Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ALKALOID ЛЕГОФЕР сироп 150 мл.

ЛЕГОФЕР сироп 150 мл.

Арт. #12005813

Листовка: информация за потребителя

ЛЕГОФЕР 800 mg/15 ml перорален разтвор
(железен протеинсукцинилат)
LEGOFER® 800 mg/15 ml oral solution
(iron proteinsuccinylate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемете това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписало лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Легофер и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Легофер?
3. Как да приемате Легофер?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Легофер?
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Легофер и за какво се използва?
Легофер представлява желязо-протеинов комплекс, съдържащ 5% тривалентно желязо, свързано със сукцинилат казеин. Благодарение на този състав желязото, съдържащо се в Легофер, е защитено от действието на стомашния сок, в резултат на което не причинява дразнене на стомашната лигавица. Легофер се използва за лечение на латентен железен дефицит и желязодефицитна анемия (изявен железен дефицит) и профилактика на железен дефицит.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Легофер?

Не приемайте Легофер:

 • ако сте алергични към железен протеннсукцинилат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).;
 • ако страдате от заболяване, при което желязото се отлага в телесните тъкани и особено в черния дроб (хемосидероза);
 • страдате от наследствена болест, характеризираща се с наднормено усвояване на желязото в храната, водещо до патологично увеличение на запасите от желязо в организма (хемохроматоза);
 • ако страдате от анемия, която не е свързана с железен дефицит (апластична, хемолитична анемия или сидероакрестична анемия);
 • ако страдате от хронично възпаление на панкреаса;
 • ако имате чернодробна цироза.

Предупреждения и предпазни мерки
- Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Легофер ако имате намален брой червени кръвни клетки (анемия) по неизвестна причина;
- пептична язва, регионален възпаление на тънкото черво и язвено възпаление на дебелото черво;
- постоянно кървене или прекомерно менструално кървене (менорагия);

 • ако имате непоносимост към млечния протеин; 
 • ако имате наследствена непоносимост към фруктова;
 • алергични сте към парабени (натриев метил парахидроксибензоат, натриев пропил парахидроксибензоат)

Продуктът може да повлияе лабораторните тестове, използвани за откриване на окултни (скрити) кръвоизливи в изпражненията.

Други лекарства и Легофер
Информирайте Вашия лекаря или фармацевта, ако приемате, наскоро сте приемали други лекарства или е възможно да приемете други лекарства.
От изключително значение е, ако вземате някое от следните лекарства:

 • тетрациклини, хлорамфеникол (антибиотици); 
 • бифосфонати (лекарства използвани за лечение на костно заболяване); 
 • ципрофлоксацин и офлоксацин (антибиотици от групата на флуорохинолоните); 
 • пенициламин (лекарство, използвано за лечение на ревматоиден артрит);
 •  тироксин (хормон на щитовидната жлеза);
 • леводопа, карбидопа (лекарства, използвани за лечение на болестта на Паркинсон); 
 • метилдопа (лекарство, използвано за лечение на високо кръвно налягане); 
 • аскорбинова киселина (витамин С);
 • антиадидни средства (лекарства, неутрализиращи стомашната киселинност).

Легофер с храна, напитки и алкохол
Желязо-съдържащи съединения (като фосфата,фитати и оксалати) съдържащи се в зеленчуци, мляко, кафе и чай потискат абсорбцията на желязото.
Легофер трябва да се приема 2 часа след прием на някои от изброените храни или напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Легофер е показан при железен дефицит по време на бременността и кърменето.

Шофиране и работа с машини
Няма данни за отрицателен ефект.

Важна информация относно някои от съставките на Легофер
Легофер съдържа парабени (натриев метил парахидроксибензоат (Е219) и натриев пропил парахидроксибензоат (Е217) като консерванти, които могат да причинят алергични реакции(възможно е да са от забавен тип).
Легофер съдържа сорбитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.
Легофер съдържа натрий. 15 ml перорален разтвор съдържат 1,9 mmol (43,83 mg) натрий в 15 ml . Това трябва да се има предвид при пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

3. Как да приемате Легофер?
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозировката и продължителността на лечението са в зависимост от степента на железния дефицит.

Възрастни
Препоръчителната доза е 15-30 ml дневно (еквивалентно на 40-80 mg Fe3+ дневно, съгласно лекарското предписание +), разделена на два приема преди хранене.

Употреба при деца
Препоръчителната доза е 1,5 ml/kg телесно тегло дневно (еквивалентно на 4 mg Fe3+/kg телесно тегло /дневно разделена на два приема/, преди хранене;

Ако сте приели повече от необходимата доза Легофер
Ако сте приели повече от необходимото, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт. През първите 6-8 часа след поглъщане на масивни дози железни соли пациентът изпитва болки в епигастриума, гадене, повръщане, диария и хематемеза (повръщане на кръв), често придружено от сънливост, бледност, цианоза, шок, дори кома.

Ако сте пропуснали да приемете Легофер
При пропускане на прием, следващата доза трябва да се приеме възможно най-скоро. Ако е близо до времето за прием на следващата доза, пропуснатата доза да се прескочи и лечението да продължи по установената схема. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Рядко, и то при прием на по-високи дози, могат да се появят стомашно-чревни разстройства като диария, запек, гадене и болка в епигастриума, които бързо отминават при намаляване на дозата или преустановяване на лечението. Много рядко може да се появят тъмни изпражнения.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Легофер?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след “Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Да се съхранява при температура под 25°С.
Лекарственият продукт трябва да се използва в рамките на един месец след първоначалното отваряне.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Легофер:
Активното вещество е железен протеинсукцинилат.
15 ml перорален разтвор съдържат 800 mg железен протеинсукцинилат (еквивалентен на 40 mg Fe3+).

Другите съставки са; натриев метил парахвдроксибензоат (Е219); натриев пропил парахидроксибензоат (Е217); сорбигол, течен, некристализиращ (Е420); пропиленгликол; захарин натрий; натриев хидроксид; вишнев аромат; пречистена вода.

Как изглежда Легофер и какво съдържа опаковката
Легофер 800 mg/15 ml перорален разтвор е червено-кафяв бистър разтвор с приятен вишнев аромат.
Флакон със 150 ml перорален разтвор и пластмасов дозатор в картонена кутия и листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
АЛКАЛОИД ЕООД
ж.к. "Мотописта" 2,
ул.”Рикардо Вакарини" № 2, ет.З, ап.10
гр, София 1404, Р. България
тел. +359 2 80 81 081

Производител: ALKALOID-INT d.o.o.
Slandrova ulica 4 1231 Ljubljana - Cmufie,
Словения

В сътрудничество c ITALFARMACO S.p.A. Italy

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕГОФЕР сироп 150 мл.

 • Силно клинично значими взаимодействия (1)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (66)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (9)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛЕГОФЕР сироп 150 мл.

Аналози на ЛЕГОФЕР сироп 150 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛЕГОФЕР сироп 150 мл.

ЛЕГОФЕР сироп 150 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми