Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта CSC МАКМИРОР вагинални глобули * 12

МАКМИРОР вагинални глобули * 12

Арт. #13001858

Листовка: информация за пациента

МАКМИРОР КОМПЛЕКС500 mg/200 000 IU вагинални капсули, меки
MACMIROR COMPLEX 500 mg/200 000 IU vaginal capsules, soft

Нифурател/Нистатин (Nifliratel/Nystatin)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули и за какво се използва.
2. Какво трябва да знаете преди да използвате МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули.
3. Как да използвате МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули и за какво се използва

МАКМИРОР® КОМПЛЕКС вагинални капсули е комбинация от нифурател и нистатин.

Нифурател е химиотерапевтик с интензивно трихомонацидно, антибактериално и фунгистатично действие. Неговият поливалентен ефект позволява лечение на вагинити със смесена етиология, профилактика на микози, предизвикани от специфичното лечение на трихомониази.

Нистатин е добре известен фунгициден антибиотик, особено ефективен при лечение на мицети от типа кандида.

Ефективността и извънредно ниската токсичност на продукта позволяват широко клинично приложение, особено локално. Комбинацията от нифурател и нистатин позволява да се постигне „пълен фунгициден ефект" и провеждането на многостранно лечение на вагинит, което обезпечава унищожаването на патогенните агенти, предизвикващи инфекцията (кандида, трихомонас и бактерии) и възстановява физиологичните условия във влагалището. Продуктът предотвратява рецидивите, които могат да възникнат след излекуване на първичните инфекции.

МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули се прилага при комплексно лечение на вулвовагинални инфекции, причинени от патогенни микроорганизми, кандида, трихомонас и бактерии.

2. Какво трябва да знаете преди да използвате МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули

Не използвайте МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули

ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Приложението на препарата, особено при продължително лечение може да доведе до прояви на свръхчувствителност. При поява на признаци на свръхчувствителност, приложението на лекарствения продукт трябва да се преустанови. По време на лечението трябва да се избягва осъществяване на полови контакти.

Други лекарства и МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременно или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули

Препоръчителната доза е 1 вагинална капсула дневно или съгласно предписанието на лекаря.

Начин на приложение: за постигане на оптимален лечебен ефект, вагиналните капсули трябва да се поставят дълбоко във влагалището.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Понякога употребата на продукта, особено при продължително лечение, може да доведе до реакции на свръхчувствителност. Не се съобщава за други нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев №8„ 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате МАКМИРОР КОМПЛЕКС вагинални капсули

Да се съхранява при температура под 25°С. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа МАКМИРОР* КОМПЛЕКС вагинални капсули

Активните вещества са: нифурател (nifuratel) 500 mg, нистатин (nystatin) 200 000 IU Другите съставки са: диметилполисилоксан, желатин, глицерол, натриев етил парахидроксибензоат, натриев пропил парахидроксибензоат, титанов диоксид (Е 171), жълт железен оксид (Е 172).

Как изглежда МАКМИРОР9 КОМПЛЕКС вагинални капсули и какво съдържа опаковката

Блистерна опаковка от ПВХ/ПВДХ, съдържаща 12 вагинални капсули, меки, поставени в картонена кутия с приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба POLICHEM S.A.

50 Val Fleuri

L-1526 Люксембург

Производители

Doppel Pharmaceutic! S.R.L.

Via Volturno 48, Quinto De'Stamp i 20089 Rozzano, Milano, Италия

Doppel Farmaceutici S.r.l.

Via Martin delle Foibe 1

1-29016 Cortemaggiore, Piacenza, Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. „Асен Йорданов" 10 София 1592, България Тел: . + 359 2 975 13 95 Факс:+ 359 2 02/971 57 45

 

 

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ МАКМИРОР вагинални глобули * 12

Аналози на МАКМИРОР вагинални глобули * 12

КОМЕНТАРИ КЪМ МАКМИРОР вагинални глобули * 12

МАКМИРОР вагинални глобули * 12 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):Новини