32 см. Извън тези граници не може да се гарантира коректно измерване.
 • Когато измервате кръвното си налягане няколко последователни пъти, между измерванията трябва да има период от време от поне 1 минута. В противен случай измерените стойности може да не са коректни.
 • При тежки сърдечни аритмии измервайте кръвното налягане само след консултация с лекар. Поради осцилометричния метод на измерване, който използва този апарат, стойностите при измерване може да са неточни като дори апаратът може да даде грешка и да не може да измери кръвното Ви налягане. (Еrr).
 • Следенето на кръвното налягане е особено важно по време на бременност, защото то може да се промени в резултат именно на бременността. Тълкуването на стойностите, обаче, може да става само от лекар.


3. Дисплей и символи
Сърце: Мига, когато апаратът измерва налягането и пулса;
Батерия, на която е изписано ВТ: Сменете батериите;
Сочеща нагоре стрелка: Маншонът не е напомпан достатъчно. Напомпайте отново, за да повишите налягането;
Сочеща надолу стрелка: Изпуснете налягането напълно чрез натискане на клапана за изпускане на налягането;
Err: Грешка при измерването (виж точка 11);
Човече: Защита от електрически шок;
Триъгълник с удивителен знак в него: Обърнете внимание на инструкциите за работа;
Обърнат с върха надолу триъгълник, в който е изписано "LATEX": Помпата съдържа натурален латекс, който може да причини алергии.

4. Батерии
Отворете капака от долната страна на апарата.
Поставете батериите (виж точка 11 "Техническа спецификация"), като следитe за полярността ("+" и "-"). Затворете капака.

 • Ако няма да използвате апарата дълго време, извадете батериите.
 • Не използвайте нови и стари батерии едновременно или батерии, направени от различни производители.
 • Употребявани батерии не трябва да се изхвърлят в общия боклук. Моля следвайте разпоредбите за изхвърляне на батерии.


5. Свързване на шлаух за маншон и шлаух за помпа
Шлаухът за помпата се слага от едната страна, а шлаухът за маншон - от противоположната.

6. Поставяне на маншона

 • Измерването следва да се прави на ръката, където обикновено стойностите на кръвното налягане са по-високи.
 • Когато използвате маншона с клампа прокарайте края на маншона през металния обръч, за да се получи примка. Лепенката Velcro трябва да е от външната страна. Обвийте маншона около ръката си като гумената тръбичка трябва да е по средата на сгъвката на лакътя Ви и да сочи към ръката Ви. Свободният край на маншона обвийте около ръката си и го закопчайте с лепенката Velcro.
 • Уверете се, че долният край на маншона трябва да е на около 2.5 см от сгъвката на лакътя
 • Маншонът трябва да е стегнат около ръката, но не прекалено. Трябва да можете да пъхнете един или два пръста между маншона и ръката.


Забележка: Неправилното поставяне на маншона може да даде грешни показания.

7. Измерване на кръвното налягане

 • Препоръчваме да мерите кръвното си налягане в седнало положение. Маншонът следва да е на нивото на сърцето като ръката Ви е подпряна с обърната длан нагоре.
 • Не включвайте апарата преди да сте поставили маншона на ръката, за да не го повредите.
 • Натиснете бутона START/STOP. Всички символи се изписват върху екрана, последвани от последната измерена стойност. Мигаща стрелка, сочеща надолу, показва, че апаратът се тества и влиза в режим на готовност. Чува се звуков сигнал и символ "0" се появява на екрана, което сигнализира, че устройството е готово за употреба. Ако се появи символ със сочеща надолу стрелка значи, че има остатъчен въздух в маншона. Изпуснете го като натиснете клапана за изпускане на налягането, докато не се появи "0".
 • Напомпайте маншона с помпата докато не достигнете стойности с около 30 единици над обичайното Ви систолично кръвно налягане. След напомпването, апаратът започва автоматично да измерва. В случай, че маншонът не е напомпан достатъчно или измерването е нарушено, стрелка, сочеща нагоре се изписва. Напомпайте отново до достигане на достатъчно високи стойности.
 • Важно: не се движете и не говорете по време на измерването.
 • С намаляването на налягането в маншона, на екрана се появяват символът сърце и намаляващите стойности. Звуков сигнал отчита в синхрон с пулсът Ви.
 • Кратък сигнал показва, че измерването е приключило. Систоличната и диастоличната стойност се изписват едновременно на дисплея, както и пулса след тях.
 • Стойностите се запаметяват автоматично.
 • Изпуснете налягането от маншона.
 • За да изключите апарата натиснете бутона START/STOP; в противен случай той ще се самоизключи след 3 минути.
 • Ако искате да прекратите измерването просто натиснете клапана за изпускане на налягане. Помпането или процеса на мерене спира и налягането в маншона намалява автоматично.


8. Поддръжка

 • Не излагайте апарата на директна слънчева светлина, висока влажност, прах или големи температурни разлики.
 • Този апарат съдържа изключително прецизни компоненти. Не го изпускайте и не го удряйте силно.
 • Никога не отваряйте апарата. Може да се ремонтира само от квалифицирани специалисти.
 • Използвайте само мека и влажна кърпа за неговото почистване. Не използвайте разтвори или препарати.
 • Маншонът може да се почиства с влажна кърпа и неутрален сапун. Не го потапяйте във вода.


9. Гаранция
Този продукт има 6-годишна гаранция.

10. Грешки на дисплея

Апаратът не се включва:
Възможна причина: няма батерии, батериите са поставени неправилно или са почти свършили;

Сочеща нагоре стрелка:
Възможна причина: Маншонът не е напомпан достатъчно. Напомпайте отново до достигане на достатъчно високи стойности;

Err 280:
Възможна причина: Маншонът е напомпан повече от 280 mmHg. Изпуснете налягане чрез натискане на клапана за изпускане на налягане;

Err:
Възможна причина: Маншонът   е   поставен   неправилно   или   хлабаво. Измерването е нарушено поради говор или движение;

Pul Err:
Възможна причина: Пулсът не може да бъде измерен коректно;

Батерия, на която е изписано "ВТ":
Възможна причина: Батериита са изтощени. Подменете ги;

Прекъсната линия на дисплея:
Възможна причина: Устройството има технически проблем. Свържете се с представителството на HARTMANN на посочения адрес;

Маншонът   не напомпва:
Възможна причина: Маншонът е свързан неправилно с устройството;

Недостоверно измерване:
Възможна причина: Неправилен размер на маншона; маншонът е поставен върху дрехи; нагънати дрехи пречат на циркулацията на кръвта; говорите, движите се или сте под напрежение по време на измерването; дишате дълбоко по време на измерването; не сте си починали преди измерването; взели сте някакви стимуланти преди измерването;

Изключете апарата при появата на грешка на дисплея. Проверете за вероятните причини и прочете отново инструкцията за работа. Починете си 5 минути и отново измерете Вашето кръвно налягане. Не говорете и не се движете по време на измерването.    

11. Техническа спецификация

 • Метод на измерване: Осцилометричен метод:
 • Граници на налягане в маншона: 0-280 mmHg;
 • Граници на измерване: 
  • Систолично налягане: 50-270 mmHg; 
  • Диастолично налягане: 30-250 mmHg; 
  • Пулс: 40-200 удара/минута;
 • Техническа точност на измерването: 
  • Налягане в маншона: ± 3 mmHg; 
  • Пулс: ± 5%;
 • Клинична точност на измерването: Съответства на стандарт ЕN 1060, част 3;
 • Батерии: 4 х 1 ,5 V алкални манганови батерии (AA/LR6);
 • Автоматично изключване на апарата: 3 минути след приключване на измерването;
 • Маншон: Обикновен: 22 - 32 см;
 • Капацитет на запаметяване: 1 измерване;
 • Условия на оптимално функциониране: Околна температура от + 1 0° С до + 40° С Отн. влажност 30 - 85%;
 • Условия за съхранение/ транспортиране: Околна температура от - 20° С до + 60° С Отн.влажност 10 - 95%;
 • Сериен номер: Виж в отделението за батерии;


12. Законови изисквания
Tensoval compact  съответства на изискванията на директива 93/42/ЕЕС на Европейския съюз за Медицински продукти и има СЕ марка. Апаратът съответства на стандарт ЕN 1060 за неинвазивни апарати за кръвно налягане Част 1/1995: Общи изисквания и Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане ЕН 1060-3:1997. Клинично тестване на точността на апарата е извършено в Германия съгласно протокола за тестване, препоръчан от EN 1060-3 ( в съответствие с DIN 58130 ANSI/AAMI SP10-1992)


13. Резервни части и аксесоари
За да гарантирате точност при измерване на кръвното налягане, използвайте резервни части и аксесоари от Paul Hartmann AG, които може да получите от Вашия фармацевт или доставчик.


Производител:
Paul Hartmann AG, 89552 Heidenheim Германия.

Аналози на ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ КОМПАКТ МАНШОН 22 - 32 см. 900178

КОМЕНТАРИ КЪМ ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ КОМПАКТ МАНШОН 22 - 32 см. 900178

ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ КОМПАКТ МАНШОН 22 - 32 см. 900178 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):СнимкиЗдравни съветиНовиниФизиологияЛюбопитноХранене при...ИсторияПроизводителиАлт. медицинаИзследванияЛеченияБотаникаВидеоНормативни актовеОткритияГеографияПатологияИнтервютаТестовеДиетиПсихологияЗдравни проблемиОрганизацииКлинични пътекиСпорт