Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта AUROBINDO PHARMA КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА

КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА

Арт. #30064362

КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА

Листовка: информация за потребителя
Кандесартан НСТ Ауробиндо 8 mg/12,5 mg таблетки
Кандесартан НСТ Ауробиндо 16 mg/12,5 mg таблетки
Кандесартан НСТ Ауробиндо 32 mg/12,5 mg таблетки
Кандесартан НСТ Ауробиндо 32 mg/25 mg таблетки
Candesartan НСТ Aurobindo 8 mg/12.5 mg tablets
Candesartan HCT Aurobindo 16 mg/12.5 mg tablets
Candesartan HCT Aurobindo 32 mg/12.5 mg tablets
Candesartan HCT Aurobindo 32 mg/25 mg tablets
Кандесартан цилексетил / хидрохлоротиазид (Candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Кандесартан НСТ Ауробиндо и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кандесартан НСТ Ауробиндо
3. Как да приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Кандесартан НСТ Ауробиндо
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Кандесартан НСТ Ауробиндо и за какво се използва
Името на Вашето лекарство е Кандесартан НСТ Ауробиндо. То се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Съдържа две активни съставки: кандесартан цилексетил и хидрохлоротиазид. Те действат заедно, за да намалят артериалното Ви налягане.

 • Кандесартан цилексетил принадлежи към група лекарства, наречени „ангиотензин II рецепторни антагонисти”. Той отпуска и разширява кръвоносните Ви съдове. Това спомага за понижаване на артериалното Ви налягане.
 • Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, наречени „диуретици” (отводняващи). Той спомага за отделянето на вода и електролити като например натрий в урината Ви. Това спомага за понижаване на артериалното Ви налягане.

Вашият лекар може да Ви предпише Кандесартан НСТ Ауробиндо, ако артериалното Ви налягане не е понижено достатъчно само с кандесартан или само с хидрохлоротиазид.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Кандесартан НСТ Ауробиндо
Не приемайте Кандесартан НСТ Ауробиндо:

 • ако сте алергични към кандесартан цилексетил или хидрохлоротиазид, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
 • ако сте алергични към сулфонамидни лекарства. Ако не сте сигурни дали това важи за Вас, моля, попитайте своя лекар;
 • ако сте бременна след третия месец на бременността (също така е по-добре да избягвате да приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо и в началото на бременността - вижте раздела за бременност);
 • ако имате сериозни проблеми с бъбреците;
 • ако имате тежко чернодробно заболяване или запушване на жлъчните пътища (проблем с оттичането на жлъчка от жлъчния мехур);
 • ако имате трайно ниски стойности на калия в кръвта си;
 • ако имате трайно високи стойности на калция в кръвта си;
 • ако някога сте имали подагра;
 • ако имаме диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените важи за Вас, моля, посъветвайте се с лекаря или фармацевта си, преди да започнете да приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо.

Предупреждения и предпазни мерки
Преди да започнете, или докато приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо, уведомете лекаря си, ако:

 • Имате диабет.
 • Имате проблеми със сърцето, черния дроб или бъбреците.
 • Наскоро Ви е трансплантиран бъбрек.
 • Повръщате или наскоро сте имали тежко повръщане, или ако имате диария.
 • Имате заболяване на надбъбречните жлези, наречено "синдром на Кон" (наричано още първичен хипералдостеронизъм).
 • Някога сте имали заболяване, наречено системен лупус еритематодес (СЛЕ).
 • Имате ниско кръвно налягане.
 • Някога сте имали инсулт.
 • Някога сте имали алергия или астма.
 • Трябва да уведомите лекаря си, ако сте бременна (или има вероятност да забременеете). Не се препоръчва в началото на бременността да се приема Кандесартан НСТ Ауробиндо, а след третия месец на бременността не трябва да се приема, защото през този период може да причини сериозни увреждания на бебето (вижте раздела за бременност).
 • ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
  • АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабет.
  • алискирен

Вашият лекар може да провери бъбречната Ви функция, кръвното налягане, както и нивото на електролити (например калий) в кръвта на редовни интервали.

Виж информация под заглавие "Не приемайте Кандесартан НСТ Ауробиндо"

Ако имате някое от тези състояния, Вашият лекар може да поиска да Ви вижда по-често и да ви прави изследвания.

Ако Ви предстои операция, уведомете лекаря или стоматолога си, че приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо. Причината за това е, че при комбинирането на Кандесартан НСТ Ауробиндо с някои упойки може да настъпи рязък спад в кръвното налягане.

Кандесартан НСТ Ауробиндо може да причини повишена чувствителност на кожата към слънцето.

Деца
Липсва опит с употребата на Кандесартан НСТ Ауробиндо при деца (под 18-годишна възраст). Поради това Кандесартан НСТ Ауробиндо не трябва да се дава на деца.

Други лекарства и Кандесартан НСТ Ауробиндо
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Кандесартан НСТ Ауробиндо може да повлияе действието на някои лекарства, както и някои лекарства могат да повлияят действието на Кандесартан НСТ Ауробиндо. Ако използвате определени лекарства, може да е необходимо от време на време Вашият лекар да Ви прави кръвни изследвания.

В частност уведомете лекаря си, ако използвате някое от следните лекарства:

 • други лекарства за понижаване на артериалното налягане, включително бета-блокери, диазоксид и инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) като еналаприл, каптоприл, лизиноприл или рамиприл;
 • нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен, напроксен, диклофенак, целекоксиб или еторикоксиб (лекарства за облекчаване на болка и възпаление);
 • ацетилсалицилова киселина (ако приемате над 3 g всеки ден) (лекарство за облекчаване на болка и възпаление);
 • калиеви добавки или заместители на готварската сол, съдържащи калий (препарати, повишаващи калия в кръвта Ви);
 • добавки, съдържащи калций или витамин D;
 • лекарства за понижаване на холестерола като колестипол или колестирамин;
 • лекарства за лечение на диабет (таблетки или инсулин);
 • лекарства за регулиране на сърдечната дейност (антиаритмични средства) като дигоксин и бета-блокери;
 • лекарства, чието действие може да се повлияе от стойностите на калия в кръвта, каквито са някои антипсихотични лекарства;
 • хепарин (противосъсирващо лекарство);
 • отводняващи таблетки (диуретици);
 • слабителни;
 • пеницилин (антибиотик);
 • амфотерицин (за лечение на гъбични инфекции);
 • литий (лекарство за психични разстройства);
 • стероиди като преднизолон;
 • хормони на хипофизната жлеза (АСТН);
 • лекарства за лечение на рак;
 • амантадин (за лечение на Паркинсонова болест или за сериозни инфекции, причинени от вируси);
 • барбитурати (вид успокоителни, които се използват и за лечение на епилепсия);
 • карбеноксолон (за лечение на заболявания на хранопровода или язви в устата;
 • антихолинергични средства като атропин и бипериден;
 • циклоспорин - лекарство, използвано след трансплантация на орган за предотвратяване на отхвърляне;
 • други лекарства, които могат да причинят засилване на антихипертензивния ефект - като баклофен (лекарство за облекчаване при еластични състояния), амифостин (използва се при лечение на рак) и някои антипсихотични лекарства.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

 • Ако приемате АСЕ инхибитор или алискирен (вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Кандесартан НСТ Ауробиндо” и “Предупреждения и предпазни мерки”)

Прием на Кандесартан НСТ Ауробиндо с храни и напитки
Можете да приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо както след хранене, така и на гладно.
Когато Ви предписват Кандесартан НСТ Ауробиндо, обсъдете с лекаря си дали можете да приемате алкохол. От алкохола може да почувствате прималяване или замайване.

Бременност, кърмене и фертилитет
Бременност
Трябва да уведомите лекаря си, ако смятате, че сте бременна (или че може да забременеете). Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Кандесартан НСТ Ауробиндо преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви посъветва да започнете да приемате друго лекарство вместо Кандесартан НСТ Ауробиндо. В началото на бременността не се препоръчва да се приема Кандесартан НСТ Ауробиндо, а след третия месец на бременността не трябва да се приема, защото, ако се приема след третия месец, може да причини сериозни увреждания на бебето Ви.

Кърмене
Уведомете лекаря си, ако кърмите или ще започвате да кърмите. Не се препоръчва майки, които кърмят, да приемат Кандесартан НСТ Ауробиндо - Вашият лекар може да Ви избере друго лекарство, ако искате да кърмите, особено ако бебето Ви е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини
Които приемат Кандесартан НСТ Ауробиндо, някои хора може да се чувстват отпаднали или замаяни. Ако това се случи с Вас, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини.

Кандесартан НСТ Ауробиндо съдържа Лактоза монохидрат
Кандесартан НСТ Ауробиндо съдържа Лактоза монохидрат, която е вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да започнете да приемате това лекарство.

3. Как да приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо
Винаги приемайте Кандесартан НСТ Ауробиндо точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Важно е да приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо всеки ден.

Обичайната доза на Кандесартан НСТ Ауробиндо е една таблетка веднъж дневно. Гълтайте таблетката с малко вода.

Стремете се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден. Това ще Ви помогне да не забравяте да я приемате.

Ако сте приели повече от необходимата доза Кандесартан НСТ Ауробиндо
Ако сте приели по-голяма доза Кандесартан НСТ Ауробиндо от предписаната от Вашия лекар, незабавно се обърнете за съвет към лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Кандесартан НСТ Ауробиндо
He вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка. Просто приемете следващата си доза както обичайно.

Ако сте спрели приема иа Кандесартан НСТ Ауробиндо
Ако спрете приема на Кандесартан НСТ Ауробиндо, артериалното Ви налягане може да се повиши отново. Поради това не трябва да спирате да приемате Кандесартан НСТ Ауробиндо, без преди това да сте говорили с лекаря си.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Кандесартан НСТ Ауробиндо може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Важно е да сте запознати какви могат да бъдат тези нежелани реакции.
Някои от нежеланите реакции на Кандесартан НСТ Ауробиндо се дължат на каидесартан цилексетил, други на хидрохлоротиазид.
Спрете приема на Кандесартан НСТ Ауробиндо и незабавно потърсете медицинска помощ, ако развиете някоя от следните алергични реакции:

 • Затруднено дишане, със или без подуване на лицето, устните, езнка и/или гърлото.
 • Подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, което може да причини затруднения в преглъщането.
 • Силен кожен сърбеж (с надигнати участъци).

Кандесартан НСТ Ауробиндо може да предизвика понижаване на броя на белите кръвни клетки. От това може да намалеят защитните Ви сили срещу инфекции и да забележите отпадналост, развитие на инфекция или повишаване на температурата. Ако това се случи, свържете се с лекаря си. Вашият лекар периодично може да Ви назначава кръвни изследвания, за да провери дали Кандесартан НСТ Ауробиндо е оказал някакво въздействие върху кръвните Ви клетки (агранулоцитоза).

Други възможни нежелани реакции са:
Чести (засягат 1 до 10 на 100 пациенти):

 • Промени в резултатите от кръвните изследвания:
  • Понижаване на натрия в кръвта Ви. Ако това понижение е голямо, може да забележите слабост, липса на енергия или мускулни крампи.
  • Повишаване или понижаване на калия в кръвта Ви, особено ако имате проблеми с бъбреците или сърдечна недостатъчност. Ако това повишение или понижение е голямо, може да забележите отпадналост, слабост, неравномерен пулс или изтръпвания.
  • Повишаване на холестерола, захарта или пикочната киселина в кръвта Ви.
 • Захар в урината.
 • Замайване/виене на свят или слабост.
 • Главоболие.
 • Инфекции на дихателните пътища.

Нечести (засягат по-малко от 1 на 100 пациенти):

 • Понижаване на артериалното налягане. В резултат на това може да почувствате прималяване или замайване.
 • Загуба на апетит, диария, запек, раздразване на стомаха.
 • Кожни обриви, надигнат обрив (уртикария), обрив в резултат на повишена чувствителност към слънчевата светлина.

Редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 пациенти):

 • Жълтеница (пожълтяване на кожата или бялото на очите Ви). Ако това се случи, незабавно трябва да се свържете с лекаря си.
 • Ефекти върху бъбречната функция, особено ако имате проблеми с бъбреците или сърдечна недостатъчност.
 • Затруднено заспиване, депресия, неспокойствие.
 • Изтръпване или „мравучкане” на ръцете и краката.
 • Краткотрайно замъгляване на зрението.
 • Нарушения на сърдечния ритъм.
 • Затруднено дишане (включително възпаление на белите дробове и натрупване на течност в белите дробове).
 • Висока температура (треска)
 • Възпаление на панкреаса. То причинява умерено силна до много силна болка в корема.
 • Мускулни крампи.
 • Увреждане на кръвоносните съдове, предизвикващо появата на червени или морави петна по кожата.
 • Понижаване на броя на червените или белите кръвни клетки, или тромбоцитите. Може да забележите отпадналост, развитие на инфекция, повишаване на температурата или лесно образуване на синини.
 • Тежък обрив, който се развива бързо, с образуване на мехури или обелване на кожата и възможно образуване на мехури в устата.
 • Влошаване на съществуващи реакции от типа на лупус еритематодес или поява на необичайни кожни реакции.

Много редки (засягат по-малко от 1 на 10 000 пациенти):

 • Подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото.
 • Сърбеж.
 • Болки в гърба, в ставите и мускулите.
 • Промяна на чернодробната функция, включително и развитие на чернодробно възпаление (хепатит). Възможно е да забележите отпадналост, пожълтяване на кожата и на бялото на очите и грипоподобни симптоми.
 • Кашлица.
 • Гадене.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

 • Внезапно късогледство.
 • Внезапна болка в окото (остра закритоъгълна глаукома).

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.:+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Кандесартан НСТ Ауробиндо:
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета, картонената опаковка, бутилката „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Кандесартан НСТ Ауробиндо
Активното вещество е Кандесартан цилексетил /хидрохлоротиазид.
Всяка таблетка съдържа 8 mg кандесартан цилексетил и 12,5 mg хидрохлоротиазид.
Всяка таблетка съдържа 16 mg кандесартан цилексетил и 12,5 mg хидрохлоротиазид.
Всяка таблетка съдържа 32 mg кандесартан цилексетил и 12,5 mg хидрохлоротиазид.
Всяка таблетка съдържа 32 mg кандесартан цилексетил и 25 mg хидрохлоротиазид.

Другите съставки са лактоза монохидрат, хидроксипропилцелулоза, кармелоза калций, магнезиев алуминометасиликат (тип IA) (съдържа алуминиев оксид, магнезиев оксид и силициев диоксид), железен оксид, червен (Е 172) (За 16 mg/12.5 mg & 32 mg/25 mg), железен оксид, жълт (Е 172) (За 16 mg/12.5 mg, 32 mg/12.5 mg & 32 mg/25 mg), макрогол и магнезиев стеарат (Е 572).

Как изглежда Кандесартан НСТ Ауробиндо и какво съдържа опаковката
Таблетка

Кандесартан НСТ Ауробиндо 8 mg/12,5 mg таблетки:
Бели до почти бели, необвити, продълговати таблетки [диаметър 9.8 mm х 4.6 mm], с вдлъбнато релефно изображение ‘J’ и ‘04’ разделени от делителна черта от едната страна и гладки с делителна черта от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Кандесартан НСТ Ауробиндо 16 mg/12,5 mg таблетки:
Розови, необвити, продълговати таблетки [диаметър 9.8 mm х 4.6 mm], с вдлъбнато релефно изображение ‘J’ и ‘05’ разделени от делителна черта от едната страна и гладки с делителна черта от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Кандесартан НСТ Ауробиндо 32 mg/12,5 mg таблетки:
Жълти, необвити, овални таблетки [диаметър 11.3 mm х 6.6 mm], с вдлъбнато релефно изображение ‘J’ и ‘07’ разделени от делителна черта от едната страна и гладки с делителна черта от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Кандесартан НСТ Ауробиндо 32 mg/25 mg таблетки:
Розови, необвити, овални таблетки [диаметър 11.3 mm х 6.6 mm], с вдлъбнато релефно изображение ‘J’ и ‘15’ разделени отделителна черта от едната страна и гладки с делителна черта от другата страна. Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

Кандесартан НСТ Ауробиндо таблетки са налични в прозрачни блистери PVC/PVDC - алуминиево фолио и HDPE бутилки с полипропиленова капачка.

Блистерни опаковки: 14, 28, 30, 56, 98, 100 и 300 таблетки

HDPE бутилки: 30 и 500 таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913
Малта

Производители:
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,
Birzebbugia, BBG 3000,
Малта

или

Milpharm Limited,
Ares Block, Odyssey Business Park,
West End Road,
South Ruislip HA4 6QD,
Обединено кралство

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА

ПО НЗОК

Информация за КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА по НЗОК

Код по НЗОК:CG700
Цена за НЗОК:6.71 лв.
Реимбурсация:2.29 лв.
Пациентът заплаща:4.42 лв.
Безплатно:НЕ
Тип рецепта:Нормална и хронична
Наркотично:НЕ
Протокол:Без протокол
Възрастова граница:Няма възрастово ограничение

Аналози на КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА

КОМЕНТАРИ КЪМ КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА

КАНДЕСАРТАН HCT таблетки 8 мг. / 12.5 мг. * 28 АУРОБИНДО ФАРМА Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):Направления в медицинатаИсторияНовиниСпециалистиНормативни актовеОрганизацииЗаведенияПроизводителиЗдравни съветиЛюбопитноСнимкиИзследванияКлинични пътекиЛечения