Начало Е-Аптека Хигиена и защита Репеленти Репеленти за домашна и професионална употреба Мухи, комари и летящи насекоми AVANS Ltd. ИНСЕКТИЦИДЕН СПРЕЙ ГАРД ЛАЙН 400 мл.

ИНСЕКТИЦИДЕН СПРЕЙ ГАРД ЛАЙН 400 мл.

Арт. #30059237

ИНСЕКТИЦИДЕН СПРЕЙ ГАРД ЛАЙН 400 мл. 

Активни вещества: Тетраметрин 0,20%, Цифенотрин 0,65%.
Други опасни вещества: втечнен петролен газ 40%.

Област на приложение: За борба с летящи насекоми (мухи и комари) и пълзящи насекоми (хлебарки) в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажби на храни, обекти с обществено предназначение и др.

Вид на биоцидния препарат: аерозол.

Начин на употреба: Преди употреба флаконът се разклаща добре. Пръска се във въздуха и местата, където насекомите се крият, хранят или преминават. Третираните помещения затворете в продължение на 1 час. После проветрете добре в продължение на най-малко 2 часа, след което достъпът на хора и животни е разрешен.
Третирането може да се повтори, в зависимост от населеността на насекомите.

Мерки за първа помощ:
При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължавайте да промивате. Ако дразненето продължи, потърсете медицински съвет / помощ.
При поглъщане: потърсете незабавно медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане! Не прилагайте нищо, което не е предписано от лекар.
При вдишване: Преместете пострадалия на открито. При проблем потърсете медицинска помощ.

Предупреждения за опасност:
Н 222 Изключително запалим аерозол.
Н 229 Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
Н 319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:
При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.
Тютюнопушенето забранено.
Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване.
Съд под налягане: дори и след употреба не го пробивайте или изгаряйте.
Измийте старателно ръцете си след употреба.
Носете защитни ръкавици / защита на лицето и очите.
Пазете от пряка слънчева светлина и температури, по-високи от 50 ºС.

ВНИМАНИЕ!
Флакон под налягане!
Да се съблюдават правилата за безопасно приложение на препарата.
Преди употреба да се прочете етикета.
Да не се вдишва аерозола.
Да се използва само на проветриви места.
Да се избягва контакта с кожата и очите.
Да не се пие, яде и пуши по време на работа. След приключване на работа, ръцете да се измият обилно със сапун и вода.
Да не се продупчва, смачква и запалва след изчерпване на съдържанието.

Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре проветрявано помещение, далеч от храни, напитки и фуражи. Да се съхранява далеч от деца и домашни любимци. Да не се излага на директна слънчева светлина и температура над 50° С.

Опаковка: 400 мл.

Произведено за: Аванс ООД, България.

Аналози на ИНСЕКТИЦИДЕН СПРЕЙ ГАРД ЛАЙН 400 мл.

КОМЕНТАРИ КЪМ ИНСЕКТИЦИДЕН СПРЕЙ ГАРД ЛАЙН 400 мл.

ИНСЕКТИЦИДЕН СПРЕЙ ГАРД ЛАЙН 400 мл. Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЛеченияЗдравни съветиЗдравни проблемиЛюбопитноАлт. медицинаНовиниБотаникаОрганизацииЛайфстайлВидеоИстория