Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Кръвно налягане Електронни с маншет HARTMANN ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ ДУО КОНТРОЛ II МАНШОН 32-42 см. 900233

ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ ДУО КОНТРОЛ II МАНШОН 32-42 см. 900233

Арт. #30025186

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ХАРТМАН ТЕНСОВАЛ ДУО КОНТРОЛ II МАНШОН 32-42 см. 900233

Tensoval duo control е качествен продукт за напълно автоматично измерване на кръвното налягане над лакътя. Апаратът напомпва автоматично маншона, спомагайки за лесното, бързо и надеждно измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане и пулса на сърцето без извършването на никакви предварителни настройки. Технологията "Duo sensor" на Хартманн, използва  в този апарат  е базирана на иновативна комбинация от осцилометричния метод на измерване и традиционния принцип на Коротков. Този апарат е създаден така, че да Ви съдейства максимално при измерване на кръвното налягане.

Преди да използвате апарата за първи път, прочетете внимателно това упътване, тъй като точното измерване на кръвното налягане е възможно само при правилна работа с уреда.
С помощта на упътването ще се научите стъпка по стъпка как да измервате самостоятелно кръвното си налягане с Tensoval duo control. Ще получите важни и полезни съвети, за да се сдобиете с надеждна информация за кръвното Ви налягане. Съхранявайте грижливо упътването за употреба!

Технология Duo Sensor
Иновативната технология Duo Sensor комбинира две професионални технологии за измерване: осцилометричната и по Коротков. Докато повечето автоматични апарати за кръвното налягане работят само с осцилометричната технология, технология Duo Sensor измерва и по много прецизния метод на Коротков, който се използва и от лекарите при измерване на кръвното налягане. Той се отличава с минимална склонност към отклонения и предоставя дори при пациенти със смущения в сърдечния ритъм коректни стойности от измерването.
Лекарите използват стетоскоп за улавяне на така наречените тонове на Коротков, за установяване на кръвното налягане; Tensoval duo control извършва абсолютно същото с помощта на вграден микрофон. В редки случаи тоновете на пулса са толкова слаби, че да не могат да бъдат улавяни по метода на Коротков. В такива случай технологията Duo Sensor автоматично превключва на осцилометрично измерване, защото при него определянето на кръвното налягане става не по тонове, а по вълните на артериалния пулс.
По този начин технологията Duo Sensor предоставя прецизни резултати при улеснен метод на работа с уреда.

Технология Comfort Air
Чрез технологията Comfort Air приблизителните систолични стойности на кръвното налягане се установяват още по време на напомпването и въз основа на тях индивидуално се определя и необходимото за измерването напомпване. По този начин се създава възможност за по-приятно измерване на кръвното налягане на ръката над лакътя.

Съдържание
1. Увод
2. Обща информация за кръвното налягане

2.1 Значение на стойностите на кръвното налягане
2.2 Значение на самостоятелното измерване на кръвното налягане
2.3 Цели на самостоятелното измерване на кръвното налягане
2.4 Редовно измерване на кръвното налягане
3. Подготовка за самостоятелно измерване
3.1 Поставяне / смяна на батериите
3.2 Настройка на дата и час
3.3 10-те златни правила за измерване на кръвно налягане
3.4 Поставяне на маншета
4. Измерване на кръвното налягане
5. Запаметяваща функция

5.1 Запаметяване на измерени стойности
5.2 Извеждане на стойностите от измерване
5.3 Изтриване на измерените стойности
5.4 Обслужване на режима "Гост"
6. Обяснение на индикациите за дефекти
7. Значение на символите на апарата и маншета
8. Важни указания

8.1 Медикаменти
8.2 Бременност
8.3 Диабет, други заболявания
8.4 Аритмии, нарушения на сърдечния ритъм, пейсмейкър
9. Поддържане на апарата
10. Принадлежности и резервни части
11. Гаранционни условия
12. Технически данни
13. Електрическо захранване, указания за изхвърляне на отпадъци и информация за безопасност

13.1 Батерии, токозахранващи устройства, изхвърляне на отпадъци
13.2 Указания за безопасност
14. Законови изисквания и директиви
15. Метрологичен контрол и адреси на сервизни служби

15.1 Удостоверение за проведен метрологичен контрол
15.2 Указания за метрологичен контрол
15.3 Информация за установяване на контакт при въпроси на клиента

1. Увод

Уважаеми клиенти,
Радваме се, че сте взели решение да купите апарат за измерване на кръвното налягане на фирма HARTMANN. TENSOVAL duo control е висококачествен продукт за напълно автоматично измерване на кръвното налягане на ръката над лакътя. Без предварителни настройки чрез удобно автоматично напомпване, този апарат позволява лесно, бързо и сигурно измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане и пулса. Освен това той отчита и евентуален нередовен сърдечен ритъм.
Използваната технологията "Duo sensor" почива на иновативна комбинация от утвърдената осцилометрична технология на дигиталните апарати за кръвно налягане и традиционния, прилаган от лекарите принцип за измерване на Коротков. Този апарат има за цел да Ви подпомага оптимално при контролирането на кръвното налягане. Желаем Ви всичко най-добро за Вашето здраве.

2. Обща информация за кръвното налягане
2.1 Значение на стойностите на кръвното налягане

За установяване на Вашето кръвно налягане е необходимо да се измерят две стойности:

 • Систоличното (горно) кръвно налягане: то се получава, когато сърдечния мускул се свива и кръвта се изпомпва в кръвоносните съдове.
 • Диастоличното (долно) кръвно налягане: то се получава, когато сърцето се разшири и се напълни отново с кръв.
 • Стойностите на измереното кръвно налягане се отчитат в mmHg (милиметри живачен стълб).


Световната Здравна Организация (СЗО) и Международното Дружество за Хипертония (МДХ) са разработили скала за класификация на стойностите на кръвното налягане:

Оптимално кръвно налягане:
Систолично налягане - до 120 mmHg и диастолично налягане - до 80 mmHg;
Нормално кръвно налягане:
Систолично налягане - до 130 mmHg и диастолично налягане - до 85 mmHg;
Нормални гранични стойности:
Систолично налягане - между 130-139 mmHg и диастолично налягане - между 85 - 89 mmHg;
Хипертония степен 1:
Систолично налягане - между 140-159 mmHg и диастолично налягане - между 90 - 99 mmHg;
Хипертония степен 2:
Систолично налягане - между 160 - 179 mmHg и диастолично налягане - между 100-109 mmHg;
Хипертония степен 3:
Систолично налягане - над 180 mmHg и диастолично налягане - над 110 mmHg.

Имайте предвид, че горепосочената класификация на кръвното налягане не зависи от възрастта.
За установена хипертония (високо кръвно налягане) говорим, когато систоличната стойност е по-висока от 140 mmHg и/или диастоличната стойност е по-висока от 90 mmHg.
По принцип за твърде ниско кръвно налягане (хипотония) при жени се приема това със стойности под 100 mmHg за систоличното и под 60 mmHg за диастоличното налягане, а при мъжете - при стойности под 110 mmHg систолично и под 70 mmHg диастолично налягане. Трябва да имате предвид, че за разлика от високото кръвно налягане при хипотония по правило не се очаква възникването на риск за здравето.

2.2 Значение на самостоятелното измерване на кръвното налягане
Трайно повишеното кръвно налягане увеличава многократно рисковете от други заболявания. Последствия като например сърдечен инфаркт, инсулт и други увреждания по вътрешните органи спадат към най-честите причини за смъртност по целия свят. Ежедневното контролиране на кръвното налягане е важна мярка за предпазване от такива рискове.

2.3 Цели на самостоятелното измерване на кръвното налягане
Вашият личен профил по отношение на кръвното налягане представлява редовното записване на стойностите от измерването му за определен период от време, което го прави важна информация. В случай на медикаментозно лечение при високо кръвно налягане Вашият лекар ще може да определи въз основа на този профил по-добре, каква форма на лечение е необходима. Колкото по-добре се дозират медикаментите, толкова по-добре ще се чувствате. Редовното и прецизно контролиране на кръвното налягане с Tensoval duo control ще Ви бъде от помощ.

Много хора успяват да понижат кръвното си налягане чрез промяна в начина си на живот (сваляне на тегло, промяна в режима на хранене или повече физически натоварвания) до нива, които не изискват лечение с медикаменти.

2.4 Редовно измерване на кръвното налягане
Редица фактори, като физическо натоварване, прием на медикаменти или час от денонощието, могат да имат отражение върху кръвното налягане. Поради тази причина то трябва да се измерва в един и същи час от денонощието при сходни условия.

Нашето сърце може да прави до 100 000 удара дневно, които съответстват на 100 000 различни стойности на кръвното налягане.

3. Подготовка за самостоятелно измерване
3.1 Поставяне / смяна на батериите

Отворете капачето на гнездото за батерии, намиращо се на долната страна на апарата, с леко натискане на жлеба.
Поставете четирите батерии (тип АА) така, че положителният (+) и отрицателният (-) полюс да съвпадат с маркировката в гнездото. При неправилно поставяне апаратът няма да функционира и може да се получи протичане на батериите!
Поставете обратно капачето, като леко го притиснете, докато жлебът щракне. При смяна на батериите стойностите от измерванията се запазват в паметта. Настройките за датата също се съхраняват; но тези за точен час трябва да се актуализират.

3.2 Настройка на дата и час
При поставяне на батерии за първи път или при смяна на батерии, автоматично се включва функцията дата/час. Вие можете също така да пренастроите датата и часа по всяко време, като натиснете стартовия бутон при изключен апарат и задържите за 5 секунди.
При първоначалното включване числото "31" се отнася за деня, а числото "12" за месеца. Следователно датата е 31 декември.

За правилното функциониране на всички запаметяващи и отчитащи функции, преди първото ползване задължително настройте верните дата и час на апарата.

Лявото число (дата) примигва на дисплея. Чрез натискане на бутон (+) или (-) можете да промените датата. Например чрез двукратно натискане на (-) датата се променя на 29 декември. Запаметете актуалната дата чрез натискане на бутона START/STOP.
Сега започва да мига лявото число, което показва месеца. Него също можете да промените чрез натискане на бутон (+) или (-) и да го запаметите с бутон START/STOP.
Сега се появява индикацията на годината 2О11. Тя също може да се променя по описания начин и да се запамети с бутона START/STOP.
След това имате възможност да зададете часа. На дисплея примигва лявото число, което показва 12,00 часа. Когато настроите желания час, трябва да го запаметите с бутона START/STOP.
Сега започва да мига дясното число. Тук можете да промените показанията на минутите и да ги запаметите с бутона START/STOP.

3.3 10-те златни правила за измерване на кръвно налягане

1. Преди измерването починете за 5 минути. Дори работата на бюро повишава кръвното налягане средно с 6 mmHg систоличното и 5 mmHg диастоличното.
2. Един час преди измерването да не се приема никотин или кафе.
3. Да не се измерва при позиви за уриниране. Пълен пикочен мехур може да доведе до повишаване на кръвното налягане с 10 mmHg.
4. Измервайте в изправено седнало положение на гола ръка в областта над лакътя.
5. При използване на апарат за китката дръжте маншета по време на измерването на височината на сърцето. При апарат за измерване над лакътя маншетът е разположен автоматично на правилната височина.
6. По време на измерването не говорете и не се движете. Говоренето отбелязва стойности с около 6 - 7 mmHg.
7. Между две измервания трябва да измине най-малко една минута, за да може кръвоносните съдове да се отпуснат за следващото измерване.
8. Нанесете стойностите в паспорта за кръвно налягане: отбелязвайте измерените стойности винаги заедно с приеманите медикаменти, датата и часа.
9. Измервайте редовно. Дори стойностите Ви да са се подобрили, Вие трябва да продължавате да ги контролирате сами.
10. Измервайте кръвното винаги по едно и също време. Тъй като в рамките на един ден кръвното налягане на човека показва приблизително 100.000 различни стойности, единичните измервания не са релевантни. Само редовните измервания по едно и също време на деня в по-продължителен период дават възможност за целесъобразна преценка на стойностите на кръвното налягане.

Допълнителни указания:
Измерването трябва да се провежда в спокойна обстановка, в отпуснато седнало положение. Налягането може да се измерва на дясната или на лявата ръка. Препоръчително е кръвно налягане да се измерва на ръката, която дава по-висока стойност.
Не измервайте кръвното налягане след баня или спортуване.

3.4 Поставяне на маншета
Преди да поставите маншета на ръката, пъхнете червения щекер на маншета в червеното гнездо от лявата страна на апарата.
Измерването трябва да се извърши на голо в областта над лакътя. Ако маншетът е изцяло отворен, пъхнете края на маншета през металната скоба, така че да се получи примка. Прилепващата лента трябва да лежи отвън. Хванете маншета за ръкохватката (виж изображението от вътрешната страна на обложката на упътването) и го нахлузете на ръката над лакътя.
Изрезът на маншета (виж изображението от вътрешната страна на обложката на упътването) срещуположно на ръкохватката трябва да лежи върху лакътната свивка. Маркучът трябва да е по средата на лакътната свивка и да сочи към дланта.
Сега свийте леко ръката, хванете свободния край на маншета, пристегнете го под ръката и фиксирайте с велкро лентата.
Маншетът трябва да е стегнат, но не прекалено.

Важно: Правилното поставяне на маншета е предпоставка за отчитане на точен резултат от измерването. Маркировката на ръба на маншета ще Ви помогне за избора на правилния размер. Бялата стрелка трябва да сочи към сектор в рамките на скалата за размери. Ако бялата стрелка е извън скалата, необходим е друг размер на маншета (за целта виж раздел 10 "Принадлежности и резервни части").

4. Измерване на кръвното налягане
Препоръчваме измерване на кръвното налягане в седнало положение. Подложете нещо под ръката и я отпуснете с дланта нагоре върху подложката, като внимавате маншетът да се намира на височината на сърцето.
Включете апарата след поставяне на маншета, тъй като в противен случай възникващото свръхналягане може да го повреди.
Натиснете бутона START/STOP.
Появата на всички елементи върху дисплея, последвана от премигващата част на скалата показва, че апаратът провежда пробен пробег и е готов за измерване.
Непосредствено след това започва автоматичното напомпване. Tensoval duo control е оборудван с технология Comfirt Air (благодарение на която налягането при напомпването е в границите на необходимото (30 mmHg над систоличната стойност) и спомага за по-голям комфорт при измерването. Ако налягането при напомпването не достатъчно, апаратът автоматично донапомпва до подходяща по-висока стойност на налягането. Три кратки сигнални тонове показват при достигане на необходимото налягане, че измерването започва. Процесът на измерване започва с изпускането на въздуха.

Ако по принцип е необходимо по-високо изпомпващо налягане, можете да избегнете донапомпването, като след започване процеса на помпане отново натиснете и задържите синия бутон START/STOP, докато се достигне желаното налягане в маншета. То трябва да бъде около 30 mmHg по-високо от систоличната (горната) стойност.

Ходът на измерване може да се проследи на скалата. Във фазата на напомпване тя се покачва и във фазата на измерването се понижава. Във фазата на измерване ще видите и символите на двата метода на измерване на технологията Duo Sensor. Те показват, че сензорите функционират коректно. Символът със сърце показва освен това Вашия пулс, който също така се измерва.
Когато прозвучи дългият сигнален тон, измерването е приключило. На дисплея се появяват едновременно една под друга стойностите на систоличното и диастоличното налягане, както и тази на пулса.

Важно! По време на цялото измерване не трябва да се движите и да говорите! Ако по време на измерването по някаква причина пожелаете да го прекъснете, просто натиснете бутона START/STOP. Процесът на напомпване или измерване се преустановява и налягането в маншета автоматично спада.
Ако под стойността на пулса е изписан символ на сърце и прекъсната линия, то по време на измерването апаратът е установил нередовен сърдечен ритъм. Не е изключено обаче измерването да е било нарушено поради движение на тялото или говорене. Най-добре повторете измерването. Ако виждате този символ редовно при измерване на Вашето кръвно налягане, ние Ви препоръчваме да се консултирате с лекар.
Когато измерването приключи ; ляво на дисплея се появява (1) или (2). (1) показва измерените стойности на първия ползвател: Под (2) могат да бъдат запаметени измерените стойности на още един ползвал (виж 5.1. "Запаметяване на измерените стойности"). За да изключите апарата, натиснете бутон START/STOP; ако не го направите, апаратът се изключва автоматично след 3 минути.

5. Запаметяваща функция
5.1 Запаметяване на измерени стойности

Апаратът има два бутона за запаметяване (1) и (2), с които могат да се регистрират резултатите от измерванията на двама различни ползвателя. (1) е за стойностите от измерване на първия ползвател, (2) за стойностите от измерване на втори ползвател. След сигналния тон за край на измерването, чрез натискане на (1) или (2), Вие имате възможност да регистрирате стойностите от измерването на съответното лице. Регистрацията е възможна дотогава, докато стойностите са изписани на дисплея. Ако тя не се извърши, стойностите от измерването автоматично се запаметяват в общата памет.
Заедно със стойностите на кръвното налягане се запаметява и часът на измерването, с оглед определяне съответно на сутрешните или вечерните стойности. Поради това въведеното в апарата време трябва да съответства на действителното (виж 3.2. "Настройване на час и дата").

5.2 Извеждане на стойностите от измерване

Tensoval duo control разполага със следните памети за измерени стойности (в съответствие с директивите на Европейското дружество по хипертония - ESH):

 • памет за отделни измерени стойности;
 • средна стойност за всички измерени показания на кръвното за ползвател;
 • средна стойност на сутрешните показания;
 • средна стойност на вечерните показания.

Ако искате да изведете данните от паметта, апаратът трябва да бъде изключен. За извеждане на запаметените стойности на първия ползвател натиснете (1), за стойностите на втория ползвател (2). На дисплея се появява съответният символ (1), респ. (2).
Tensoval duo control разграничава сутрешните от вечерните стойности. Първо се показва осреднената сутрешна стойност за последните седем дена за съответното лице (А е показател за средната стойност, 7 за седем дена). След повторно натискане на (1), респ. (2) се появява средната стойност на вечерните показатели за последните седем дена.
След още едно натискане на бутона за запаметяване се появява средната стойност от всички измервания. Броят на запаметените измерени стойности се показва редуващо се с "А". При всяко следващо натискане на (1) , респ. (2) , се появяват, започвайки от най-актуалната стойност, едно след друго всички запаметени показания от последните 60 измервания по час, дата и година, както и индикация дали са от сутрешно или вечерно измерване (01 последното измерване, 02 предпоследното,...). Показанията за час, дата и година на измерената стойност се сменят в ритъм от 2 - 3 секунди.

При всяка стъпка на изписване информацията от паметта, чрез съответно натискане на другия бутон, може да се превключва директно от единия ползвател към другия.

Tensoval duo control запаметява за всяко лице ( (1) или (2) ) до 60 измервания. Най-актуалната (последната) стойност заема винаги позиция 1 в паметта. Когато се запълнят всички позиции, най-старата се изтрива.


Важно: Tensoval duo control е съобразен с препоръките на Европейското дружество по хипертония (ESH) и показва разграничено стойностите от сутрешното и вечерното измерване. Това разграничаване е важно от медицинска гледна точка, тъй като кръвното налягане търпи промени с течение на деня. С помощта на тази информация Вашият лекар има още по-добра възможност да назначи правилната терапия в случай на медикаментозно лечение на хипертонията.
Една стойност се регистрира към сутрешните показания, когато измерването е направено между 0,00 и 12,00 часа; когато то е направено в часовете между 12,01 и 23,59, то се регистрира към вечерните. Моля постарайте се да измервате кръвното си налягане сутрин и вечер винаги по едно и също време.
Изчислената обща средна стойност се базира на всички запаметени измерени стойности за съответното лице. Ако в паметта има запаметени само две стойности, средната стойнс: се изчислява въз основа на тях Ако в паметта има само една стойност, то тя отговаря на средната стойност.
Ако в паметта няма стойност от сутрешно, респ. вечерно измерване през последните седем дни, то за средната сутрешна респ. вечерна стойност за последните седем дни на дисплея се появяват чертички вместо стойности. Ако в цялата памет няма никаква запаметена стойност, то и за общата осреднена стойност се появяват чертички вместо стойности.

Когато при измерването се установи нередовен пулс на сърцето, то и тази информация ще се запамети и при извеждане на измерената стойност от паметта на апарата се индикира заедно със стойностите за систоличното и диастоличното налягане, за пулса, часа, датата и годината.

Можете да прекъснете извеждането на запаметените данни по всяко време, като натиснете бутона START/STOP. В противен случай автоматичното изключване става след около 30 секунди. Запаметените стойности остават на разположение и при прекъсване на захранването с ток, например при смяна на батериите.

5.3 Изтриване на измерените стойности
Можете да изтриете поотделно запаметените стойности за (1) и (2). За изтриване на всички стойности на един от ползвателите натиснете бутона за запаметяване на съответната памет (1) или (2). На индикатора се появява средната сутрешна стойност за последните седем дни. Ако натиснете бутона повторно и го задържите за 4 секунди, на дисплея започват да мигат числа и знаци освен (1), респ. (2). Задръжте бутона натиснат още 4 секунди и тогава всички данни за избрания ползвател ще се заличат. Сега на дисплея ще се вижда само (1) или (2).
Ако искате да изтриете отделни стойности, изведете съответната стойност (виж 5.2.) и натиснете съответния бутон за запаметяване за 4 секунди, така че появилата се информация да започне да примигва. След натискане на бутона за още 4 секунди отделната стойност е изтрита. На дисплея остава или (1) или (2).

Важно: Ако отпуснете бутона за запаметяване преждевременно, данните няма да се изтрият. Когато изтриете една отделна измерена стойност, следващата по-стара стойност заема мястото й в паметта. Чрез изтриване на една стойност съответните засегнати от това средни стойности се преизчисляват наново.

5.4 Обслужване на режима "Гост"
Ако Tensoval duo control се ползва и от трето лице, препоръчваме използването на режима "Гост" Той служи за това, дадено измерване да не се запамети в една от двете памети (1) или (2). По този начин ще бъде избегнато объркване на реда на измерване и на средните стойности на двамата основни ползватели на апарата.
За измерване в режим "Гост" процесът на измерване се стартира с едновременното натискане на двата бутона за запаметяване (1) и (2). В случая отпада натискането на бутона START/STOP. По време и след приключване на измерването, на дисплея едновременно със стойностите от измерването се появяват и двата символа (1) и (2). По този начин резултатът от измерването няма да бъде регистриран към никое от лицата (ползвателите) и измерените стойности няма да бъдат запаметени.
И в режим „Гост" изключването на апарата се извършва чрез натискане на бутона START/STOP. В противен случай апаратът се самоизключва автоматично след З минути.

6. Обяснение на индикациите за дефекти
    
Апаратът не се включва:

Възможни причини: Няма батерии, сложени са неправилно или са изтощени;Отстраняване: Проверете батериите, поставете евентуално четири нови от същия тип;

Възможни причини: Зарядното устройство (адаптерът) не е включено правилно или е дефектно;  Отстраняване: Проверете връзката между адаптера и гнездото в задната част на апарата;

Маншетът не се напомпва:
Възможни причини: Присъединителният щекер на маншета не е поставен правилно в гнездото на апарата; Отстраняване: Проверете връзката между червения щекер на маншета и червеното гнездо на апарата;

Възможни причини: Включен е погрешен тип маншета; Отстраняване: Проверете дали се използват само утвърдените маншети Tensoval duo control и съответните щекери;

Err 1:
Възможни причини: Стойностите от измерването не са установени точно поради външни повреди;
Отстраняване: Следвайте 10-те златни правила, както и указанията в раздел 3.3 и повторете измерването;
            
Err 2:
Възможни причини: Маншетът е поставен твърде хлабаво;
Отстраняване: Поставете маншета така, че разстоянието между маншета и ръката на лакътната свивка да е приблизително два пръста;
            
Възможни причини: Маншетът не може да се напомпа, респ. се напомпва много бавно;
Отстраняване: Маркучът за въздух не е пъхнат правилно в апарата. Проверете правилното положение на червения щекер за включване. Ако този дефект се появява често, трябва да смените маншета с нов;

Err 3:        
Възможни причини: Движение по време на измерването;
Отстраняване: По време на измерването не говорете и не се мърдайте;

Err 300:            
            
Възможни причини: Налягането в маншета надвишава 300 mmHg Налягането автоматично се понижава;
Отстраняване: Измерването да се повтори след почивка от най-малко 1 минута;

Светеща празна батерия:            
Възможни причини: Батериите са почти изтощени. Може да се направят само още малко измервания (около 30);
Отстраняване: Подсигурете си батерии от същата марка (тип АА LR06);

Празна батерия:
Възможни причини: Батериите са изтощени и трябва да бъдат сменени;
Отстраняване: Поставете нови батерии от същата марка (тип АА 1LR06). Имайте предвид, че символът батерия, който при включване на апарата се появява заедно с всички останали функции на дисплея и след това изгасва, не дава информация за състоянието на батериите;

Неправдоподобни стойности от измерването:
Възможни причини: Погрешен размер на маншета;
Отстраняване: Използвайте маншет с размер, съответстващ на размера на ръката Ви;

Възможни причини: Маншетът е бил поставен върху дреха (ръкав);
Отстраняване: Поставете маншета на голо;

Възможни причини: Навитият ръкав на дрехата затруднява циркулацията на кръвта;
Отстраняване: Да се подберат по-свободни дрехи. Навитите ръкави не бива да притискат ръката;

Възможни причини: Маншетът не е поставен правилно;
Отстраняване: Спазвайте указанията и илюстрациите за правилно поставяне на маншета на ръката;

Възможни причини: Маркучът на маншета е прегънат или смачкан;
Отстраняване: Уверете се, че маркучът е прикачен правилно и свободно към маншета;

Възможни причини: Маншетът не е напомпан правилно;
Отстраняване: Проверете дали маншетът е поставен правилно на ръката;

Възможни причини: Движение, говор или вълнение по време на измерването;              
Отстраняване: Извършвайте измерването в отпуснато седнало положение. По време на измерването не говорете и не се движете;

Възможни причини: Не сте отпочинали преди измерването;
Отстраняване: Отпочинете поне 5 минути преди измерването;

Възможни причини: Консумация на възбуждащи вещества;
Отстраняване: Един час преди измерването да се избягват алкохол, никотин и кофеин;

При появата на символ за дефект, моля проверете евентуалните причини и следвайте указанията за самостоятелно измерване, даден в раздел 3. Отпуснете се за минута и повторете измерването.

7. Значение на символите на апарата и маншета
Спазване на упътването за употреба;
Моля, обърнете внимание;
Защита срещу токов удар (тип ВF);
PAUL HARTMANN AG 89522 Heidenheim Германия;
Указание за изхвърляне и електронни уреди;
Указание за изхвърляне.

8. Важни указания
8.1 Медикаменти
Измерването на кръвно налягане вкъщи не отменя лечение или редовни посещения при Вашия лекар. Не предприемайте никакво лечение без консултация с лекар. Извършвайте измерванията съгласно указанията на Вашия лекар и имайте доверие в неговата диагноза. Приемайте медикаментите съгласно предписанията на лекаря и никога не променяйте сами дозировката. Определете с Вашия лекар най-подходящото време от денонощието за измерване на кръвното налягане.

8.2  Бременност
По време на бременността Кръвното налягане може да се промени. Ако то се повиши, редовният контрол е изключително важен, тъй като високото кръвно налягане може да се отрази на развитието на плода. Консултирайте се с Вашия лекар дали и кога да измервате кръвното си налягане.

3.3 Диабет, други заболявания
При диабет, нарушения на чернодробната функция или стеснение на кръвоносни съдове (напр. артериосклероза, периферна артериална оклузия), трябва да се консултирате с лекар преди започване на самостоятелно измерване, тъй като в тези случаи стойностите от измерването може да показват отклонения. При определени болести на кръвта (напр. хемофилия), при значителни нарушения в оросяването или при прием на медикаменти, разреждащи кръвта, също така трябва да се консултирате с лекар преди самостоятелното измерване на кръвното налягане.

8.4 Аритмии, нарушения на сърдечния ритъм, пейсмейкър
Нарушения на сърдечния ритъм (аритмии) са смущения на нормалната последователност на сърдечните удари. Тук е важно да се определи, дали даден човек има леки или тежки нарушения на сърдечния ритъм. Това може да бъде установено само при специален преглед от лекар. Чрез вградената в апарата технология Коротков, Tensoval duo control може да измерва правилно кръвното налягане при различни видове нарушения на сърдечния ритъм и да дава коректни резултати от измерванията.

Неравномерен пулс е налице, когато сърдечният ритъм показва отклонение от средния ритъм с повече от 25 %.

Ако символът за аритмия започва да се появява по-често, това може да бъде указание за нарушение на сърдечния ритъм. Консултирайте се в такъв случай с Вашия лекар. Тежки нарушения на сърдечния ритъм биха могли да доведат евентуално до грешки в измерването или да намалят точността на измерването. Говорете с лекаря си дали самостоятелното измерване на кръвното налягане е подходящо за Вас. При лица с пейсмейкър измерването на кръвното налягане може да покаже отклоняващи се стойности. Самият апарат за измерване на кръвното налягане не указва никакво въздействие върху пейсмейкъра. Да се има предвид, че индикацията за пулса не е подходяща за контролиране честотата на пейсмейкъра. Допитайте се до Вашия лекар дали самостоятелното измерване на кръвното налягане при наличие на пейсмейкър е препоръчително за Вас.

9. Поддържане на апарата
Не излагайте апарата на екстремни температури, на влага, на прах или директна слънчева светлина, тъй като това може да доведе до неизправност в работата му. Този апарат има много прецизни компоненти. Не го изпускайте и не го потапяйте във вода. За почистване на апарата използвайте само мека влажна кърпа. Не употребявайте разредители, спирт, почистващи средства или разтворители. Маншетът може да се почисти внимателно с леко навлажнена кърпа и мек разтвор на сапун Маншетът, обаче, не бива да се потапя изцяло във вода. За да го предпазите от въздействието на външни фактори, съхранявайте апарата заедно с маншета и това упътване за употреба в неговата кутия.

10. Принадлежности и резервни части
За гарантиране точността на измерването, моля използвайте само оригинални принадлежности от HARTMANN, с които можете да се сдобиете чрез Вашия аптекар или търговец на санитарни изделия.

Обиколка на ръката над лакътя 17 - 22 см; необходим маншет Small (малък)
Обиколка на ръката над лакътя 22 - 32 см; необходим маншет Medium (среден)
Обиколка на ръката над лакътя 32 - 42 см; необходим маншет Large (голям)

Стандартен маншет, small за обиколка на ръката 17-22 см
Артикул № 900 241;

Стандартен маншет, medium за обиколка на ръката 22 - 32 см
Артикул № 900 242;

Стандартен маншет, large за обиколка на ръката 32 - 42 см
Артикул № 900 243;

Универсален регулируем маншет, medium за обиколка на ръката 22 -32 см
Артикул № 900 244;

USB-комплект за свързване на Tensoval duo control към компютър

Адаптер Tensoval
Артикул № 900 152

11. Гаранционни условия
За този висококачествен апарат за измерване на кръвното налягане ние даваме в съответствие с указаните по-долу условия 8 години гаранция, считано от датата на закупуване.
Гаранционните претенции трябва да бъдат предявени в рамките на гаранционния срок. Датата на закупуване трябва да бъде доказана с помощта на правилно попълнена и подпечатана гаранционна карта или с квитанция за покупката.
В рамките на гаранционния срок HARTMANN извършва безплатна замяна на всички дефектни части на апарата, чиято неизправност се дължи на дефекти в материала или изработката, съответно ги ремонтира. Това не води до удължаване на гаранционния срок. Гаранцията не се отнася за повреди, възникнали поради неправилна работа или манипулации, извършени от неоторизирани лица. Гаранцията не се отнася за части, които подлежат на износване (батерии, маншети, кабели на мрежови адаптери и т.н.). Претенциите за възстановяване на щети са ограничени до стойността на стоката; изрично се изключва покриването на косвени щети.
В случай на гаранционно събитие изпратете апарата заедно с маншета и токозахранващото устройство, ако има такова, както и изцяло попълнената и подпечатана гаранционна карта директно или чрез вашия търговец на съответната сервизна служба във Вашата страна.
Имайте предвид, че ние приемаме и обработваме само пратки със заплатен обратен транспорт.

Сервизни партньори:
ТП Хартманн България София, ж.к. Южен Парк, бл. 27, вх. А, ап. 1 302/9641820

12. Технически данни

 • Метод на измерване: осцилометричен и Коротков;
 • Диапазон на показанията: 0 - 300 mmHg;
 • Граници на измерването: систолично (SYS): 50 - 250 mmHg; диастолично (DIA): 40-160 mmHg;
 • Пулс: 40-160 удара/минута;
 • Техническа точност на измерване:налягане в маншета: +/- 3 mmHg; пулс: +/- 5% от показанието за честотата на пулса. Изключително висока точност на измерване благодарение на вграден микрофон, който отчита тоновете на сърцето.
 • Захранване: 4 х 1,5 V алкални батерии Alkali-Mangan-Mignon (АА/LR06) или като опция адаптор HARTMANN Tensoval;
 • Капацитет на батериите: Tensoval duo control > 1400 измервания; Tensoval duo control Large: > 1400 измервания;
 • Налягане на напомпване: минимум 140 mmHg;
 • Технология Comfirt Air: индивидуално изпомпващо налягане в зависимост от систоличното кръвно налягане + 30 mmHg;
 • Автоматично изключване: З минути след приключване на измерването;
 • Маншет: стандартен 22 - 32 см; голям 32 - 42 см; малък 17-22 см (опция); универсален, регулируем 22 - 32 (опция);
 • Изпускателен вентил: линеен вентил с електронно управление;
 • Капацитет на паметта: 2 х 60 измервания със сутрешни и вечерни данни и осреднени стойности;
 • Работни условия: температура на околната среда: +10 °С до +40 °С;
 • Относителна влажност на въздуха: 15 - 90 %;
 • Условия за съхранение и транспорт: температура на околната среда: -20 °С до +50 °С;
 • Сериен номер: в гнездото за батериите;
 • Интерфейс за компютър: с помощта на USB комплекта и софтуера, паметта с измерените данни и графичното им изобразяване могат да се покажат на компютър.
 • Надежден калъф за съхранение.

13. Електрическо захранване, указания за изхвърляне на отпадъци и информация за безопасност
13.1. Батерии, токозахранващи устройства, изхвърляне на отпадъци

 • Четирите висококачествени батерии, които се доставят с апарата, Ви гарантират около 1400 измервания. Използвайте само висококачествени батерии (вж. данните в глава 12 "Технически данни"). При по-маломощни батерии тези 1400 измервания вече не могат да бъдат гарантирани;
 • Никога не смесвайте стари и нови батерии или батерии от различни производители;
 • Незабавно отстранявайте изтощените батерии;
 • Ако апаратът няма да бъде използван по-дълго време, батериите трябва да се извадят, за да се предотврати евентуалното им протичане;
 • Внимавайте за опазването на околната среда: мястото на батериите не е при битовите отпадъци! Предайте ги в събирателните пунктове или в градските центрове за вторична преработка на материали;
 • Информация за изхвърляне на електронни уреди (частни домакинства): Излезлите от употреба електронни продукти не бива да се смесват с обикновените битови отпадъци. Правилното им отстраняване служи за опазване на околната среда и предотвратява евентуални вредни влияния върху хората и околната среда, които могат да възникнат поради неправилно третиране на отпадъците;


13.2 Информация за безопасност

 • Не оставяйте апарата без надзор при малки деца или лица, които не могат да обслужват сами уреда;
 • Използвайте апарата само за измерване на кръвното налягане на ръката над лакътя;
 • Апаратът да се пази от силни удари или вибрации;
 • Апаратът да не се изпуска да пада;
 • Маншетът и маркучът да не се огъват или пречупват прекалено много;
 • Не правете изменения по апарата, не го разглобявайте или ремонтирайте сами;
 • Използвайте апарата само с утвърдения за него маншет. В противен случай това може да доведе до външни и вътрешни повреди на апарата;
 • При изваждане от апарата маркучът на маншета трябва да се хваща само за червения щекер. Никога не дърпайте самия маркуч;
 • Никога не помпайте маншета докато не е поставен правилно на ръката над лакътя.


14. Законови изисквания и директиви
Tensoval duo control отговаря на европейските изисквания, които са залегнали в Директивата за медицински изделия 93/42/ЕИО носи знака СЕ. Апаратът отговаря и на предписанията на Европейската норма ЕN 1060: „Неинвазивни манометри за измерване на кръвно налягане" - част 1 "Общи изисквания" и част З "Допълнителни изисквания за електромеханични системи за измерване на кръвно налягане". Клиничното изпитание на точността на измерването е проведено съгласно ЕN 1060-4 и ISO 81060-2.

Портативни и мобилни висококачествени комуникационни уреди могат да намалят функционалността на електронните медицински апарати. В съответствие с европейски норматив ЕN 60601-1-2 можете да потърсите допълнителна информация от HARTMANN.

15. Метрологичен контрол и адреси на сервизни служби
15.1 Удостоверение за проведен метрологичен контрол

Всеки апарат Tensoval duo control е тестван в HARTMANN за точност и продължителна употреба. В случаите на професионално използване на апарата - в аптеки, клиники и медицински практики, препоръчваме точността на измерването да се проверява на 2 години. Имайте предвид освен това и националните предписания, изготвени от законодателя, например Наредбата за работещи с медицински продукти за Германия.

15.2 Указания за метрологичен контрол
Метрологичният контрол може да се извършва от компетентни служби или оторизирани сервизи срещу възстановяване на разноските. Проверка на функционалната годност на апарата може да се проведе на хора или подходящ стимулатор. При метрологичния контрол се проверяват херметичността на пневматичната система и евентуално отклонение от данните за налягането. За преминаване в режим на калибриране, трябва да се извади поне една батерия. След това задръжте бутона START/STOP натиснат и върнете батерията обратно на мястото й. Отпуснете бутона и след малко на дисплея се появяват две разположени една над друга нули. При запитване HARTMANN с удоволствие предоставя инструкции за извършването на проверката на измервателната техника на компетентните служби и оторизираните сервизи.

15.3 Информация за установяване на контакт при въпроси на клиента
ТП Хартманн България София, ж.к. Южен Парк, бл. 27, вх. А, ап. 1 302/9641820

Гаранция: 8 години

Производител:  PAUL HARTMANN AG, Heidenheim, Германия

Аналози на ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ ДУО КОНТРОЛ II МАНШОН 32-42 см. 900233

КОМЕНТАРИ КЪМ ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ ДУО КОНТРОЛ II МАНШОН 32-42 см. 900233

ХАРТМАН ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ ТЕНСОВАЛ ДУО КОНТРОЛ II МАНШОН 32-42 см. 900233 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни съветиСнимкиНовиниФизиологияХранене при...ЛюбопитноИсторияПроизводителиАлт. медицинаИзследванияЛеченияБотаникаВидеоНормативни актовеОткритияГеографияПатологияИнтервютаТестовеДиетиПсихологияЗдравни проблемиОрганизацииКлинични пътекиСпорт