Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта SOPHARMA БРОМХЕКСИН таблетки 8 мг. * 20 СОФАРМА

БРОМХЕКСИН таблетки 8 мг. * 20 СОФАРМА

Арт. #30066165

БРОМХЕКСИН таблетки 8 мг. * 20 СОФАРМА

Листовка: информация за пациента
Бромхексин Софарма 8 mg таблетки
Bromhexine Sopharma 8 mg tablets
бромхексинов хидрохлорид (bromhexine hydrochloride)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Бромхексин Софарма таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бромхексин Софарма таблетки
3. Как да приемате Бромхексин Софарма таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бромхексин Софарма таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Бромхексин Софарма таблетки и за какво се използва
Бромхексин Софарма таблетки втечнява гъстия секрет в бронхите, който се образува при различни заболявания на дихателните пътища. По този начин се улеснява отделянето му, облекчава се кашлицата и се подобрява дишането.
Използва се при остри и хронични заболявания на дихателната система, които са свързани с образуването на жилав, трудноотделящ се секрет в бронхите.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Бромхексин Софарма таблетки
Не приемайте Бромхексин Софарма таблетки:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • по време на бременност и кърмене.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Бромхексин Софарма таблетки, ако имате:

 • затруднено откашляне и отделяне на храчки или потиснат кашличен рефлекс;
 • язвена болест на стомаха.

Има съобщения за тежки кожни реакции, свързани с приложението на бромхексин. Ако получите кожен обрив (включително лезии на лигавиците, например на устата, гърлото, носа, очите, гениталиите), спрете употребата на Бромхексин Софарма таблетки и незабавно се обадете на Вашия лекар.
Пациенти с нарушена бъбречна или чернодробна функция не трябва да приемат лекарството без консултация с лекар, тъй като при тях може да се наложи намаление на дозировката или удължен интервал на приемите.

Други лекарства и Бромхексин Софарма таблетки
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Не са наблюдавани сериозни неблагоприятни взаимодействия на бромхексин с други лекарства.
Не се препоръчва едновременната употреба на Бромхексин Софарма таблетки с лекарствени продукти, потискащи кашлицата, като кодеин.
Не се препоръчва едновременната употреба на Бромхексин Софарма таблетки с лекарства, които намаляват бронхиалната секреция (лекарства, съдържащи атропин или негови производни).
Едновременната употреба на бромхексин и антибиотици (амоксицилин, цефуроксим, еритромицин, доксициклин) води до повишаване на концентрацията на антибиотика в белодробната тъкан и подобряване на неговото действие.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Бромхексин Софарма таблетки не трябва да се използва от бременни или кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини
Бромхексин Софарма таблетки не оказва неблагоприятно влияние върху двигателните реакции и вниманието, поради което може да се използва от водачи на превозни средства и оператори на машини.

Бромхексин Софарма таблетки съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Бромхексин Софарма таблетки
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
Възрастни и юноши над 14-годишна възраст

 • По 1-2 таблетки 3 пъти дневно.

Употреба при деца

 • Деца от 6 до 14-годишна възраст и пациенти с телесно тегло под 50 kg: по 1 таблетка 3 пъти дневно.
 • Деца под 6-годишна възраст: таблетната форма по 8 mg не е подходяща за деца в тази възрастова група. За препоръчване е да се провежда лечение с бромхексин под формата на сироп.

Начин на приложение
Таблетките се приемат през устата, след хранене, с достатъчно количество течност.

Продължителност на лечението
Продължителността на лечението е индивидуална и зависи от показанията и тежестта на заболяването. Без консултация с лекар не трябва да се използва повече от 4-5 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Бромхексин Софарма таблетки
Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, посъветвайте се с лекуващия си лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Бромхексин Софарма таблетки
В случай, че пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако е наближило време за следващата доза, вземете я както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да вземате лекарството, както е предписано от лекуващия лекар.

Ако сте спрели приема на Бромхексин Софарма таблетки
Преди да спрете приема на лекарството, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Нежеланите реакции са класифицирани по честота:
Нечести (може да засегнат до 1 на 100 пациенти):

 • Гадене, повръщане, болки в горната част на корема, диария, втрисане.

Редки (може да засегнат до 1 на 1000 пациенти):

 • Реакции на свръхчувствителност, обрив, уртикария, затруднения при дишане (спазъм на бронхите).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • Анафилактични реакции, включително анафилактичен шок, ангиоедем (бързо развиващ се оток на кожата, подкожната тъкан, лигавиците или подлигавичния слой) и пруритус (сърбеж);
 • Тежки кожни нежелани реакции (включително еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън / токсична епидермална некролиза и остра генерализирана екзантемна пустулоза).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев” № 8;
1303 София;
тел.: +359 2 8903417;
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бромхексин Софарма таблетки
Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°С.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте таблетките след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте ВаШия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Бромхексин Софарма таблетки
Активното вещество е: бромхексинов хидрохлорид 8 mg.
Другите съставки са: микрокристална целулоза, лактоза монохидрат, хидроксипропил целулоза, магнезиев стеарат.

Как изглежда Бромхексин Софарма таблетки и какво съдържа опаковката
Кръгли, двойноизпъкнали таблетки, с диаметър 7 mm, бели на цвят, без мирис.
По 20 таблетки в блистер от твърдо, оранжево, прозрачно РVC / алуминиево фолио, по 1 блистер в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
СОФАРМА АД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: януари 2016.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ БРОМХЕКСИН таблетки 8 мг. * 20 СОФАРМА

Аналози на БРОМХЕКСИН таблетки 8 мг. * 20 СОФАРМА

КОМЕНТАРИ КЪМ БРОМХЕКСИН таблетки 8 мг. * 20 СОФАРМА

БРОМХЕКСИН таблетки 8 мг. * 20 СОФАРМА Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияЛеченияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Здравни проблеми