Начало Е-Аптека Медицински принадлежности Апарати и уреди Кръвно налягане Електронни с маншет NISSEI-NIHON ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НИСЕЙ DSK1031

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НИСЕЙ DSK1031

Арт. #30056960

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НИСЕЙ DSK1031

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Системата DSK1031 е предназначена за без инвазивно измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане и определяне на пулса на възрастни, в т.ч. 12 годишни и нагоре. Този уред не е предназначен за неонатална употреба. Освен това, резултатите могат да бъдат неточни в случай, че се извършва измерване с апарата върху детска ръка. Консултирайте се с Вашия лекар, в случай че искате да измерите кръвното налягане на дете. Продуктът се препоръчва за употреба от пациенти с нестабилно кръвно налягане или с установена хипертония в домашна обстановка като допълнение към медицинското лечение. Ръкавът побира обиколка на горната част на ръката от около 22 до 42 сантиметра. Налягането се измерва в диапазон от 0 до 300 mmHg, а пулсът - в диапазон от 40 до 160 удара / секунда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Това ръководство е създадено, за да улесни потребителя при безопасното и ефикасно използване на електронен апарат за кръвно налягане DSK1031. Продуктът трябва да бъде използван в съответствие с процедурите, описани в това ръководство и не трябва да се използва за цели, различни от описаните тук. Важно е да се прочете и разбере цялото ръководство. В частност, молим Ви да прочетете внимателно и да се запознаете с написаното в секция "СЪВЕТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ".

ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Производителят гарантира съответствие на техническите характеристики на уредите, при условие че потребителят спазва изискванията за експлоатация, транспортиране и съхраняване през периода на гаранционния експлоатационен срок - 5 години от датата на продажбата на уреда. Гаранционният срок за маншона и електрозахранването е 12 месеца от деня на продажбата.
2. Гаранционните задължения се оформят с гаранционна карта при продажба на уреда на купувача. Гаранцията действа при условие, че уредът не е бил отварян и не е повреден от купувача.
3. Адресите на фирмите, извършващи гаранционно обслужване, са посочени в гаранционната карта.

Гаранцията не важи ако:
Тази гаранция не покрива повреди или неизправности вследствие на неправилно боравене или употреба, които противоречат на инструкциите в това упътване. Има несъответствие в гаранционната карта; има повреди поради ремонт от неупълномощени лица или сервизна база: настъпилите повреди са следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни условия; повреди причинени от удар или изпускане; неправилна експлоатация и поддръжка; естествено износване на частите.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА
Не използвайте апарата без предварителна консултации с лекуващия Ви лекар в случай, че сте подложени на лечение с диализа или приемате антикоагуланти, антитромботични лекарства или стероиди. Употребата на апарата при тези условия може да доведе до вътрешни кръвоизливи.
Относно специфична информация за Вашето кръвно налягане се обърнете към Вашия лекар. Никога не правете самостоятелни изводи по отношение на измерените резултати.
Материалът, използван за направа на калъфа на ръкава, е гумен латекс и може да причини алергични реакции.
Не използвайте други ръкави, освен този приложен към продукта.
За да избегнете вероятността от инцидентно стягане, пазете инструмента далеч от деца и не увивайте въздушната тръба около врата си.
Използването на апарата в близост до мобилни телефони, микровълнови фурни или други устройства със силно електромагнитно поле може да доведе до неправилно функциониране.
Системата може да откаже да отчита точни резултати в случай, че се използва или съхранява при температура и влажност извън границите, пояснени в раздела за спецификацията в този наръчник.
Тъй като апаратът съдържа елементи за точно измерване, трябва да се вземат мерки той да не бъде съхраняван при екстремни колебания, влажност, шок, прах и директна слънчева светлика. Не го изпускайте и не го удряйте. Уверете се, че апаратът не е изложен на влага. Уредът не е водоустойчив.
Не разглобявайте и не видоизменяйте апарата.
Не надувайте ръкава, когато не е увит около ръката Ви.

МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ
Този продукт прилага осцилометричния принцип за измерване на кръвно налягане и пулс. Ръкавът е свързан с основната част и се увива около ръката. Окръжности вътре в ръкава засичат леките трептения, оказващи натиск върху ръкава, породени от свиването и разпускането на артериите на ръката в отговор на всеки удар на сърцето. Измерва се амплитудата на всяка вълна на налягането, обръща се в живачни милиметри и се изписва на LCD екрана като електронна единица. В случай, че ритъма на пулса, доловен по време на измерването, е непостоянен, на дисплея се визуализира индикация за непостоянен ритъм на пулса. В паметта се запазват 30-те последни резултата, заедно с дата и час за сравнение, както и се изчислява средната стойност на запазената информация.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

 • Модел: DSK1031;
 • Принцип на функциониране: осцилометричен метод;
 • Индикатор: 15 цифров дисплей с течни кристали;
 • Измерване по време на напомпването;
 • Измерване на пулсовото налягане;
 • Индикатор за аритмия (неравномерна сърдечна дейност);
 • Диапазон на индикация на налягането: 3 до 300 mmHg (налягане на ръкава);
 • Диапазон на измерване:
  • налягане в маншона, мм на живачния стълб: 40-250;
  • честота на пулса, удара в мин.: 40-160;
 • Точност:
  • налягане в маншона, мм : ±3;
  • честота на пулса, % : ±5;
 • Помпане: автоматично надуване;
 • Спадане: автоматично (чрез електронно контролирана клапа);
 • Изпускане: автоматична клапа за изпускане;
 • Датчик за движение на тялото;
 • Захранване: Четири батерии LR6 с напрежение 1,5 В (алкална батерия АА) захранващ блок;
 • Консумация на енергия: 4 W (максимум);
 • Памет: 2 блока, всеки по 60 стойности + осреднена стойност;
 • Среда за функциониране: от +10 °С до + 40 °С, 15 - 85 % относителна влажност;
 • Среда за съхранение: от - 20 °С до + 60 °С, 10-95 % относителна влажност или по-ниска;
 • Твърд маншет: обхват на ръката от 22 до 42 см;
 • Основна част: тегло около 255 гр. (без батерии);
 • Размери: 115 х 115 х 65 mm (Ш х Д х В);
 • Маса (без опаковка, чантичка, батерии и източник за електрозахранване): 406 гр.

Важно: Прочетете инструкциите за употреба.
Уредът е в съответствие с ЕМС (IEC 60601-1-2), EN1060-1 и EN1060-3.
Спецификациите подлежат на промяна без уведомление, поради подобрения във функционирането.

ГРИЖА, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
1. Уредът трябва да се пази от повишена влажност, пряко попадане на слънчеви лъчи, вибрация. УРЕДЪТ НЕ Е ВОДОУСТОЙЧИВ!
2. Не съхранявайте апарата и не го използвайте в близост до нагревателни уреди и огън на открито.
3. Ако уредът се е съхранявал при отрицателна температура, преди да го използвате той трябва да постои поне 1 час при стайна температура.
4. Ако апаратът не се използва продължителен период от време, извадете батериите. Протичане на батериите може да предизвика повреждането му и прекратява действието на гаранционните задължения. СЪХРАНЯВАЙТЕ БАТЕРИИТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦАТА МЕСТА!
5. Не замърсявайте уреда и го пазете от попадане на прах. За почистването му може да се използва мека тъкан.
6. Уредът като цяло и частите му не бива да влизат в пряк досег с вода, разтворители, спирт, бензин.
7. Пазете маншона от остри предмети, а също така не се опитвайте да го изтегляте.
8. Не подлагайте уреда на силни удари и не го хвърляйте.
9. Апаратът не съдържа органи за настройка на измерванията. Забранява се самостоятелно отваряне на електронния блок. При необходимост извършвайте ремонт само в специализирани фирми.
10. При изтичане на срока за експлоатация техническото състояние на уреда трябва периодично да бъде проверявано от страна на специализирани ремонтни фирми.
11. При утилизация трябва де спазвате действащите в дадения регион правила. Производителят не е предвидил някакви особени правила за рециклиране на уреда.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
1. При лекуване с хемодиализа или антикоагуланти, анти-тромбоцити или стероиди предварително се консултирайте с Вашия лекар, по въпроса за измерване на кръвно налягане.
2. При използване на уреда в близост до мобилни телефони, СВЧ-печки и други уреди, създаващи електромагнитно лъчение, може да има нарушения в работата.
3. За да измервате правилно трябва да вземете предвид, че АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ Е ПОДЛОЖЕНО НА РЕЗКИ КОЛЕБАНИЯ ДОРИ ПРЕЗ КРАТКИ ПЕРИОДИ. Нивото на артериално налягане се влияе от много фактори. Обикновено то е по-ниско през лятото и по-високо през зимата. Артериалното налягане с влияе от физически натоварвания, от емоционална възбудимост, стресове и хранителния режим. Голямо въздействие имат и лекарствените средства, алкохолните напитки и пушенето. У много хора дори самата процедура за измерване на кръвното налягане предизвиква повишаване на стойностите на налягането. Затова артериалното налягане, измерено в домашни условия, често се различава от измереното в поликлиниката. Понеже артериалното налягане при ниски температури се повишава, измерването на кръвното налягане трябва да се измерва при стайна температура (около 20°С). Ако уредът се е съхранявал при ниска температура, преди да го използвате трябва да го оставите да постои поне 1 час в условията на стайна температура, защото в противен случай резултат на измерването може да бъде неточен. В рамките на едно денонощие разликата на показателите за здрави хора може да е от порядъка на 30 - 50 мм на живачния стълб за диастолното (долната граница) налягане. Зависимостта на артериалното налягане от различни фактори е индивидуална за всеки отделен човек. Затова е препоръчително да водите специален дневник за отбелязване на стойностите на артериално налягане. САМО ЛЕКАРЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ НА ДНЕВНИКА МОЖЕ ДА АНАЛИЗИРА ТЕНДЕНЦИЯТА НА ВАШЕТО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ.
4. При сърдечно-съдови заболявания и при някои други заболявания, изискващи наблюдения върху артериално налягане, измерванията трябва да се извършват в часовете, определени от лекуващия лекар. ПОМНЕТЕ, ЧЕ ДИАГНОСТИКА И ВСЯКО ЛЕЧЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ЛЕКАР, ВЪЗ ОСНОВА НА СТОЙНОСТИТЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЛЕ(АР САМОСТОЯТЕЛНО. ВЗЕМАНЕТО ИЛИ ПРОМЯНАТА НА ДОЗИРОВКИТЕ НА ПРИЕМАНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО ПРЕПОРЪКА НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР.
5. При нарушения от типа на дълбоко съдова склероза, слаба пулсова вълна, а също и при пациенти със силно изразени нарушения на ритъма на контракциите на сърцето правилното измерване на артериалното налягане може да бъде затруднено. В ТАКИВА СЛУЧАИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ЛЕКАРЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА.
ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВИЛНИ ПОКАЗАНИЯ НА АРТЕРИАЛНОТО ВИ НАЛЯГАНЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИЯ УРЕД ТРЯБВА ДА ПАЗИТЕ ПЪЛНА ТИШИНА ПО ВРЕМЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО. Измерването на артериалното налягане трябва да се извършва в спокойна комфортна обстановка при стайна температура. Най - малко един ас преди измерването трябва да не сте се хранили, час и половина - 2 часа преди измерването да не сте пушили, да не сте консумирали тонизиращи напитки, алкохол.
Точността на измерването на артериалното налягане зависи и от това, доколко размерът на маншона на уреда отговаря на размера на ръката ви. МАНШОНЪТ НЕ БИВА ДА БЪДЕ НИТО МАЛЪК, НИТО ГОЛЯМ ЗА РЪКАТА ВИ.
Повторни измервания се правят с интервал 5 минути, за де се възстанови циркулирането на кръвта. Обаче за страдащи от силно изразена атеросклероза поради значителна загуба на еластичността на съдовете времевият интервал между измерванията трябва да е по-дълъг (10 - 15 минути). Същото важи и за продължително време страдащи от захарен диабет пациенти. За по-точно измерване на стойностите на артериално налягане се препоръчва серия от 3 последователни измервания, като за резултат се счита усреднената стойност на резултатите.

Причини за промяна в кръвното налягане:

 • Движение на тялото;
 • Емоции;
 • Пушене;
 • Температура, шум и т.н.;
 • Разговор;
 • Хранене;
 • Скорошно уриниране или перисталтика на червата;
 • Промяна в средата, например движение;
 • Психическо напрежение;
 • Консумация на алкохол.

Кръвното налягане измерено вкъщи обикновено е по-ниско от това, измерено в болница, клиника или при доктор. Това се дължи на факта, че Вие сте напрегнати в болницата и спокойни вкъщи. Важно е да сте информирани за Вашето стабилно обичайно кръвно налягане вкъщи.
Нека квалифициран лекар тълкува показанията за кръвното Ви налягане.
В зависимост от Вашата възраст, тегло и общо състояние, кръвното налягане може леко да варира. Консултирайте се с Вашия лекар за определяне на нивото на кръвното налягане, което е нормално за Вас.
Преди отчитане на кръвното налягане, починете си за около 5 минути и измерете кръвното си налягане, докато си отпочивате в тиха среда.
Измерете кръвното налягане като застанете в подходяща позиция и не говорете по време на отчитането.
Избягвайте упражнения, консумиране на храна и алкохол, пушене и други дейности, които могат да повлияят върху Вашето кръвно налягане непосредствено преди измерването.
Измервайте кръвното си налягане по едно и също време всеки ден.
Околната температура при измерване на кръвното налягане трябва да бъде около 20 °С.

Класификация на кръвното налягане (Световната Здравна Организация, 1999):

 • Хипертония Степен 1;
 • Хипертония Степен 2;
 • Хипертония Степен 3;
 • нормално гранично;
 • нормално оптимално.

ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Седнете на масата и поставете ръката си върху нея, докато измервате кръвното си налягане. Уверете се, че ще проведете измерването на място на горната ръка, което е на приблизително същата височина като сърцето, а долната част на ръката е протегната и разположена естествено върху масата и остава неподвижна. Можете да легнете по гръб и да проведете измерването. Погледнете към тавана, останете спокойни и не движете врата си или друга част от тялото по време на измерването. Отново, уверете се, че мястото на измерване е на приблизително същата височина като сърцето.
Измерените показания могат да варират леко в зависимост от позицията по време на измерването. Ако ръкавът е по-ниско (по-високо) от сърцето, измерените показания могат да бъдат повишени (занижени).

ПОСТАВЯНЕ НА РЪКАВА
1. Поставете ръкава на лявата си ръка като позиционирате въздушния маркуч към ръката си.
2. Увийте ръкава около ръката си като края на ръкава е поставен на около 2-3 см отстояние над лакътя. Въздушната тръба следва да бъде разположена от страната на дланта на ръката.
3. Натиснете повърхността на ръкава, за да се уверите, че е сигурно закопчан.
При увиване на ръкава, увийте го достатъчно свободно около ръката, така че да могат да бъдат поставени два пръста между ръката и ръкава. В случай, че ръкавът е увит прекалено плътно или свободно, могат да бъдат отчетени неточни резултати.
Ако носите риза, която може да ограничи циркулацията на кръв в горната част на ръката или сте навили ръкава си над горната част на ръката, ще ограничите притока на кръв и ще възпрепятствате правилното отчитане на кръвното налягане.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Пъхнете тапата на тръбата във въздушния съединител.
Натиснете бутона за включване. Визуализира се мигащ сигнал за изпускане на въздух.
Ръкавът автоматично се надува до достигане на приложеното налягане.
Налягането (стойността е показана на дисплея) започва да намалява, а пулсът е индикиран от знак с формата на сърце.
Когато измерването приключи, въздухът автоматично се изпуска от ръкава. На дисплея се визуализират кръвното налягане и пулса. Знакът с формата на сърце мига, когато ритъма на сърцето, измерен по време на отчитането е бил на неестествено равнище.
Натиснете един от двата бутона за памет 1 или 2 и резултатът ще бъде запазен във функцията за памет.
На дисплея се показва номера на избраната функция за памет. Резултатът се запазва в избраната памет, когато уредът се изключи. Измереният неестествен пулс не се запаметява, а се съхраняват само показанията за кръвното налягане и пулса. В случай, че измерването е завършило с грешка, резултатът няма да бъде запазен.
Натиснете бутона за изключване, за да изключите апарата.
Ако забравите да изключите апарата, той автоматично ще се изключи след 3 минути.
Поемете дълбоко въздух и се успокойте.
Не се движете, не говорете и не напрягайте ръката си по време на измерването.

Прекратяване на измерването
Натиснете бутона за включване / изключване и надуването се прекъсва, въздухът се освобождава навън и мониторът се изключва.

Автоматично повторно надуване
В случай, че приложеното налягане бъде преценено като недостатъчно в първата фаза на измерването или по време на измерването е засечено движение на ръката или китката, апаратът ще се надуе повторно до налягане с около 40 mmHg по-високо ниво. Надуването се повтаря докато се осъществи измерването. Това, обаче не е индикация за проблем. За да контролирате повторното надуване ръчно, задръжте бутона за включване / изключване непосредствено след началото на надуването и го освободете, когато налягането достигне ниво с 50 mmHg по-високо от очакваното максимално систолично налягане Ако стойността на налягането е надвишила 180 mmHg, процесът на надуване ще бъде прекратен при освобождаване на бутона. Налягането може да бъде повишено до около 300 mmHg.

Индикация за анормален ритъм на сърцето
На дисплея с резултата от измерването се появява мигащо сърце, което индикира анормален ритъм на сърцето.
Анормалният ритъм на сърцето може да бъде в резултат на движение на тялото по време на измерването или на аритмия. Въпреки че продължителното появяване на този символ при спокойно измерване може да бъде сигнал за аритмия, не правете сами заключения, преди да се консултирате с лекар.
Не извършвайте последователни измервания, защото натрупването на кръв може да доведе до грешно отчитане на резултатите. Оставете ръката Ви да отпочине в продължение на поне 5 минути.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:
- Електронен блок - 1 бр.
- Маншон (включително и въздушен маркуч и щепсел на въздушния маркуч) - 1 бр.
- Батерии - 4 бр.
- Захранващ блок (адаптер) - 1 бр.
- Чанта - 1 бр.
- Инструкция за експлоатация - 1 бр.
- Гаранционна карта - 1 бр.
- Опаковка - 1 бр.

схема

Производител: NIHON SEIMIT SOKKI CO, Япония.

Аналози на ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НИСЕЙ DSK1031

КОМЕНТАРИ КЪМ ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НИСЕЙ DSK1031

ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НИСЕЙ DSK1031 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФизиологияСнимкиЗдравни съветиНовиниЛюбопитноХранене при...ИсторияПроизводителиАлт. медицинаИзследванияЛеченияБотаникаВидеоНормативни актовеЛайфстайлОткритияГеографияПатологияИнтервютаТестовеДиетиПсихологияЗдравни проблемиОрганизацииКлинични пътекиСпорт