Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ASTRA ZENECA СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози

СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози

Арт. #30002098

СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Symbicort Turbuhaler 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, inhalation powder
Симбикорт Турбухалер 160 микрограма/4.5 микрограма/инхалация, прах за инхалация
будезонид/формотеролов фумарат дихидрат (budesonide/formoterol fumarate dihydrate)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Симбикорт Турбухалер и за какво се използва.
2. Преди да използвате Симбикорт Турбухалер.
3. Как да използвате Симбикорт Турбухалер.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Симбикорт Турбухалер.
6. Допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Симбикорт Турбухалер е инхалатор. Той съдържа две различни лекарства - будезонид и формотеролов фумарат дихидрат.

 • Будезонид принадлежи към група лекарства, наречени "кортикостероиди". Той действа като намалява отока и възпалението в белия Ви дроб и предотвратява развитието им.
 • Формотеролов фумарат дихидрат принадлежи към група лекарства, наречени "дългодействащи бета2-адренорецепторни миметици" или "бронходилататори". Той действа като отпуска мускулите на въздухоносните пътища. Това улеснява дишането.

Вашият лекар Ви е предписал това лекарство за лечение на астма или хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Астма
За лечение на астма Симбикорт Турбухалер може да се предписва по два различни начина.

a) На някои хора се предписват два инхалатора: Симбикорт Турбухалер и още един инхалатор за облекчаване на симптомите.

 • Те използват Симбикорт Турбухалер всеки ден. Той помага да се предотврати появата на симптоми на астма;
 • Инхалаторът за облекчаване на симптомите се използва при поява на симптоми на астма, за да сс облекчи дишането.

b) На някои хора Симбикорт Турбухалер се предписва като единствен инхалатор.

 • Те използват Симбикорт Турбухалер всеки ден. Той помага да се предотврати появата на симптоми на астма;
 • Те също използват Симбикорт Турбухалер, когато са им необходими допълнителни дози за облекчаване симптомите на астма и за да се улесни дишането. За тази цел те не се нуждаят от допълнителен инхалатор.

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Симбикорт Турбухалер може да се използва и за лечение на симптомите на тежка ХОББ при възрастни. ХОББ е хронично заболяване на дихателните пътища в белите дробове, което често се дължи на тютюнопушене.                                                                                               

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР
Не използвайте Симбикорт Турбухалер:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към будезонид, формотерол или другата съставка на Симбикорт Турбухалер, която е лактоза (съдържа малки количества млечен протеин).

Обърнете специално внимание при употребата на Симбикорт Турбухалер:
Преди да започнете да употребявате Симбикорт Турбухалер, информирайте Вашия лекар или фармацевт:

 • Ако Вие имате диабет;
 • Ако Вие имате белодробна инфекция;
 • Ако Вие имате високо артериално налягане или някога сте имали проблем със сърцето (включително неравномерен сърдечен ритъм, ускорен пулс, стесняване на артериите или сърдечна недостатъчност);
 • Ако Вие имате проблеми с щитовидната жлеза или надбъбречните жлези;
 • Ако Вие имате ниско ниво на калий в кръвта;
 • Ако Вие имате тежко чернодробно заболяване.

Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта, както и билкови препарати.

В частност, уведомете лекаря или фармацевта си, ако приемате някое от следните лекарства:

 • Бета-блокери (като атенолол и пропранолол, използвани за лечение на високо артериално налягане), включително и под формата на капки за очи (като тимолол, използван за лечение на глаукома);
 • Лекарства за лечение на ускорен или неравномерен сърдечен ритъм (като хинидин);
 • Лекарства като дигоксин, използвани често за лечение на сърдечна недостатъчност;
 • Диуретици, наричани още "отводняващи" (като фуроземид). Те се използват за лечение на високото артериално налягане;
 • Кортикостероиди, които се приемат през устата (като преднизолон);
 • Ксантинови медикаменти (като теофилин или аминофилин). Те се използват често за лечение на астма;
 • Други бронходилататори (като салбутамол);
 • Трициклични антидепресанти (като амитриптилин) и антидепресанта нефазодон;
 • Инхибитори на моноаминооксидазата, наричани още МАО-инхибитори (като фенелзин);
 • Фенотиазинови медикаменти (като хлорпромазин и прохлорперазин);
 • Лекарства, наречени "HIV-протеазни инхибитори" (като ритонавир), използвани за лечение на HIV-инфекцията;
 • Лекарства за лечение на инфекции (като кетоконазол, итраконазол, вориконазол, позаконазол, кларитромицин и телитромицин);
 • Лекарства за лечение на болестта на Паркинсон (като леводопа);
 • Лекарства за лечение на заболявания на щитовидната жлеза (като левотироксин).

Ако някое от изброените важи за Вас или не сте сигурни, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.

Също така уведомете своя лекар или фармацевт, ако Ви предстои операция или стоматологична манипулация под обща упойка.

Бременност и кърмене

 • Ако сте бременна или възнамерявате да забременеете, посъветвайте се със своя лекар, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер - не използвайте Симбикорт Турбухалер, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го използвате;
 • Ако забременеете, докато използвате Симбикорт Турбухалер, не спирайте да го използвате, а незабавно се свържете със своя лекар;
 • Ако кърмите, говорете със своя лекар, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.

Шофиране и работа с машини
Симбикорт Турбухалер не засяга или засяга в пренебрежима степен способността Ви да шофирате или да работите с инструменти и машини.

Важна информация относно някои съставки на Симбикорт Турбухалер
Симбикорт Турбухалер съдържа лактоза, която представлява вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него, преди да започнете да използвате това лекарство. Количеството лактоза, съдържащо се в това лекарство, обикновено не предизвиква проблеми при хора с непоносимост към лактоза.

Помощното вещество лактоза съдържа малко количество млечни протеини, които могат да причинят развитие на алергични реакции.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР

 • Винаги използвайте Симбикорт Турбухалер точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте своя лекар или фармацевт;
 • Важно е да използвате Симбикорт Турбухалер всеки ден, дори и да нямате симптоми на астма или ХОББ;
 • Ако използвате Симбикорт Турбухалер за лечение на астма, Вашият лекар ще иска да проверява редовно какви симптоми имате.

Ако приемате кортикостероидни таблетки за астмата си или за ХОББ, Вашият лекар може да намали броя на таблетките, които взимате, след като започнете да използвате Симбикорт Турбухалер. Ако приемате кортикостероидни таблетки от дълго време, Вашият лекар може да иска да Ви прави изследвания на кръвта от време на време. Когато намалявате пероралните кортикостероидни таблетки, може да почувствате общо неразположение, въпреки че симптомите от гръдния Ви кош може да се подобряват. Може да изпитате симптоми като запушен или течащ нос, слабост или ставна и мускулна болка, и обрив (екзема). Ако някой от тези симптоми Ви притеснява, или ако се появят симптоми като главоболие, умора, гадене или повръщане, моля свържете се с Вашия лекар незабавно. Може да се наложи да приемете друго лекарство, ако развиете алергични или артритни симптоми. Трябва да говорите с лекаря си, ако се притеснявате дали трябва да продължите да използвате Симбикорт Турбухалер.
Вашият лекар може да прецени, че е нужно добавяне на кортикостероидни таблетки към обичайното Ви лечение по време на периоди на стрес (например, когато имате инфекция в гръдния кош или преди операция).

Важна информация за симптомите на астма или ХОББ
Ако почувствате, че докато използвате Симбикорт Турбухалер дишането Ви става затруднено или се появяват хрипове, трябва да продължите да го използвате, но веднага, щом това е възможно, трябва да посетите своя лекар, защото може да се нуждаете от допълнително лечение.

Незабавно се свържете с лекаря си, ако:

 • Дишането Ви става по-трудно или често се събуждате нощем с пристъп на астма;
 • Сутрин имате стягане на гърдите или стягането на гърдите продължава по-дълго от обичайно. Тези белези могат да означават, че Вашата астма или ХОББ не е под адекватен контрол и е възможно незабавно да се нуждаете от различно или допълнително лечение.

Астма
Симбикорт Турбухалер може да се предписва по два различни начина за лечение на астма. Дозата Симбикорт Турбухалер, която трябва да приемате, както и честотата на приложение, зависят от това как Ви е предписан.

a) Ако Ви е предписан Симбикорт Турбухалер и още един инхалатор за облекчаване на симптомите, прочетете подточката, озаглавена "а) Как да използвате Симбикорт Турбухалер плюс допълнителен инхалатор за облекчаване на симптомите."
b) Ако Симбикорт Турбухалер Ви е предписан като единствен инхалатор, прочетете подточката, озаглавена "б) Как да използвате Симбикорт Турбухалер като единствен инхалатор за лечение на астма".

а) Как да използвате Симбикорт Турбухалер плюс допълнителен инхалатор за облекчаване на симптомите
Използвайте своя Симбикорт Турбухалер всеки ден.
Това спомага да се предотврати развитието на симптоми на астма.

Възрастни (над 18 години)

 • Обичайната доза е 1 или 2 инхалации два пъти дневно;
 • Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 4 инхалации два пъти дневно;
 • Ако симптомите Ви са добре контролирани, Вашият лекар може да Ви предпише да приемате лекарството един път дневно.

Юноши (от 12 до 17 години)

 • Обичайната доза е 1 или 2 инхалации два пъти дневно;
 • Ако симптомите Ви са добре контролирани, Вашият лекар може да Ви предпише да приемате лекарството един път дневно.

За лечение на деца на възраст от 6 до 11 години е наличен Симбикорт Турбухалер в по-ниска доза.
Употребата на Симбикорт Турбухалер при деца на възраст под 6 години не се препоръчва.
Вашият лекар (или медицинска сестра) ще Ви помогне да контролирате астмата си. Те ще подберат най-ниската доза на това лекарство, достатъчна за контролиране на симптомите Ви. Все пак, не променяйте дозата, без преди това да сте се посъветвали с лекаря си (или медицинската си сестра).

Използвайте отделен инхалатор за облекчаване на симптомите, за да овладеете симптомите на астма, когато се появят такива. Винаги носете инхалатора за облекчаване на симптомите - в случай че имате нужда от него. Не използвайте Симбикорт Турбухалер за овладяване на симптомите на астма - използвайте инхалатора за облекчаване на симптомите.

b) Как да използвате Симбикорт Турбухалер като единствен инхалатор за лечение на астма
Използвайте Симбикорт Турбухалер по този начин, единствено ако Вашият лекар Ви е казал да го използвате така и сте на възраст над 18 години.

Използвайте своя Симбикорт Турбухалер всеки ден. Това спомага да се предотврати развитието на симптоми на астма. Може да си правите:

 • 1 инхалация сутрин и 1 инхалация вечер;
 • 2 инхалации сутрин;
 • 2 инхалации вечер.

Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 2 инхалации 2 пъти дневно.

Също така използвайте Симбикорт Турбухалер като инхалатор за облекчаване на симптомите, за да овладеете симптомите па астма, ако се появят такива.

 • Ако се появят симптоми на астма, направете си 1 инхалация и изчакайте няколко минути;
 • Ако не се почувствате по-добре, направете си още една инхалация;
 • Не си правете повече от 6 инхалации наведнъж.

Винаги носете своя Симбикорт Турбухалер със себе си, за да можете да го използвате, ако се нуждаете от него.
Обикновено не се налага използване на обща дневна доза на повече от 8 инхалации. Все пак, за ограничен период от време, Вашият лекар може да Ви позволи да си правите до 12 инхалации дневно.
Ако редовно Ви се налага да си правите 8 или повече инхалации дневно, запишете си час при своя лекар или медицинска сестра - може да се наложи да променят лечението Ви.
Не си правете повече от общо 12 инхалации за 24 часа.
Ако се появят симптоми на астма, докато се натоварвате физически, използвайте Симбикорт Турбухалер така, както е описано по-горе. Не използвайте Симбикорт Турбухалер непосредствено преди натоварването, за да предотвратите развитието на симптоми на астма.

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ):

 • За употреба само при възрастни (на възраст над 18 години);
 • Обичайната дозировка е 2 инхалации 2 пъти дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише и други бронходилататори, например антихолинергични лекарства (като тиотропиев или ипратопиев бромид) при ХОББ.

Как да подготвите новия си Симбикорт Турбухалер
Преди да започнете да използвате новия си инхалатор Симбикорт Турбухалер за първи път, трябва да го подготвите за употреба по следния начин:

 • Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете щракане;
 • Задръжте своя Турбухалер прав, с червения диск отдолу;
 • Завъртете докрай червения диск в едната посока. След това го завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще го завъртите първоначално). Трябва да чуете щракване;
 • Направете същото отново, завъртайки червения диск в двете посоки;
 • Вашият Турбухалер вече е готов за употреба.

Как да си направите инхалация
Следвайте дадените по-долу инструкции при всяка инхалация, която се налага да си правите.
1. Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете щракане.
2. Задръжте своя Турбухалер прав, с червения диск отдолу.
3. Когато зареждате своя Турбухалер, не дръжте мундщука. За да заредите своя Турбухалер с една доза, завъртете докрай червения диск в едната посока.
След това го завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще го завъртите първоначално). Трябва да чуете щракване. Вашият Турбухалер вече е зареден и готов за употреба. Зареждайте своя Турбухалер само тогава, когато трябва да го използвате.
4. Задръжте своя Турбухалер далече от устата си. Издишайте спокойно (дотолкова, че да не Ви причинява дискомфорт). Не издишвайте в своя Турбухалер.
5. Внимателно поставете мундщука между зъбите си. Затворете устни. Вдишайте максимално дълбоко и силно през устата. Не дъвчете или хапете мундщука.
6. Извадете своя Турбухалер от устата си. След това издишайте спокойно. Количеството лекарство, което сте инхалирали, е много малко. Това означава, че след инхалация може да не усещате вкуса му. Обаче, ако сте следвали инструкциите, можете да сте cигурни, че сте инхалирали дозата си и лекарството вече е в белите Ви дробове.
7. Ако трябва да си направите втора инхалация, повторете стъпки от 2 до 6.
8. След употреба сложете обратно и затегнете капачката.
9. След ежедневните си сутрешни и/или вечерни дози изплаквайте устата си с вода, която изплювайте.
Не се опитвайте да махнете или усучете мундщука. Той е свързан с вашия Турбухалер и не трябва да се отстранява. Не използвайте своя Турбухалер, ако е повреден или мундщукът е отделен от него.

Как да почиствате своя Турбухалер
Веднъж седмично избърсвайте външната повърхност на мундщука със суха кърпа. Не използвайте вода или други течности.

Кога да започнете да използвате нов Турбухалер

 • Индикаторът за дозите Ви показва колко дози (инхалации) са останали във Вашия Турбухалер, като при пълен инхалатор броенето започва от 60, или от 120;
 • Скалата на индикатора е през 10 дози. Следователно той не показва всяка доза;
 • Когато видите за първи път червена черта на ръба на индикатора, остават приблизително 20 дози. За последните 10 дози индикаторът е на червен фон. Когато цифрата "0" на червен фон достигне до средата на прозореца, трябва да започнете да използвате нов Турбухалер.

Важно:

 • Дискът ще продължи да се върти и "трака", дори и след като Вашият Турбухалер се изпразни;
 • Звукът, който чувате при разклащане на своя Турбухалер, се дължи на абсорбатора на влага, а не на лекарството. Поради това звукът не може да Ви ориентира колко от лекарството е останало във Вашия Турбухалер;
 • Ако по грешка преди инхалацията си заредите своя Турбухалер повече от веднъж, все пак ще си инхалирате една доза. Индикаторът обаче ще отчете всички заредени дози.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Симбикорт Турбухалер
Важно е да приемате Вашата доза както е препоръчал Вашият лекар или фармацевт. Вие не трябва да превишавате Вашата предписана доза без да потърсите медицински съвет.
Най-честите симптоми при прием на по-висока от необходимата доза Симбикорт Турбухалер са треперене, главоболие и ускорена сърдечна дейност.

Ако сте пропуснали да използвате Симбикорт Турбухалер
Ако сте забравили да приемете една доза, приемете я веднага, щом си спомните. Ако обаче наближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената;
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Симбикорт Турбухалер може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако развиете някои от следните симптоми, спрете да използвате Симбикорт Турбухалер и незабавно се обърнете към своя лекар:

 • Отичане на лицето, особено на устата (на езика и/или гърлото и/или затруднено преглъщане) или поява на уртикариален обрив наред със затруднено дишане (ангиоедем) и/или внезапно прималяване. Това може да означава, че сте развили алергична реакция. Такава се развива рядко - при по-малко от 1 на всеки 1 000 души;
 • Внезапно, остро развитие на хрипове или задух непосредствено след използването на инхалатора. Ако се развие който и да е от тези симптоми, спрете да използвате инхалатора Симбикорт Турбухалер незабавно и направете инхалация с инхалатора си "зa облекчаване на симптоми". Незабавно се свържете с лекаря си, защото може да се налага промяна на лечението Ви. Това се случва много рядко - при по-малко от 1 на всеки 10 000 души.

Други възможни нежелани реакции:
Чести (развиват се при по-малко от 1 на всеки 10 души):

 • Палпитации (сърцебиене), треперене. Ако тези нежелани реакции се проявят, те обикновено са леки и най-често при продължаване на лечението със Симбикорт Турбухалер изчезват;
 • Кандидоза (гъбична инфекция) на устата. Вероятността за развитието й е по-малка, ако, след като използвате своя Симбикорт Турбухалер, редовно изплаквате устата си;
 • Леки болки в гърлото, кашлица и дрезгав глас;
 • Главоболие.

Нечести (развиват се при по-малко от 1 на всеки 100 души):

 • Неспокойствие, нервност или безпокойство;
 • Нарушение на съня;
 • Замаяност;
 • Гадене;
 • Ускорена сърдечна дейност;
 • Кожни хематоми;
 • Мускулни крампи.

Редки (развиват се при по-малко от 1 на всеки 1 000 души):

 • Обриви, сърбеж;
 • Бронхоспазъм (съкращаване на мускулите на въздухоносните пътища, което води до поява на хрипове). Ако веднага след приложение на Симбикорт Турбухалер развиете хрипове, спрете да го използвате и незабавно се свържете с лекаря си;
 • Понижаване на нивото на калий в серума Ви;
 • Неравномерен сърдечен ритъм.

Много редки (развиват се при по-малко от 1 на всеки 10 000 души):

 • Депресия;
 • Промени в поведението, особено при деца;
 • Болка или стягане в гърдите (стенокардия);
 • Повишаване на кръвната захар;
 • Промяна на вкуса, например неприятен вкус в устата;
 • Промяна на артериалното налягане.

Инхалаторите кортикостероиди могат да повлияят нормалната продукция на стероидни хормони в организма Ви, особено ако ги приемате във висока доза за продължителен период от време. Тези ефекта включват:

 • Промяна на костната плътност (отслабване на костите);
 • Катаракта (замъгляваме на лещата на окото);
 • Глаукома (повишено вътреочно налягане);
 • Забавяне на растежа при деца и юноши;
 • Повлияване на функцията на надбъбречните жлези (малки жлези в непосредствена близост до бъбреците).

Вероятността за развитие на тези ефекти е много по-малка при прием на инхалаторни кортикостероиди, отколкото при прием на кортикостероиди под формата на таблетки.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СИМБИКОРТ ТУРБУХАЛЕР
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте инхалатора след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или на етикета на Вашия инхалатор след надписа "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посечения месец. Да се съхранява под 30 °С.
Съхранявайте контейнера/капачката плътно затворена, за да се предпази от влага.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Симбикорт Турбухалер
Активните вещества
са будезонид и формотеролов фумарат дихидрат. Всяка доза за инхалация съдържа 160 микрограма будезонид и 4.5 микрограма формотеролов фумарат дихидрат.
Другата съставка е лактоза монохидрат (която съдържа млечни протеини).

Как изглежда Симбикорт Турбухалер и какво съдържа опаковката
Симбикорт Турбухалер е инхалатор, съдържащ Вашето лекарство. Прахът за инхалация е бял на цвят. Всеки Турбухалер съдържа или 60, или 120 дози и има бял корпус с червен въртящ се диск. На въртящия се диск има обозначение на Брайлова азбука е цифрата 6 с цел идентификации, за да се отличава от други инхалаторни продукти на Astra Zeneca.
Симбикорт Турбухалер се доставя в опаковки от 1, 2, 3, 10 или 18 инхалатора, съдържащи 60 (или 120) дози.
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:

Astra Zeneca AB, Швеция.

Производител:
Astra Zeneca AB, Швеция.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози

 • Силно клинично значими взаимодействия (11)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (171)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (18)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози

Аналози на СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози

СИМБИКОРТ инхалер 160 / 4.5 мкг. 60 дози Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):