Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта ACTAVIS ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС

ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС

Арт. #12000737

ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС

Листовка: информация за пациента
Линкомицин Актавис 500 mg капсули, твърди
Lincomycin Actavis 500 mg hard, capsules
линкомицин (lincomycin)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Линкомицин Актавис и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Линкомицин Актавис
3. Как да приемате Линкомицин Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Линкомицин Актавис
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Линкомицин Актавис и за какво се използва
Линкомицин Актавис е широкоспектърен антибиотик, който спира развитието на болестотворни микроорганизми, а във високи дози ги унищожава.
Линкомицин Актавис се прилага за лечение на инфекции, причинени от чувствителни на линкомицин микроорганизми като;

 • Уши-нос-гърло (УНГ) инфекции и инфекции на дихателните пътища - бронхити, пневмонии, белодробни абсцеси;
 • Инфекции на стомашно-чревния тракт - перитонит, възпаления в коремната кухина;
 • Инфекции на жлъчните пътища;
 • Гинекологични инфекции - вагинити, ендометрити, възпаления на органите в малкия таз, следоперативни вагинални инфекции;
 • Инфекции на костите и ставите;
 • Инфекции на кожата и меките тъкани, фурункулози и вторични раневи инфекции;
 • Сепсис;
 • Като съпровождащо лечение при хирургически интервенции;
 • Периоперативна профилактика.

Линкомицин Актавис е подходящ като алтернативно лечение на пациенти, алергични пеницилин.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Линкомицин Актавис
Не приемайте Линкомицин Актавис:

 • ако сте алергични към линкомицин или клиндамицин, или към някоя oт останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • при менингити (възпаления на мозъчните обвивки);
 • при бременност и кърмене.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Линкомицин Актавис.
Линкомицин Актавис трябва да се прилага само за лечение на тежки инфекции, в случаи когато е противопоказана употребата на друг антибактериален агент. Продуктът не трябва да се прилага при небактериални инфекции, напр. на горните дихателни пътища.

Линкомицин Актавис трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със стомашно-чревнизаболявания (особено колити), тъй като може да предизвика псевдомембранозен колит (усложнение, което е резултат на нарушеното равновесие на обичайно намиращите се в червата бактерии, което предизвиква възпаление на чревната лигавица, протичащо с тежка диария и силни коремни спазми). Обикновено леките форми отзвучават след спиране на лечението. При средните и тежките случаи е необходима терапия с ванкомицин, кортикостероиди, протеини и много течности.

Възможна е появата на алергични реакции - кожни обриви, уртикария, зачервяване. При такива пациенти лечението трябва да се преустанови и да се назначи подходяща терапия.
При случаи на свръхчувствителност към клиндамицин е възможна поява на кръстосана алергия. При пациенти с алергични прояви в миналото е необходимо особено внимание при прилагането на антибиотика.

При продължително лечение с линкомицин може да се наблюдава свръхрастеж на нечувствителни микроорганизми, например дрожди, и да се развие допълнителна ифекция. Приемането на продукта трябва да се прекрати и да се назначи подходящо лечение.

При продължителен курс на лечение трябва да се следят бъбречната, чернодробната и кръвотворната функции.

Други лекарства и Линкомицин Актавис
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.

Линкомицин потиска нервно-мускулното предаване и при едновременно прилагане с някои лекарства (миорелаксанти или общи анестетици), използвани в хирургията и анестезиологията, се получава сумиране на ефекта, което може да доведе до мускулна слабост и дори до спиране на дишането.

Продуктът не се прилага едновременно с антибиотиците еритромицин или хлорнитромицин, поради съществуващия антагонизъм (противоположно действие) между тях.

Едновременното прилагане на линкомицин с лекарства забавящи чревната перисталтика може да засили ефекта им и да влоши състоянието на болния при поява на колит.

Линкомицин Актавис с храна и напитки
Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

За да се избегне дразнещото действие на Линкомицин Актавис върху стомашната лигавица, антибиотикът трябва да се приема с много течности.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Линкомицин Актавис преминава през плацентата и достига кръвообращението на плода. Безопасността на антибиотика по време на бременност не е доказана. Поради това използването на Линкомицин Актавис по време на бременност е противопоказано.

Продуктът се екскретира с майчиното мляко, затова се препоръчва прекъсване на кърменето докато трае курсът на лечение с Линкомицин Актавис.

Шофиране и работа с машини
Няма данни Линкомицин Актавис да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Линкомицин Актавис
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Линкомицин Актавис се прилага през устата в следните дози:
Възрастни - 500 mg три пъти дневно през 8 часа; при тежки инфекции - 500 mg четири пъти дневно през 6 часа;

Деца - 30 mg/kg за 24 часа, разделени на 3 или 4 приема; при сериозни инфекции 60 mg/kg за 24 часа, разделени на 3 или 4 приема.

Продължителността на лечението варира в широки граници в зависимост от тежестта на заболяването. При инфекции, причинени от бета-хемолитични стрептококи и за профилактика на ревматични пристъпи е необходимо лечение в продължение на най-малко 10 дни.

Линкомицин Актавис се приема 1 час преди или 2 часа след хранене с повече течност.

Ако сте приели повече от необходимата доза Линкомицин Актавис
При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за помощ към лекар.

При предозиране обикновено се появява гадене, повръщане, коремни болки, кожни обриви, рядко — анафилаксия (тежка алергична реакция). При възникване на критична или животозастрашаваща реакция болният незабавно се третира с адреналин, венозни кортикостероиди, антихистаминови препарати, обдишване с кислород, при нужда - апаратно дишане.
Линкомицин не може да се изведе ефективно от организма чрез хемо- или перитонеална диализа.

Ако сте пропуснали да приемете Линкомицин Актавис
Ако пропуснете доза, приемете я веднага след като си спомните. Ако обаче е настъпило време за следващата доза, прескочете пропуснатата доза и приемете само единична доза, както обикновено.
Не приемайте двойна доза за да компенсират пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всеки друг лекарствен продукт, Линкомицин Актавис може за предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако не сте сигурни, какво представляват изброените по-долу нежелани реакции, попитайте Вашия лекар, за да Ви ги обясни.

Стомашно-чревни нарушения: гадене, повръщане, коремни болки, диария. Лечението с линкомицин може да предизвика псевдомембранозен колит (тежко усложнение, характеризиращо се с продължителна и упорита диария, болезнени чревни спазми, изхождане на кръвно-слузеста маса).

Нарушения в имунната система: кожни обриви, уртикария, тежки кожни реакции (еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън). Рядко е възможна появата на тежки алергични реакции (ангиоедем, серумна болест, анафилаксия).

Нарушения в кръвта и лимфната система: при продължително лечение е възможна поява на нарушения в количеството на отделните кръвни клетки (неутропения, левкопения, агранулоцитоза, тромбоцитопения, апластична анемия и панцитопения).

Жлъчно-чернодробни нарушения: при продължително лечение може да се наблюдава нарушение на чернодробната функция или поява на жълтеница.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: нарушение на бъбречната функция, изразяващо се в увеличаване на креатинина и уреята в кръвта, намалено образуване на урина, отделяне на белтък в урината.

Нарушения на нервната система: възможна е поява на сетивни смущения, световъртеж и шум в ушите, понякога потискане на нервно-мускулното предаване.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Линкомицин Актавис
Да се съхранява под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Линкомицин Актавис:

 • Активното вещество е линкомицинов хидрохлорид. Всяка капсула съдържа 500 mg линкомицин като линкомицинов хидрохлорид.
 • Другите съставки са: Състав на капсулното съдържимо: магнезиев стеарат. Състав на твърдата желатинова капсула: титанов диоксид Е 171, индиго кармин Е 132, желатин

Как изглежда Линкомицин Актавис и какво съдържа опаковката:
Описание: Твърди, цилиндрични желатинови капсули със син цвят.
Опаковка: Линкомицин Актавис 500 mg капсули по 10 броя в блистер от PVC/алуминиево фолио, 2 блистера в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба:
Актавис ЕАД
ул. „Атанас Дуков” № 29
1407 София, България

Производител:
Балканфарма-Разград АД
бул. "Априлско въстание" № 68
7200 Разград, България

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2016

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС

 • Силно клинично значими взаимодействия (1)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (22)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (1)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС

Аналози на ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС

КОМЕНТАРИ КЪМ ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС

ЛИНКОМИЦИН капс. 500 мг. * 20 АКТАВИС Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФармакологични групи (Активни съставки):Микробиология