Начало Е-Аптека Лекарства Без рецепта Стави и мускули Крампи PROTINA PHARMA МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ саше 400 мг. * 20

МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ саше 400 мг. * 20

Арт. #30056300

МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ саше 400 мг. * 20

Листовка: информация за потребителя
Магнезиев Диаспорал 400 mg прах за перорален разтвор
Magnesium Diasporal 400 mg powder for oral solution
магнезиев цитрат / magnesium citrate
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Магнезиев Диаспорал и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Магнезиев Диаспорал
3. Как да приемате Магнезиев Диаспорал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Магнезиев Диаспорал
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Магнезиев Диаспорал и за какво се използва
Магнезиев Диаспорал е минерален препарат и съдържа активното вещество магнезиев цитрат.
Магнезиев Диаспорал се използва за лечение и превенция на дефицит на магнезий. Признаците на тежък дефицит на магнезий включват неврологични и мускулни симптоми (тремор, мускулни спазми, тетания) и промени в характера на пациента.
Ако след прием на това лекарство не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Магнезиев Диаспорал
Не приемайте Магнезиев Диаспорал:

  • ако сте алергични към магнезиев цитрат или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
  • ако имате тежко бъбречно увреждане (скорост на гломерулна филтрация < 30 ml/miп);
  • ако имате проводни нарушения на сърцето, които причиняват бавен пулс (брадикардия).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Магнезиев Диаспорал.

Деца и юноши
Липсва опит с лечение при деца и юноши.

Други лекарства и Магнезиев Диаспорал
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.
Трябва да избягвате да приемате други лекарства в същото време, ако е възможно. Оставете 2 до 3 часа между приемите на Магнезиев Диаспорал и другите си лекарства, за да намалите възможността за взаимодействие.
В случай на прием на флуориди и тетрациклин, времевият интервал от 2-3 часа трябва стриктно да се спазва.
Антибактериални антибиотици (аминогликозидни антибиотици), вещества, повишаващи уринирането (тиазид, фуроземид) и вещества, блокиращи производството на стомашна киселина (омепразол, пантопразол), както и активните вещества цисплатин, циклоспорин А, фоскарнет, цетуксимаб, ерлотиниб, пентамидин, рапамицин и амфотерицин В могат да причинят дефицит на магнезий. Попитайте Вашия лекар, ако трябва да се коригира дневната Ви доза магнезий.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Магнезиев Диаспорал може да се използва по време на бременност и по време на кърмене без притеснения.
Въз основа на дългосрочния опит не се очакват ефекти от магнезиев цитрат върху фертилитета при мъже и жени.

Шофиране и работа с машини
Магнезиев Диаспорал не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Магнезиев Диаспорал съдържа калий
Това лекарство съдържа 4,43 mmol (173,2 mg) калий на доза. Ако имате понижена бъбречна функция или ако сте на диета с контролиран калий, трябва да вземете тази информация предвид.

3. Как да приемате Магнезиев Диаспорал
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Бъбречно увреждане
Употребата на магнезий трябва да се избягва, когато бъбречната функция е тежко ограничена.

Препоръчителната доза е: 1 саше дневно.
1 саше Магнезиев Диаспорал 400 mg прах за перорален разтвор съответства на дневна доза от 2 475,2 mg магнезиев цитрат (съдържание на магнезий: 400 mg).

Начин на приложение и път на въвеждане
Разтворете 1 саше Магнезиев Диаспорал в половин чаша вода и изпийте всичко.

Ако сте приели повече от необходимата доза Магнезиев Диаспорал
Не се очакват нежелани реакции, ако бъбреците Ви функционират правилно. Всяко излишно количество магнезий ще се отдели чрез бъбреците Ви.
Ако сте взели повече от указаното от това лекарство или ако дадено лице е приели инцидентно това лекарство, въпреки че няма показания за това (вижте точка 2), моля, свържете се с Вашия лекар или фармацевт за преценка на риска и съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Магнезиев Диаспорал
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нечести (могат да засегнат 1 до 10 на 1 000 души):

  • Меки изпражнения до диария в началото на лечението (безобидна и обикновено честотата й намалява с продължаване на лечението).

Много редки (могат да засегнат по-малко от 1 на 10 000 души):

  • Умора, ако Магнезиев Диаспорал се използва за по-дълъг период от време.

Ако получите някакви нежелани реакции, трябва временно да прекъснете лечението. След като симптомите се подобрят и/или отстранят, можете да подновите лечението с намалена доза.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към:

Изпълнителната агенция по лекарствата,
ул. "Дамян Груев" № 8,
1303 София,
тел.: +35928903417,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Магнезиев Днаспорал
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Магнезиев Диаспора:
Активното вещество е: магнезиев цитрат. Едно саше (6,3 g) съдържа 2 475,2 mg магнезиев цитрат, съответстващ на 400 mg магнезий.
Другите съставки са: безводна лимонена киселина, калиев хидрогенкарбонат рибофлавин (Е101), червен оцветител от червено цвекло (Е162), прах от портокалов плод, аромат на портокалов сок, аромат на портокал, захароза (Е955), малтодекстрин.

Как изглежда Магнезиев Диаспорал и какво съдържа опаковката
Бледожълт фин прах за перорален разтвор в саше.
Магнезиев Диаспорал 400 mg прах за перорален разтвор се предлага в опаковки, съдържащи 20, 50 или 100 сашета с 6,3 g прах всяко, или в големи опаковки, съдържащи 200 сашета с 6,3 g прах (10 опаковки от 20 сашета или 4 опаковки от 50 сашета, или 2 опаковки от 100 сашета, които не трябва да се продават отделно).
Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Protina Pharmazeutische Gesellschaft GmbH, Германия.

Дата на последно преразглеждане на листовката: 12.2015.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ КЪМ МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ саше 400 мг. * 20

Аналози на МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ саше 400 мг. * 20

КОМЕНТАРИ КЪМ МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ саше 400 мг. * 20

МАГНЕЗИУМ ДИАСПОРАЛ саше 400 мг. * 20 Е СВЪРЗАН КЪМ

КатегорияМаркаЗаболявания (МКБ)АнатомияФармакологични групи (Активни съставки):