Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Очи и уши Сухо око СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл

СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл

Арт. #30072646

СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл

Листовка: информация за пациента
СИМИЛАСАН Дра Ай капки за очи, разтвор
SIMILASAN Dry Eye, eye drops, solution

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява СИМИЛАСАН Драй Ай и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате СИМИЛАСАН Драй Ай
3. Как да използвате СИМИЛАСАН Драй Ай
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СИМИЛАСАН Драй Ай
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СИМИЛАСАН Драй Ай и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт
В съответствие с хомеопатичните принципи, СИМИЛАСАН Драй Ай може да се използва локално за облекчаване на признаците и симптомите на:

 • Очна сухота;
 • Възпаление, зачервяване на очите и клепачите;
 • Рефлексно сълзене, вследствие на очната сухота;
 • Усещане за пясък в очите;
 • Чувствителност към светлина.

Използването на този хомеопатичен лекарствен продукт се основава само на хомеопатичен опит.
Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате СИМИЛАСАН Драй Ай

Не използвайте СИМИЛАСАН Драй Ай:

 • Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
 • При малки деца под 2-годишна възраст.

Предупреждения

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате СИМИЛАСАН Драй Ай, ако:

 • Имате катаракта или глаукома;
 • Страдате от други заболявания;
 • Имате алергии;
 • Приемате други лекарства (дори такива, които сте закупили без рецепта) за вътрешно или външно приложение.

При употреба на хомеопатично лекарство, първоначално симптомите могат да станат по-изразени за кратък период от време (първоначално обостряне).

Мерки, които трябва да се вземат в случай на първоначално влошаване (първоначално обостряне) на симптомите:

 • Спрете употребата на лекарството, докато влошаването не премине.
 • Отново започнете лечението до пълно възстановяване.
 • Ако влошаването на симптомите продължава, прекратете използването на СИМИЛАСАН Драй Ай и информирайте Вашия лекар или фармацевт.

При възпаление на окото, не се препоръчва носене на контактни лещи. Все пак, ако това се налага, отстранете контактните лещи, преди да използвате капките за очи и поставете лещите най-рано 15 минути след прилагане на лечението.

При използване на СИМИЛАСАН Драй Ай капки за очи преди лягане и сутрин след събуждане, е препоръчително да сте свалили контактните си лещи или да изчакате 15 минути, преди да поставите лещите в очите.

Моля да имате предвид, че сухите очи са по-чувствителни към използването на контактни лещи.
Ако състоянието Ви се влоши или се появяват нови симптоми като замъглено виждане или болка, незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Използването на този хомеопатичен лекарствен продукт не може да замени лекарската диагноза или други предписани от лекаря лекарствени продукти.

Деца
Поради недостатъчно данни, използването на СИМИЛАСАН Драй Ай при деца под 2-годишна възраст не се препоръчва.

Други лекарства и СИМИЛАСАН Драй Ай
Въпреки че до този момент не са съобщени взаимодействия със СИМИЛАСАН Драй Ай, ако приемате други лекарства, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате тези капки за очи.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет
Досегашният опит показва, че няма известен риск при бременност или кърмене, когато продуктът се използва в съответствие с препоръките.

Въпреки това, с този продукт никога не са провеждани систематични клинични изпитвания. Като предпазна мярка, ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
СИМИЛАСАН Драй Ай капки за очи няма или има незначително влияние върху способността за шофиране или работа с машини.

3. Как да използвате СИМИЛАСАН Драй Ай
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза

 • Деца над 2-годишна възраст и възрастни: 1 - 2 капки във всяко око веднъж или няколко пъти на ден, освен ако Вашият лекар не е предписал друго.

Инструкции за употреба:
- Притиснете меката част на апликатора-капкомер с два пръста и капнете капките в окото.
- Избягвайте да докосвате върха на капкомера с пръсти и директен контакт с окото.
- След употреба веднага поставете капачката и затворете опаковката.

Спазвайте дозировката, указана в листовката или предписана от Вашия лекар. Ако не се наблюдава подобрение, особено при дете, потърсете съвет от лекар. Ако смятате, че лекарството Ви действа твърде слабо или прекалено силно, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза СИМИЛАСАН Драй Ай
Досега не са съобщавани случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате СИМИЛАСАН Драй Ай
Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При употреба на СИМИЛАСАН Драй Ай в съответствие с предписанията, са наблюдавани изолирани случаи на реакции на свръхчувствителност, като парене, дразнене, зачервяване, сърбеж и болка в очите.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакви нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” №8,
1303 София,
тел: +35928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СИМИЛАСАН Драй Ай
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа СИМИЛАСАН Драй Ай

 • Активните вещества са: Atropa bella-donna D 6, Euphrasia 3c D 6, Hydrargyrum bichloratum D 6.
 • Другите съставки са: натриев нитрат, натриев тетраборат, борна киселина, сребърен сулфат, пречистена вода.

Как изглежда СИМИЛАСАН Драй Ай и какво съдържа опаковката
СИМИЛАСАН Драй Ай капки за очи е стерилен, прозрачен, безцветен разтвор, в кафява стъклена бутилка от 10 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба:
ММ Фарма Сървис ЕООД, България.

Производител:
Медитрайл Интернешънълс ЕООД, България.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл

 • Умерено клинично значими взаимодействия (37)
 • Маловажно клинично значими взаимодействия (6)
Виж подробно всички ›

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл

Аналози на СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл

СИМИЛАСАН ДРАЙ АЙ капки 10 мл Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):