Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SANOFI-AVENTIS ФЛАЖИЛ глоб. 500 мг. * 10

ФЛАЖИЛ глоб. 500 мг. * 10

Арт. #21000037

ФЛАЖИЛ глоб. 500 мг. * 10

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FLAGYL 500 mg pessaries
ФЛАЖИЛ 500 mg песари
metronidazole
метронидазол
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Флажил песари и за какво се използва
2. Преди да използвате Флажил песари
3. Как да използвате Флажил песари
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Флажил песари
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Какво представлява Флажил песари

Флажил песари спада към групата на антиинфекциозните имидазолови производни, които са за локално употреба.

За какво се използва
Това лекарство е показано за локално лечение на някои влагалищни инфекции:

 • вагинит причинен от Trichomonas vaginalis;
 • неспецифичен вагинит.


2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ
Не използвайте Флажил песари:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към метронидазол, към която и да е от другите съставки или други лекарствени продукти, включващи имидазолови производни.

По принцип, това лекарство не трябва да се използва в комбинация с дисулфирам, освен ако не е препоръчано от Вашия лекар.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил песари.

Обърнете специално внимание при употребата на Флажил песари

Използването на Флажил песари за продължително лечение трябва да бъде внимателно преценено от Вашия лекар.

Трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете употребата на Нашето лекарство.
Лечението с Флажил песари не трябва да се предписва за срок по-дълъг от 10 дни и не трябва да се прилага по-често от 2 до 3 пъти годишно.
Ако забележите, че имате лоша координация на волевите движения, виене на свят, умствено объркване или залитате, трябва да спрете лечението и да се консултирате с Вашия лекар. Трябва да внимавате с това лекарство в случай, че имате тежки, хронични или прогресиращи заболявания на периферната и централната нервна система.
Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Флажил песари.

Предпазни мерки
В случай на кръвни нарушения, висока доза и/или продължително лечение. Вашият лекар може да назначи редовни кръвни изследвания, особено по отношение на белите кръвни клетки. В случай на продължително лечение, важно е да уведомите Вашия лекар ако възникнат нервни нарушения (мравучкане, трудна координация на движенията, замайване, гърчове). По време на лечението може да наблюдавате червеникаво-кафяво оцветяване на урината, което не е обезпокоителен симптом.
Флажил песари трябва да се прилага с внимание при пациенти с чернодробна енцефалопатия. Едновременното прилагане на песарите и използването на презерватив или диафрагма увеличава опасността от разкъсване на латексовия материал.

Прием на други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта
Не трябва да използвате Флажил песари заедно с дисулфирам, алкохол и лекарствени продукти, съдържащи алкохол. Флажил песари може да си взаимодейства също и със следните лекарства: перорални антикоагуланти лекарства (трябва да се следи протромбиновото време и при необходимост антикоагулантната терапия да се коригира поради повишена опасност от кървене), литий и циклоспорин (нивата им трябва да се следят, тъй като могат да се повишат), фенитоин и фенобарбитал (понижават се нивата на метронидазол), 5-флуороурацил (трябва да се следи за прояви на токсичност, тъй като клирънсът може да се понижи), бусулфан (може да доведе до токсичност на бусулфан).
Приемът на това лекарство може да повлияе на резултатите от някои лабораторни изследвания (изследване за трепонеми) и да даде фалшиво отрицателен TPI тест.

Употреба на Флажил песари с храни и напитки
Не се препоръчва да употребявате алкохол по време на лечението и поне 24 часа след края на лечението поради опасност от развитие на дисулфирам-подобна реакция (напр. зачервяване, горещи вълни, повръщане и учестяване на сърдечната дейност).

Бременност и кърмене
Информирайте Вашия лекар ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна или ако възнамерявате да забременете.
Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите.
Флажил песари може да се прилага при необходимост по време на бременност, ако е препоръчано от Вашия лекар или фармацевт.
Употребата на това лекарство не се препоръчва по време на кърмене.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Трябва да се има предвид вероятността от появата на световъртеж, объркване, халюцинации, конвулсии или очни нарушения след употребата на това лекарство. При тези прояви да не се допуска шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ
Винаги използвайте Флажил песари точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Как да използвате това лекарство

 • За влагалищно приложение.

По принцип, песарът трябва да се поставя вечер преди сън в легнало положение.

Какво количество да използвате
Обичайната доза е:

 • Вагинит причинен от Trichomonas vaginalis: един песар дневно, поставен дълбоко във влагалището в продължение на 10 дни, в комбинация с перорално лечение;
 • Неспецифичен вагинит: един песар дневно, поставен дълбоко във влагалището в продължение на 7 дни, при необходимост в комбинация с перорално лечение.

Вашият партньор трябва да се лекува заедно с Вас дори и в случай, че не проявява никакви клинични симптоми.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Флажил песари може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Подобни реакции се случват рядко при употреба на песари. Възможно е да се получат следните нежелани лекарствени реакции:

Стомашно-чревни нарушения:

 • стомашни болки, гадене, повръщане, диария;
 • глосит с чувство на сухота в устата, стоматити, метален вкус;
 • панкреатит (възпаление на панкреаса), който е обратим при прекратяване на лечението;
 • възпаление на лигавицата на устната кухина, вкусови нарушения, анорексия.

За всичките тези явления се консултирайте с Вашия лекар.

Нарушения на имунната система:

 • ангиоедем (тежко състояние, характеризиращо се с оток на лицето, езика, гърлото и ларинкса);
 • анафилактичен шок (тежка алергична реакция с внезапно начало).

Нарушения на нервната система:

 • периферна сензорна невропатия;
 • главоболие, конвулсии, замайване;
 • случаи на енцефалопатия, (напр. конфузия) и субакутен церебрален синдром (напр. атаксия, дизартрия, нарушения на походката, нистагъм, тремор), които могат да се разсеят при спиране приема на лекарството;
 • асептичен менингит.

Психични нарушения:

 • объркване, халюцинации;
 • потиснато настроение.

Нарушения на очите:

 • преходни зрителни нарушения като двойно виждане, късогледство, замъглено виждане, намалена визуална активност, промени в цветното зрение;
 • оптична невропатия/неврит.

Нарушения на кръвната и лимфната система:

 • случаи на агранулоцитоза (намаляване на един от видовете бели кръвни клетки);
 • неутропения (намаляване на броя на неутрофилите, които представляват един вид бели кръвни клетки);
 • тромбоцитопения (намаляване на броя на тромбоцитите).

Хепатобилиарни нарушения:

 • съобщавани са повишени нива на чернодробните ензими (АСАТ, AЛAT, алкална фосфатаза), холестатичен или смесен хепатит и хепатоцелуларно чернодробно увреждане, понякога придружавани с жълтеница;
 • съобщавани са случаи на чернодробна недостатъчност, налагащи чернодробна трансплантация при пациенти, лекувани с метронидазол в комбинация с други антибиотични лекарства.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

 • обрив, сърбеж, зачервяване, уртикария (кожни обриви със сърбящи връхчета), поява на пустулозни обриви.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

 • треска.

Други нарушения:

 • урината може да се оцвети в червено-кафяво, тъй като могат да бъдат открити водно разтворими пигменти, вероятно от метаболитите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЛАЖИЛ ПЕСАРИ
Да не се употребява след изтичане срока на годност отбелязан върху опаковката.
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25 °С в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Флажил песари
Активното вещество
е метронидазол (metronidazole). Всеки песар съдържа 500 mg метронидазол.
Другите съставки: са твърда мас (Suppocire А).

Как изглежда Флажил песари и какво съдържа опаковката
Флажил песари се предлага в полиетиленов блистер по 5 песари. Всяка картонена опаковка съдържа 2 блистера т.е. 10 песари.

Притежател на разрешението за употреба:
Санофи-Авентис България ЕООД, България.

Производител:
Unithеr Liquid Manufacturing, Франция

Дата на последно одобрение на листовката: Януари 2012.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ФЛАЖИЛ глоб. 500 мг. * 10

Аналози на ФЛАЖИЛ глоб. 500 мг. * 10

КОМЕНТАРИ КЪМ ФЛАЖИЛ глоб. 500 мг. * 10

ФЛАЖИЛ глоб. 500 мг. * 10 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):ЛеченияЛюбопитно