Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ТРИМЕЗОЛ табл. 480 мг. * 20

ТРИМЕЗОЛ табл. 480 мг. * 20

Арт. #19003001

ТРИМЕЗОЛ табл. 480 мг. * 20

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
TRIMEZOL 400 mg/80 mg tablets
ТРИМЕЗОЛ 400 mg/80 mg таблетки                            
сулфаметоксазол/триметоприм
(sulfamethoxazole/trimethoprim)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

В тази листовка:
1. Какво представлява Тримезол и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приложите Тримезол
3. Как да прилагате Тримезол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тримезол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Тримезол и за какво се използва
Тримезол е антибактериално лекарство, което действа като убива бактериите, причиняващи инфекции.
Тримезол трябва да се прилага в случаите, когато, по решение на лекаря, ползата от лечението надвишава всички възможни рискове от него.
Чувствителността на бактериите към антимикробните средства се променя географски и с течение на времето и това трябва винаги да се взема предвид при избора на антибактериална терапия.

Продуктът се прилага за:

 • Лечение и профилактика на пневмония при възрастни и деца, предизвикана от причинителя P. carinii (пневмоцистис карини пневмония, характерна при болните от СПИН);
 • Лечение и профилактика на токсоплазмоза;
 • Лечение на нокардиоза (вид бактериална инфекция, водеща до образуване на абцеси);
 • Лечение на инфекции на пикочните пътища;
 • Обостряне на хроничен бронхит в случаите, когато има доказателства за чувствителност на бактериите към двете активни съставки на лекарството и съществува основателна причина да се предпочете комбинацията пред монотерапия с антибиотик;
 • Лечение на остро възпаление на средното ухо, когато има основателна причина да се предпочете комбинацията пред монотерапия с антибиотик.

2. Какво трябва да знаете, преди да приложите Тримезол
Не приемайте Тримезол:

 • Ако сте алергични (свръхчувствителни) към триметоприм, сулфонамиди или към някоя от останалите съставки на продукта (виж точка 6);
 • Ако имате тежка чернодробна недостатъчност или значими увреждания на черния дроб и жълтеница;
 • Ако имате тежки нарушения на кръвта или боледувате от порфирия;
 • Ако имате тежка бъбречна недостатъчност, при която не могат да бъдат направени необходимите при лечението изследвания;
 • Тримезол не се прилага при новородени през първите 6 седмици, с изключение на случаите на лечение/профилактика на пневмоцистоза при деца на възраст над 4 седмици.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Тримезол:

 • Ако имате тежки алергии и бронхиална астма;
 • Ако страдате от фенилкетонурия и не спазвате диета;
 • Ако имате дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа;
 • Ако сте в старческа възраст;
 • Ако сте имали повишени стойности на калий в кръвта;
 • Ако имате бъбречна недостатъчност,
 • Ако имате фолиева недостатъчност;
 • Ако Ви предстои изследване на креатинина в кръвта.

Лечението с Тримезол трябва да се прекрати незабавно при първата поява на кожен обрив.

 • При употреба на сулфаметоксазол се съобщава за поява на потенциално животозастрашаващи кожни обриви (синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза), които първоначално се появяват като червени, мишеноподобни или кръгли петна, често с мехури в центъра;
 • Допълнителни признаци, които могат да се наблюдават са: язви в устата, гърлото, носа, половите органи и конюнктивит (червени и подути очи);
 • Тези потенциално животозастрашаващи кожни обриви често са придружени от грипоподобни симптоми. Обривът може да прогресира до широко разпространение на мехурите или лющене (белене) на кожата;
 • Най-висок риск за поява на сериозни кожни реакции съществува през първите седмици от началото на лечението;
 • Ако след прилагане на сулфаметоксазол сте развили синдром на Стивънс-Джонсън или токсична епидермална некролиза повече никога не трябва да се лекувате със сулфаметоксазол;
 • Ако при Вас се появи обрив или тези кожни симптоми, незабавно потърсете съвет от лекар и го уведомете, че приемате това лекарство.

При пациенти на продължително лечение лекарят ще назначи изследване на кръвната картина на месечни интервали.
Продължително лечение с продукта може да потисне нормалната чревна флора и да доведе до поява на тежки колити. При поява на тежко разстройство лечението трябва да се прекрати и да се приложи адекватно лечение.

Други лекарства и Тримезол
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Уведомете лекуващия си лекар, ако приемате:

 • Антикоагуланти (средства, потискащи кръвосъсирването, като аценокумарол и варфарин);
 • Противодиабетни сулфанилурейни средства, като глибенкламид, глипизид, гликлазид, глимепирид);
 • Антиепилептици (фенитоин);
 • Дигоксин (за лечение на сърдечна недостатъчност) (важно за пациенти в старческа възраст);
 • Тиазидни диуретици (отводняващи средства като индапамид, хидрохлоротиазид, хлорталидон) (важно за пациенти в старческа възраст);
 • Анестетици (упойващи средства, напр. прилокаин);
 • Антибактериални средства (особено дапсон, метенамин, рифампицин);
 • Антифолатни средства (потискащи действието на фолиевата киселина, напр. дапсон, дараприм, сулфадиазин, сулфитрен);
 • Антималарични лекарства (особено пириметамин в дози над 25 mg седмично;
 • Противовирусни средства (ламивудин, зидовудин);
 • Лекарства, които са катиони при физиологично рН (напр. прокаинамид, амантадин);
 • Клозапин (за лечение на шизофрения и психози);
 • Цитотоксични лекарства (метотрексат);
 • Имуносупресори (циклоспорин);
 • Лабораторни тестове - съобщава се, че Тримезол повлиява диагностичните тестове, вкл. за определяне на метотрексат в кръвта, при изследване на урея и креатинин, глюкоза в урината и тестовете за уробилиноген.

Тримезол с храни, напитки и алкохол
За предпочитане е Тримезол да се приема с храна и течности за намаляване на стомашното дразнене.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност
Тримезол не трябва да се прилага по време на бременност, тъй като безопасността при бременност не е установена. Продуктът повлиява фолатния метаболизъм и може да има увреждащи плода ефекти, ако се прилага в първия триместър.
Когато се прилага в последните три месеца на бременността Тримезол може да причини разрушаване на червените кръвни клетки и метхемоглобинемия у плода, а ако се прилага преди раждането може да настъпи мозъчно увреждане от свободен билирубин (керниктер) поради изместване на билирубина. У новородените може да се наблюдава и друг вид токсичност като жълтеница и хемолитична анемия. Рискът от керниктер е по-висок при деца с повишен риск от хипербилирубинемия, като болни, стресирани, недоносени деца или такива с дефицит на глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназата.

Кърмене
Тримезол се отделя в майчиното мляко в незначителни количества. Въпреки това, съществува опасност от керниктер, ако децата са с повишен риск от хипербилирубинемия.

Шофиране и работа с машини
Тъй като Тримезол може да причини обърканост, замайване, шум в ушите, безсъние и халюцинации, пациентите трябва да са сигурни, че тези симптоми не се проявяват при тях преди да шофират или работят с машини.

Тримезол съдържа пшенично нишесте
Подходящо е за хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия). Пациенти с алергия към пшеница (различна от цьолиакия) не трябва да вземат този продукт.

3. Как да прилагате Тримезол
По лекарско предписание!

Лечението продължава поне 2 дни след отзвучаване на симптомите; в повечето случаи се изисква лечение най-малко 5 дни. Ако не се докаже подобрение след 7 дни лечение терапията трябва да се обсъди отново.
Обичайната доза при възрастни и деца над 12 години е 2 таблетки на всеки 12 часа. При тежки инфекции дозата може да се увеличи до 6 таблетки дневно, приети на 2 приема.
За лечение на белодробна инфекция, причинена от Pneumocystis carinii дозата е 80 - 100 mg/kg/24 h сулфаметоксазол и 16 - 20 mg/kg/24h триметоприм, разделена на 3 - 4 приема в продължение на 14 - 21 дни. За профилактика на същото заболяване дозата е:

 • По 2 таблетки дневно в продължение на 7 дни, или
 • По 2 таблетки дневно 3 пъти в седмицата през ден, или
 • По 2 таблетки 2 пъти дневно 3 пъти седмично през ден.

Обичайната дозировка при деца е 30 mg/kg/24 h сулфаметоксазол и 6 mg/kg/24 h триметоприм, разделени в две еднократни дози. При деца от 5 до 12 години - по 1 таблетка на всеки 12 часа.
При деца под 5 години се препоръчва приложението на Тримезол перорална суспензия.
Лечение на нокардиоза - шест до осем таблетки дневно в продължение на 3 месеца.
Лечение и профилактика на токсоплазмоза - дозата е като за профилактика на пневмоцистоза.

Пациенти в старческа възраст
Прилага се дозата за възрастни. Тези пациенти са по-чувствителни към нежелани реакции и е по-вероятно да развият сериозни нарушения, особено когато съществуват усложняващи обстоятелства като увредена бъбречна или чернодробна функции или едновременно приемане на други лекарства. Това налага повишено внимание.

Пациенти с бъбречна недостатъчност
При пациенти над 12 години с бъбречно увреждане се препоръчват следните дози:

 • Креатининов клирънс (ml/min) >30 - Стандартна доза;
 • Креатининов клирънс (ml/min) 15 до 30 - Половината от препоръчаната доза;
 • Креатининов клирънс (ml/min) < 15 - Не се препоръчва.

Препоръчва се измерване на плазмените концентрации на сулфаметоксазол на интервали през два-три дни 12 часа след приема на продукта. Ако концентрацията на общия сулфаметоксазол надвишава 150 μg/ml, лечението трябва да се прекрати до спадане на стойностите му под 120.

Ако сте приели повече от необходимата доза Тримезол:
При остро предозиране могат да се наблюдават липса на апетит, гадене, колики, повръщане, обърканост, загуба на ориентация. Възможна е поява на висока температура и кристалурия. Късно се проявяват жълтеница и промени в кръвната картина. Според степента на предозиране трябва да се предприеме промивка на стомаха, форсирана диуреза, прилагане на натриев бикарбонат и фолиева киселина, в тежки случаи - хемодиализа.
При продължително приемане на високи дози могат да се наблюдават симптоми на хронично предозиране - потискане на функцията на костния мозък (тромбоцитопения, левкопения, мегалобластна анемия). За лечение се прилагат много течности за поддържане на диурезата, левковорин калций 5 до 15 mg дневно и калциев фолинат 3-6 mg за 5-7 дни перорално или мускулно.

Ако сте пропуснали да приемете Тримезол
Ако сте пропуснали да приемете лекарството, вземете го веднага щом това бъде възможно или пропуснете една доза, ако е време да вземете следващата. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали или мислите, че сте пропуснали повече дози, трябва да се свържете с лекар.

4. Възможни нежелани реакции
Както всеки друг лекарствен продукт, Тримезол може да предизвика реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани в зависимост от проява по следния начин: много чести (>1/10), чести (>1/100, <1/10)> нечести(>=1/1 000; <1/100), редки (>1/10 000, <1/1 000), много редки (<1/10 000).

Инфекции и инфестации:

 • Чести: монилиаза (гъбична инфекция).

Нарушения на кръвта и лимфната система:

 • Много редки: левкопения (намаляване на броя на белите кръвни клетки, което увеличава възможността от поява на инфекция), понижен брой на неутрофилите в кръвта (вид бели кръвни клетки), намаляване на броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене и образуване на синини, агранулоцитоза (силно намаляване на броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекция), мегалобластна анемия (при дефицит на витамин В12), апластична анемия (силно намаляване на броя на кръвните клетки, което води до слабост, поява на синини или увеличена вероятност от възникване на инфекции), хемолитична анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки, което може да доведе до бледност или пожълтяване на кожата, слабост или задух), метхемоглобинемия (заболяване на кръвта, при което се образува патологичен хемоглобин), еозинофилия (повишени стойности на еозинофилите в кръвта), пурпура (малки кръвоизливи по кожата и лигавиците), хемолиза (разграждане на еритроцитите) при определени пациенти с дефицит на ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа).

Повечето от кръвните нарушения са леки и са обратими след прекратяване на лечението. По-голямата част от промените не предизвикват клинични симптоми, но в изолирани случаи те могат да предизвикат тежки реакции, особено при пациенти в напреднала възраст, при такива с чернодробна или бъбречна недостатъчност или с ниски стойности на фолиевата киселина.

Нарушения на имунната система:

 • Много редки: серумна болест, анафилаксия (тежка животозастрашаваща реакция), алергичен миокардит (възпаление на сърдечния мускул), ангиоедем (оток на меките тъкани на лицето, езика, гърлото), лекарствена треска, алергично възпаление на съдовете (пурпура на Шонлайн-Хено),  автоимунни  заболявания (периартериитис нодоза, системен лупус еритематозус (вълчанка)).

Нарушения на метаболизма и храненето:

 • Много чести: високо съдържание на калий в кръвта;
 • Много редки: ниско съдържание на натрий и кръвна захар, подкисляване на кръвта, безапетитие.

Лечението с високи дози, особено при пациенти в напреднала възраст, изисква по-внимателно наблюдение, тъй като тези пациенти са по-чувствителни на проявите на нарушено солево равновесие в кръвта.

  Психични нарушения:

  • Много редки: депресия, халюцинации.

  Нарушения на нервната система:

  • Чести: главоболие;
  • Много редки: неинфекциозно възпаление на меките мозъчни обвивки (бързо обратимо при прекъсване на терапията), конвулсии, възпаление на периферни нерви, нарушено равновесие, замайване.

  Нарушения на ухото и лабиринта:

  • Много редки: световъртеж, шум в ушите.

  Нарушения на очите:

  • Много редки: възпаление на окото, което причинява болка и зачервяване.

  Нарушения на дихателните пътища:

  • Много редки: кашлица, задух, белодробно възпаление. Възможно е тези признаци да са ранни симптоми на белодробна свръхчувствителност, като в много редки случаи могат да бъдат фатални.

  Стомашно-чревни нарушения:

  • Чести: гадене, диария;
  • Нечести: повръщане;
  • Много редки: възпаление на езика, възпаление на лигавицата на устната кухина, псевдомембранозен колит (характеризиращ се с упорита и продължителна диария, понякога животозастрашаващ), панкреатит (възпаление на задстомашната жлеза).

  Жлъчно-чернодробни нарушения:

  • Много редки: повишени стойности на чернодробните ензими и билирубина, застойна жълтеница, чернодробна некроза (понякога с фатален изход).

  Нарушения на кожата и подкожните тъкани:

  • Чести: кожни обриви;
  • Много редки: фоточувствителност, ексфолиативен дерматит (зачервяване и излющване на кожата), фиксирани медикаментозни ерупции (обриви върху кожата), тежки алергични кожни реакции, съпроводени с образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи (еритема мултиформе, потенциално животозастрашаващи кожни реакции, като синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза /синдром на Лайл/) (вж. точка 2).

  Нарушения на мускулно-скелетната система:

  • Много редки: болки по мускулите и ставите.

  Нарушения на бъбреците и пикочните пътища:

  • Много редки: увреждане на бъбречната функция (понякога с развитие на бъбречна недостатъчност), възпаление на бъбречната тъкан и образуване на кристали в урината, които могат да се избегнат при адекватен прием на течности.

  Обши нарушения и ефекти на мястото на приложение:
  Много рядко, при високи дози за лечение на пневмоцистна пневмония при пациенти със СПИН, могат да се появят симптоми като обрив, треска, неутропения, тромбоцитопения, повишени стойности на чернодробните ензими, хиперкалиемия и хипонатриемия, което налага прекратяване на лечението.
  Ако се появят симптоми на потискане на функцията на костния мозък трябва да се приложи калциев фолинат в доза 5 до 10 mg дневно.
  Повторно прилагане на триметоприм/сулфаметоксазол на пациенти със СПИН може да доведе до тежки реакции на свръхчувствителност, дори след интервал на приемане от няколко дни. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

  5. Как да съхранявате Тримезол
  При температура под 25 ºС!
  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
  Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
  Какво съдържа Тримезол
  Активните съставки
  са сулфаметоксазол и триметоприм.
  Другите съставки са пшенично нишесте; целулоза, микрокристална; магнезиев стеарат, хидроксипропилцелулоза.

  Как изглежда Тримезол и какво съдържа опаковката
  Кръгли, плоски таблетки, с двустранна фасета и делителна черта от едната страна, с диаметър 13 mm, бели на цвят.
  Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

  Опаковка
  По 10 (десет) броя таблетки в блистер от прозрачно, оранжево PVC/Al фолио; по 2 (два) блистера в картонена кутия.

  Притежател на разрешението за употреба:
  Актавис ЕАД, България.

  Производител:
  Балканфарма-Дупница АД, България.

  Дата на последно преразглеждане на листовката: октомври 2012 г.

  ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ТРИМЕЗОЛ табл. 480 мг. * 20

  Аналози на ТРИМЕЗОЛ табл. 480 мг. * 20

  КОМЕНТАРИ КЪМ ТРИМЕЗОЛ табл. 480 мг. * 20

  ТРИМЕЗОЛ табл. 480 мг. * 20 Е СВЪРЗАН КЪМ

  КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):