Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта KALCEX НЕЙРАКСИН В ампула 100 мг. / 100 мг. / 1 мг. / 20 мг. / 2 мл. * 5

НЕЙРАКСИН В ампула 100 мг. / 100 мг. / 1 мг. / 20 мг. / 2 мл. * 5

Арт. #30070446

НЕЙРАКСИН В ампула 100 мг. / 100 мг. / 1 мг. / 20 мг. / 2 мл. * 5

Листовка: информация за потребителя

Нейраксин® В 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml инжекционен разтвор
пиридоксин хидрохлорид / тиамин хидрохлорид / цианокобаламин / лидокаин хидрохлорид

Neiraxin® В 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml solution for injection
pyridoxine hydrochloride / thiamine hydrochloride / cyanocobalamin / lidocaine hydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия/ата лекар или медицинска сестра.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас и само за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия/ата лекар или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Нейраксин В и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нейраксин В
3. Как да приемате Нейраксин В
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Нейраксин В
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Нейраксин В и за какво се използва

Активни вещества на Нейраксин В са пиридоксин хидрохлорид (витамин В6), тиамин хидрохлорид (витамин B1), цианокобаламин (витамин В12), лидокаин хидрохлорид.

Нейраксин В се използва за лечение на хематологични и неврологични симптоми, които са резултат от продължителен недостиг на витамини B1, В6 и В12 при възрастни и деца над 12 години.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нейраксин В

Не трябва да Ви се прилага Нейраксин В:

 • ако сте алергични към пиридоксин хидрохлорид (витамин В6), тиамин хидрохлорид (витамин B1), цианокобаламин (витамин В12), лидокаин хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако имате тежка сърдечна проводимост и акутна декомпенсирана сърдечна недостатъчност;
 • по време на бременност или кърмене.

Заради наличността на бензилов алкохол, медицинският продукт не трябва да се предписва на новородени бебета, и най-вече недоносени бебета.
Ограничено е приложението от 90 mg и повече бензилов алкохол на ден: деца под 3 годишна възраст може да развият токсични и свръхчувствителни реакции.

Предупреждения и предпазни мерки
Това лекарство трябва да се инжектира само интрамускулно, не венозно. Ако случайно бъде инжектирано във вена, Вашият лекар ще Ви наблюдава или ще бъдете хоспитализирани в болница, в зависимост от сериозността на симптомите.

Други лекарства и Нейраксин В
Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете / използвате други лекарства.

Много са важни следните лекарства:

 • сулфитни разтвори (витамин B1 се разлага от сулфитни разтвори, съдържащи киселини. Други витамини може да са деактивират, заради присъствието на деградиращите се вещества на витамин B1);
 • изониазид, циклосерин - използва се при лечение на туберкулоза;
 • Д-пенициламин - използва се при лечение на ревматоиден артрит;
 • Адреналин - използва се при лечение на тежки алергични (анафилактични) реакции;
 • Норадреналин - използва се при лечение на депресия и ниско кръвно налягане;
 • Сулфонамиди - антибиотици, които се използват при лечение на възпалителни заболявания на червата;
 • Леводопа - използва се при лечение на Паркинсон.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или медицинска сестра преди употребата на това лекарство.

Безопасната дневна доза витамин В6 по време на бременност и кърмене е не повече от 25 mg. Тъй като в една доза от 2-милилитрова ампула от това лекарство се съдържат 100 mg витамин В6, това лекарство не трябва да се приема при бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Лидокаин не повлиява или повлиява пренебрежимо на способността за шофиране и работа с машини.

Нейраксин В съдържа бензилов алкохол
Всяка ампула Нейраксин В съдържа 40 mg бензилов алкохол.
Да не се дава на недоносени бебета или новородени бебета до един месец.
Може да доведе до токсични и алергични реакции на новородени бебета или деца под 3 годишна възраст.
Този медицински продукт съдържа по малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, тоест, без значително съдържание на натрий.
Този медицински продукт съдържа по малко от 1 mmol калий (39 mg) на доза, тоест, без значително съдържание на калий.

3. Как да приемате Нейраксин В
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашият лекар.

Това лекарство трябва да се инжектира единствено интрамускулно, не венозно. Ако случайно бъде инжектирано във вена, Вашият лекар ще Ви наблюдава или ще бъдете хоспитализирани в болница, в зависимост от сериозността на симптомите.
Вашият лекар ще определи нужната доза и честота на инжекциите.

Възрастни и деца над 12 годишна възраст
В случай на тежки и интензивни симптоми: приемането на една инжекция (2 ml) на ден е достатъчна да постигне висок поток на активни вещества в кръвта. Когато интензивната фаза премине или симптомите са по-леки, една инжекция 2-3 пъти седмично е достатъчна.

Хора в напреднала възраст
Няма нужда от регулация на дозите.

Педиатрична популация
Нейраксин В разтвор за инжекции не бива да се прилага на деца под 12 годишна възраст.

Инструкции за отваряне на ампулата:

 1. Насочете цветния връх на ампулата нагоре. Ако има други разтвори в горната част на ампулата, внимателно притиснете с пръст, за да избутате целия разтвор до долната част на ампулата.
 2. Използвайте двете си ръце, докато държите долната част на ампулата в една ръка, използвайте другата ръка да отчупите горната част на ампулата в посока обратна на цветния връх (вижте изображенията долу).

Ако са Ви предписани по-големи количества от Нейраксин В от колкото предназначеното

Това лекарство се приема само с лекарско предписание, затова е малко вероятно да Ви са предписани повече или недостатъчно Нейраксин В дози от колкото е необходимото.

Ако смятате, че ефектът от Нейраксин В е по-силен или твърде слаб, моля свържете се с Вашия лекар или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции се определят въз основа на следната честота:

Редки (те могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

 • Реакции на свръхчувствителност (например кожен обрив, респираторно инхибиране, шок, ангиоедем);
 • Бензилов алкохол: Свръхчувствителни реакции.

Много редки (те могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

 • Сърцебиене (тахикардия);
 • Силно потене, акне, кожни раздразнения със сърбеж и треска.

Неизвестна честота (те могат да бъдат определени от наличните данни)

 • Вертиго, виене на свят.
 • Бавен сърдечен ритъм (брадикардия), сърдечни ритъмни нарушения.
 • Повръщане.
 • Припадъци.
 • Реакции на целия организъм, включително възбуда на централната нервна система и/или депресия (проблеми с равновесие, неспокойствие, чувство за опасност, еуфория, объркване, замайване, замъгляване на съзнанието, бучене в ушите, замъгляване или двойно виждане, повръщане, усещане на топло или студено, скованост), могат да се появят в резултат на прибързано инжектиране (непреднамерено интравенозно инжектиране, инжектиране в тъкан с добро кръвоснабдяване) или свръх доза.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
Ул. "Дамян Груев“ 8,
1303 София,
Тел. +35928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нейраксин В

Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Веднъж, след като ампулата е отворена, съдържанието й трябва да се използва незабавно.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след ЕХР. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво се съдържа в Нейраксин В

 • Активни субстанции са: пиридоксин хидрохлорид (витамин В6), тиамин хидрохлорид (витамин B1), цианокобаламин (витамин В12), лидокаин хидрохлорид.

1 ml от разтвора в една инжекция съдържа: 50 mg пиридоксин хидрохлорид, 50 mg тиамин хидрохлорид, 0,5 mg цианокобаламин, 10 mg лидокаин хидрохлорид.

Една ампула (2 ml) съдържа: 100 mg пиридоксин хидрохлорид, 100 mg тиамин хидрохлорид, 1 mg цианокобаламин, 20 mg лидокаин хидрохлорид.

 • Другите съставки включват: бензилов алкохол, натриев трифосфат пентабазат, натриев хидроксид (за корекция на pH), калиев хексацианоферат (III), вода за инжекции.

Как изглежда Нейраксин В и съдържание на опаковката
Прозрачна червена течност за инжектиране.
Нейраксин В се произвежда в 2 ml тъмни стъклени ампули.
Ампулите се поставят в PVC вложка. 1,2 или 5 вложки се поставят в картонена кутия.

Размер на опаковката: 5,10 или 25 ампули.

Не всички опаковки се разпространяват за продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
AS KALCEKS
Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Латвия
Tel: +371 67083320
E-mail: kalceks@kalceks.lv

Дата на последно преразглеждане на листовката: 9/2017.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ НЕЙРАКСИН В ампула 100 мг. / 100 мг. / 1 мг. / 20 мг. / 2 мл. * 5

Аналози на НЕЙРАКСИН В ампула 100 мг. / 100 мг. / 1 мг. / 20 мг. / 2 мл. * 5

КОМЕНТАРИ КЪМ НЕЙРАКСИН В ампула 100 мг. / 100 мг. / 1 мг. / 20 мг. / 2 мл. * 5

НЕЙРАКСИН В ампула 100 мг. / 100 мг. / 1 мг. / 20 мг. / 2 мл. * 5 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):