Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта STADA ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90

ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90

Арт. #30022206

ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90

Листовка: информация за пациента
Индорин 0,5 mg таблетки/ Indorin 0,5 mg tablets
Индорин 1 mg таблетки/ Indorin 1 mg tablets
Индорин 2 mg таблетки/ Indorin 2 mg tablets
Индорин 4 mg таблетки/ Indorin 4 mg tablets
(Репаглинид/Repaglinide)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Индорин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Индорин
3. Как да приемате Индорин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Индорин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Индорин и за какво се използва

Индорин е перорален антидиабетен лекарствен продукт, съдържащ репаглинид, който помага на Вашия панкреас да произвежда повече инсулин и по този начин намалява кръвната Ви захар (глюкоза).

Диабет тип 2 е заболяване, при което Вашият панкреас не произвежда достатъчно инсулин, който да контролира захарта в кръвта или Вашият организъм не реагира нормално на инсулина, който той произвежда (в миналото известен като неинсулинозависим захарен диабет или диабет при възрастните). Индорин се използва за контролиране на диабет тип 2, като допълнение към диетата и физическата активност: лечението обикновено започва, когато само с диета, физическа активност и намаляване на теглото не може да се постигне контрол (или понижаване) на кръвната Ви захар. Индорин също може да се предписва и в комбинация с метформин, друг антидиабетен лекарствен продукт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Индорин

Не приемайте Индорин

 • ако сте алергични към репаглинид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
 • Ако имате тип 1 диабет (инсулинозависим захарен диабет)
 • Ако нивото на киселина в организма Ви е повишено (диабетна кетоацидоза)
 • Ако страдате от тежко чернодробно заболяване
 • Ако приемате гемфиброзил (лекарство за понижаване на повишени нива на липидите в кръвта).

Ако някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар и не приемайте Индорин.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Индорин:

 • Ако имате проблеми с черния дроб. Индорин не се препоръчва при пациенти с умерено чернодробно заболяване. Индорин не трябва да се приема при тежко чернодробно заболяване (вижте Не приемайте Индорин).
 • Ако имате проблеми с бъбреците. Индорин трябва да се приема с повишено внимание.
 • Ако Ви предстои голяма хирургична операция или скоро сте прекарали тежко заболяване или инфекция. В такива случаи е възможно контролът на диабета да се влоши.
 • Ако сте под 18 или над 75 години. Индорин не се препоръчва. Приложението му не е проучено при тези възрастови групи.

Ако получите хипогликемня
Може да получите хипогликемня (симптоми на ниска кръвна захар), ако кръвната Ви захар стане твърде ниска. Това може да се случи:

 • Ако приемате твърде много Индорин
 • При по-голямо от обичайното физическо натоварване
 • Ако приемате други лекарства или страдате от чернодробни или бъбречни проблеми (вижте другите подточки на т. 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Индорин)

Предупредителните признаци на хнпогликемията могат да се появят внезапно и да включват: студена пот; хладна бледа кожа; главоболие; ускорено биене на сърцето; чувство за гадене; силен глад; временни зрителни смущения; сънливост; необичайна умора и слабост; нервност или разтреперване; чувство на безпокойство; обърканост; трудно съсредоточаване.

Ако кръвната Ви захар е ниска или почувствате, че получавате хипогликемия:
приемете глюкозни таблетки, богата на захар закуска или напитка и направете почивка. Когато симптомите на хипогликемня изчезнат или когато нивото на кръвната захар се стабилизира, продължете лечението с Индорин.

Предупредете околните, че имате диабет и че ако припаднете (изпаднете в безсъзнание) поради хипогликемня, те трябва да Ви обърнат настрани и незабавно да повикат медицинска помощ. Не трябва да Ви дават нищо за ядене или пиене. Това би могло да Ви задуши.

 • Ако тежката хнпогликемия не се лекува, може да предизвика мозъчно увреждане (временно или трайно) и дори смърт
 • Ако имате хипогликемия, водеща до безсъзнание, или повтарящи се хипогликемии, консултирайте се с Вашия лекар. Количеството Индорин, храната или физическото натоварване» може да се нуждаят от коригиране.

Ако кръвната Ви захар стане твърде висока
Кръвната Ви захар може да стане твърде висока (хипергликемия). Това може да се случи:

 • Ако приемате твърде малко Индорин.
 • Ако имате инфекция или висока температура.
 • Ако се храните повече от обичайното.
 • При по-малко от обичайното физическо натоварване.

Предупредителните симптоми се появяват постепенно, Те включват: често уриниране; жажда; суха кожа; сухота в устата. Консултирайте се с Вашия лекар. Количеството Индорин, храната или физическото натоварване, може да се нуждаят от коригиране.

Други лекарства и Индорин
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Може да приемате Индорин в комбинация с метформин, друго лекарство против диабет, ако Ви е предписано от Вашия лекар. Ако приемате гемфиброзил (използван за понижаване на повишени нива на липидите в кръвта), не трябва да приемате Индорин.

Отговорът на Вашия организъм към Индорин може да се промени, ако приемате други лекарства, особено тези:

 • Инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори) (използвани за лечение на депресия).
 • Бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане или на сърдечни заболявания).
 • АСЕ-инхибитори (използвани за лечение на сърдечни заболявания).
 • Салицилати (напр. аспирин).
 • Октреотид (използван за лечение на рак).
 • Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) (вид обезболяващи).
 • Стероиди (анаболни стероиди и кортикостероиди - използвани при лечение на анемия или възпаление).
 • Перорални контрацептиви (противозачатъчни средства).
 • Тиазиди (диуретнци или обезводняващи средства).
 • Даназол (използван за лечение на кисти на гърдите и ендометриоза).
 • Хормони на щитовидната жлеза (използвани за лечение на ниски нива на хормони на щитовидната жлеза).
 • Симпатикомиметици (използвани за лечение на астма).
 • Кларитромицин, триметоприм, рифампицин (антибиотични лекарства).
 • Итраконазол, кетоконазол (противогъбични лекарства).
 • Гемфиброзил (използван за лечение на високи нива на липидите в кръвта).
 • Циклоспорин (използван за потискане на имунната система).
 • Деферазирокс (използван при хронично натрупване на желязо в организма).
 • Клопидогрел (за предпазване от образуване на кръвни съсиреци).
 • Фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал (използвани за лечение на епилепсия).
 • Жълт кантарион (растителен лекарствен продукт).

Индорин с храни, напитки и алкохол
Приемайте Индорин преди основните хранения. Алкохолът може да промени способността на Индорин да намалява кръвната захар. Следете за признаци на хипогликемня.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Не приемайте Индорин, ако сте бременна или планирате бременност. Посетете Вашия лекар възможно най-скоро, ако забременеете или планирате бременност по време на лечението.
Не трябва да приемате Индорин, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини
Способността Ви да шофирате или да работите с машини може да бъде нарушена, ако кръвната Ви захар е ниска или висока. Имайте предвид, че можете да изложите себе си или други хора на опасност. Моля попитайте Вашия лекар дали може да шофирате, ако:
получавате чести хипогликемии
получавате малко или никакви предупредителни признаци за хипогликемня

3. Как да приемате Индорин

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вашият лекар ще определи Вашата доза.
Препоръчителната начална доза е 0,5 mg, приета преди всяко основно хранене. Поглъщайте таблетките с чаша вода непосредствено преди или до 30 минути преди всяко основно хранене.
Дозата може да бъде коригирана от Вашия лекар с до 4 mg, които да се приемат непосредствено преди или до 30 минути преди всяко основно хранене. Максималната препоръчвана дневна доза е 16 mg.

Индорин 4 mg таблетки могат да бъдат разделени на две равни дози.

Не приемайте повече Индорин, отколкото Ви е препоръчал Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Индорин
Ако приемете твърде много таблетки, кръвната Ви захар може да се понижи твърде много, което води до хипогликемня. Моля вижте Ако получите хипогликемия относно какво представлява хнпогликемията и как да се лекува.

Ако сте пропуснали да приемете Индорин
Ако сте пропуснали доза, приемете следващата доза както обикновено - не удвоявайте дозата.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза

Ако сте спрели приема на Индорин
Имайте предвид, че ако спрете да приемате Индорин, желаният ефект няма да бъде постигнат. Диабетът Ви може да се влоши. Ако се налага някаква промяна в лечението Ви, първо се свържете с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Индорин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможни нежелани реакции
Чести (може да засегнат до 1 на 10 пациенти)

 • Хипогликемня (вижте Ако получите, хипогликемия в точка 2 от листовката). Рискът от получаване на хипогликемия може да се повиши, ако приемате други лекарства
 • Стомашна болка
 • Диария.

Редки: (може да засегнат до 1 на 1000 пациенти)

 • Остър коронарен синдром (но може и да не се дължи на лекарствения продукт). Много редки (може да засегнат до 1 на 10000 пациенти)
 • Алергия (като развитие на оток, затруднено дишане, ускорено биене на сърцето, замайване, изпотяване, които могат да бъдат признаци на анафилактична реакция). Незабавно се свържете с лекар
 • Повръщане
 • Запек
 • Зрителни нарушения
 • Тежки чернодробни нарушения, нарушена чернодробна функция, увеличени чернодробни ензими в кръвта.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

 • Хипогликемична кома или загуба насъзнание (много тежки хипогликемични реакции -вижте Ако получите хипогликемия). Незабавно се свържете с лекар
 • Свръхчувствителност (като обрив, сърбеж, зачервяване на кожата, подуване на кожата)
 • Повдигане (гадене).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ №8
1303 София
тел.:+3592 8903417
уебсайт: www.bda.be

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Индорин

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Не използвайте Индорин след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Индорин

 • Активното вещество е репаглинид. Индорин 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg. 1 таблетка съдържа съответно 0,5 mg, 1 mg, 2 mg или 4 mg репаглинид.
 • Другите съставки са: Микрокристална целулоза, полоксамер 188, кроскарамелоза натрий, магнезиев стеарат.

Как изглежда Индорин и какво съдържа опаковката
Индорин 0,5 mg таблетки
Бели, кръгли , с дебелина 3,4 mm и двойно изпъкнали.

Индорин 1 mg таблетки
Бели, кръгли с дебелина 3,4 mm и двойноизпъкнали, с надпис "1".

Индорин 2 mg таблетки
Бели, кръгли с дебелина 4,2 mm и двойноизпъкнали, с надпис "2".

Индорин 4 mg таблетки
Бели, кръгли с дебелина 4,0 mm с делителна черта от двете страни.

Индорин 4 mg таблетки могат да бъдат разделени на две равни половини.

Опаковки от 15, 30, 90, 120, 180 или 270 таблетки, съответно. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
STADA ARZNEIMITTEL AG, Германия.

Производители
STADA ARZNEIMITTEL AG, Германия;
STADA ARZNEIMITTEL GmbH, Австрия;
Centrafarm Services B.V., Холандия;
Eurogenerics N.V., Белгия;
LAMP SAN PROSPERO S.p.A., Италия;
PharmaCoDane ApS., Дания.

Дата на последно одобрение на листовката: Декември 2015.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90

 • Силно клинично значими взаимодействия (4)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (358)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (22)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90

ПО НЗОК

Информация за ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90 по НЗОК

Код по НЗОК:AF392
Цена за НЗОК:12.41 лв.
Реимбурсация:6.21 лв.
Пациентът заплаща:6.20 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90

КОМЕНТАРИ КЪМ ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90

ИНДОРИН табл. 2 мг. * 90 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):