- STENO . 4 / 2011

. 4 / 2011

. #30026393
6.00 .
 ›
3.3, 3
STENO ›  ›


:
""
: 56 .
: 205 x 295
:
: /

 :


Requirements for publucations

.
Paragangioma (Glomustumor), Phäochromocytoma ( )

,


. , . , .
Calmette – guerin [bcg]

. , . , .


. , . , .
,

.
-

. , . , .
2007-2011
.
– ()

. - ,
,
(. - 90 )

S. B. Bezshapochnyi, N. B. Sonnik, V. V. Loburets

. 4 / 2011

. 4 / 2011

. 4 / 2011