Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта UCB FARCHIM АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM

АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM

Арт. #01005263

АТАРАКС табл. 25 мг. * 25  UCB FARCHIM

Листовка: информация за пациента
Атаракс 25 mg филмирани таблетки
Хидроксизинов хидрохлорид
(Hydroxyzine hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Атаракс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Атаракс
3. Как да приемате Атаракс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Атаракс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Атаракс и за какво се използва
Атаракс е психолептик с анксиолитично действие, производно на дифенилметана. При пациенти с нарушения в съня Атаракс води до увеличаване на общото време на съня, намаляване на общото време на нощната будност, както и понижава мускулното напрежение при тревожни пациенти. Атаракс предизвиква разширяване на бронхите, има антиеметично действие (против повръщане), както и облекчава сърбежа при различни състояния на уртикария, екзема и дерматит.

Атаракс се използва за:

 • симптоматично лечение на тревожност при възрастни;
 • симптоматично лечение на пруритус (сърбеж);
 • премедикация в хирургията.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Атаракс
Не приемайте Атаракс:

 • Ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство, към цетиризин, други дипиперазинови производни, аминофилин или етилендиамин;
 • Ако страдате от порфирия (вид обменно заболяване);
 • Ако сте със съществуващ удължен QT интервал;
 • В случай че сте бременна или кърмете.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Атаракс

 • Ако сте с повишен риск да получите конвулсии;
 • Ако имате глаукома, запушване на пикочния мехур, забавена перисталтика на червата, миастения гравис или деменция;
 • Ако имате ритъмни нарушения на сърцето.

Деца и юноши
Атаракс е показан при деца. Вашият лекар ще реши дали тази фармацевтична форма на Атаракс е подходяща за възрастта, теглото и може да осигури необходимата доза.

Старческа възраст
При пациенти в старческа възраст се препоръчва лечението да започне с половината от препоръчваната доза, поради удълженото действие на лекарството.
Вашият лекар ще прецени дали е необходимо да се намали дозата, ако сте с нарушена чернодробна или бъбречна функция.

Други лекарства и Атаракс
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Не приемайте Атаракс със седативни лекарства.
Моля, обърнете специално внимание, ако приемате Атаракс едновременно с други лекарства, потискащи централната нервна система или с лекарства, притежаващи антихолинергични свойства.

Атаракс с храни, напитки и алкохол
Не приемайте Атаракс с алкохол.

Други лекарства и Атаракс
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Вие не трябва да употребявате алкохол или други седативни лекарства по време на лечението с Атаракс, тъй като неговите ефекти може да се засилят.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това  лекарство.
Атаракс е противопоказан по време на бременност.
Атаракс е противопоказан по време на кърмене. Установени са тежки нежелани реакции при кърмените новородени и бебета на майки, лекувани с хидроксизин. Затова кърменето трябва да бъде спряно, ако е необходимо лечение с Атаракс.

Шофиране и работа с машини
Атаракс може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини, тъй като Атаракс може да доведе до сънливост.
Не шофирайте и не работете с машини докато не установите, че способността Ви да изпълнявате тези дейности не е засегната.

Атаракс таблетки съдържат лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Атаракс
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт,

Възрастни:
Симптоматично лечение на тревожност:
Обичайната доза е 50 mg дневно разделени на три приема от 12,5 - 12,5 - 25 mg, т.е по половин таблетка сутрин и обед и 1 таблетка вечер преди лягане. При по-тежки случая може да се прилагат дози до 300 mg дневно.

Симптоматично лечение на пруритус (сърбеж):
Обичайната начална доза е 25 mg (1 таблетка) преди покой, като при необходимост се продължава в дози до 25 mg от 3 до 4 пъти дневно.

Премедикация преди хирургични интервенции:
Обичайната доза е 50 до 200 mg дневно, приети еднократно или разделени на два приема. Атаракс обикновено се приема еднократно 1 час преди операцията, което може да се предхожда от 1 приложение вечерта преди анестезията.

Максималната единична доза при възрастни не трябва да надвишава 200 mg, като максималната дневна доза не трябва да надвишава 300 mg.

Употреба при деца
Вашият лекар ще реши дали тази фармацевтичната форма на Атаракс е подходяща за възрастта, теглото и за приемането на необходимата доза.

Препоръчителните дози са:
Симптоматично лечение на пруритус

Деца на възраст от 12 месеца до 6 години: 1 mg/kg дневно до 2,5 mg/kg дневно, разделени на няколко приема.
Деца на възраст над 6 години: 1 mg/kg дневно до 2 mg/kg дневно, разделени на няколко приема.

Премедикация преди хирургични интервенции
Еднократно приложение на 1 mg/kg 1 час преди хирургичната интервенция, което може да се предхожда от 1 mg/kg вечерта, преди анестезията.

Начин на приложение:
Атаракс таблетки трябва да се поглъщат с достатъчно количество течност (напр. чаша вода).

Продължителност на лечението:
Вие трябва да приемате Атаракс толкова продължително, колкото Ви е посъветвал Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Атаракс
Уведомете Вашия лекар, ако сте приели повече от необходимата доза.

Ако сте пропуснали да приемете Атаракс
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Продължете приема на Атаракс както Ви е казал Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Много чести: може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти:

 • сънливост.

Чести: може да засегнат 1 до 10 на 100 пациенти:

 • седация;
 • главоболие;
 • сухота в устата;
 • умора.

Нечести: може да засегнат 1 до 10 на всеки 1 000 пациенти:

 • тревожност, объркване;
 • замаяност, безсъние, тремор;
 • гадене;
 • общо неразположение, повишена температура.

Редки: може да засегнат 1 до 10 на всеки 10 000 пациенти:

 • свръхчувствителност;
 • дезориентация, халюцинация;
 • конвулсия, дискинезия (нарушена двигателна активност);
 • нарушение на акомодацията (приспособяване на зрението), замъглено виждане;
 • тахикардия (учестен пулс);
 • хипотония;
 • запек, повръщане;
 • сърбеж, обрив със зачервяване, макулопапуларен обрив, уртикария, дерматит;
 • задържане на урина;
 • промени резултати при изследване функцията на черния дроб.

Много редки: може да засегнат по-малко от 1 на всеки 10 000 пациенти:

 • анафилактичен шок;
 • нарушение на сърдечния ритъм;
 • бронхоспазъм;
 • синдром на Стивънс-Джонсън, еритема мултиформе, остра генерализирана екзантематозна пустулоза, аигионевротичен оток, фиксиран лекарствен обрив, повишено изпотяване.

С неизвестна честота:

 • хепатит.

Следните нежелани реакции са били наблюдавани с цетиризин - основния метаболит на хидроксизин и е възможно да се проявят с хидроксизин: тромбоцитопения, агресия, депресия, тик, дистония, изтръпване, окулогирична криза (ненормални движения на някои очни мускули), диария, затруднено и болезнено уриниране, напикаване, астения, оток, увеличение на теглото).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Атаракс
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте лекарството след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след "Годен до:". Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Няма специални температурни условия за съхранение.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се пази от светлина.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Атаракс
Активното вещество
е хидроксизинов хидрохлорид. Всяка таблетка съдържа 25 mg хидроксизинов хидрохлорид.
Другите съставки са:
Ядро на таблетката:
лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден безводен.
Филмово покритие: титанов диоксид (Е171), хидроксипропилметилцелулоза, полиетиленгликол 400.

Как изглежда Атаракс и какво съдържа опаковката
Филмираните таблетки са бели, продълговати с делителна черта.
Картонените кутии съдържат 25 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Притежател на разрешението за употреба:

UCB Pharma SA, Белгия.

Производител:
UCB Pharma SA, Белгия.

Дата на последно преразглеждане на листовката:
07/2012.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM

 • Силно клинично значими взаимодействия (8)
 • Умерено клинично значими взаимодействия (326)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (4)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM

ПО НЗОК

Информация за АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM по НЗОК

Код по НЗОК:NF161
Цена за НЗОК:3.46 лв.
Реимбурсация:0.86 лв.
Пациентът заплаща:2.60 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM

КОМЕНТАРИ КЪМ АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM

АТАРАКС табл. 25 мг. * 25 UCB FARCHIM Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):НовиниЛюбопитно