Начало Е-Аптека Лекарства С рецепта KUPRO НОРСУЛФАЗОЛ солница 10 гр. КУПРО

НОРСУЛФАЗОЛ солница 10 гр. КУПРО

Арт. #30059355

НОРСУЛФАЗОЛ солница 10 гр. КУПРО

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
НОРСУЛФАЗОЛ КУПРО прах за кожа
NORSULFAZOL KUPRO cutaneous powder
Сулфатиазол (Sulfathiazole)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично за Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите,
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Норсулфазол Купро и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Норсулфазол Купро
3. Как да използвате Норсулфазол Купро
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Норсулфазол Купро
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Норсулфазол Купро и за какво се използва
Лекарственият продукт Норсулфазол Купро се използва:

 • за локално лечение и профилактика на инфектирани открити рани, вкл. и такива от изгаряния I-ва и II-ра степен, с обща големина не повече от 10 cm2;
 • като антисептично средство за външно приложение.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Норсулфазол Купро
Не използвайте Норсулфазол Купро при:

 • свръхчувствителност към сулфатиазол;
 • свръхчувствителност към сулфонамиди, локални анестетици от групата на пара-аминобензоената киселина и бои за коса (парафенилен диамин);
 • върху ексудиращи, ерозивни и язвени кожни полета;
 • ако имате тежки бъбречни и чернодробни заболявания;
 • ако имате сърдечна недостатъчност;
 • ако имате вроден дефицит на глюкозо-6 фосфат-дехидрогеназа в еритроцитите;
 • ако имате левкопении и левкози;
 • недоносени бебета под 2 месечна възраст.

Моля, уведомете Вашия лекар, ако сте имали някое от тези състояния. Ако имате въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар преди да използвате Норсулфазол Купро:
Норсулфазол Купро не се приема вътрешно и не се прилага под оклузивна превръзка.
Норсулфазол Купро се прилага с повишено внимание при деца под 14 годишна възраст.

Други лекарства и Норсулфазол Купро
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива отпускани без рецепта, както и билкови продукти.

Говорете с Вашия лекар:

 • ако прилагате съвместно с местни анестетици от групата на естерите на пара-аминобензоената киселина (бензокаин, прокаин, тетракаин);
 • при системно приложение противосъсирващият ефект на дикумароловите антикоагуланти се засилва от сулфонамиди;
 • при системно приложение уринната екскреция на сулфонамидите се увеличава при алкализиране на урината поради намаляване на тяхната тубуларна резорбция.

Норсулфазол Купро с храна, напитки и алкохол
Норсулфазол Купро се прилага локално и не съществува риск от повлияване на ефектите му от взаимодействия с храна и напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Норсулфазол Купро не се прилага при бременност (особено в първите 3 месеца от бременността и последната седмица преди термина) и кърмене.

Шофиране и работа с машини
При прилагането на Норсулфазол Купро не са известни ефекти върху способността на шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Норсулфазол Купро
Винаги използвайте Норсулфазол Купро точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обичайното приложение е както следва: само външно върху съответните повърхности на кожата, чрез посипване с апликатора върху поразения участък от кожата 3-4 пъти дневно, до овладяване на белезите на възпаление, но не повече от 14 последователни дни без прекъсване.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство, може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Редки нежелани реакции (могат да засегнат от >1/10 000 души до <1/1 000 души):

 • алергични кожни обриви, фиксен еритем, фотосенсибилизация, контактен дерматит.

Много редки нежелани реакции (могат да засегнат не повече от 1 на 10 000 души):

 • при системно приложение е възможна появата на: везикулозни и булозни изменения, erythema exsudativum multiforme - предимно у деца до 14 години (синдром на Stevens-Jonson) както и на necrolysis acuta toxica (синдром на Lyell) левкопения, агранулоцитоза, метхемоглобулинемия, хемолитична анемия, хипербилирубинемия у новородени и недоносени деца; хематурия, олигурия до анурия, интерстициален нефрит;
 • при по-продължително прилагане микроорганизмите може да развият резистентност. Това става бавно, но тя се предава продължително време от поколение на поколение.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев“ №8,
1303 София,
Тел.: +359 28903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Норсулфазол Купро
Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура до 25 °С в оригинална опаковка, на защитено от светлина място.
След първоначалното отваряне на опаковката - 1 месец.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Норсулфазол Купро:
Активно вещество: Сулфатиазол.
Други съставки: няма.

Как изглежда Норсулфазол Купро и какво съдържа опаковката
Първична опаковка: банки от пластмаса (полиетилен / полипропилен) с перфорирани капачки (полиетилен / полипропилен), затворени с капачки от полиетилен ниска плътност, поставени в картонена опаковка.

Притежател на разрешението за употреба:
КУПРО-94 ООД, България.

Производител:
КУПРО - 94 ООД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката:
Май 2015.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ НОРСУЛФАЗОЛ солница 10 гр. КУПРО

Аналози на НОРСУЛФАЗОЛ солница 10 гр. КУПРО

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРСУЛФАЗОЛ солница 10 гр. КУПРО

НОРСУЛФАЗОЛ солница 10 гр. КУПРО Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияФармакологични групи (Активни съставки):