Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Инхалатори Компресорни PIC ИНХАЛАТОР AIRFAMILY - PIC INDOLOR

ИНХАЛАТОР AIRFAMILY - PIC INDOLOR

Арт. #30014489

ИНХАЛАТОР AIRFAMILY - PIC INDOLOR

ИНХАЛАТОР ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

 • Изключително ефективен, практичен и компактен;
 • С патентована небулизаторна чашка Sidestream - за равномерна небулизация и по-бързо проникване на медикамента в дихателните пътища;
 • Прилежащи аксесоари: 2 в 1 "Airsoft mask" - маска за деца и възрастни;
 • Отделение за съхранение на аксесоари и медикаменти;
 • Максимална скорост на потока: 17 ± 2 л/мин;
 • Процент небулизирани частици под 5 μm: 83,8 ± 1,2%;
 • Режим на работа: максимум 20 мин. включен / 40 мин. изключен;
 • Капацитет на небулизаторната чашка: 10 мл;
 • Ниво на шума при разстояние 50 см: 74 dB;
 • Гаранция: 2 години.

Ръководство за употреба
Тези инструкции са важни.
Моля, запазете ги за бъдеща справка.

Инхалаторът Пик Индолор Еърфемили апарат за аерозолна терапия е проектиран и изработен по най-съвременна технология.
За по-лесна употреба, моля следвайте инструкциите от раздел "Подготовка и приложение". Еърфемили е медицински уред клас IIа, който превръща течните лекарствени форми в аерозол, който се прилага директно в дихателната система. Благодарение на небулизаторната чашка Сайдстрийм, медикаментите проникват по-лесно в дихателните пътища, поради оптималния размер за терапия, повишава нейната ефикасност.
Уредът е проектиран, с цел още по-ефективно и по-лесно лечение, като същевременно гарантира високо качество и стандарт на безопасност, типични за всички продукти на Пик Индолор.
Еърфемили има удобно отделение, където могат да се съхраняват медикаментите и аксесоарите след употреба, а също така и практичен несесер за съхраняване на уреда, когато не се употребява.
Комплектът Еърфемили съдържа всички необходими аксесоари за най-подходящия вид терапия: мундщук, накрайник за нос и две маски (детска и за възрастни). Еърфемили е надежден и лесен за употреба уред, за който няма по-специални изисквания за поддръжка. Специалният въздушен филтър, който служи за задържане на прах може да бъде подменян през определен период от време.
Преди употреба, Ви препоръчваме да прочетете инструкциите за употреба, за да се уверите, че сте разбрали правилно как работи апаратът.

ПРИЛОЖЕНИ АКСЕСОАРИ

 • Маска за възрастни;
 • Детска маска;
 • Мундщук;
 • Накрайник за нос;
 • Свързващо маркуче;
 • Чашка Сайдстрийм.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА УРЕДА

 • Бутон за включване и изключване на уреда (On/Off);
 • Изход за сгъстен въздух;
 • Филтър;
 • Основа на небулизаторната чашка;
 • Отделение за съхраняване на медикаменти и аксесоари;
 • Дръжка;
 • Въздушни отвори;
 • Захранващ кабел.

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Преди употреба, прочетете внимателно информацията в това ръководство и го пазете за бъдеща справка.
При употребата на апарат за аерозолна терапия, следвайте инструкциите на Вашия лекар: какъв медикамент да използвате, дозировката, честотата и продължителността на инхалациите. Всички останали приложения на уреда, освен по предназначение, са неправилни и следователно опасни. Компания Артсана не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна и неразумна употреба, също така ако апаратът е захранван в електрическа мрежа, която не отговаря на правилата за безопасна употреба. Апаратът може да спре да работи, при отклонения в захранващата мрежа или внезапно спиране на електричеството.
По тази причина е препоръчително потребителят да има заместващ уред или медикамент (предписан от неговия лекар), които могат да се употребяват, в случай че апаратът спре работата си.
След като разопаковате уреда, проверете дали е непокътнат и дали няма някаква видима повреда, която би могла да се появи при транспортирането. Ако имате съмнение за причинена вреда, не използвайте апарата и се свържете с обслужващия технически център на Пик Индолор.
Дръжте опаковъчните материали (торби, кутия и др.) далеч от деца, защото може да са опасни за тях.
Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали захранващото напрежение отговаря на това, което е показано на гърба на апарата.
Ако щепселът на апарата не е подходящ за електрическия контакт, използвайте адаптор, утвърден от държавата, в която използвате уреда или сменете щепсела с помощта на квалифициран електротехник, упълномощен от Артсана.
За да предотвратите прегряване и повреда на компресора, трябва да изключите апарата след 20 минутна употреба, за най-малко 40 минути. Също така трябва да оставите отвора на захранващия кабел отворен, когато апаратът е в употреба.

Внимание!
При недостатъчното охлаждане между отделните терапии, може автоматично да се задейства защитата, предпазваща уреда от прегряване. Тогава той ще се изключи. Ако това се случи, оставете уреда да се охлади напълно, преди следваща употреба.
За да сте сигурни че апаратът работи правилно, уверете се че филтърът е сух.
Апаратът не трябва да се употребява при наличието на азотен окис, кислород от упойващи вещества, които са запалими при контакт с въздуха.
Изключете уреда от бутона и от електрическата мрежа след употреба и преди да добавите лекарство. Не препълвайте небулизаторната чашка.
Съхранявайте апарата и захранващите кабели далеч от топли повърхности.
Не употребявайте апарата, докато вземате душ или вана, както и във влажна среда или ако сте в близост до вани, мивки, кранове и др.
Никога не пипайте апарата с мокри или влажни ръце.
Не изпускайте и не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако апаратът бъде изпуснат във вода или други течности, незабавно го изключете от захранващата мрежа. Не използвайте уреда докато не се консултирате с квалифициран електротехник.
Не запушвайте въздушните отвори при употреба.
Не употребявайте апарата, ако се чувствате уморени или сънливи.
Терапия с този апарат трябва да прилага под постоянен контрол, при деца и хора с физически и психически увреждания. Уредът съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати от деца. По тази причина той трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте други принадлежности и аксесоари, освен тези препоръчани от производителя.
При употреба и съхранение, апаратът трябва да е поставен върху равна и стабилна повърхност, за да се избегне изтичане на лекарството.
Когато употребявате уреда, се уверете че около него няма предмети, които биха прекъснали притока на въздух към него.
Никога не оставяйте устройството включено в електрическата мрежа, когато не се употребява или е без надзор.
Винаги изключвайте уреда от захранващата мрежа преди почистване или преди предприемане на всякакви действия, касаещи неговата поддръжка.
Ако апаратът няма да се употребява вече, след като го изключите от електрическата мрежа, отрежете захранващия кабел, така че апаратът да не може да работи повече. Също така е препоръчително всички части на апарата, които са потенциално опасни, особено за деца, да се изхвърлят отделно.
Обърнете се към действащото законодателство за информация относно изхвърлянето на износващи се аксесоари. Изхвърлянето на самия уред трябва да е в съответствие с директива на Европейския съюз 2002/96/ЕС. Не употребявайте уреда, ако някоя от частите му е повредена или има следи от увреждане. Ако имате съмнения, свържете се с центъра за техническо обслужване на Пик Индолор.
Ако апаратът спре да работи или не работи коректно, трябва да го изключите от електрическата мрежа и да се консултирате с центъра за техническо обслужване на Пик Индолор. Не се опитвайте да разглобявате или да поправяте уреда.

НЕБУЛИЗАТОРНА ЧАШКА САЙДСТРИЙМ
Ефикасността на аерозолната терапия зависи от степента на дифузия на медикамента в дихателните пътища. Небулизаторната чашка е изключително важна, тъй като тя създава частици с оптимален размер, които преминават през дихателните пътища (бронхиоли и алвеоли). Също така вдишвания поток е увеличен, което води до намаляване времето за терапия.
Небулизаторната чашка Сайдстрийм е създадена след редица клинични проучвания върху аерозолната терапия. Сайдстрийм осигурява по-бърза и по-ефективна терапия, чрез повишаване количеството на небулизирания медикамент и частици с идеален размер, които преминават през дихателни пътища. Небулизаторната чашка Сайдстрийм използва ексклузивната Дайъмънд Джет технология, гарантираща по-равномерна небулизация: медикаментът преминава през 4 отвора независими от основния въздушен поток. Това предотвратява преждевременна небулизация в разклоненията. Небулизаторната чашка Сайдстрийм действа посредством уникалния Двоен Вентури ефект: притокът на сгъстен въздух към небулизаторната чашка не е само от долната й страна, както е при традиционните небулизаторни чашки, но също така и от горната й страна. Допълнителният въздушен поток, постъпващ в небулизаторната чашка, в комбинация с въздушния поток от компресора, позволява повече частици да достигнат белите дробове. В горната част на небулизаторната чашка медикаментът се небулизира от въздуха, идващ от компресора и от допълнителния въздушен поток.
Централната клапа създава два потока от небулизиран медикамент, които се удрят в стените на небулизаторната чашка. Благодарение на това действие, по-големите частици падат на дъното на небулизаторната чашка, докато частиците с идеални размери излизат от небулизаторната чашка и се вдишват от пациента.
Тази специална технология значително увеличава потока на частици и намалявайки времето за терапия, значително повишава нейната ефикасност.

ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕБУЛИЗАТОРНАТА ЧАШКА
Специалната структура на Сайдстрийм дава възможност на медикамента да проникне в дихателните пътища по-лесно, благодарение на оптималния размер на небулизираните аерозолни частици. С небулизаторната чашка Сайдстрийм, 80% от частиците са по-малки от 5 μm (от 1 до 5 μm) и могат да достигнат и да се натрупат в долните дихателни пътища, докато при употреба на традиционни небулизаторни чашки размера на частиците варира, така че само 50% от частиците могат да достигат долните дихателни пътища.

СКОРОСТ НА НЕБУЛИЗАЦИЯ
Дизайнът на небулизаторна чашка Сайдстрийм позволява намаляване продължителността на терапията, като медикаментът се усвоява бързо и ефективно. Сайдстрийм небулизира същото количество медикамент както традиционната небулизаторна чашка, но за половината време.

КАЧЕСТВО НА НЕБУЛИЗАЦИЯТА
Сайдстрийм произвежда оптимални по размер частици, като по този начин увеличава значително количеството на вдишания поток. С небулизаторната чашка Сайдстрийм, количеството на вдишан поток се увеличава със 140% в сравнение с традиционната небулизаторна чашка.

ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА НА УРЕДА

 • Премахнете опаковката на аерозолния несесер;
 • Отворете аерозолния несесер и извадете уреда и аксесоарите;
 • Извадете небулизаторната чашка Сайдстрийм, завъртете горната й част в посока обратна на часовниковата стрелка, като по този начин я отворите;
 • Сложете медикамента и/или физиологичния разтвор в резервоара на небулизаторната чашка, като дозировката е в съответствие с препоръката на Вашия практикуващ лекар или фармацевт;
 • Затворете небулизаторната чашка и завъртете горната й част в посока по часовниковата стрелка, за да я затегнете;
 • Свържете маркучето с небулизаторната чашка;
 • Поставете върху небулизаторната чашка подходящ за терапията накрайник: маска за възрастни или детска маска, накрайник за носа или мундщук. Ако не сте сигурни кой от накрайниците да използвате, консултирайте се с Вашия практикуващ лекар;
 • След като отворите капачето на уреда, свържете другия край на маркучето с изхода за сгъстен въздух;
 • Свържете уреда към захранващата мрежа;
 • Включете апарата посредством бутона за включване и изключване, който трябва да е в позиция
 • Започнете да вдишвате. По време на терапията, небулизаторната чашка може да бъде поставена върху предназначеното специално за нея място;
 • За предпочитане е терапията да се проведе, когато пациентът е отпуснат и е в седяща позиция;
 • Когато аерозолният поток стане прекъсващ, спрете терапията за няколко секунди и оставете капчиците от медикамента да се натрупат по стените на камерата. Започнете терапията отново, докато цялото количество небулизирано вещество не се изчерпа от небулизаторната чашка;
 • След края на терапията, изключете апарата от бутона за включване и изключване и от електрическата мрежа, свалете използвания накрайник, почистете уреда и накрайника, като следвате указанията от раздел "Почистване и поддръжка";
 • Сложете накрайниците обратно в отделението за аксесоари на аерозолния несесер и приберете медикамента на подходящо място.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Преди почистване и поддръжка на уреда, винаги го изключвайте и издърпвайте щепсела от контакта.
Почиствайте апарата редовно, за да осигурите неговото оптимално действие.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПРЕСОРА
Внимание!

Не потапяйте и не мокрете апарата с вода или други течности.
За да почистите уреда използвайте само мека и суха кърпа. Периодично почиствайте отделението за съхранение на небулизаторната чашка, като премахнете остатъчното количество медикамент с влажна кърпа. След това грижливо подсушете отделението.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА НЕБУЛИЗАТОРНАТА ЧАШКА И АКСЕСОАРИТЕ
Разглобете всички съставни части на небулизаторната чашка, потопете ги в съд с вода и използвайте таблетка за студена дезинфекция. Изплакнете аксесоарите под течаща вода. Дезинфекцирайте тази част, която е в контакт с потребителя с денатуриран спирт.
Внимателно почистете апарата и всички аксесоари преди да ги приберете. Съхранявайте на хладно, сухо място, далеч от светлина и топлина. Никога не използвайте бензол, разредител или други химични субстанции за почистване на уреда. За по-голяма хигиенна безопасност, препоръчваме Ви да избягвате употребата на едни и същи аксесоари от повече от един човек, а да закупите комплект аксесоари за всеки потребител.

ПРОВЕРКА И СМЯНА НА ФИЛТРИ
Препоръчваме периодично да проверява състоянието на филтрите.
Филтърът защитава компресора. Правилната поддръжка на филтъра удължава живота на уреда. Честотата на подмяна на филтъра зависи от условията, при които се употребява апарата. Въпреки това е препоръчителна смяната на филтъра на всеки 20 часа употреба или ако е видимо замърсен.

Филтърът се намира под капачето в горната част на уреда.
За да подмените филтъра трябва да:

 • Отворите капачето на филтъра;
 • Извадите филтъра, като може да използвате остър инструмент;
 • Сложите внимателно новия филтър;
 • Затворите капачето на филтъра.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 • Номинално напрежение: 230 V~;
 • Честота: 50 Hz;
 • Мощност: 130 W;
 • Предпазител: Т 2А 250~;
 • Максимална скорост на потока: 15 ±2 л/мин;
 • Работен поток: 7 ± 1 л/мин;
 • Максимално налягане: 2 ± 0,4 атм;
 • Работно налягане: 0,6 ± 0,1 атм;
 • Степен на водоустойчивост: IPX0;
 • Тегло: 1.6 кг;
 • Условия за употреба на уреда:
  • 20 минути включен;
  • 40 минути изключен;
 • Работна температура: 40 °С;
 • Среден аеродинамичен диаметър на аерозолната частица (MMAD):  3,2 ± 0,2 μm;
 • Вдишвани частици: 72,2 ± 2 %;
 • Капацитет на небулизаторната чашка: 5 мл;
 • Ниво на шума на разстояние 50 см* от уреда: 63 dB;

* Данни за нивата на шума са измерени на нов апарат. Стойностите могат да варират при употреба.

Техническата информация, предоставена от производителя съгласно стандарта EN 13544-1 може да не е приложима при лекарства, които са в суспензионна или визкозна форма. Данните по отношение на поведението на различните медикаменти по време на аерозолната терапия трябва да бъдат изискани от производителя на съответния медикамент.
EN 60601-1 Медицинска електрическа апаратура: Част 1: основни изисквания за безопасност.
EN 60601-1-2 Медицинска електрическа апаратура: Част 1: основни изисквания за безопасност - допълнителен стандарт: електромагнитна съвместимост - изисквания и тестове.
EN 13544-1 Уреди за дихателна терапия - Част 1: небулизиращи системи и съответните им елементи.

Ръководство според Декларацията на производителя - Електромагнитни излъчвания
Апаратът Еърфемили е проектиран да функционира в електромагнитна среда, посочена по-долу. Клиентът / потребителят трябва да е сигурен, че устройството се използва в такава среда

Тест на излъчваниятаСъответствиеРъководство - Електромагнитни излъчвания
RF излъчвания CISPR11Група 1Апаратът Еърфемили използва RF енергия само за своята вътрешна функция. За това RF излъчванията са много малки и вероятно не могат да причинят смущения на електронно оборудване, намиращо се в близост до него.
CISPR 11Клас ВАпаратът Еърфемили може да се използва във всякакви помещения, също може да се включи директно към захранващата мрежа.
Хармонични излъчвания IEC/EN 61000-3-2Клас А
Колебания и моментни прекъсвания на електричеството IEC/EN 61000-3-3Уредът съответства на стандарта

Ръководство според Декларацията на производителя - Електромагнитна защита
Еърфемили може да работи в електромагнитна среда, описана по-долу. Потребителят трябва да се увери, че Еърфемили се използва в такава следа.

Тест на излъчваниятаСъответствиеРъководство - Електромагнитни излъчвания
IEC/EN61000-4-2
Електростатично разреждане
± 6 kV контакт
± 8 kV въздух
Повърхностите, върху които се поставя уреда, трябва ба бъдат дървени, бетонни или керамични. Ако повърхностите са покрити със синтетично покритие, относителната влажност на въздуха не трябва да надхвърля 30%.
IEC/EN61000-4-4
Неустойчивост на електричеството
± 2 kV за захранващи линииЗахранващото напрежение трябва да е стандартно, използвано в домашни помещения и болнични заведения.
IEC/EN61000-4-5
Напрежение над допустимата граница
±1 kV за диференциален режимЗахранващото напрежение трябва да е стандартно, използвано в домашни помещения и болници.
IEC/EN61000-4-11
Спадове, кратки прекъсвания и колебания в напрежението
< 5% UT (> 95% спад в UT) за 0,5 цикъла
40 % UT (60% спад в UT) за 5 цикъла
70 % UT (30% спад в UT) за 25 цикъла
< 5% UT (> 95% спад в UT) за 5 секунди
Захранващото напрежение трябва да е стандартно, използвано в домашни помещения и болнични заведения. Ако потребителя има нужда да употребява уреда непрекъснато, препоръчваме употребата на UPS.
IEC/EN61000-4-8
Магнитно поле
3 А/mМагнитното поле трябва бъде в рамките на нормалното такова в домашна среда и болнични заведения.
IEC/EN61000-4-6
Отвеждане на радиовълни
3 V/m, от 150 kHz до 80 MHz (не се отнася за животоподдържащи устройства)Захранващото напрежение трябва да е стандартно, използвано в домашни помещения и болници.
IEC/EN61GG0-4-3
Излъчени радиовълни
3 V/m, от 80 MHz до 2,5 GHz (не се отнася за животоподдържащи устройства) 

Внимание! Прочетете инструкциите за употреба!
Уред с приложена част Тип В.
Двойна изолация.
В съответствие с директивата за медицинските устройства 93/42/СЕЕ + 2007/47/ЕС.
Променливо напрежение.

Условия за съхранение:

 • Относителна влажност: от 15% до 85%;
 • Температура: от 10°С до +55°С.

Този апарат изисква специални предпазни мерки относно електромагнитната съвместимост и трябва да се съхранява и използва според информацията, представена в това ръководство на потребителя.
Този уред е в съответствие с Европейската директива 2002/96/ЕС.
Пресеченото кошче върху уреда е символ, който показва, че когато уредът бъде изхвърлен, това трябва да стане отделно от домашните отпадъци, в определено място за събиране на електрически и електронни отпадъци или да го върнете на Вашия търговец, ако закупувате друг подобен уред. Потребителят е отговорен за изхвърлянето на уреда на определеното за това място. Ако употребяваният уред се изхвърли на правилното място, той може да бъде рециклиран, обработен и унищожен екологично. По този начин може да се избегне негативното му въздействие върху околната среда и човешкото здраве, и да се допринесе за рециклирането на материалите, от които е изработен. При незаконно унищожаване на продукта от потребителя се прилагат административни санкции, предвидени в Законодателно постановление №. 22/1997 (Чл.50 и следващите членове в Законодателно постановление 22/97). За по-подробна информация, отнасяща се за услуги за отпадъчно събиране, може да се свържете с местната компания за събиране на отпадъци или с магазина, от който сте закупили устройството.

Гаранция
Еърфемили има гаранция 2 (две) години от датата на закупуване, покриваща дефектни материали или фабрични дефекти. Всички дефектни части се подменят безплатно, при положение че уредът не е разглобяван и при употребата му са следвани инструкциите за употреба. Всеки опит за разглобяване и поправка на уреда от техник, неоторизиран от Артсана, води до незабавното анулиране на гаранцията. Ако апаратът не работи изобщо или работата му е незадоволителна, моля, свържете се с центъра за техническо обслужване на Пик Индолор.

Производител: Artsana S.p.A., Италия.

Аналози на ИНХАЛАТОР AIRFAMILY - PIC INDOLOR

КОМЕНТАРИ КЪМ ИНХАЛАТОР AIRFAMILY - PIC INDOLOR

ИНХАЛАТОР AIRFAMILY - PIC INDOLOR Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):НовиниЗдравни съветиБотаникаИсторияАлтернативна медицинаСнимкиЛюбопитноСпециалистиФизиологияЛеченияЗаведенияЛайфстайлСпортКлинични пътекиПроизводителиХранене при...Нормативни актовеЗдравни проблемиОрганизацииОткритияГеография