0 продукта

Лекарствен справочник

ФАСИЖИН табл. * 4

ФАСИЖИН табл. * 4 - изображение
Последна цена:  2.62 лв.

НЕ Е В НАЛИЧНОСТ

Фасижин филмирани таблетки

Тинидазол (Tinidazole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

].    Какво представлява Фасижин и за какво се използва?
2.    Преди да приемете Фасижин
3.    Как да приемате Фасижин?
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Фасижин?
6.    Допълнителна информация

1.    КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФАСИЖИН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?


Фасижин е антиинфекциозно средство и се използва за лечение на бактериални и протозойни инфекции. Протозоите са едноклетъчни организми, които могат да причиняват инфекции. Съществуват различни типове протозойни инфекции в зависимост от типа на причиняващия ги микроорганизъм.

Фасижин се използва за профилактика преди определени хирургични операции за предпазване от развитието на бактериални инфекции.

Фасижин се използва за лечение на следните бактериални инфекции:

•    Анаеробни инфекции: интраперитонеални инфекции, гинекологични инфекции, бактериална септицемия (инфектиране на кръвта) след приложение на парентерално (интравенозно или интрамускулно) лечение, постоперативни раневи инфекции, кожни и мекотъканни инфекции, инфекции, локализирани в горната и долната част на дихателната система;

•    Неспецифичен вагинит;

•    Остър улцерозен гингивит.

Фасижин се използва за лечение на следните протозойни инфекции:

•    Урогенитална трихомониаза при пациенти от двата пола (възпаление на пикочополовата система);

•    Ламблиаза;

•    Чревна амебиаза;

•    Чернодробна амебиаза.

2.    ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФАСИЖИН

Не приемайте Фасижин

  • ако сте алергични (свръхчувствителни) към тинидазол, други нитроимидазолови производни или към някоя от останалите съставки на Фасижин
  • ако сте бременна или се опитвате да забременеете; ако кърмите
  • ако имате заболяване на кръвта или сте имали такова заболяване;
  • ако имате заболяване на централната нервна система, включително епилепсия


Обърнете специално внимание при употребата на Фасижин, ако се появят симптоми от страна на централната нервна система като замаяност, виене на свят, нарушена координация, увреждане на периферните нерви, припадъци. При възникване на такива симптоми лечението с Фасижин трябва да се прекрати.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Ако вече Ви е предписано лекарство от групата на т. нар. антикоагуланти (лекарства за намаляване на съсирването на кръвта), трябва да информирате Вашия лека, преди да започнете да приемате Фасижин.

Прием на Фасижин с храни и напитки

Не бива да приемате алкохол по време на лечението с Фасижин и три дена след приключването му. Комбинацията на Фасижин с алкохол може да предизвика зачервяване, коремни (стомашни) колики, повръщане и сърцебиене.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Бременност

Фасижин преминава през плацентарната бариера. Тъй като не са известни ефектите на тази група лекарствени продукти върху плода, приложението на Фасижин не се препоръчва през първото тримесечие на бременността. Приложението му по време на второ и трето тримесечие на бременността изисква преценка на потенциалните ползи и възможния риск за майката и плода. Кърмене

Фасижин се излъчва в кърмата. Фасижин може да се открие в кърмата повече от 72 часа след приложението. Жените не трябва да кърмят по време на и поне три дни след прекратяване на лечението с Фасижин.

Шофиране и работа с машини

Фасижин е безопасен и е малко вероятно да има ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФАСИЖИН?

Винаги приемайте Фасижин точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Профилактика

а)     Профилактика на постоперативни инфекции:

Възрастни. Еднократна доза от 2 g около 12 ч. преди хирургичната интервенция.

Деца под 12-годишна възраст.

Липсват данни, които да позволят даването на препоръки за дозиране при профилактика на анаеробни инфекции при деца под 12-годишна възраст.

Лечение:

б)    Анаеробни инфекции

Възрастни: През първия ден се прилага начална доза от 2 g, след което се продължава с доза от lg еднократно дневно или от 500 mg два пъти дневно.

По принцип 5-6 дневно лечение е достатъчно, но е необходима клинична преценка при определяне на продължителността на терапията особено когато елиминирането на инфекцията при определени локализации може да е затруднете.

Ако терапията трябва да продължи повече от 7 дни, се препоръчва рутинно клинично и лабораторно наблюдение.

Деца под 12-годишна възраст. Липсват данни, които да позволят даването на препоръки за дозиране при лечение на анаеробни инфекции при деца под 12-годишна възраст.

в)    Неспецифичен вагинит

Възрастни. Неспецифичният вагинит е лекуван успешно с приложение на еднократна доза от 2 g. По-добър терапевтичен ефект е постиган при приложението на 2 g еднократно дневно за два последователни дни (обща доза 4 g).

г)    Остър улцерозен гингивит Възрастни: Еднократна доза от 2 g.

д)    Урогенитална трихомониаза

При потвърдена инфекция с Trichomonas vaginalis се препоръчва едновременно лечение на и на партньора.

Възрастни.

• Еднократна доза от 2 g.

Деца: Еднократна доза от 50 до 75 mg/kg телесно тегло. В някои случаи може да се наложи тази доза да се приложи още веднъж.

е)    Ламблиаза

Възрастни: Еднократна доза от 2 g.

Деца: Еднократна доза от 50 до 75 mg/kg телесно тегло. В някои случаи може да се наложи тази доза да се приложи още веднъж.

ж)    Интестинална амебиаза

Възрастни: Еднократна дневна доза от 2 g в продължение на 2 до 3 дни. Понякога, когато тридневният курс с еднократна дневна доза е недостатъчен, лечението може да продължи до 6 дни.

Деца. Еднократна доза от 50 до 60 mg/kg телесно тегло дневно за 3 последователни дни.

з) Чернодробна амебиаза

При чернодробна амебиаза, освен лечението с Фасижин може да се наложи аспирация на гнойта.

Възрастни. Общата доза варира от 4.5-12 g. Лечението започва с 1.5 - 2 g перорално, приети еднократно дневно в продължение на 3 дни. В редки случаи, когато тридневният курс на лечение е недостатъчен, лечението може да продължи до шест дни.

Деца: Еднократна доза от 50 до 60 mg/kg телесно тегло дневно за 5 последователни дни.

Употреба при бъбречна недостатъчност:

Обикновено не се налага адаптиране на дозата при пациенти с нарушена бъбречна функция. Все пак поради факта, че тинидазол се елиминира лесно чрез хемодиализа, може да се наложи компенсиране чрез приложение на допълнителни дози Фасижин.

Препоръчва се пероралният прием на Фасижин да става по време на хранене или след хранене. Ако сте приели повече от необходимата доза Фасижин

Ако се съмнявате, че сте взели много повече от определената Ви доза, се свържете веднага с Вашия лекар или с болница за съвет. Покажете им опаковката на таблетките.

Ако сте пропуснали да приемете Фасижин

Не вземайте двойна доза. за да компенсирате пропуснатата таблетка.(

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Фасижин може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съдови нарушения: зачервяване

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение: треска, умора

Нарушения на нервната система: затруднена координация на движенията, гърчове (рядко), замаяност, главоболие, понижена чувствителност, изтръпване и мравучкане (парестезия), нарушение на нервите, което може да доведе до слабост, изтръпване или мравучкане (периферна невропатия), зрителни и слухови нарушения, нарушения на вкуса

Нарушения на ухото и лабиринта: световъртеж

Стомашно-чревни нарушения: коремна болка, диария, обезцветяване и/или възпаление на езика, гадене, възпаление на лигавицата на устата, венците, езика и устните (стоматит), повръщане

Нарушения на метаболизма и храненето: понижен апетит
Нарушения на кръвта и лимфната система: намаляване на броя на белите кръвни клетки (левкопения)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан: алергичен дерматит, пруритус, уртикария и ангиоедем

Нарушения на имунната система: лекарствена свръхчувствителност

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища: промяна в цвета на урината (хроматурия)

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.    КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФАСИЖИН?


Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Фасижин след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Фасижин?

Активното вещество е: 500 mg тинидазол

Другите съставки са:

Сърцевина: Царевично нишесте, микрокристална целулоза, алгинова киселина, магнезиев стеарат, натриев лаурилсулфата

Обвивка: Хипромелоза (хидроксипропилметилцелулоза 2910, пропиленгликол, титанов диоксид

Как изглежда Фасижин и какво съдържа опаковката?

Фасижин се предлага в картонена кутия с 4 таблетки

Притежател на разрешението за употреба

PFIZER EUROPE МА EEIG Ramsgate Road, Sandwich, Kent Англия CT13 9NJ

Производител:


Kern well AB 751-82 Uppsala Швеция

За повече информация, поръчки и въпроси можете да се свържете с нас по следните начини:
  • На телефони: 042 605 300, 0893 376 735.
    Понеделник - Петък, от 9.00 до 17.30 часа
  • Като ни пишете на електронната поща (натиснете тук)

Взаимодействия

на ФАСИЖИН табл. * 4 с продукти, активни съставки, заболявания, храни и напитки.

Силно клинично значими взаимодействия (3)

Умерено клинично значими взаимодействия (116)

Маловажно клинично значими взаимодействия (2)

Виж подробно всички.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.0, 85 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

По темата във форума. Включете се в дискусията сега!

1. radina:

Може ли въобще да се отървем от бялото течение проблем на всяка жена ? Имам този проблем и вече се отчайвам че ще се излекувам , ходя по гинеколози купувам препарати и накрая пак се повтаря процедурата....

2. southern_sun:

И аз като всяка жена страдам периодично от бяло течение, само едно ме оправя: Флажил - глобули ....

3. OrHiDeA:

За да има ефект трябва да се вземе изследване . Причините за течение могат да бъдат много....

4. southern_sun:

За да има ефект трябва да се вземе изследване . Причините за течение могат да бъдат много. Абе не всички лекари-гинеколози правят ти правят изследване когато става въпрос за бяло течение. Изписват ти все едни и същи медикаменти и след това се оказва, че н...

5. radina:

А дали и партньора ми трябва да взема някакви лекарства ?...

6. southern_sun:

Разбира се,че трябва все пак това е един вид венерическо заболяване и се предава и по полов път....

7. OrHiDeA:

А дали и партньора ми трябва да взема някакви лекарства ? Зависи какво е заболяването, но в някои случаи често се налага да се лекува и той....

8. Iveto:

Определено май лечението е временно все някога пак се появява така че не се заблуждавайте че може да се излекува....

9. southern_sun:

Определено май лечението е временно все някога пак се появява така че не се заблуждавайте че може да се излекува. Е стига, ти направо ме отчая! Не мислям,че си права обаче. Когато жената спазва идеална лична хигиена, ползва презервативи и въобще вземе вси...

10. sara:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания....

11. Margo:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания. След като е нормално да имаш бяло течение винаги съм се чудила, как г...

12. OrHiDeA:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания. След като е нормално да имаш бяло течение винаги съм се чудила, как ...

13. southern_sun:

Моята гинеколожка ми каза, че при някои е по обилно бялото течение, без да има нужда от лечение, но все пак това може да се каже само като се направят пълни микробиологични изследвания. След като е нормално да имаш бяло течение винаги съм се чудила, как...

14. Margo:

И така и не разбрах, това заболяване ли е или е напълно нормално физиологично състояние?...

15. OrHiDeA:

И така и не разбрах, това заболяване ли е или е напълно нормално физиологично състояние? Зависи - ако е по време на овулация и е прозрачна секрецията и без мирис всичко е ок. Ако има промяна в цвета, консистенцията или мириса вече трябва да се взима микро...

16. aleks:

Аз се лекувам вече 2 години с всякакви лекарства, мазила, правих си изследвания и нищо. Но, има нещо, което помага на 100%(изисква около 2 месеца лечение), струва в пъти по-малко от посещенията при гинеколога и цената на изписаните лекарства и се нарича Х...

17. southern_sun:

Аз се лекувам вече 2 години с всякакви лекарства, мазила, правих си изследвания и нищо. Но, има нещо, което помага на 100%(изисква около 2 месеца лечение), струва в пъти по-малко от посещенията при гинеколога и цената на изписаните лекарства и се нарича Х...

18. foxytyyy:

здравейте,предстои ми изгаряне на раничка на шийката на матката с големина около 5 ст., на 21г съм,не съм раждала,но имам страхотно бяло течение в следствие на тази раничка и никакви медикаменти не помогнаха.Лекарката ми каза че ще ми купи лекарството,но ...

19. Margo:

здравейте,предстои ми изгаряне на раничка на шийката на матката с големина около 5 ст., на 21г съм,не съм раждала,но имам страхотно бяло течение в следствие на тази раничка и никакви медикаменти не помогнаха.Лекарката ми каза че ще ми купи лекарството,но ...

20. qproin:

Аз знам, че мерки трябва да се вземат ако е с различен от белия цвят и ако има миризма. Иначе съм чувала, че е съвсем нормално всяка жена да си го има....

21. Пума:

Флажил наистина ли помага? Аз никога не съм пробвала хапчета за този проблем -> ->...

22. tweety:

Често бялото течение е съпроводено от появата на вагинални гъбички. Съществуват 5 симптома на вагиналните гъбички, които са най-често се свързани с бялото течение:- непоносим сърбеж в областта малките и големите срамни устни;- парене;- възпаление на са...

23. сиско:

ох, и аз не мога да оттърва от това бяло течение, спасение няма, изследванията ми са перфектни, само експериментират с мен и резултат нулев ...

24. Margo:

ох, и аз не мога да оттърва от това бяло течение, спасение няма, изследванията ми са перфектни, само експериментират с мен и резултат нулев Пробвала ли си вагинални промивки с Тантум роза?...

25. radowen:

Да, наистина, някой пробвал ли е Тантум роза - изкачат ми рекламни банери на продукта и тъй като и аз имам проблеми се замислих дали е добро решение?...

26. сиско:

ох, и аз не мога да оттърва от това бяло течение, спасение няма, изследванията ми са перфектни, само експериментират с мен и резултат нулев Пробвала ли си вагинални промивки с Тантум роза? не съм, имаш ли отзиви за него, ако да пиши...

27. Igri4ka:

И аз страдах прекалено много от бяло течение. Не помогнаха нито препарати, нито хапчета, нито промивки. НИЩО! Все пак се намери лек. Преди всичко трябва да се знаят и спазват следните неща:1. Бялото течение, гъбите, са резултат от намален имунитет. Следов...

28. tweety:

И аз страдах прекалено много от бяло течение. Не помогнаха нито препарати, нито хапчета, нито промивки. НИЩО! Все пак се намери лек. Преди всичко трябва да се знаят и спазват следните неща:1. Бялото течение, гъбите, са резултат от намален имунитет. Следов...

29. сиско:

А аз все още е съм се оттървала от него, мисля сега като пусна дете на ясла да обърна повече време на себе си и отново да посетя гинеколог. Така и ще си направя профилактичните прегледи....

30. tweety:

Всяка трета жена се бори с това не приятно заболяван, но знаем ли как да се предпазим от появата му? Предлагам нялко съвета за превенция: Личната хигиена – поддържането на добра лична хигиена е първото средство срещу бялото течение. 2-3 бани със смрадлика...

31. Finger:

Днес бях на гинекологичен преглед и гинеколожката ми предписа ФЛУОМИЗИН до този момент съм ползвала само Флажил глобули. Тъй като течението ми е съвсем оскъдно, не е ли по добре да го заменя с нещо друго? Ако някой е ползвал тези глобули нека да сподели ...

32. valterppk:

moje li da se polzva Flagyl pessaries kogato sam nerazpolojena...

33. mecana:

Оххх, много е трудно да се справиш с пустото бяло течение - то си е направо като присъда Какво ли не са ми изписвали, за известно време има подобрение и хайде пак... Много са упорити тези бактерии и без антибиотик няма оправия, поне при мен беше така. Мо...

34. southern_sun:

moje li da se polzva Flagyl pessaries kogato sam nerazpolojena Веднага ти отговарям!! Не не може да се ползват, ако са ти били изписани от лекар би било нормално да ти обяснят тия глобули....

35. Genoveva:

moje li da se polzva Flagyl pessaries kogato sam nerazpolojena За пръв път ли ползваш такива неща? Не могат да се ползват когато си неразположена тъй като няма да се излекуваш от бялото течение. Все пак това е заболяване на лигавицата на шийката матката и...

36. boncho green:

Приятелката ми от време на време се оплаква от същия проблем. И аз покрай нея съм пил едни хапченца, но нямам спомен как се казваха. Искам да ви питам само има ли връзка бялото течение с басейните, които посещаваме през лятото. Защо не иска да влиза във в...

37. jerry_soprano:

Мисля, че тук се бъркат нещата. Нормалният секрет на жената не е бяло течение, а е прозрачен и не причинява сърбеж, според мен! Както и повечето жени и аз съм имала проблеми с овладяването на бялото течение, като е имало случай, когато е било в така да се...

38. nikita:

А случвало ли ви се е да хванете гъбички от ежедневни превръзки или тоалетна хартия На мен ми се случи и бях направо шокирана - нали уж са стерилни така да се каже...Използвала съм интимния лосион Ин Кеър и с две ръце го препоръчвам на всички жени с подо...

39. southern_sun:

А случвало ли ви се е да хванете гъбички от ежедневни превръзки или тоалетна хартия На мен ми се случи и бях направо шокирана - нали уж са стерилни така да се каже...Използвала съм интимния лосион Ин Кеър и с две ръце го препоръчвам на всички жени с подо...

40. joremimi:

бихте ли ми споделили лечение на гъбички след приемането на антибиотик?...

41. Finger:

бихте ли ми споделили лечение на гъбички след приемането на антибиотик? Мисля, че лечението на гъбички е еднакво независимо дали е след прием на антибиотик и след полов контакт. Гъбичките са вследствие на понижен имунитет, което понякога се получава след ...

42. joremimi:

моята лекарка по телефона ми преписва принципно ГИНАСОЛ ( мисля че така беше ) и минава за дълго време , но сега мислех да пробвам Дактарин...

43. oho-boho:

моята лекарка по телефона ми преписва принципно ГИНАСОЛ ( мисля че така беше ) и минава за дълго време , но сега мислех да пробвам Дактарин По телефона Направо ме шокира, как така ще ти изписва лекарства по телефона, без да те прегледа? Нали знаеш, че бя...

44. ДоРеМи:

При мен бялото течение се появи, след като родих. И преди си имах, но съпровождаше настинка, а не беше постоянно. Правих си изследвания, но всичко е нормално и вече съм се примирила. Не пия лекарства, а си правя бани с бял равнец - много помагат. Също пия...

45. ilina:

Бих искала да помоля за съвет. Предписаха ми Гино - дактарин . В листовката пише , че е най - подходящо приложението вечер, но трябва ли да го измия когато се събудя или да го оставя... ? Благодаря предварително....

46. Finger:

Бих искала да помоля за съвет. Предписаха ми Гино - дактарин . В листовката пише , че е най - подходящо приложението вечер, но трябва ли да го измия когато се събудя или да го оставя... ? Благодаря предварително. Много съм доволна от Гино-дактарина, вечер...

47. radst:

KALIEV PERMANGANAT E EDINSTVENOTO UNIVERSALNO RE6ENIE-PREDI IMAH TE4ENIE KOETO SAS ZASILENATA SI KISELINNOST PONIAKOGA USPIAVA6E DORI DA IZBELI CVETA NA CVETNOTO BELIO NAMESTA NO KALIEVIAT PERMANGANAT OPRAVI VSI4KO.NE BARZITE S LEKARI I ANTIBIOTICI ZA6TOT...

48. Камелия:

KALIEV PERMANGANAT E EDINSTVENOTO UNIVERSALNO RE6ENIE-PREDI IMAH TE4ENIE KOETO SAS ZASILENATA SI KISELINNOST PONIAKOGA USPIAVA6E DORI DA IZBELI CVETA NA CVETNOTO BELIO NAMESTA NO KALIEVIAT PERMANGANAT OPRAVI VSI4KO.NE BARZITE S LEKARI I ANTIBIOTICI ZA6TOT...

49. hrisa:

Здравейте, аз съм доволна от действието на Полижинакса, обаче сега се зачудвам някой има ли на идея как се отразява взаимодействието му на жени със спирала, защото прочетох за презервативи и др. препарати, но не ми е ясно за спиралите....

50. desita@:

Имам бяло течение от 10 години,много лекарства съм изпробвала,естествено всички изписани от доктор,нищо не помага....

51. сиско:

Имам бяло течение от 10 години,много лекарства съм изпробвала,естествено всички изписани от доктор,нищо не помага. И при мен е така, явно ще си го нося докрай. Какво ли опитах, колко лекари смених и резултат нулев....

52. simariva:

Здравей Десита,и аз имах доста време проблеми с бяло течение. Един ден научих за лечение с Кана за жива и мъртва вода - ползвах я и ... помогна. На доста познати съм я препоръчала и при тях е така. Така, че опитай...Ето адреса: www.zdravealternativi.alle....

?. www.framar.bg:

Коментирайте "ФАСИЖИН табл. * 4"
--- 72 скрити --- Прочети всички тук

73. www.framar.bg отговаря: (2013-11-05 13:20:02)

frutty

Здравейте! Изписано ми е лечение на кандида + анаероби с Макмирор, Микомакс и Фасижин. Тъй като от издаването на рецепрата до започване на лечението имаше разстояние от 1 седмица,не мога да си спомня какво ми каза лекаря за лечението на партньора с Фасижин. В рецептата пише: "2 дни 2х1". Това и за мен и за него ли се отнася? Наистина не си спомням, а нямам възможност да осъществя контакт с гинеколога.

Трябва да уточните, ако не с Вашия лекар с друг специалист!

74. Ели: (2014-01-10 11:26:19)

Зравейте, въпроса ми е следния. Гинеколага ми каза че повреме на приема на Фасажин да не пия кафе въпроса ми е има ли някакви взаймодействия с лекарството и защо да не употребявам кафе?

75. www.framar.bg отговаря: (2014-01-10 12:14:54)

Ели

Зравейте, въпроса ми е следния. Гинеколага ми каза че повреме на приема на Фасажин да не пия кафе въпроса ми е има ли някакви взаймодействия с лекарството и защо да не употребявам кафе?

Не е посочено в листовката. Уточнете с лекуващия лекар, най-вероятно е имал съображения!

76. Ви: (2014-09-08 20:03:34)

Здравейте , имам въпрос... Дадох изследвания за чревни паразити. Оказа се положителен с Lamblia intestinalis .Лечението ми е 2x2 500мг фасижин за един ден. Но с приятеля ми правим опит за бебе. Попитах личната лекарка дали това лекарство би попречило ако евентуално съм забременяла ,защото още не съм сигурна, тя отговори НЕ. Но в листовката пише "Не се приема ако сте, или мислите ,че сте бременна"? Каква е опасността ако съм ,защото вече приех 1000 мг,. и сега следват останалите 1000 мг?

77. www.framar.bg отговаря: (2014-09-09 12:33:16)

Ви

Здравейте , имам въпрос... Дадох изследвания за чревни паразити. Оказа се положителен с Lamblia intestinalis .Лечението ми е 2x2 500мг фасижин за един ден. Но с приятеля ми правим опит за бебе. Попитах личната лекарка дали това лекарство би попречило ако евентуално съм забременяла ,защото още не съм сигурна, тя отговори НЕ. Но в листовката пише "Не се приема ако сте, или мислите ,че сте бременна"? Каква е опасността ако съм ,защото вече приех 1000 мг,. и сега следват останалите 1000 мг?

Трябва да се консултирате с гинеколог.

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.